Հայաստանի ատենախոսությունների բաց մատչելիության պահոց = Open Access Repository of the Armenian Electronic Theses and Dissertations (Armenian ETD-OA) = Репозиторий диссертаций Армении открытого доступа

Items where Subject is "Mechanics"

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Group by: Creators | Item Type
Jump to: | А | Б | Г | Е | З | К | С | Х | Ա | Գ | Դ | Խ | Հ | Ղ | Մ | Յ | Շ | Չ | Պ | Ս | Վ | Ք
Number of items at this level: 40.

Պապյան, Արարատ Արթուրի (2014) Էլեկտրահաղորդիչ ուղղանկյուն սալերի տատանումները արտաքին հաստատուն մագնիսական դաշտում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Մեխանիկայի ինստիտուտ.

А

Акопян, Лусине Ваграмовна (2015) Напряженное состояние упругого пространства, содержащего взаимоперпендикулярные трещины и абсолютно жесткие тонкие включения. PhD thesis, Институт механики НАН РА.

Б

Барсегян, Тигран Ваняевич (2015) Задачи управления и стабилизации составных динамических систем. PhD thesis, Институт механики НАН РА.

Г

Григорян, Марине Самвеловна (2015) Исследование одного класса смежных граничных задач теорий упругости и фильтрации методом интегральных уравнений. PhD thesis, Институт механики НАН РА.

Е

Есаян, Спартак Гургенович (2005) Реологическое моделирование вязкоупругих, упругопластических и вязкоупругопластических строительных материалов. Doctor of Sciences thesis, Ереванский государственный университет архитектуры и строительства.

З

Закарян, Ваге Гришаевич (2016) Продольный сдвиг составного упругого пространства и полупространства с концентраторами напряжений различного типа. PhD thesis, Институт механики НАН РА.

К

Казарян, Айказ Арменович (2015) Дифракция волн сдвига в составном электроупругом пространстве с трещиной и электродом. PhD thesis, Институт механики НАН РА.

С

Сагоян, Рафаел Оникович (2016) Нелинейные колебания и устойчивость прямоугольных пластин, обтекаемых сверхзвуковым потоком газа. PhD thesis, Институт механики НАН РА.

Саргсян, Арман Оганесович (2013) Смешанные граничные задачи для составных пространства и полупространства, содержащих трещину. PhD thesis, Институт механики НАН РА.

Срапионян, Джанибек Липаритович (2015) Локализованные колебания ортотропных цилиндрических оболочек и конструкций из одинаковых незамкнутых круговых цилиндрических оболочек. PhD thesis, Институт механики НАН РА.

Степанян, Ваан Сейранович (2016) Оптимизация управления гарантированным поиском подвижного объекта. PhD thesis, Институт механики НАН РА.

Х

Хачанян, Алвард Артаваздовна (2014) Собственные краевые и интерфейсные колебания ортотропных цилиндрических оболочек. PhD thesis, Институт механики НАН РА.

Ա

Ալի Էսկանդար, Փահլավիանի Գոլսուրաթ (2013) Հակահարթ դեֆորմացիայի ժամանակ ճաքերով ուղղանկյուն պրիզմատիկ կտոր-առ-կտոր համասեռ առաձգական մարմինների լարվածային վիճակը. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Մեխանիկայի ինստիտուտ.

Ալվաջյան, Շուշանիկ Իսկյանդարի (2012) Միկրոպոլյար առաձգական օրթոտրոպ ձողերի ստատիկական վիճակների ուսումնասիրման կիրառական մոդելների կառուցում և համեմատական վերլուծություն. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Մեխանիկայի ինստիտուտ.

Ամիրջանյան, Հարություն Արմենի (2011) Հավասարաչափ շարժվող բացարձակ կոշտ դրոշմների կոնտակտային փոխազդեցությունը համասեռ և բաղադրյալ առաձգական մարմինների հետ. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Մեխանիկայի ինստիտուտ.

Ավետիսյան, Հրայր Ռոբերտի (2014) Կտոր առ կտոր հաստատուն հաստության սալերի օպտիմալ նախագծումը ծռման, կայունության և տատանումների խնդիրներում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Մեխանիկայի ինստիտուտ.

Գ

Գասպարյան , Անուշ Վարազդատի (2013) Հակահարթ դեֆորմացիայի և ոլորման ժամանակ տարբեր տեսքի շերտավոր առաձգական մարմինների լարվածադեֆորմացիոն վիճակը. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Մեխանիկայի ինստիտուտ.

Դ

Դավթյան, Անուշ Վոլոդյայի (2015) Առաձգականության տեսության ոչ ստացիոնար խառը եզրային խնդիրների լուծումը վերջավոր արագությամբ շարժվող ճաքերի և դրոշմների առկայությամբ. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Մեխանիկայի ինստիտուտ.

Խ

Խալաթյան, Անդրանիկ Քաջիկի (2015) Արագ հասունացող պանրի արտադրության տեխնոլոգիայի կատարելագործում. PhD thesis, Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան.

Խուրշուդյան, Ասատուր Ժորայի (2015) Փոփոխական բնութագրիչներով դեֆորմացվող համակարգերի կառուցվածքի օպտիմալացումը և տատանումների ղեկավարումը. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Մեխանիկայի ինստիտուտ.

Հ

Հայրապետյան, Գայանե Սոկրատի (2015) Միկրոպոլյար օրթոտրոպ բարակ սալերի կիրառական մոդելների կառուցումը և համապատասխան եզրային խնդիրների լուծումը. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Մեխանիկայի ինստիտուտ.

Հովսեփյան, Իգիթ Հովսեփի (2007) Սեյսմիկ ազդեցության դեպքում ավտոճանապարհային կամուրջների հեծանային թռիչքային կառուցվածքների լարվածա-դեֆորմացիոն վիճակը շարժական բեռնվածքների հաշվառմամբ. PhD thesis, Երևանի ճարտարապետության և շինարարության պետական համալսարան.

Ղ

Ղուլղազարյան, Լուսինե Գուրգենի (2014) Սալերի և թաղանթների տարածական դինամիկական խնդիրների ասիմպտոտիկ լուծումներ. Doctor of Sciences thesis, ՀՀ ԳԱԱ Մեխանիկայի ինստիտուտ.

Մ

Մարգարյան , Լիլիթ Մկրտչի (2012) Միկրոպոլյար առաձգական օրթոտրոպ ձողերի դինամիկական վիճակների ուսումնասիրման կիրառական մոդելների կառուցում և համեմատական վերլուծություն. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Մեխանիկայի ինստիտուտ.

Մելքոնյան, Ավետիք Վարդանի (2011) Առաձգական շերտում և ամրանավորված սալում նորմալ ալիքների հետազոտումը. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Մեխանիկայի ինստիտուտ.

Մոթալլեբի, Սեյեդ Ռեզա (2013) Մետաղական նախապատրաստվածքներից գլոցմամբ տարբեր հատույթներով արտադրատեսակների ստացման գործընթացների մոդելավորում և համապատասխան լարվածադեֆորմացիոն վիճակների ուսումնասիրություն. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Մեխանիկայի ինստիտուտ.

Յ

Յազդիզադեհ, Բեհրոզ (2012) Ճաքեր և խոռոչներ պարունակող հեծանի ծռման, տատանման և կայունության խնդիրների անալիզ. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Մեխանիկայի ինստիտուտ.

Շ

Շարիֆիան, Ռեզա (2013) Սալերի կայունության խնդիրներ. անիզոտրոպիա, տեղայնացված անկայունություն, ոչ կոնսերվատիվ ուժեր. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Մեխանիկայի ինստիտուտ.

Շեկյան, Լավրենտի Արամի (2013) Դեֆորմացվող պինդ մարմինների կոնտակտային փոխազդեցությունը տրիբոլոգիական և ջերմային գործոնների հաշվառմամբ. Doctor of Sciences thesis, ՀՀ ԳԱԱ Մեխանիկայի ինստիտուտ.

Չ

Չախմախչյան, Ռաֆայել Էդուարդի (2012) Երկու դինամիկ օբյեկտների շարժման կառավարման օրենքների կառուցումն ու օպտիմալացումը բախումից խուսափման խնդիրներում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Մեխանիկայի ինստիտուտ.

Պ

Պետրոսյան, Տիգրան Լյուդվիկի (2012) Գետնահողերի սողքի և հիստերեզիսի ուսումնասիրությունը լարումների աստիճանական և պարբերական փոփոխությունների դեպքում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Մեխանիկայի ինստիտուտ.

Պետրոսյան, Գայանե Ալբերտի (2011) Շերտերի և սալերի գծային և երկրաչափորեն ոչ գծային խառը եզրային խնդիրների ասիմպտոտիկ լուծումները. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Մեխանիկայի ինստիտուտ.

Ս

Սահակյան, Ավետիք Վարազդատի (2011) Առաձգականության տեսության կոնտակտային և խառը եզրային խնդիրների լուծման դիսկրետ եզակիությունների թվային վերլուծական մեթոդը. Doctor of Sciences thesis, ՀՀ ԳԱԱ Մեխանիկայի ինստիտուտ.

Սարգսյան, Արմենուհի Հակոբի (2011) Բարակ սալերի և գլանային թաղանթների դինամիկական խնդիրները առաձգականության ոչսիմետրիկ տեսությամբ. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Մեխանիկայի ինստիտուտ.

Սարգսյան, Մեսրոպ Զոհրակի (2011) Սալերի ստիպողական և ազատ տարածական տատանումների ասիմպտոտիկան. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Մեխանիկայի ինստիտուտ.

Սրապիոնյան, Ջանիբեկ Լիպարիտի (2016) Օրթոտրոպ գլանային թաղանթների և ոչ փակ միատեսակ շրջանային գլանային թաղանթներից կազմված կոնստրուկցիաների տեղայնացված տատանումները. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Մեխանիկայի ինստիտուտ.

Վ

Վասիլյան, Նարինե Գուրգենի (2012) Լայնական սահքերի հաշվառման ազդեցությունը սալերի ծռման խնդիրներում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Մեխանիկայի ինստիտուտ.

Վարդանով, Արտաշես Հայկի (2011) Առաձգական և մագնիսաառաձգական տատանումները կոշտ հիմքի վրա դրված իզոտրոպ շերտում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Մեխանիկայի ինստիտուտ.

Ք

Քահրիզի, Մոհամմադ (2012) Հիդրամեխանիկական դեֆորմացմամբ գլանային թաղանթների պլաստիկ ձևափոխման պրոցեսների մոդելավորումը. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Մեխանիկայի ինստիտուտ.

Քամալյան, Անդրանիկ Արմենի (2014) Սահքի էլեկտրաառաձգական ալիքների տեղայնացումը անհամասեռ պիեզոդիէլեկտրիկ միջավայրում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Մեխանիկայի ինստիտուտ.

This list was generated on Tue Dec 11 17:07:07 2018 AMT.