Հայաստանի ատենախոսությունների բաց մատչելիության պահոց = Open Access Repository of the Armenian Electronic Theses and Dissertations (Armenian ETD-OA) = Репозиторий диссертаций Армении открытого доступа

Items where Subject is "Mathematics and Cybernetics"

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
  • Subjects (8069)
    • Mathematics and Cybernetics (76)
Group by: Creators | Item Type
Jump to: А | Б | К | Ա | Բ | Գ | Դ | Է | Թ | Խ | Հ | Ղ | Մ | Ն | Պ | Ջ | Ռ | Ս | Տ | Փ | Ք
Number of items at this level: 76.

А

Амбарцумян, Карен Багратович (1998) Конвейерные языки и стабилизации конвейеров. PhD thesis, Институт проблем информатики и автоматизации НАН РА.

Б

Бархударян, Сергей Вигенович (2005) Создание систем дистанционного обучения и исследование их функциональных параметров. PhD thesis, Институт проблем информатики и автоматизации национальной академии наук РА.

К

Камалян, Рафаел Рубенович (2016) Раскраски ерафов с локальными условиями. Doctor of Sciences thesis, ЕГУ.

Ա

Աբաջյան, Աշոտ Գասպարի (2012) «Բարդ որոշելի» բանաձևերի արտածումների բարդությունները ասույթային հաշվի համակարգերում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Աբրահամյան, Սերգեյ Ենոքի (2012) Վերջավոր դաշտերի վրա անվերածելի, նորմալ և տեղադրության բազմանդամների կառուցման եղանակներ. PhD thesis, ԵՊՀ.

Ադամյան, Ռուբեն Օհանի (2008) Համեմատությունների գրաֆների ներկման խնդիրների հետազոտում և ալգորիթմների մշակում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Ալահվերդյան, Կարեն Ռոմայի (2012) Լազերային ճառագայթման փոխազդեցությունը պարբերական կառուցվածքում արատ պարունակող հեղուկ բյուրեղների հետ. PhD thesis, ԵՊՀ.

Ալեքսանյան, Հայկ Գագիկի (2012) Օրթոգոնալ համակարգերով գրիդի ալգորիթմի զուգամիտությունը. PhD thesis, ԵՊՀ.

Ալեքսանյան, Սոնա Ռաֆիկի (2009) Ֆորմալ համակարգերում արտածումների բարդությունների հետազոտում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Աղայան , Կարո Լերենցի (2011) Առաձգականության տեսության խառը խնդիրներ լարումների կուտակիչներ պարունակող տիրույթների համար և ալիքների դիֆրակցիան այդ տիրույթներում. Doctor of Sciences thesis, ՀՀ ԳԱԱ Մեխանիկայի ինստիտուտ.

Ամիր, Ռանջբար (2012) Հանրահաշվական բազմացանցային վերապայմանավորիչների համեմատական վերլուծությունը ցանցի խտացման տարբեր արագությունների համար. PhD thesis, ԵՊՀ.

Ապոզյան, Արմեն Տիգրանի (2011) Բազմաչափ բազմանդամային միջարկման, GC բազմությունների և Գազքա-Մաեզթուի վարկածի վերաբերյալ. PhD thesis, ԵՊՀ .

Առաքելյան, Արա Հայկի (2011) Ֆունկցիոնալ ծրագրերի տիպային կոռեկտության մասին. PhD thesis, ԵՊՀ.

Ասլանյան , Հակոբ Լևոնի (2010) Անլար ցանցերի մաթեմատիկական մոդելներում ալգորիթմական խնդիրների հետազոտում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Ավետիսյան, Վահան Աշոտի (2006) Համընդհանուր ցանցային լեզվից հայերեն նախադասությունների սերման մաթեմատիկական և ծրագրային ապահովման մշակումը. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտ.

Բ

Բալիկյան, Սուրեն Վարուժանի (2008) Գրաֆների լոկալ-հավասարակշռված 2-տրոհումների մասին. PhD thesis, ԵՊՀ.

Բայրամյան, Վահագն Հայկի (2017) n-ճշգրիտ և GCn բազմությունների նոր հատկության վերաբերյալ. PhD thesis, ԵՊՀ.

Գ

Գասպարյան, Արման Հարությունի (2012) Յակոբիի բազմանդամներով վերլուծությունների զուգամիտության արագացման ալգորիթմներ. PhD thesis, ԵՊՀ.

Գափոյան, Նելլի Թաթուլի (2017) Բերգմանի տեսքի օպերատորներ ֆունկցիոնալ տարածությունների վրա Cᶰ-ի գնդում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Գրիգորյան, Հակոբ Բորիսի (2009) Մի դասի սինգուլյար ինտեգրալ հավասարումների լուծման մեթոդի և կիրառական խնդիրներում դրա գործածության մասին. PhD thesis, ԵՊՀ.

Գրիգորյան, Նաիրա Մովսեսի (2010) Վարկածների օպտիմալ ստուգում ընդհատ աղբյուրներով որոշ մոդելներում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտ.

Գրիգորյան, Նորայր Զավենի (1998) Մագնիսական գլխիկների անալիզ և սինթեզ. PhD thesis, Երևանի մաթեմատիկական մեքենաների գիտահետազոտական ինստիտուտ.

Գևորգյան, Ամիրջան Լյովիկի (2012) Խմբերի ո-պարբեբական արտադրյալների ավտոմորֆիզմների մասին. PhD thesis, ԵՊՀ.

Գևորգյան, Ռոբերտ Կարապետի (2005) Կենսաբանական հաջորդականությունների ֆունկցիոնալ հեռավորությունը, թվային իրականացումը և կիրառությունները կենսաինֆորմատիկայում. PhD thesis, ՀՀ Ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտ.

Դ

Դանոյան, Հայկազ Էդվարդի (2013) Դիսկրետ էքստրեմալ խնդիրների հետազոտում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Դավթյան, Էդմոն Մանուկի (2004) Հաշվողական կլաստերի միջավայրում սիստոլիկ ալգորիթմների իրականացման ծրագրային գործիքային միջոցի մշակում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտ.

Դավթյան, Նարինե Նվերի (2015) Որոշ դասերի գրաֆների ճիշտ կողային ներկումների բազմության մեջ միջակայքային սպեկտրով գագաթների թվի էքստրեմալ արժեքների մասին. PhD thesis, ԵՊՀ.

Դավիդովա, Դիանա Սերգեյի (2012) Հյուսված q-երկկավարների ներկայացումները. PhD thesis, ԵՊՀ.

Դարյուշ, Քալվանդ (2012) Նեյմանի խնդիրը չորրորդ կարգի վերասերվող դիֆերենցիալ-օպերատորային հավասարումների համար. PhD thesis, ԵՊՀ.

Է

Էհսանի, Ամիր (2012) Մեդիալ տիպի հանրահաշիվների ներկայացումները. PhD thesis, ԵՊՀ.

Էքսուզյան, Սուրեն Հարութի (2011) Ձևման խնդիրների մոդելավորումը և դրանց կիրառումը տեխնոլոգիական գործընթացներում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտ.

էսմայիլ, Յուսեֆի (2012) Խառը խնդիրը չորրորդ կարգի վերասերվող դիֆերենցիալ-օպերատորային հավասարումների համար. PhD thesis, ԵՊՀ.

Թ

Թորոյան, Սոֆիկ Զավենի (2016) Πn-ճշգրիտ և Πn-անկախ հանգույցների բազմությունների վերաբերյալ. PhD thesis, ԵՊՀ.

Խ

Խալիլ , Շահբազփուր (2008) Խմբերին իզոտոպ քվազիխմբերի (լատինական քառակուսիներ). PhD thesis, ԵՊՀ.

Խաչատրյան, Հրանտ Հարությունի (2017) Գրաֆների միջակայքային կողային ներկումների հետազոտում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Խաչատրյան, Ներսես Արմենի (2016) Գրաֆների միջակայքային տոտալ ներկումներ. PhD thesis, ԵՊՀ.

Խեիրոլլահ, Ռահսեփար Ֆարդ (2011) Լագրանժի միջին արժեքներով բազմաչափ միջարկման վերաբերյալ. PhD thesis, ԵՊՀ.

Հ

Հակոբյան , Ցոլակ Համլետի (2005) Ցանցային տեսքի որոշ դիսկրետ օբյեկտների կառուցվածքների հետազոտում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտ.

Հայկազյան, Լևոն Արշալույսի (2012) Տրամաբանական ծրագրավորման որոշ ալգորիթմական պրոբլեմների մասին. PhD thesis, ԵՊՀ.

Հայրապետյան, Հայկ Հրաչիկի (2002) Գրաֆների կիրառմամբ մոդելի հետազոտություն. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ և ԵՊՀ ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտ.

Հարությունյան, Տարոն Արթուրի (2006) Լիցքավորված մասնիկների ճառագայթման առանձնահատկությունները տորուդային ռեզոնատորներում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Հովհաննիսյան, Ռուզան Զոհրաբի (2014) Հանրահաշվական բազմամակարդակային վերապայմանավորիչների կառուցումը փոքրագույն քառակուսիների մեթոդում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Հրաչյան, Գուրգեն Գագիկի (2009) Ֆունկցիոնալ ծրագրերի հիմնական սեմանտիկայի մասին. PhD thesis, ԵՊՀ.

Ղ

Ղազարյան , Գոռ Արամի (2011) Առանց տիպերի ֆունկցիոնալ ծրագրերի ձևափոխությունների և նրանց պրոցեդուրային սեմանտիկաների մասին. PhD thesis, ԵՊՀ.

Ղանդիլյան, Արթուր Խաչատուրի (2009) Երկուական կոդեր ադիտիվ կապի գծերում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Ղումաշյան, Հեղինե Էդիսոնի (2011) Չորս երկարությամբ հավասարակշռված [2,3]-գերնույնությունները հակադարձելի հանրահաշիվներում և զուգորդական [3]-գերնույնությունները կիսախմբերում. PhD thesis, Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարան (Պոլիտեխնիկ).

Մ

Մալինյան, Արգիշտի Ռուսլանի (2013) n-անկախ հանգույցների բազմությունների վերաբերյալ. PhD thesis, ԵՊՀ.

Մանուկյան, Ալեքսանդր Գալուստի (2008) Հանրահաշվական բազմացանցային վերապայմանավորիչների կառուցումը էլիպտական հավասարումների վերջավոր տարրային մոտարկումների համար. PhD thesis, ԵՊՀ.

Մանուկյան, Վարդան Աշոտի (2006) Ավտոմատ նախագծման ուղեգծման որոշ ալգորիթմների մշակում և կիրառական ծրագրերի ստեղծում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտ.

Մարգարյան , Վահան Կոնստանտինի (2006) Ռեկուրսիվ օպերատորի անշարժ կետերի հետազոտում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտ.

Մարտիրոսյան, Վահրամ Արթուրի (2009) Երկանկյունագծային մատրիցների պսևդոհակադարձման ալգորիթմի կառուցումը և դրա զուգահեռացման հարցերի հետազոտումը. PhD thesis, ԵՊՀ.

Մինասյան, Վահագն Գագիկի (2011) Առցանց ալգորիթմական մոդելները տվյալների մաքսիմալ կանոնավորված ենթակառուցվածքի խնդիրներում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Մկրտչյան, Վահան Վանիկի (2006) Գրաֆում հատուկ տիպի մաքսիմալ զուգակցումների կառուցման մասին. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ ինֆորմատիկայի ևավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտ.

Մոկացյան, Արսեն Հակոբի (2012) Անլուծելիության աստիճաններ և միթոտիկություն` ըստ թույլ (T- և wtt-) և աղյուսակային հանգեցումների. PhD thesis, ԵՊՀ.

Մուժիկյան, Արամազդ Հրաչյայի (2011) Ռադիոլոկացիոն ազդանշանների ձևավորման և մշակման արդյունավետ եղանակների հետազոտումը. PhD thesis, ԵՊՀ.

Ն

Նազարի , Եբրահիմ (2011) Մեդիալ համակարգեր. PhD thesis, Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համակսարան.

Նալբանդյան, Գուրգեն Ասծատուրի (2009) Մակերևույթների չեբիշևյան ցանցեր և չեբիշևյան խրձեր ռիմանյան տարածություններում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ պետական ճարտարագիտական համալսարան.

Նալբանդյան, Հակոբ Սիմոնի (2011) Տեղադրության կանոնի տարատեսակների էֆեկտիվությունը դասական և ոչ դասական տրամաբանական համակարգերի համար. PhD thesis, ԵՊՀ.

Նիգիյան, Արամ Վիգենի (2009) Ծրագրավորման պրոցեդուրային լեզուների և ոչ դետերմինացված վերջավոր ավտոմատների տրամաբանական մոդելավորում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Նուրի, Ահմադ Սուլեյման (2014) Բեզիեյի կորերով տվյալների մոտարկման ալգորիթմների մշակում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Պ

Պողոսյան, Սուրեն Կապուշի (2012) Քվանտային համակարգերի Գիբսյան բաշխումներ. կլաստերային վերլուծություններ և վիճակագրական գումարի ասիմպտոտիկան. Doctor of Sciences thesis, ԵՊՀ.

Պողոսյան , Վահագն Էդիկի (2003) Գերմեծ ինտեգրալային սխեմաների հատակագծման երկակի գրավիտացիայի մեթոդը. PhD thesis, ՀՀ ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտ.

Ջ

Ջաֆար, Փաշազադե (2010) Իդեմպոտենտ հանրահաշիվների բազմանդամների բնութագրումը: Դե Մորգանի երկկիսախմբեր և եռակիսախմբեր. PhD thesis, ԵՊՀ.

Ռ

Ռաֆայելյան , Լևոն Ռոբերտի (2012) Ճշգրիտ հանգույցների կոնստրուկցիաներ հանրահաշվական կորերի վրա. PhD thesis, ԵՊՀ.

Ս

Սահակյան, Հասմիկ Արտեմի (2002) Բազմաչափ բինար խորանարդի գագաթների ենթաբազմությունների տրոհումների քանակական նկարագիրը. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտ.

Սարգսյան, Գարեգին Վրեժի (1996) Լոկալ Օրե-տիպի պայմաններով գրաֆների Համիլտոնյան հատկություններ. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտ.

Սարգսյան, Լուսինե Արամայիսի (2012) SLDNF-ռեզոլյուցիայի մասին ժխտումով տրամաբանական ծրագրավորման մեջ. PhD thesis, ԵՊՀ.

Սարգսյան, Հովհաննես Էլֆիկի (2014) Օրիենտացված գրաֆների գագաթային համարակալում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Սողոյան, Արմեն Վահանի (2013) Հաշվողական խմբերի տեսության մեթոդների կիրառումը ծածկագրման մեջ. PhD thesis, ԵՊՀ.

Տ

Տողանյան , Վահան Համլետի (2008) Բուլյան և ստոխաստիկ համակարգեր և դրանց կիրառությունները. PhD thesis, ԵՊՀ.

Տոնոյան, Վահագն Ռաֆիկի (2001) 0-1 մատրիցների համար լավագույն թեստ գտնելու խնդիրների և դրանց մոտավոր ալգորիթմների մասին. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման ինստիտուտ.

Տոնոյան , Գագիկ Պետրոսի (2003) Բուլյան հավասարումների համակարգերի մոտավոր լուծումներ. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտ.

Տոնոյան , Սմբատ Աշոտի (2007) Տեղեկություններ թաքցնող որոշ համակարգերի ինֆորմացիոն-տեսական հետազոտություն. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտ.

Տոնոյան , Տիգրան Անդրանիկի (2010) Օպտիմիզացման խնդիրներ առանց լարի ցանցերում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Փ

Փաշազադե, Ջաֆար (2010) Իդեսպոտենտ հանրահաշիվների բազմանդամների բնութագրումը: Դե Մորգանի երկկիսախմբեր և եռակիսախմբեր. PhD thesis, ԵՊՀ.

Ք

Քթրյան , Գագիկ Ազատի (2010) Բազմաչափ բազմանդամային միջարկման և Գասքա-Մաեզթուի վարկածի վերաբերյալ. PhD thesis, ԵՊՀ.

This list was generated on Wed Dec 12 08:10:06 2018 AMT.