Հայաստանի ատենախոսությունների բաց մատչելիության պահոց = Open Access Repository of the Armenian Electronic Theses and Dissertations (Armenian ETD-OA) = Репозиторий диссертаций Армении открытого доступа

Items where Subject is "Linguistics"

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Group by: Creators | Item Type
Jump to: Ա | Բ | Գ | Դ | Ե | Զ | Է | Թ | Ի | Խ | Կ | Հ | Ղ | Մ | Ն | Շ | Ո | Պ | Ջ | Ռ | Ս | Վ | Տ | Փ | Ք | Օ
Number of items at this level: 241.

Ա

Աբաջյան, Աննա Հենրիկի (2006) Հայերենի հոլովական համակարգի ըմբռնումը և պատմական զարգացումը հայ քերականագիտության մեջ. Doctor of Sciences thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հր. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ.

Աբաջյան, Աննա Հենրիկի (1992) Անցյալ կատարյալ ժամանակը հայերենում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Աբրահամյան, Անահիտ Արտուտիկի (2011) Երկրագործական գործիքների անվանումները հայերենի բարբառներում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հ. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ.

Աբրահամյան, Լիլիթ Ռոմիկի (2009) Անգլիական առածների և ասացվածքների իմաստատրամաբանական և գործառական առանձնահատկությունները. PhD thesis, ԵՊՀ.

Աբրահամյան, Շարմաղ Ռոմիկի (2011) Լյուդվիգ Վիտգենշտայնի «լեզվական խաղերը» որպես լեզվագործաբանական կաղապարներ. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հրաչյա Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ.

Ադիլխանյան, Անահիտ Զավենի (1991) Դաշտենցի արձակի լեզուն և ոճը. PhD thesis, ԵՊՀ.

Ալոյան, Արմենուհի Փափագի (2013) Գեղարվեստական տեքստի լեզվաճանաչողական կաղապարների համարժեքությունը թարգմանության մեջ /Ս. Մոեմի ստեղծագործությունների փաստացի նյութի հիման վրա/. PhD thesis, ԵՊՀ.

Ահմադի, Սեյյեդ Մեհդի (2012) Սարիի տեղանունները. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հր. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ.

Աղաբաբյան, Հրայր Մամիկոնի (2007) Նախադասության լրացական անդամների գործառական առանձնահատկություններն արաբական լեզվաբանական ավանդույթում (քերականական AN-NAHW տեսության համատեքստում). PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հր. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ.

Աղաբաբյան, Սաթենիկ Ֆելիքսի (2011) Հայոց մականունները և մականվանական հիմքերով ազգանունները. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հր. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ.

Աղաջանյան, Արսինե Սերգեյի (2013) Հապավումների և համառոտագրությունների լեզվաոճական առանձնահատկություններն անգլալեզու առցանց հաղորդագրություններում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Աղաջանյան, Զարիկ Խաչատուրի (1996) Անորոշ դերբայն ստորոգյալի կազմում («եղանակավորող + անորոշ դերբայ» կառույցը). PhD thesis, Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական ինստիտուտ.

Աղաջանյան, Լիանա Սուրենի (2012) Օ. ՈՒալդի արձակի լեզվաբանաստեղծական առանձնահատկությունները և դրանց արտացոլումը հայերեն թարգմանություններում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Ամբարդարյան, Գայանե Հենրիկի (2007) Կրկնավոր ձևերի իմաստային-տիպաբանական վերլուծություն (հայերենի, ռուսերենի, անգլերենի նյութի հիման վրա). Doctor of Sciences thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հր. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ.

Ամիրխանյան, Լևոն Աբրամի (2007) Ժամանակակից թուրքերենի և հայերենի բայի անդեմ ձևերի զուգադրական-տիպաբանական քննություն. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հր. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ.

Ամիրյան, Նարինե Սեյրանի (2014) Գնահատող ածականների արժութականությունը Ս. Մոյեմի ստեղծագործություններում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Այունց, Անուշ Յուրիի (2013) Պատկերավոր արտահայտչամիջոցների բազմաձայնական առկայացումը անգլերեն գեղարվեստական խոսքում (ֆրանսերենի զուգադրությամբ). PhD thesis, ԵՊՀ.

Անտոնյան, Նադյա Գրիգորի (2000) Ավետիք Իսահակյանի չափածոյի խոսքարվեստը. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հ. Աճառյանի անվան լեզվաբանության ինստիտուտ.

Անտոնյան, Նարա Սերյոժայի (2007) Ինտրայի «Ներաշխարհի» լեզուն և ոճը. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հր. Աճառյանի անվան լեզվաբանության ինստիտուտ.

Աշուղյան, Լուսինե Մելսի (2012) «Բնակավայր» իմաստային դաշտը հայերենում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հր. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ.

Ապրեսյան, Արթուր Ռուբենի (2001) Լրագրային տեքստի կառուցվածքային առանձնահատկությունները հաղորդակցական լեզվաոճաբանության տեսանկյունից (ժամանակակից անգլալեզու մամուլի փաստական նյութի հիման վրա). PhD thesis, ԵՊՀ.

Առաքելյան, Կարինե Լևոնի (2009) Միսաք Մեծարենցի քնարերգության լեզուն և ոճը. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հրաչյա Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ.

Առաքելյան, Ռուզաննա Սպարտակի (2003) Հույզերի կարգայնացումը անգլերենի յուրացման ընթացքում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հր. Աճառյանի անվան լեզվաբանության ինստիտուտ.

Առաքելյան, Սուսաննա Ռազմիկի (2003) Գերմաներենի հնչույթային համակարգի տիպաբանական առանձնահատկությունները. PhD thesis, ԵՊՀ.

Առաքելյան, Ստելլա Կնյազի (2008) Ամուսնական երդումներն ու օրհնանքները որպես բանաձևային խոսույթի դրսևորումներ (անգլերեն նյութի հիման վրա). PhD thesis, ԵՊՀ.

Առուստամյան, Կարինե Սմբատի (2005) Հարանունները XX դարի հայ պոեզիայում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հր. Աճառյանի անվան լեզվաբանության ինստիտուտ.

Ասատրյան, Հասմիկ Ռուբիկի (2009) Թուրքերենի փոքրասիական բարբառների բառապաշարը. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հր. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ.

Ասատրյան, Սարգիս Գառնիկի (2012) Թալիշստանի տեղանունները. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հր. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ.

Ասիլբեկյան, Շուշան Հակոբի (2012) Ժամանակակից հայերենի շարադասության ձևային նկարագրություն (UNL միջավայրում). PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հրաչյա Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ.

Ասղարի, Ահմադ Աբդոլլահի (2008) Քալասուրի բարբառը. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հր. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ.

Ասոյան, Թաթուլ Արտիկի (2001) Վենետիկի Մխիթարյանները և աշխարհաբարի հարցերը. XVIII-XIX դդ. 40-ական թվականներ. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հր. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ.

Ավագիմյան, Արինե Ռոդիկի (2009) Ժամանակակից հայերենի բայի և գոյականի փոխկապակցելիությունը՝ ըստ նրանց դասային խմբերի. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հր. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ.

Ավագյան, Արմենուհի Արտուշի (2010) Վախթանգ Անանյանի վեպերի լեզուն. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հրաչյա Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ.

Ավագյան, Էդուարդ Մկրտչի (2013) Քաղաքական բանավեճի լեզվամշակույթը. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հր. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ .

Ավագյան, Լաուրա Մարտինի (2012) Ջիվանու քնարերգության լեզուն. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հր. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ.

Ավագյան, Հովհաննես Մկրտչի (2007) Անգլերեն քաղաքական հրապարակախոսական խոսույթի ոճագործաբանական յուրահատկությունները /ամերիկյան և բրիտանական քաղաքական գործիչների ելույթների նյութի հիման վրա/. PhD thesis, ԵՊՀ.

Ավանեսյան, Կարինե Համբարձումի (2004) Հոլովների և կապերի իմասատագործառական առնչակցությունը ժամանակակից հայերենում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հր. Աճառյանի անվան լեզվաբանության ինստիտուտ.

Ավետիսյան, Անի Համլետի (2013) Ստեփանոս Օրբելյանի «Պատմութիուն նահանգին Սիսական» երկի լեզուն և ոճը. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հր. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ .

Ավետիսյան, Զարինե Արմենի (2012) Խոսքային ներազդման հնարները ժամանակակից քաղաքական խոսույթում /ամերիկյան քաղաքական գործիչների ելույթների հիման վրա/. PhD thesis, ԵՊՀ.

Ավետիսյան, Լիլիթ Նվերի (2009) Համեմատություն-դարձվածային միավորները ժամանակակից հայերենում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հր. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ.

Ավետիսյան, Լևոն Վազգենի (2010) Արհեստավորանիշ անվանումները հայերենում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հրաչյա Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ.

Ավետիսյան, Մադլենա Տիգրանի (2017) Բուսանուն պարունակող դարձվածային միավորների իմաատակառուցվածքային աոանձնահատկությունները անգլերենում (հայերենի և ռուսերենի զուգադրությամբ). PhD thesis, ԵՊՀ.

Ավետիսյան, Յուրիկ Սրապիոնի (2002) Արևմտահայ բանաստեղծության լեզուն. Doctor of Sciences thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հր. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ.

Ավետիսյան, Նազելի Աշոտի (1998) Գոյականական բառակապակցությունները Հովհաննես Շիրազի քնարերգությունում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հր. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ.

Ավետիքյան, Հայկ Համբարձումի (2012) Գործարար բանակցությունների լեզվագործաբանական առանձնահատկությունները անգլերենում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Ավետյան, Սարգիս Ռուդիկի (2004) Հնդեվրոպական հնչյունական հերթագայությունները և նրանց արտացոլումը հին հայերենում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հր. Աճառյանի անվան լեզվաբանության ինստիտուտ.

Ավչյան, Հակոբ Վարդանի (2016) Թալիշերենի Անբարանի բարբառը. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հր. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ.

Արդեշիր, Զոլֆաղարի (2012) Ավրոմանի բարբառը. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հր. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ.

Բ

Բաբայան, Լիլիթ Արկադիի (2015) Քաղաքավարության լեզվաոճական արտահայտչամիջոցները ժամանակակից ֆրանսերենում (հայերենի զուգադրությամբ). PhD thesis, ԵՊՀ.

Բաբոյան, Արփինե Արտուշի (2014) Ընդմիջարկությունները ժամանակակից հայերենում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հրաչյա Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ.

Բադալյան, Լիլիթ Ասատուրի (2008) Անգլերենի «ավերման» բայերի բառակազմական հնարավորությունները՝ հայերենի զուգադրությամբ. PhD thesis, Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվաբանական համալսարան.

Բալոյան, Հրաչյա Սերգեյի (2009) Արդի մամուլի հրապարակախոսության լեզուն. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հրաչյա Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ.

Բաղդասարյան, Արմեն Սամվելի (2002) Գոյականի առկայացման կարգը ֆրանսերենում և հայերենում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հր. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ.

Բաղդասարյան, Հասմիկ Գրիգորի (1996) Ազգամշակութային բաղադրիչը որպես թարգմանական խնդիր (Սերվանտեսի «Դոն Կիխոտ» վեպի հիման վրա). PhD thesis, ԵՊՀ.

Բաղդասարյան, Մառա Աղասու (2011) Քաղաքական ելույթը որպես լեզվական և արտալեզվական իրողությունների փոխներթափանցում (անգլերեն փաստական նյութի հիման վրա). PhD thesis, ԵՊՀ.

Բաղդասարյան, Շողիկ Աղասու (2013) Ժամանակը որպես առաջնային հասկացույթ ԱՄՆ-ի նախագահի ինաուգուրացիոն ելույթում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Բաղրամյան, Հրայր Սարգիսի (2002) Գոյականի թվի ոճական առանձնահատկությունները ժամանակակից գերմաներենում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Բառնասյան, Ջեմմա Աղվանի (2002) Ժամանականիշ բառերը հայերենի բարբառներում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հր. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ.

Բարլեզիզյան, Արամ Կարապետի (1995) Հայոց լեզվի բառաիմաստային համակարգը և նրա առնչությունը ֆրանսերենի հետ XIX դարում. Doctor of Sciences thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հր. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ.

Բարխուդարյան, Հասմիկ Վոլոդյայի (2009) Արհեստ, զբաղմունք, մասնագիտություն իմաստային հիմքերով հայկական ազգանուններ. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հր. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ.

Բարսեղյան, Գայանե Անդրանիկի (2017) Դիպվածաբանությունների իմաատակառուցվածքային առանձնահատկությունները (անգլալեզու տպագիր և առցանց լրագրերի նյութի հիման վրա). PhD thesis, ԵՊՀ.

Բարսեղյան, Ամալյա Գալուստի (2006) Անվանաբայական բաղադրյալ ստորոգյալը ժամանակակից հայերենում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հրաչյա Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ.

Բարսեղյան, Գևորգ Ռուդիկի (2005) Սպորտային լրագրության լեզվաոճական առանձնահատկությունները (անգլալեզու սպորտային ամսագրերի նյութի հիման վրա). PhD thesis, ԵՊՀ.

Բարսեղյան, Լիանա Վահրամի (2003) Հեռուստատեսային գովազդի լեզվագործաբանական առանձնահատկությունները անգլերենում (հայերենի և ռուսերենի զուգադրությամբ). PhD thesis, ԵՊՀ.

Բեջանյան, Մարգարիտա Լևոնի (2010) Զեղչման կառուցվածքաիմաստային և գործառական-հաղորդակցական առանձնահատկություններն անգլերենի և հայերենի առօրյա-խոսակցական և հրապարակախոսական ոճերում. PhD thesis, Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվաբանական համալսարան.

Բեքարյան, Լիլիթ Ալեքսանդրի (2007) Միջանձնյա հակամարտության խոսքային դրսևորումը ժամանակակից անգլերենում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Բիչախչյան, Լարինա Սերգեյի (2001) Լեզվաարտահայտչական միջոցների համարժեքությունը որպես թարգմանաբանական խնդիր (Ս. Ֆիցջերալդի «Մեծն Գեթսբի» վեպի և նրա հայերեն թարգմանության նյութի հիման վրա). PhD thesis, ԵՊՀ.

Բոգդանյան, Մարինե Հակոբի (2006) Ձևական քերականությունը լեզվաբանության մեջ (XIX դարի վերջին և XX դարի սկզբին). PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հր. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ.

Բոյաջյան, Վահե Սուրենի (2001) Բելուջերենի բարբառների լեզվական առանձնահատկությունները. PhD thesis, ԵՊՀ.

Գ

Գաբրիելյան, Յուրի (2001) Հայերենը և նախահնդեվրոպական լեզուն. Doctor of Sciences thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հ. Աճառյանի անվան լեզվաբանության ինստիտուտ.

Գաբրիելյան, Վահե Վազգենի (1994) Եղանակավորությունը և եղանակը հայերեն և անգլերեն լեզուներում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հր. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ.

Գագինյան, Արմինե Ռոմիկի (2002) Յոզեֆ Կարստի լեզվաբանական հայացքները. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հր. Աճառյանի անվան լեզվաբանության ինստիտուտ.

Գագինյան, Արմինե Ռոմիկի (2016) Ինֆինիտիվի տիպաբանությունը. Doctor of Sciences thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հրաչյա Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ.

Գալստյան, Անահիտ Հայրապետի (2002) Անգլերենում ֆրանսերենից փոխառված բառերի յուրացման ընթացքը XVII-XVIII դարերում (բառարանային լեզվանյութի հիման վրա). PhD thesis, ԵՊՀ.

Գալստյան, Աշոտ Վոլոդյայի (2002) Երկխոսությունը ժամանակակից հայերենում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հ. Աճառյանի անվան լեզվաբանության ինստիտուտ.

Գալստյան, Էմմա Մնացականի (2007) Լեզվի քաղաքական գործառույթը, դրա արտահայտությունն ու բովանդակությունը. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հրաչյա Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ.

Գալստյան, Լիլիթ Սերյոժայի (2006) Աշնակ գյուղի բարբառային իրավիճակը. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հր. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ.

Գասպարյան, Լուիզա Արեգի (2010) Համարժեքության խնդիրը Մովսես Խորենացու «Պատմություն Հայոց» երկի անգլերեն թարգմանության. PhD thesis, ԵՊՀ.

Գասպարյան, Նաիրա Հմայակի (2006) Արտոնագրային մասնագրի լեզուն և ոճը (ամերիկյան արտոնագրերի փաստական նյութի հիման վրա). PhD thesis, ԵՊՀ.

Գասպարյան, Նարինե Ալբերտի (2014) Խրախուսական դիսկուրսի գործաբանական-կառուցվածքային առանձնահատկությունները ժամանակակից անգլերենում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Գիրունյան, Գայանե Սուրենի (2005) Գրական անդրադարձի որպես արտահայտչական հնարի մեկնողական ընդգրկումը (Հ. Ջեյմսի ստեղծագործությունների փաստական նյութի հիման վրա). PhD thesis, ԵՊՀ.

Գյուլզատյան, Դավիթ Վազգենի (2005) Շարույթի ըմբռնումը լեզվաբանության մեջ. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հր. Աճառյանի անվան լեզվաբանության ինստիտուտ.

Գրիգորյան, Արմինե Ռազմիկի (2015) Աստվածաշնչյան կազմախոսական դարձվածքները և դրանց գեղարվեստական փոխակերպումները. PhD thesis, ԵՊՀ.

Գրիգորյան, Գարիկ Գագիկի (2016) Ժամանակակից հայերենի և պարսկերենի անվանական քերականական կարգերի զուգադրական քննությունը. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հր. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ.

Գրիգորյան, Զարուհի Խաչիկի (2013) Գրքի գովազդի լեզվագործաբանական առանձնահատկությունները ժամանակակից անգլերենում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Գրիգորյան, Կարինե Ավետիսի (1999) Ֆրանսերենից փոխառված բառերը հայերենում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հր. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ.

Գրիգորյան, Հասմիկ Հայկի (2013) Ժամանակակից ֆրանսերենի նորաբանությունների և հոմանիշային տեղաշարժերի հանրալեզվաբանական քննություն. PhD thesis, ԵՊՀ.

Գրիշկյան, Ենոք Հենրիկի (2013) Իմաստի նկարագրության խնդիրները մեքենական թարգմանության տեսության մեջ. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հրաչյա Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ.

Գևորգյան, Գայանե Գերասիմի (2011) Հայերենի բարբառների եղանակաժամանակային համակարգը. Doctor of Sciences thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հրաչյա Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ.

Գևորգյան, Գայանե Գերասիմի (2013) Հայերենի բարբառների բայական եղանակաժամանակային համակարգերի զուգադրական քննություն. Doctor of Sciences thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հրաչյա Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ.

Գևորգյան, Ինգա Ռոբերտի (2007) Պ. Սևակի չափածոյի շարահյուսական կառույցները և դրանց ոճական արժեքը. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հ. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ.

Գևորգյան, Շուշանիկ Սամսոնի (2004) Ժամանակի քերականական կարգի դրսևորումը հայերենում և վրացերենում (զուգադրական-տիպաբանական քննություն). PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հր. Աճառյանի անվան լեզվաբանության ինստիտուտ.

Գևորգյան, Սուսաննա Պարույրի (2011) Նույնաբաղադրիչ փոխատեղույթները հայերենում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հրաչյա Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ.

Դ

Դալալյան, Մանանա Գուրգենի (2001) Կոմիկականի լեզվաոճական արտահայտչամիջոցները անգլերենում (ըստ Բեռնարդ Շոուի և Օ. Հենրիի ստեղծագործությունների լեզվանյութի). PhD thesis, ԵՊՀ.

Դալալյան, Տորք Սամվելի (2002) Հայ-օսական լեզվամշակութային առնչություններ. PhD thesis, ԵՊՀ.

Դալյան, Նաիրա Երվանդի (1997) Ռուսաց լեզվի բառային միավորների կիրառության առանձնահատկությունները հայ երկլեզվակիրների խոսքում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հ. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ.

Դավթյան, Յուրի Ռուբենի (2006) Արևելահայ մամուլի լեզուն հետխորհրդային շրջանում. Doctor of Sciences thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հր. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ.

Դավթյան, Յուրի Ռուբենի (1990) Ստեփան Զորյանի պատմվածքների լեզուն և ոճը. PhD thesis, Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական ինստիտուտ.

Դավթյան, Ֆելմիրա Արտավազդի (1996) Գուրգեն Մահարու չափածոյի լեզուն և ոճը. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հր. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ.

Դիլբարյան, Նարինե Հակոբի (1991) Անվան ըմբռնումը հայ լեզվաբանության մեջ. PhD thesis, Երևանի աշխատանքային կարմիր դրոշի շքանշանակիր պետական համալսարան.

Դոխոլյան, Գոհար Լաերտի (2015) Կերպի կարգի տիպաբանական առանձնահատկությունները գերմաներենում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Դոխոյան, Ռուզաննա Յուրիի (2012) Արդի հայերենի ասացական բայերի իմաստակառուցվածքային վերլուծություն. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հր. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ.

Ե

Եզեկյան, Լևոն Կորյունի (1990) Գրական աշխարհաբարը և Խ. Աբովյանի «Վերք Հայաստանի» վեպի լեզուն. Doctor of Sciences thesis, Երևանի աշխատանքային կարմիր դրոշի շքանշանակիր պետական համալսարան.

Եղիազարյան, Գայանե Վիուլի (2005) Մարմնի մասերի անվանումներով կազմված դարձվածները (զուգադրական-տիպաբանական քննություն). PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հր. Աճառյանի անվան լեզվաբանության ինստիտուտ.

Եպիսկոպոսյան, Դավիթ Ռուբենի (2013) Հորդորի կարգի կառուցվածքային և գործաբանական դրսևորումներն անգլերենում (հայերենի զուգադրությամμ). PhD thesis, ԵՊՀ.

Երզնկյան, Ելենա Լևոնի (2012) Բառի ցուցայնության իմաստային և գործաբանական հայեցակերպերը (ժամանակակից անգլերենի նյութի հիման վրա). Doctor of Sciences thesis, ԵՊՀ.

Երզնկյան, Ռուզաննա Արտեմի (2011) Փոխաբերացման համակարգը Համո Սահյանի պոեզիայում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հրաչյա Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ.

Երնջակյան, Նվարդ Վարդգեսի (2011) Ազգային ինքնության դրսևորումները բրիտանական լեզվամշակույթում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Զ

Զադոյան, Էվելինա Ռոբերտի (2015) Հետահայում և առաջահայում տեքստային կարգերի լեզվական դրսևորումները հուշագրության ժանրում (անգլերեն նյութի հիման վրա). PhD thesis, ԵՊՀ.

Զաքարյան, Սոնյա Սարգսի (2008) Միջմասնագիտական գիտակարգերի անգլերեն տերմինակերպ միավորների շարութաբանական վերլուծություն. PhD thesis, ԵՊՀ.

Զաքարյան, Սուսաննա Հրանտի (2009) Հայոց լեռնանունների իմաստային և կառուցվածքային քննություն. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հրաչյա Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ.

Զաքարյան, Վահան Ալբերտի (2011) Ներակա իմաստի դրսևորման առանձնահատկությունները քաղաքական խոսույթում (ժամանակակից ֆրանսիացի քաղաքական գործիչների ելույթների նյութի հիման վրա). PhD thesis, ԵՊՀ.

Զաքյան, Հրանուշ Սուրենի (2007) Քերականական իմաստափոխությունները հայերենի պատմական զարգացման մեջ (անվանական և բայական համակարգերում). PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հ. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ.

Է

Էբրահիմ, Սաֆարի (2013) Գալեշների լեզուն. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հ ր. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ.

Թ

Թադևոսյան, Հասմիկ Միքայելի (2008) «Գիրք վաստակոց» երկի լեզուն. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հրաչյա Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ.

Թամրազյան, Համեստ Սերժիկի (2012) Նմանակումը որպես իրականության լեզվական կաղապարման առաջնային փուլ. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հր. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ.

Թոխմախյան, Ռոբերտ Մարկոսի (2011) Հայերենի հնչաշղթան. Doctor of Sciences thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հրաչյա Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ.

Թոսունյան, Գևորգ Բաբկենի (2003) Գրաբարի բառարանագրությունը. Doctor of Sciences thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հ. Աճառյանի անվան լեզվաբանության ինստիտուտ.

Թովմասյան, Լուսինե Սուրենի (2013) Միջտեքստայնությունը որպես հեքիաթային պատումի մեկնության ելակետ (վիկտորիանական հեքիաթի նյութի հիման վրա). PhD thesis, ԵՊՀ.

Թովմասյան, Հովհաննես Վանիկի (2003) Մակդիրների ճանաչողական արժեքը Հովհաննեսի ավետարանում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Թովմասյան, Հրանուշ Ժորայիի (2007) Կանխենթադրույթի տեսությունները 1970-90-ական թվականների անգլո-ամերիկյան լեզվաբանության մեջ. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հրաչյա Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ.

Թումանյան, Լուսինե Վիլիկի (2008) Ստ. Նազարյանցը և գրական աշխարհաբարի հարցերը. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հր. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ.

Ի

Իսահակյան, Հեղինե Ցոլակի (2013) Ճանաչողական փոխաբերության առկայացման միջոցները Ջոն Ֆաուլզի ստեղծագործություններում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Իսրաելյան, Կարեն Հրաչիկի (2002) Աբդոլլահ Անսարին և նրա «Թաբաղաթ-ալ-Սուֆիե» ստեղծագործության լեզվական առանձնահատկությունները. PhD thesis, ԵՊՀ.

Խ

Խամեսիան, Մինու Մահմուդ (2013) Ճարտարագիտության ոլորտի անգլերենի գործառական քննություն (իրանական գիտակրթական համատեքստում). PhD thesis, ԵՊՀ.

Խանոյան, Նելլի Սարգսի (2013) Գերմաներենի շարահյուսության տիպաբանական առանձնահատկությունները. PhD thesis, ԵՊՀ.

Խաչատրյան, Ալվարդ Ալբերտի (1995) Անձնական վերաբերմունքի վերջածանցների գործառության պատմական ընթացքը գրական հայերենում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Խաչատրյան, Աննա Վանիկի (2003) Բառախաղերի թարգմանելիության խնդիրը (Շեքսպիրի «Ռոմեո և Ջուլիետ» ողբերգության նյութի հիման վրա). PhD thesis, ԵՊՀ.

Խաչատրյան, Արամ Սամվելի (2009) Բայական հիմքերի բառակազմական արժեքը ժամանակակից հայերենում /ոչ բայական բաղադրություններ/. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հրաչյա Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ.

Խաչատրյան, Արմինե Ալեքսանդրի (2013) Գեղարվեստական տանատաբանական հասկացույթի խոսքային դրսևորման ձևերը Էդգար Պոի անհատական ոճում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Խաչատրյան, Գուրգեն Կիպրոնի (2000) Գրաբարի վերլուծական բայերի արժույթը. Doctor of Sciences thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հր. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ.

Խաչատրյան, Լալիկ Մնացականի (1997) խոսքիմասային տարարժեքությունն արդի հայերենի կայուն կապակցություններում. Doctor of Sciences thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հր. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ.

Խաչատրյան, Լիլիթ Լալիկի (1999) Ղևոնդ Վարդապետի «Պատմութիւն» երկի լեզուն. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հր. Աճառյանի անվան լեզվաբանության ինստիտուտ.

Խաչատրյան, Լուսինե Ավետիքի (2013) Ընտանի կենդանիների անվանումները թյուրքական լեզուներում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հր. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ.

Խաչատրյան, Լևոն Ժիրայրի (2014) Ռազմական ոլորտի լեզվի առանձնահատկությունները հայերենում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հրաչյա Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ.

Խաչատրյան, Հասմիկ Ռաֆիկի (2004) Ազգակցական հարաբերություններ արտահայտող բառերը հայերենի բարբառներում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հր. Աճառյանի անվան լեզվաբանության ինստիտուտ.

Խաչատրյան, Մարիետա Կոլյայի (2004) Ավետիք Իսահակյանի բանաստեղծության լեզվի զարգացումը. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հ. Աճառյանի անվան լեզվաբանության ինստիտուտ.

Խաչատրյան, Մհեր Գուրգենի (2012) Արաբական փոխառությունները հայրեններում և կաֆաներում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հրաչյա Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ.

Խաչատրյան, Նունե Գեորգիի (2002) Հակոբ Պարոնյանի երգիծանքի լեզվաոճական ուսումնասիրություն. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հր. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ.

Խաչատրյան, Վալենտին Մեխակի (2008) Ղազար Փարպեցու լեզուն. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հրաչյա Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ.

Խաչատրյան, Օֆելյա Մուշեղի (1999) Մովսես Խորենացու «Հայոց պատմության» բառապաշարի քննություն (հաճախականության բառարանի հիման վրա). PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հ. Աճառյանի անվան լեզվաբանության ինստիտուտ.

Խառատյան, Տիգրան Գագիկի (2010) Խոսքային վարվեցողության հաղորդակցական կաղապարներն անգլերենում և հայերենում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հրաչյա Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ.

Կ

Կատվալյան, Վիկտոր Լիպարիտի (2016) Բայազետի բարբառը և նրա լեզվական առնչությունները շրջակա բարբառների հետ. Doctor of Sciences thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հրաչյա Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ.

Կարապետյան, Անդրանիկ Սարգսի (2005) Կրկնությունը ժամանակակից հայերենում. Doctor of Sciences thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հր. Աճառյանի անվան լեզվաբանության ինստիտուտ.

Կարապետյան, Աննա Կարոյի (2013) Մակդիրներն ու մակդրավորման հնարները Շեքսպիրի ստեղծագործություններում և դրանց հայերեն թարգմանություններում («Ռիչարդ Երրորդ», «Ռոմեո և Ջուլիետ», «Տիմոն Աթենացի» դրամաների հիման վրա). PhD thesis, ԵՊՀ.

Կարապետյան, Աստղիկ Ալբերտի (2015) Ամիրդովլաթ Ամասիացու «Օգուտ բժշկութեան» երկի բառապաշարը. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հրաչյա Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ.

Կարապետյան, Նունե Արծրունի (1999) Անգլերենի գործիքային բայերով կազմված նախադասությունների իմաստային և շարահյուսական կառուցվածքները. PhD thesis, ԵՊՀ.

Կարապետյան, Վիկտորիա Վլադիմիրի (2011) Գաբրիել Սունդուկյանի դրամատուրգիայի լեզուն. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հրաչյա Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ.

Կարապետյան , Սիրարփի Հովիկի (2016) Գոյականական հիմքերով բաղադրությունները հայերենի և անգլերենի բառակազմական համակարգում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հրաչյա Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ.

Կիրակոսյան, Հասմիկ Ցոլակի (2004) Ազարին՝ Ատրպատականի հին լեզուն. PhD thesis, ԵՊՀ.

Կիրակոսյան, Տաթևիկ Ալբերտի (2015) Հուզարտահայտչականությունը համացանցային հաղորդակցության մեջ (անգլերեն նյութի հիման վրա). PhD thesis, ԵՊՀ.

Կնյազյան, Աննա Տարիելի (2016) Անգլիական երգիծական խոսույթի գենդերային հայեցակերպը (լեզվական և հանրամշակութային դրսևորումներ). Doctor of Sciences thesis, ԵՊՀ.

Հ

Հալաջյան, Միրցա Մելիքսեթի (2004) Հրանտ Մաթևոսյանի արձակի բառապաշարի շերտերը և դրանց ոճական արժեքը. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հր. Աճառյանի անվան լեզվաբանության ինստիտուտ.

Հակոբյան, Ալիկ Վարդի (2015) Փաստարկման լեզվարտահայտչական միջոցները քաղաքական խոսույթում (ֆրանսերեն նյութի հիման վրա). PhD thesis, ԵՊՀ.

Հակոբյան, Աննա Արշալույսի (2005) Սեն-Ժոն Պերսի բանաստեղծությունների հայերեն թարգմանությունների լեզուն. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հր. Աճառյանի անվան լեզվաբանության ինստիտուտ.

Հակոբյան, Աննա Էդվարդի (2009) Պաշտոնական խոսքն իբրև ոճակառուցվածքային հատկանիշների ուրույն համակցություն (ամերիկյան սահմանադրության լեզվական նյութի հիման վրա). PhD thesis, ԵՊՀ.

Հակոբյան, Անուշ Վահանի (2016) Կոնյունկտիվ, դիզյունկտիվ և իմպլիկատիվ լեզվական կառույցների կառուցվածքաիմաստաբանական վերլուծություն (ռուսերենի լեզվական նյութի հիման վրա). Doctor of Sciences thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հրաչյա Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ.

Հակոբյան, Արման Եղիշի (2016) «Բաբելոն» հայալեզու ասորական պարբերականը որպես հայ-ասորական լեզվական համակեցության եզակի նմուշ. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հրաչյա Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ.

Հակոբյան, Գագիկ Պետրոսի (2007) Հուզականության ներակա արտահայտության հաղորդակցային-գործառական դրսևորումները ժամանակակից ֆրանսիական արձակում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Հակոբյան, Միքայել Յուրիի (2007) Սոցիոլեզվաբանական իրադրությունը Թունիսում. երկբարբառության և երկլեզվության դրսևորման առանձնահատկությունները. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հրաչյա Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ.

Հակոբյան, Սոնա Կարապետի (2016) Իրադարձությունը և դրա իմաստաշարահյուսական արտապատկերումը քաղաքական խոսույթում (1915թ. իրադարձությունների վերաբերյալ ԱՄՆ պաշտոնական խոսույթի հիման վրա). PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հր. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ.

Հակոբյան, Ֆրիդա Արտաշեսի (2016) Բառամիավորների նկարագրության սկզբունքները ժամանակակից հայոց լեզվի բառապաշարի համակարգչային շտեմարանում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հրաչյա Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ.

Հակոբջանյան, Անահիտ Արտյուշայի (2008) Ղազարոս Աղայանի լեզվագիտական հայացքները. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հ. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ.

Հակոբջանյան, Արմեն Հրաչի (2016) Կրկնությունը խոսույթում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հրաչյա Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ.

Համբարձումյան, Դիանա Հայկի (2007) Գեղարվեստական ստեղծագործությունը և նրա թարգմանությունը որպես բանասիրական համալիր քննության առարկա. Doctor of Sciences thesis, ԵՊՀ.

Համբարձումյան, Ռիմա Սերժիկի (2010) Բայակազմական կաղապարները արևելահայերենում և արևմտահայերենում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հրաչյա Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ.

Համբարձումյան, Ռիմա Սերժիկի (2016) Արևելահայերենի և արևմտահայերենի անկախ դերբայների զուգադրական քննություն. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հր. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ.

Համեդ, Ֆորուզան (2011) Մանուջանի բարբառը. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հր. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ.

Հայրապետյան, Աստղիկ Հրաչի (2007) Ֆրիկի ստեղծագործությունների լեզուն. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հրաչյա Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ.

Հայրապետյան, Արևիկ Շմավոնի (2015) Տեսողական ընկալման բայերի իմաստաշարահյուսական առանձնահատկությունները. PhD thesis, Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարան.

Հայրապետյան, Դիանա Արթուրի (2016) Ժամանակակից թուրքերենի հարադրությունների և կրկնավորների իմաստաքերականական քննություն. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հրաչյա Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ.

Հայրապետյան, Լիլիթ Ունանի (2010) Խնդրային ստորադաս բաղադրիչով բարդ նախադասությունները 20-րդ դարի 50-60-ական թվականների հայ գեղարվեստական արձակում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հրաչյա Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ.

Հայրապետյան, Մարիա Սուրենի (2015) Հորդորական նախադասությունների օգտագործման հաղորդակցման մեխանիզմների ձևավորումը ռուսերենի ուսուցման ընթացքում (ոչ մասնագիտական ֆակուլտետներում). PhD thesis, Երեվանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարան.

Հայրիկյան, Ելենա Շահենի (2016) Գաբրիել Գարսիա Մարկեսի երկերի հայերեն թարգմանությունների լեզվական առանձնահատկությունները (բնագրի և ռուսերեն ու անգլերեն թարգմանությունների համեմատությամբ). PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հրաչյա Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ.

Հաջի-Հակոբյան, Աննա Երվանդի (2013) Գենդերային հիմնախնդիրը անգլերենում (հայերենի զուգադրությամբ). PhD thesis, ԵՊՀ.

Հարությունյան, Ամալյա Ռաֆիկի (2014) Գունիմաստների լեզվական դրսևորումները ժամանակակից ֆրանսերենում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Հարությունյան, Խաչիկ Արամի (2014) XIV-XV դարերի հայերեն ձեռագրերի հիշատակարանների լեզուն. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հրաչյա Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ.

Հարությունյան , Վարդուշ Նորայրի (2014) Համադրական և վերլուծական բայերի համակարգային փոխառնչությունները ժամանակակից ֆրանսերենում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Հովհաննիսյան, Ալվինա Պողոսի (2016) Հրեական քերականական ուսմունքի կայացումն ու զարգացումը 9-13-րդ դարերում արաբահրեական առնչությունների համատեքստում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հրաչյա Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ.

Հովհաննիսյան, Կարինե Մաքսիմի (2013) Գերմաներենի եղանակավորող մասնիկների տիպաբանական առանձնահատկությունները. PhD thesis, ԵՊՀ.

Հովհաննիսյան, Հասմիկ Ռազմիկի (2012) Վանկը որպես հնչույթաբանական վերլուծության բաղադրիչ. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հրաչյա Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ.

Հովհաննիսյան, Սիրանուշ Գառնիկի (2014) Տեքստը էլեկտրոնային հաղորդակցման մեջ. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հրաչյա Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ.

Ղ

Ղազարյան, Լենա Լևոնի (2013) Գնահատողականության ուժգնացման իմաստագործառական առանձնահատկությունները ժամանակակից անգլերենում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Ղազարյան, Շուշանիկ Երվանդի (2013) Անգլերենի տեղաշարժման բայերի ճանաչողական հայեցակերպը (իսպաներենի զուգադրությամբ). PhD thesis, ԵՊՀ.

Ղալթախչյան, Սիրանուշ Խաչատուրի (2014) Անգլերեն պերսուազիվ հաղորդակցության լեզվագործաբանական հայեցակերպը (առցանց էլեկտրոնային խնդրագրում). PhD thesis, ԵՊՀ.

Ղանբարի, Մոհամմադ (2014) Սանգեսարի բարբառը. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հր. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ.

Մ

Մադոյան, Գոհար Գագիկի (2015) Հեղինակի մտադրությունը որպես տեքստաբանական քննության առարկա. PhD thesis, ԵՊՀ.

Մակունց, Լիլիթ Կամոյի (2013) «Ճշմարտություն» և «կեղծիք» հասկացույթները ճանաչողական և գործաբանական լեզվաբանության դիտանկյունից (անգլերեն և հայերեն քաղաքական դիսկուրսների զուգադրությամբ). PhD thesis, ԵՊՀ.

Մանուկյան, Ալիսա Էմիլի (2013) Բնական ձևաբանական կաղապարների տիպաբանական առանձնահատկությունները ժամանակակից անգլերենում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Մանուկյան, Նարինե Գագիկի (2014) Ներիմաստի դրսևորումը երկխոսության մեջ (անգլերեն նյութի հիման վրա). PhD thesis, ԵՊՀ.

Մանուչարյան, Սվետլանա Սեյրանի (2016) Կապանի տարածաշրջանի խոսվածքները. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հրաչյա Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ.

Մարգարյան, Ինգա Աշոտի (2015) Սերո Խանզադյանի լեզվական արվեստը. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հրաչյա Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ.

Մարկոսյան, Նարինե Վարուժանի (2015) Անցյալ և ապառնի դերբայների արտահայտությունը հայերենում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հրաչյա Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ.

Մարտիրոսյան, Անի Հովհաննեսի (2013) Բառակազմական միջոցների գործաբանական և ոճական արժեքը Շեքսպիրի պիեսներում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Մելքոնյան, Աննա Աշոտի (2013) Կրկնության լեզվաբանաստեղծական արժեքը գեղարվեստական խոսքում (ամերիկյան բանաստեղծական նմուշների հիման վրա). PhD thesis, ԵՊՀ.

Մելքոնյան, Նաիրա Իշխանի (2015) Դարձվածակազմության զարգացման հիմնական միտումները ֆրանսերենում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Մելքոնյան , Հեղինե Ազատի (2012) Հայերենի հոլովական իմաստների դրսևորումները ֆրանսերենում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հր. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ.

Մեսրոպյան, Արթուր Իշխանի (2016) Նույնաբանության հաղորդակցական-գործաբանական արժեքը ժամանակակից անգլերենում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Մեսրոպյան, Հայկանուշ Հովսեփի (2017) Կրոնաեկեղեցական բառապաշարը հայերենի բարբառներում. Doctor of Sciences thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հրաչյա Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ.

Միսակյան, Զարուհի Ռադիկի (2013) ՈՒրիշի խոսքով արտահայտված կառույցների ձևավորման եղանակներն ու դրանց հնչյունաոճական և շարահյուսական առանձնահատկությունները Ջեյմս Ջոյսի «ՈՒլիսես» վեպում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Միրջավադ, Յախչալի (2013) Հարավկասպյան ավազանի գետանունները. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հր. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ.

Միքայելյան, Սոնա Արայի (2016) Արաբերենի ազդեցության դրսևորումները Անտիոքի հայերեն խոսվածքներում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հրաչյա Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ.

Մխիթարյան, Գևորգ Մխիթարի (2013) «Պատերազմ», «խաղաղություն», «վախ» հասկացույթների առկայացման միջոցները ժամանակակից ամերիկյան մամուլում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Մկրտումյան, Արմինե Արամայիսի (2014) Դարձվածային հոմանիշները ժամանակակից հայերենում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հրաչյա Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ.

Մկրտչյան, Մարիամ Հենրիկի (2013) «Պատմութիւն Աղուանից աշխարհի» երկի լեզուն. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հր. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ.

Մովսեսյան, Լիլիթ Ցոլակի (2016) Անգլերենի «բնակավայր» բառիմաստային խմբի լեզվաճանաչողական հայեցակերպն իսպաներենի և հայերենի զուգադրությամբ. PhD thesis, ԵՊՀ.

Մուրադյան, Լուսինե Զոհրակի (2016) Հայերենի, անգլերենի և ռուսերենի բայի դիմավոր ձևերի զուգադրական-տիպաբանական քննություն. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հրաչյա Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ.

Ն

Ներսեսյան, Տիգրանուհի Ցոլակի (2016) Հեքիաթն իբրև տեքստ և խոսույթ. ըստ հայկական, ռուսական և անգլիական հեքիաթների նյութի. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հրաչյա Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ.

Նիկողոսյան, Նարինե Վաչագանի (2016) Գիտական ֆանտաստիկայի ոճագործառական դրսևորումները կիբերփանկ ժանրում (Վ. Գիբսոնի ստեղծագործությունների հիման վրա). PhD thesis, ԵՊՀ.

Շ

Շահսավարի, Ֆարամարզ Ալլահբախշի (2011) Լաքերենի Ալիշտարի բարբառը. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հր. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ.

Շաչիլվյան, Նաիրա Արամայիսի (2012) Գերմաներենի ժխտման կարգի տիպաբանական առանձնահատկությունները. PhD thesis, ԵՊՀ.

Ո

Ոսկանյան, Զարուհի Վիգենի (2014) Ալբերտո Մորավիայի «Չոչարա» և «Արհամարհանք» վեպերի հայերեն և ռուսերեն թարգմանությունների լեզուն (զուգադրական քննություն). PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հր. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ.

Պ

Պապիկյան, Լիլիթ Մհերի (2015) Գեղամ Սարյանի պոեմների և բալլադների խոսքարվեստը. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հրաչյա Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ.

Պապոյան, Սիրանուշ Գևորգի (2014) «Տուն» հասկացույթը գերմաներենում (հայերենի զուգադրությամբ). PhD thesis, ԵՊՀ.

Ջ

Ջաղացպանյան, Ռոզա Վալերիկի (2014) Անգլերենի ցավանիշ բայերի բառակազմական բների լեզվաճանաչողական վերլուծությունը հայերենի և ռուսերենի զուգադրությամբ. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հրաչյա Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ.

Ռ

Ռոշանաք, Գոլդուսթ (2014) Փասիխանի բարբառը. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հր. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ.

Ռոստոմյան, Աննա Արմենի (2013) Հույզերի խոսքային և ոչ խոսքային դրսևորումները որպես լեզվաճանաչողական քննության առարկա (անգլերեն նյութի հիման վրա). PhD thesis, ԵՊՀ.

Ս

Սահակյան, Լիլիթ Սերժիկի (2012) Փոխաբերական տեղաշարժի հիմնախնդիրը տերմինաստեղծման մեջ (անգլերեն իրավաբանական տերմինների նյութի հիման վրա). PhD thesis, ԵՊՀ.

Սահակյան, Ռուզաննա Հակոբի (2016) Աղվանից կաթողիկոս Տ. Եսայի Հասան-Ջալալյանցի «Պատմութիւն համառօտ Աղուանից երկրի» երկի և նամակների լեզուն. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հ. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ.

Սանթրոսյան, Ռաֆիկ Արտուրի (2015) Պատճառականության կարգի առկայացման բառաքերականական միջոցները ժամանակակից անգլերենում (դատաիրավական տեքստերի նյութի հիման վրա). PhD thesis, ԵՊՀ.

Սարգսյան, Ալլա Արտիկի (2013) Զորայր Խալափյանի ստեղծագործությունների բառապաշարի շերտերը և քերականական առանձնահատկությունները. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հր. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ.

Սարգսյան, Արփինե Հենրիկի (2014) Տեսողական բայերի իմաստային արժութականության արտահայտչամիջոցները ժամանակակից անգլերենում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Սարգսյան, Լիանա Սամվելի (2013) Երգիծանքի լեզվաոճական միջոցները Երվանդ Օտյանի գեղարվեստական արձակում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հրաչյա Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ.

Սարգսյան, Մերի Արթուրի (2016) Գ. Ջահուկյանի ընդհանուր լեզվաբանական հայացքները. PhD thesis, Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների Ազգային Ակադեմիա Հրաչյա Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ.

Սարոյան, Սաթենիկ Նորիկի (2014) Իմաստային ժխտման կարգը և դրա արտահայտման միջոցները ժամանակակից անգլերենում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Սեյյեդ, Մեհդի Ահմադի (2012) Սարիի տեղանունները. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հր. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ.

Սողոմոնյան, Զարուհի Ռաֆիկի (2015) «Ընտանիք» գերհասկացույթը անգլիական, հայկական և իսպանական լեզվամշակույթներում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Ստեփանյան, Սոֆյա Ալբերտի (2013) Իտալական փոխառությունների իմաստաբանական և հնչյունաբանական փոփոխությունները անգլերենում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Վ

Վահանյան, Արմինե Գրիգորի (2014) Հայերենի, անգլերենի և ռուսերենի արարման բայերի իմաստաբանական վերլուծություն. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հր. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ.

Վայնրայխ, Մաթիաս (2014) Պակիստանի հյուսիսային տարածքների ներգաղթյալ փուշթունների լեզուն և լեզվական միջավայրը. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հր. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ.

Վարդանյան, Երվանդ Կարապետի (2015) Հունա-հռոմեական ու աստվածաշնչյան լեզվաշերտերը Ջ. Գ. Բայրոնի ստեղծագործություններում և դրանց հայերեն թարգմանությունը. PhD thesis, ԵՊՀ.

Վարդանյան, Լուսիկ Յուրիկի (2013) Պայման արտահայտող կառույցների իմաստագործառական առանձնահատկությունները ժամանակակից անգլերենում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Վարդանյան, Մերի Վարդանի (2014) Անցողական բայերով խնդրազուրկ կառույցները անգլերենում (հայերենի զուգադրությամբ). PhD thesis, ԵՊՀ.

Տ

Տահակյան, Գևորգ Արթուրի (2016) Պոստմոդեռնիզմի կայացման և զարգացման առանձնահատկությունները թուրք գրող Օրհան Փամուքի արձակում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտ.

Տեր-Ադամյան, Շուշանիկ Վոլոդյայի (2014) Ժամանակի քերականական կարգի տիպաբանական առանձնահատկությունները ժամանակակից գերմաներենում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Տեր-Պողոսյանց, Արուսյակ (2013) «Տուն» հասկացույթը հայ և անգլաամերիկյան լեզվամշակույթներում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հր. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ.

Տիգրանյան, Լիլիթ Վասակի (2015) Հարալեզվական միջոցների գործառությունը անգլերեն գեղարվեստական և գիտական տեքստերում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Տոնոյան, Արտյոմ Արտաշեսի (2015) Կովկասյան պարսկերեն. պատմահամեմատական ուսումնասիրություն. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հր. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ.

Փ

Փաթյան, Կարինե Էդուարդի (2014) Հաց և ջուր հասկացույթների լեզվաճանաչողական հայեցակերպը անգլերենում՝ հայերենի զուգադրությամբ. PhD thesis, ԵՊՀ.

Ք

Քեշմիրի, Արմին Փարվիզի (2014) Հարավթաթական Թաքեստանի բարբառը. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հր. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ.

Օ

Օհանյան, Մարիաննա Միհրանի (2013) Անգլերեն բժշկագիտական խոսքի ոճաժանրային առանձնահատկությունները. PhD thesis, ԵՊՀ.

This list was generated on Tue May 23 03:35:28 2017 AMT.