Հայաստանի ատենախոսությունների բաց մատչելիության պահոց = Open Access Repository of the Armenian Electronic Theses and Dissertations (Armenian ETD-OA) = Репозиторий диссертаций Армении открытого доступа

Items where Subject is "Physics"

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Group by: Creators | Item Type
Jump to: | А | Ա | Բ | Գ | Դ | Ե | Զ | Է | Թ | Լ | Խ | Կ | Հ | Ղ | Մ | Ն | Շ | Ո | Չ | Պ | Ս | Վ | Տ | Փ | Ք | Օ
Number of items at this level: 191.

Թռչունյան, Կարեն Արմենի (2013) Հիդրոգենազային ակտիվությունը և H₂-ի արտադրության առանձնահատկությունները escherichia coli-ում գլիցերոլի խմորման ընթացքում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Լալայան, Ասատուր Ալեքսանդրի (2016) Լազերային ֆիզիկայի որոշ կիրառություններ կենսաբանական համակարգերում. Doctor of Sciences thesis, ԵՊՀ.

Քամալյան , Հայկ Արթուրի (2014) А-արժեքանի անալիտիկ ֆունկցիաների որոշ սպեկտրալ հատկությունների մասին. PhD thesis, ԵՊՀ.

Քոթանջյան, Տիգրան Վիլիկի (2016) Մորսի սահմանափակող պոտենցիալով գլանային քվանտային կետի էլեկտրոնային վիճակները և օպտիկական հատկությունները. PhD thesis, ԵՊՀ.

А

Абрамян , Лиана Рудиковна (2004) Тернарные сверхтождества ассоциативности в обратимых алгебрах. PhD thesis, Институт проблем информатики и автоматизации НАН РА.

Абрамян , Сергей Лазаревич (2011) Измерение электрического форм-фактора нейтрона при больших значениях переданного импульса. PhD thesis, Национальная научная лаборатория имени А. И. Алиханяна.

Абрамян , Тигран Арсенович (2007) Возбуждение поверхностных волн в оптическом, покрытым металом, коническом волноводе. PhD thesis, Министерство образования и науки РА Ереванский государственный университет.

Авагян , Вардан Шаваршович (2010) Разработка технологических процессов получения прецизионных соединений в ускорительной техноке. Doctor of Sciences thesis, Ереванский физический институт им. А. И. Алиханяна.

Авагян , Гор Петросович (2009) Анализ аналитических свойств правильно меняющихся распределений. PhD thesis, Министерство образования и науки РА государственный инженерный университет Армении (политехник) .

Аванян , Марине Вигеновна (2005) Функция Ляпунова в постановке задачи К-устойчивости. PhD thesis, Институт механики НАН Армении.

Аванян , Нунэ Вигеновна (2002) Кручение составных стержней, профили которых состоят из нескольких "прямоугольников",принадлежащих различным координатным системам. PhD thesis, Институт механики НАН Армении.

Авдаллах, Авдо Ахмал (Сар) (1994) Исследование полей прямых на плоскости комбинаторных методом. PhD thesis, Ереванский государственный университет.

Авджян , Карапет Эдуардович (2005) Исследование физических основ новой технологии получения методом лазерно-импульсного осаждения наноразмерных полупроводниковых пленок, твердых растворов A³B⁵ и гетеропереходов на их основе. PhD thesis, Министерство образования и науки РА Ереванский государственный университет.

Аветисян , Карен Ларикович (1996) Классы субгармонических функций, интегрируемых с весом в круге и в полуплоскности. PhD thesis, Ереванский государственный университет.

Ա

Աբգարյան, Գևորգ Կամոյի (2016) Տերահերցային ճառագայթման գեներացումը օպտիկական դիմակներով լրացված լիթիումի նիոբաթ բյուրեղում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Ազիզբեկյան, Հրայր Հրանտի (2010) Լանդաու-Զեների և Դեմակով-Կունիկեի ոչ գծային երկվիճակ մոդելները. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ «Մաշտոց» ճարտարագիտական կենտրոն.

Ազիզյան, Հերմինե Հովհաննեսի (2016) Փաթեթի տիպի որոշ ոչ գծային ինտեգրալ և ինտեգրա-դիֆերենցիալ հավասարումների լուծելիության հարցեր. PhD thesis, ԵՊՀ.

Ալեքսանյան, Արթուր Կամոյի (2013) Լազերային ճառագայթող մակածված ջերմամեխանիկական երևույթներ նեմատիկներում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Ալեքսանյան, Միքայել Սերյոժայի (2011) Գազային սենսորների համար հեռանկարային կիսահաղորդչային նյութերի ստացումը և ուսումնասիրումը. PhD thesis, ԵՊՀ.

Ալի Էսկանդար, Փահլավիանի Գոլսուրաթ (2013) Հակահարթ դեֆորմացիայի ժամանակ ճաքերով ուղղանկյուն պրիզմատիկ կտոր-առ-կտոր համասեռ առաձգական մարմինների լարվածային վիճակը. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Մեխանիկայի ինստիտուտ.

Ալի Մոհամմադ, Փուրսալեհ (2013) Մեծ հզորություն պահանջող կիրառություններում ռադիոհաճախային համակարգերի մշակումն ու հետազոտումը. PhD thesis, ԵՊՀ.

Ահարոնյան, Կամո Համլետի (2014) Կուլոնյան վիճակները և օպտիկական կլանումը դիէլեկտրական սահմանափակմամբ կիսահաղորդչային նանոկառուցվածքներում. Doctor of Sciences thesis, ԵՊՀ.

Ահմեդ Աբդել Նագի, Աբուդ Մուստաֆա (2012) Արևային ֆոտովոլտային կերպափոխիչի մակերևույթի լուսապայծառացումը և պաշտպանությունը քայքայող ազդեցություններից. PhD thesis, ԵՊՀ.

Աղաջանյան, Անդրանիկ Արմենի (2015) Ռադիոհաճախականային պլազմայի հսկման և ղեկավարման եղանակները արդի տեխնոլոգիական գործընթացներում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Այվազյան, Նաիրա Մարտինի (2014) Macrovipera lebetina obtusa և montivipera raddei իժերի թույնի թաղանթաթրոպ ազդեցության կենսաֆիզիկական ասպեկտները. Doctor of Sciences thesis, ԵՊՀ.

Անդրիասյան, Վարդան Կարենի (2013) Լիգանդների ադսորբցիան ԴՆԹ-ի վրա աղմուկի ազդեցության ներքո. PhD thesis, ԵՊՀ.

Անտոնոսյան, Դիանա Ալիկի (2013) Ոչ դասական լույսի գեեներացումը գերցանցերում և ֆոտոնային բյուրեղներում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Ասլանյան , Արա Լևոնի (2008) Պոլիմերներում դիսպերսված հեղուկ բյուրեղական կոմպոզիտային միջավայրերում ֆոտոպոլիմերացման երևույթների և դիֆրակցիոն կառուցվածքների ձևավորման դինամիկան (լազերային ճառագայթման դաշտում). PhD thesis, ԵՊՀ.

Ավագյան, Գրիգոր Սլավիկի (2011) Բազմաչափ բազմանդամային միջարկման և կորերի հատման կետի պատիկության որոշ հարցերի մասին. PhD thesis, ԵՊՀ.

Ավագյան, Հովհաննես Ռուբենի (2013) Ռադիոլոկացիոն բարդ ազդանշանների ուղղակի թվային սինթեզ և մշակում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Ռադիոֆիզիկայի և էլեկտրոնիկայի ինստիտուտ.

Ափրեյան, Ռուբեն Ալբերտի (2008) Լ-Արգինինի ածանցյալների և դրանց աղերի օպտիկապես ոչ գծային բյուրեղների աճեցումը և հետազոտումը. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Ֆիզիկայի Կիրառական Պրոբլեմների Ինստիտուտ.

Բ

Բաբաջանյան, Արսեն Ժորայի (2013) Մոտակա դաշտի տեսածրող նանոլուծունակությամբ մանրադիտում միկրոալիքային և օպտիկական տիրույթներում. Doctor of Sciences thesis, ԵՊՀ.

Բաբուջյան , Հրաչյա Մաղաքի (2007) Կամայական սպինով Հայզենբերգի մագնետիկը և ընդհանրացված Բետեի անզացը. Doctor of Sciences thesis, Ա.Ի. Ալիխանյանի անվան Երևանի Ֆիզիկայի Ինստիտուտ.

Բադալյան, Սևակ Հարությունի (2012) Անկախության թվի հետազոտումը ընդհանրացված ցիկլերի ուժեղ արտադրյալի համար. PhD thesis, ԵՊՀ.

Բախշիյան, Տիրուհի Մաքսիմելի (2017) Միջուկային ռեակցիաների ուսումնասիրությունը բժշկական իզոտոպների ստացման նպատակով և իզոմեր հարաբերությունների քննարկումը. PhD thesis, Երևանի ֆիզիկայի ինստիտուտ.

Բաղդասարյան, Նաիրա Սերյոժայի (2013) Ջուրը որպես թիրախ ոչ իոնացնող բնույթի ֆիզիկական գործոնների կենսաբանական ազդեցության գործընթացում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Բաղրամյան , Հենրիխ Միքայելի (2013) Կրկնակի քվանտային կետերի և օղակների էլեկտրոնային և օպտիկական հատկությունների վրա արտաքին գործոնների ազդեցության տեսական ուսումնասիրում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Բայրամյան, Վահագն Հայկի (2017) ո-ճշգրիտ և GGո բազմությունների նոր հատկության վերաբերյալ. PhD thesis, ԵՊՀ.

Բեկնազարյան, Ալեքսանդր Ֆելիքսի (2015) Ընդհանրացված անալիտիկ ֆունկցիաներով ծնված մակերևույթների կառուցվածքների մասին. PhD thesis, ԵՊՀ.

Գ

Գալստյան, Վարդան Էլբրուսի (2007) Ծակոտկեն սիլիցիումի և մետաղօքսիդային կիսահաղորդչային բարակթաղանթային նանոկառուցվածքների հիման վրա գազային սենսորների ստացումը և հետազոտումը. PhD thesis, ԵՊՀ.

Գալստյան, Օգսեն Արամի (2015) Մագնիսաօպտիկական բարակ թաղանթներ մագնիսական դաշտերի պատկերագրման համար. PhD thesis, ԵՊՀ.

Գասպարյան, Արա Գուրգենի (2016) Ուղղությունից կախված լարի երկարության բաշխումը և կովարիոգրամը սահմանափակ ուռուցիկ մարմինների համար. PhD thesis, ԵՊՀ.

Գասպարյան, Արման Արմենի (2011) Ֆրակտալային և ֆոտոնիկ կառուցվածքների հիման վրա փոքրաչափ անտենաների հետազոտումը և մշակումը. PhD thesis, ԵՊՀ.

Գասպարյան, Սամվել Բագրատի (2015) Պատահական պրոցեսների վիճակագրության որոշ հարցեր. PhD thesis, ԵՊՀ.

Գափոյան , Նելլի Թաթուլի (2017) Բերգմաեի տեսքի օպերատորներ ֆունկցիոնալ տարածությունների վրա Cn-ի գնդում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Գյուլզադյան, Մարիետտա Վազգենի (2013) Բյուրականյան երկրորդ շրջահայության գալակտիկաների սպեկտրալուսաչափական և վիճակագրական ուսումնասիրություն. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Վ. Հ. Համբարձումյանի անվան Բյուրականի աստղադիտարան.

Գյուրջինյան , Արմեն Վարդանի (2016) Ատոմային միջուկների հետազոտությունը հիմնված համաչափության և կլաստերների մոդելների վրա. PhD thesis, Ա. Ի. Ալիխանյանի անվան ազգային գիտական լաբորատորիա (երևանի ֆիզիկայի ինստիտուտ) .

Գոգյան, Անահիտ Լյովայի (2010) Միաֆոտոն լույսի ստացումն ու կապակցումը նյութի հետ և ատոմների գերարագ դինամիկայի ղեկավարումը քվանտային ինֆորմացիոն պրոցեսների համար. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ ֆիզիկական հետազոտությունների ինստիտուտ.

Գրիգորյան, Զարեհ Արտաշեսի (2016) Դուպլեքսային ԴՆԹ-ն ճկունշղթա պոլիմերի հալույթում որպես բյուրեղացման կենտրոն. Doctor of Sciences thesis, ԵՊՀ.

Գրիգորյան, Արթուր Երեմի (2015) Խմբերի n-պարբերական արտադրյալների և դրանց կենտրոնական ընդլայնումների որոշ հատկությունների մասին. PhD thesis, ԵՊՀ.

Գրիգորյան, Գոհար Ռաֆիկի (2014) Ռենտգենյան ճառագայթների և ջերմային նեյտրոնների դինամիկ դիֆրակցիան թույլ դեֆորմացված բյուրեղներում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Գրիգորյան, Վահե Արշակի (1998) Ճառագայթահարման արատներով և խառնուրդային ատոմներով հարուցված երևույթները բարձրջերմաստիճանային գերհաղորդիչներում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ ֆիզիկայի կիրառական պրոբլեմների ինստիտուտ.

Գրիգորյան , Վահրամ Լևոնի (2010) Սպինային եզրային վիճակներ երկչափ էլեկտրոնային գազում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Գևորգյան, Արտակ Հովհաննեսի (2016) Լույսի ներգոտիական կլանումը կիսահաղորդչային պարաբոլական քվանտային փոսում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Գևորգյան, Գևորգ Սամվելի (2011) Ջերմամեխանիկական մեխանիզմով պայմանավորված կողմնորոշումային օպտիկական ոչգծայնության ուսումնասիրությունները հեղուկ բյուրեղներում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Դ

Դադալյան, Տիգրան Կարենի (2013) Մաքուր և ներկանյութով հարատացված խիրալ ֆոտոնիկ կառուցվածքների օպտիկական հատկությունների փորձարարական հետազոտումը. PhD thesis, ԵՊՀ.

Դադասյան, Էռնա Հովիկի (2013) Սրտամկանի կծկելիության վրա 4 Հց մեխանիկական տատանումների կենսաբանական ազդեցության մեխանիզմները. PhD thesis, ԵՊՀ.

Դալլաքյան, Սարգիս Ղարախանի (1998) Թերմոդինամիկ քաոսը դիսկրետ սիմետրիաներով սպինային և տրամաչափային մոդելներում. PhD thesis, Երևանի ֆիզիկայի ինստիտուտ.

Դարբինյան, Մերի Ռազմիկի (2013) Ցածր ինտենսիվությամբ ՄՄ-տիրույթի էլեկտրամագնիսական ալիքների ներգործությունը ցորենի ծիլերի ենթաբջջային կառուցվածքների վրա. PhD thesis, ԵՊՀ.

Ե

Եգանյան, Լիանա Ռոբերտի (2014) Na/K-ական պոմպի α ենթամիավորի թերֆունկցիան որպես սարկոմա-180-ի զարգացման, ինչպես նաև ցիսպլատինի 7 գերցածր հաճախության էլեկտրամագնիսական ալիքների ազդեցության հիմնական թիրախ. PhD thesis, ԵՊՀ.

Եղիազարյան, Արտակ Արմենակի (2008) Դեֆորմացված միաբյուրեղներում ռենտգենյան փնջերի դիֆրակցիայի որոշ խնդիրներ. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ ֆիզիկայի կիրառական պրոբլեմների ինստիտուտ.

Եղիկյան, Վահագն Ռուբենի (2010) Հոպֆի արտապատկերումներ ու ինտեգրվող համակարգեր. PhD thesis, Ա.Ի.Ալիխանյանի անվան ազգային գիտական լաբորատորիա.

Եսայան, Աշխեն Էդվարդի (2004) Կոնտակտային երևույթների ուսումնասիրությունը երկչափ համակարգերում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Եսայան, Գարեգին Լևոնի (2013) Ոչ գծային-դիսպերսիոն սիսիլարիտոնները և նրանց կիրառությունները գերարագ օպտիկայում. Doctor of Sciences thesis, ԵՊՀ.

Երանոսյան , Մկրտիչ Ալեքսանի (2008) Կապված պոլարոնային վիճակները կիսահաղորդչային քվանտային լարում արտաքին էլեկտրական դաշտում. PhD thesis, ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարություն ԵՊՀ.

Զ

Զախարյան, Գեղամ Գարեգինի (2008) Անիզոտրոպ դիֆրակցիոն ցանցերի առանձնահատկությունները. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Ֆիզիկական հետազոտությունների ինստիտուտ.

Զաքարյան, Վահե Գրիշայի (2016) Բաղադրյալ առաձգական տարածության և կիսատարածության երկայնական սահքը լարումների տարբեր տիպի կուտակիչների առկայությամբ. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Մեխանիկայի ինստիտուտ.

Զաքարյան , Զառա Արմենի (2013) Ազատ ռադիկալային գործընթացները և հակաօքսիդանտների դերն ախտաբանական վիճակներում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Զշորն, Սվետլանա Ալեքսանդրի (2015) Բարձր կարգի վերասերվող դիֆերենցիալ-օպերատորային հավասարումներ անվերջ միջակայքերում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Է

Էլբակյան, Էլբակ Եղիշեի (2016) Գալիումի և լիթիումի խառնուրդներով բարակ ZnO թաղանթների և նրանց հիման վրա հետերոկառուցվածքների օպտիկական և ֆոտոէլեկտրական բնութագրերի հետազոտումը. PhD thesis, ԵՊՀ.

Թ

Թադևոսյան, Վահե Ռազմիկի (2005) Տերահերցային ալիքների գրգռումը պարբերական կառուցվածքներում տարբերային հաճախականության գեներման եղանակով. PhD thesis, ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարություն ԵՊՀ.

Թեքկոզյան, Վահան Աշոտի (2014) Մակերևութային ալիքների գրգռումը և տեղայնացումը մետաղական թաղանթում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Թովմասյան, Խաչատուր Ժիրայրի (2014) OFDM ազդանշանների կիրառումը ռադիոլոկացիոն խնդիրներում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Ռադիոֆիզիկայի և էլեկտրոնիկայի ինստիտուտ.

Թորոսյան, Անահիտ Լևոնի (2015) Պորֆիրինների ազդեցությունը երկշերտ լիպիդային թաղանթների վրա. PhD thesis, ԵՊՀ.

Լ

Լալայան, Ասատուր Ալեքսանդրի (2016) Լազերային ֆիզիկայի որոշ կիրառություններ կենսաբանական համակարգերում. Doctor of Sciences thesis, ԵՊՀ.

Խ

Խաչատրյան, Լինդա Ալբերտի (2014) Մարտինգալ-տարբերության պատահական դաշտեր և նրանց որոշ կիրառությունները. PhD thesis, ԵՊՀ.

Խաչատրյան , Կարո Խաչիկի (2008) Տերահերցային ալիքների ճառագայթումը ոչ գծային կառուցվածքներում տարբերային հաճախության գեներացման և օպտիկական ուղղման եղանակներով. PhD thesis, ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարություն ԵՊՀ.

Խլոպուզյան, Սարգիս Հրաչիկի (2015) Բյուրեղներում արտաքին ազդակների առկայությամբ ռենտգենյան փնջերի ֆոկուսացման որոշ հարցեր. PhD thesis, ԵՊՀ.

Խոջոյան , Մարտին Ավետիքի (2007) Էլեկտրոնային թանձրուկի մոդուլացման էլեկտրադինամիկայի խնդիրներ. PhD thesis, Ա.Ի. Ալիխանյանի անվան Երևանի Ֆիզիկայի Ինստիտուտ.

Խուդոյան, Տիգրան Մելիքի (2014) Լոկալ կոմպակտ և լիովին ռեգուլյար տարածությունների վրա որոշված սահմանափակ անընդհատ ֆունկցիաների հանրահաշվի մասին. PhD thesis, ԵՊՀ.

Կ

Կարագուլյան, Դավիթ Ավետիքի (2015) Օրթոգենալ շարքերի և ինտեգրալ միջինների տարամիտության բազմությունների նկարագրության մասին. PhD thesis, ԵՊՀ.

Կիրակոսյան, Արթուր Աբրահամի (2013) Գերկարճ լազերային իմպուլսների կառավարման և գրանցման սպեկտրոսկոպիկ եղանակներ. PhD thesis, ԵՊՀ.

Կոբելյան, Արթուր Խաչիկի (2014) Հաարի դասական և ընդհանրացված համակարգերով ոչ գծային մոտարկումներ. PhD thesis, ԵՊՀ.

Հ

Հախումյան, Արսեն Ալեքսանդրի (2014) Միլիմետրային և ենթամիլիմետրային ալիքները ռադիոֆիզիկայի հետազոտական և կիրառական խնդիրներում. Doctor of Sciences thesis, ՀՀ ԳԱԱ Ռադիոֆիզիկայի և էլեկտրոնիկայի ինստիտուտ.

Հակոբյան, Հարություն Սլավիկի (2012) Տերահերցային ճառագայթման տարածումը մետաղական և պլազմոնային ալիքատարներում. PhD thesis, ՀՀ ԿԳՆ Երևանի պետական համալսարան.

Հակոբյան, Հարություն Սլավիկի (2012) Տերահերցային ճաոագայթման տարածումը մետաղական և պլազմոնային ալիքատարներում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Հակոբյան, Մարգարիտ Ռաֆիկի (2015) Լուսային փնջերի բևեռացման ու ինտենսիվության ղեկավարման հեղուկ բյուրեղական տարրերի կատարելագործումը նանոմասնիկներով. PhD thesis, ԵՊՀ.

Հակոբյան, Տիգրան (2017) Դասական նույնություններով որոշվող գերնույնությունները կիսախմբերում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Հակոբյան, Տիգրան Ստեփանի (2013) Ճշգրիտ մեթոդները միաչափ և քվազի֊միաչափ համակարգերում. Doctor of Sciences thesis, ԵՊՀ.

Հակոբյան , Արթուր Աշոտի (2009) Գերնոր աստղերի և նրանց ծնող գալակտիկաների վիճակագրական ուսումնասիրություն. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Վ. Հ. Համբարձումյանի անվան Բյուրականի աստղադիտարան.

Հայրապետյան, Գոռ Նորայրի (2013) Օղակային գործոնը նուկլեինաթթուների կոնֆորմացիոն անցումներում. PhD thesis, Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան.

Հայրապետյան, Հայկ Գառնիկի (2012) ԳԲՀ տիրույթի դյուրակիր ռադիոլոկացիոն համակարգի մշակումը կենսա-բժշկական կիրառությունների համար. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Ռադիոֆիզիկայի և էլեկտրոնիկայի ինստիտուտ.

Հարությունյան, Գևորգ Սուրենի (2016) Արագացուցչային մեթոդներով տեխնեցիում 99մ ստանալու համար թիրախի պատրաստման և մշակման ու փնջի վերահսկման տեխնոլոգիաները. PhD thesis, Ա. Ի. Ալիխանյանի անվան ազգային գիտական լաբորատորիա (Երևանի ֆիզիկայի ինստիտուտ).

Հարությունյան, Լևոն Արամի (2015) Ապակե-բյուրեղական տակդիրների վրա CIGS արևային էլեմենտների ուսումնասիրություն. PhD thesis, ԵՊՀ.

Հարությունյան, Վարդան Գագիկի (2012) InAsSbP քվանտային կետերի աճեցումը, հետազոտումը և դրանց հիման վրա պատրաստված միջին ինֆրակարմիր տիրույթի ֆոտոընդունիչների ուսումնասիրումը. PhD thesis, ԵՊՀ.

Հարությունյան, Վարդան Գագիկի (2012) InAsShP քվանտային կետերի աճեցումը, հետազոտումը և դրանց հիման վրա պատրաստված միջին ինֆրակարմիր տիրույթի ֆոտոընդունիչների ուսումնասիրումը. PhD thesis, ԵՊՀ.

Հարությունյան, Տարոն Արթուրի (2006) Լիցքավորված մասնիկների ճառագայթման առանձնահատկությունները տորուդային ռեզոնատորներում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Հոսեյեն, Անսարի (2013) Դիրիխլեի խնդիրը չորրորդ կարգի վերասերվող դիֆերենցիալ-օպերատորային հավասարումների համար անվերջ միջակայքում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Հովհաննիսյան, Գևորգ Դավթի (2015) Մի քանի տատանմամբ ինֆրակարմիր ճառագայթման իմպուլսի գեներացիան և նրա փուլի շեղման որոշումը. PhD thesis, ԵՊՀ.

Հովհաննիսյան, Կարեն Արթուրի (2013) Գերարագագործ մանրաթելային կապի համակարգերում սոլիտոնների ձևավորման և տարածման առանձնահատկությունները. PhD thesis, ԵՊՀ.

Հովհաննիսյան, Կորյուն Բեգլարի (2016) Ազատ էլեկտրոնային լազերների համեմատական վերլուծություն. Doctor of Sciences thesis, Ա. Ի. Ալիխանյանւ անվան ազգային գիտական լաբորատորիա .

Հովհաննիսյան, Ռաֆայել Վաղինակի (2014) Նանոկառուցվածքային գազային սենսորներ. PhD thesis, ԵՊՀ.

Հովհաննիսյան , Զոհրաբ Բագրատի (1988) Սեփական տատանումների տրված հաճախականություններով հեծանների և սալերի եզրերի սարացման պայմանների որոշումը. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ մեխանիկայի ինստիտուտ.

Հովհաննիսյան , Կարեն Վարդանի (2012) Սառեցման ֆունդամենտալ քվանտային սահմանափակումները. PhD thesis, Ա. Ի. Ալիխանյանի անվան Ազգային Գիտական Լաբորատորիա.

Հովսեփյան, Կարեն Հայկի (2015) C*-հանրահաշիվներ ծնված բիցիկլիկ կիսախմբի ինվերս ենթակիսախմբերով. PhD thesis, ԵՊՀ.

Հովսեփյան , Արթուր Բագրատի (2009) Անհամասեռ միջավայրերի և մակերևույթների հետազոտումը ԳԲՀ մոտակա դաշտի եղանակով. PhD thesis, ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարություն ԵՊՀ.

Հովսեփյան , Ստեփան Բագրատի (2011) Պլազմոն պոլարիտոնների տեղայնացված գրգռումն ու տարածական առանձնահատկությունները տերահերցային և օպտիկական տիրույթներում. PhD thesis, ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարություն.

Հունանյան, Լեռնիկ Սուրիկի (2014) ԴՆԹ-ի հետ հիպերիցինի և պոդոֆիլոտոքսինների փոխազդեցության ուսումնասիրությունը մոլեկուլային դինամիկայի մեթոդի օգնությամբ. PhD thesis, ԵՊՀ.

Ղ

Ղազարյան, Արմենուհի Գևորգի (2015) Ատոմական և պլազմային որոշ երևույթների ուսումնասիրությունը հզոր լազերային դաշտերում. Doctor of Sciences thesis, ԵՊՀ.

Ղազարյան, Հայկազ Արմենի (2015) Սահքի ալիքի դիֆրակցիան ճաք և էլեկտրոդ պարունակող էլեկտրաառաձգական բաղադրյալ տարածությունում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Մեխանիկայի ինստիտուտ.

Ղազարյան , Վազգեն Ռաֆայելի (2005) Ոչ-գծային երկմակարդակ խնդրի անալիտիկ մոդելներ. PhD thesis, ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարություն ԵՊՀ.

Ղալթաղչյան, Հայկ Ցոլակի (2016) Երկմասնիկային և բազմամասնիկային երևույթների ուսումնասիրությունը գնդային և աքսիալ համաչափություններով քվանտային կետերում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Ղամբարյան, Կարեն Մարտինի (2013) Կիսահաղորդչային էպիտաքսիալ նանոկառուցվածքների և դրանց հիման վրա միջին ենթակարմիր տիրույթի ֆոտոընդունիչների ստեղծում և հետազոտում. Doctor of Sciences thesis, ԵՊՀ.

Ղանդիլյան, Երանուհի Սերգոյի (2016) Պրոտոն-հակապրոտոնային զույգի կոհերենտ ֆոտոծնումը դեյտերիումի թիրախի վրա CLAS-ում. PhD thesis, Ա. Ի. Ալիխանյանի անվան ազգային գիտական լաբորատորիա (Երևանի ֆիզիկայի ինստիտուտ).

Ղուլղազարյան, Լուսինե Գուրգենի (2014) Սալերի և թաղանթների տարածական դինամիկական խնդիրների ասիմպտոտիկ լուծումներ. Doctor of Sciences thesis, ՀՀ ԳԱԱ Մեխանիկայի ինստիտուտ.

Մ

Մադոյան, Կառլեն Կարենի (2013) Ուշացման և ճառագայթային մարման երևույթները մակերևութային պլազմոնների սպեկտրում. PhD thesis, Հայ-Ռուսական (սլավոնական ) համալսարան.

Մակարյան, Սարոն Հրաչի (2011) Մակերևութային պլազմոնները մետաղական նանոգնդերի և նանոգլանների զույգերում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Մամյան , Վահե Հրաչիկի (2005) Իրական կոմպտոն ցրում պրոտոնի վրա փոխանցված մեծ իմպուլսների դեպքում. PhD thesis, Ա.Ի.Ալիխանյանի անվան Երևանի ֆիզիկայի ինստիտուտ.

Մասուդ, Մաշրեգի (2013) Մաթեմատիկական ֆիզիկայի որոշ փաթեթի հավասարումների թվային-անալիտիկ լուծումը. PhD thesis, ԵՊՀ.

Մարգարյան, Ալեքսան Շամիլի (2013) Միլիմետրային էլեկտրամագնիսական ալիքներով ճառագայթված ԴՆԹ-ի հետ որոշ ցածրամոլեկուլային միացությունների կոմպլեքսների ուսումնասիրությունը. PhD thesis, ԵՊՀ.

Մարգարյան, Արծրուն Վարուժանի (2016) (n)CdTe-(p)InSb հետերոանցման հիման վրա ստեղծված ինֆրակարմիր ֆոտոընդունիչների հետազոտու. PhD thesis, ԵՊՀ.

Մարգարյան, Նարեկ Բաբիկի (2016) Դիէլեկտրիկական սահմանափակմամբ կիսահաղորդչային նանոկառուցվածքներում կոլեկտիվ վիճակների և օպտիկական երևույթների հետազոտումը. PhD thesis, ԵՊՀ.

Մարգարյան , Լիլիթ Մկրտչի (2012) Միկրոպոլյար առաձգական օրթոտրոպ ձողերի դինամիկական վիճակների ուսումնասիրման կիրառական մոդելների կառուցում և համեմատական վերլուծություն. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Մեխանիկայի ինստիտուտ.

Մարկոսյան, Արմեն Սարունու (2006) Նանոչափ ամորֆ MoO2 և WO2 նյութերի էլեկտրաֆիզիկական և սենսորային հատկությունները. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ ֆիզիկայի կիրառական պրոբլեմների ինստիտուտ.

Մարուքյան, Հրաչյա Հովհաննեսի (2015) Խորը–վիրտուալ կոմպտոնյան ցրման պրոցեսի ուսումնասիրումը ջրածնային, դեյտրոնային և ընտրված ծանր միջուկային թիրախների վրա hermes գիտափորձի շրջանակներում. Doctor of Sciences thesis, Ա. Ի. Ալիխանյանի անվան ազգային գիտական լաբորատորիա.

Մարտիրոսյան, Անուշ Սամվելի (2014) Զուգամիտության և միակության հարցեր որոշ օրթոնորմավորված սպլայն համակարգերով շարքերի համար. PhD thesis, ԵՊՀ.

Մարտիրոսյան, Արթուր Եղիշեի (2012) Անհամասեռ միջավայրերի լոկալ հատկությունների օպտիկական հետազոտումը. Doctor of Sciences thesis, ԵՊՀ.

Մարտիրոսյան, Վարսիկ Սամվելի (2013) Ֆիզիկական և քիմիական գործոնների ազդեցությունը բակտերիաների աճի և կենսունակության վրա. PhD thesis, ԵՊՀ.

Մելիքբեկյան, Ռազմիկ Գեղամի (2016) Ֆուրիեի կրկնակի շարքերի զուգամիտության մասին. PhD thesis, ԵՊՀ.

Մելիքջանյան , Գարեգին Արթուրի (2012) Ծակոտկեն սիլիցիումի հիման վրա քիմիական սվիչների պատրաստումը և հետազոտումը. PhD thesis, ԵՊՀ.

Մելքոնյան, Ավետիք Վարդանի (2011) Առաձգական շերտում և ամրանավորված սալում նորմալ ալիքների հետազոտումը. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Մեխանիկայի ինստիտուտ.

Մինասյան, Սրտավազդ Բաբկենի (2014) Ուոլշի կրկնակի շարքերի զուգամիտության որոշ հարցեր. PhD thesis, ԵՊՀ.

Մինասյանց, Միքայել Վահանի (2016) Սինթետիկ պոլինուկլեոտիդների հետ էթիդիում բրոմիդի կապման առանձնահատկությունները. PhD thesis, ԵՊՀ.

Միրզոյան, Ռաֆայել Կամոյի (2013) Ռուբիդիումի ատոմական գոլորշիներում կոհերենտ երևույթների հետազոտությունները բիքրոմատիկ լազերային ճառագայթման դաշտում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Մխիթարյան, Սամվել Արամի (2002) Հայաստանի մթնոլորտի ինտեգրալ խոնավության և ռեֆրակցիոն վիճակի ուսումնասիրությունը ԳԲՀ ռադիոմետրական մեթոդով. PhD thesis, ԵՊՀ.

Մկրտչյան, Էդգար Արծրունու (2013) Ռելյատիվիստիկ էլեկտրոնների կոհերենտ արգելակային ճառագայթման ուսումնասիրությունը արտաքին ակուստիկ ազդակների առկայության դեպքում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Մուժիկյան, Արամազդ Հրաչյայի (2011) Ռադիոլոկացիոն ազդանշանների ձևավորման և մշակման արդյունավետ եղանակների հետազոտումը. PhD thesis, ԵՊՀ.

Մուրադյան, Հովհաննես Ռուդիկի (2013) 20ՄԷՎ էներգիայով էլեկտրոնների կանալացումը պիեզոէլեկտրական միաբյուրեղներում արտաքին ակուստիկ դաշտերի առկայության պայմաններում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Մուրադյան, Գևորգ Ատոմի (2004) Ատոմի համընթաց շարժման քվանտամեխանիկական վիճակները կանգուն ալիքի տարածապարբերական դաշտում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Մուրադյան, Կարեն Ռուբենի (2014) Ֆուրիեի կրկնակի շարքերի եռանկյուն և սեկտորային գումարների տարամիտության մասին. PhD thesis, Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների ազգային ակադեմիա.

Ն

Նազարյան, Տիգրան Արայի (2014) Բյուրականյան առաջին և երկրորդ շրջահայությունների գալակտիկաների և հարևանների վիճակագրական ուսումնասիրություն. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Վ. Հ. Համբարձումյանի անվան Բյուրականի աստղադիտարան.

Ներսեսյան, Սուրեն Ռուբենի (2013) Կիսահաղորդչային նանոլարերի և նանոգնդերի ֆոտոէլեկտրական հատկությունները. PhD thesis, ԵՊՀ.

Նուրբեկյան, Արմեն Ռոբերտի (2015) Եռանկյունաչափական միջարկող բազմանդամների զուգամիտության որոշ հարցեր. PhD thesis, ԵՊՀ.

Շ

Շահինյան, Աննա Ռուբենի (2013) Քվանտային ինտերֆերենցիայի հետազոտումը ոչ գծային դիսիպատիվ համակարգերում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Շահինյան, Հասմիկ Աշոտի (2016) Տարօրինակ քվարկային նյութի առկայությունը գերխիտ երկնային մարմիններում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Շահինյան, Մարիամ Աշոտի (2012) Միլիմետրային ալիքների in vitro և in vivo ներգործության ուսումնասիրությունը որոշ կենսահամակարգերի վրա. PhD thesis, ԵՊՀ.

Շամամյան, Անահիտ Համլետի (2016) Լիցքավորված մասնիկների և մոդուլացված խտությամբ թանձրուկների օնդուլյատորային ճառագայթման առանձնահատկությունները. PhD thesis, Ա. Ի. Ալիխանյանի անվան ազգային գիտական լաբորատորիա (Երևանի Ֆիզիկայի Ինստիտուտ).

Ո

Ոսկանյան, Դավիթ Ռոբերտի (2016) Լոկալ ալիքային գրգիռների տարածման հետազոտումը միաչափ անհամասեռ միջավայրերում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Չ

Չախմախչյան, Լևոն Արմենի (2013) Խճճված վիճակները և կոհերենտ փոխազդեցությունը ռեզոնանսային միջավայրում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Չիլինգարյան, Ռուբեն Յուրիի (2014) Պլազմայի օպտիկական ճառագայթման կառավարումը ակուստիկ դաշտերով. PhD thesis, ԵՊՀ.

Պ

Պարոնյան, Թերեզա Միհրանի (2002) Bi-Sr-Ca-Cu-O համակարգի գերհաղորդիչ ֆազերի հատկությունների վրա խառնուրդների ազդեցության ուսումնասիրում և նոր բարձրջերմաստիճանային գերհաղորդիչ ֆազերի որոնում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ ֆիզիկայի հետազոտությունների ինստիտուտ.

Պետրոսյան, Արմենակ Լավրենտիի (2015) Ֆունկցիաների վերականգնումը տեղաշարժի նկատմամբ ինվարիանտ տարածություններում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Պետրոսյան, Հայկանուշ Սամվելի (2015) Համերշտեյնի տիպի ոչ կոմպակտ օպերատորներով որոշ ինտեգրալ և ինտեգրա-դիֆերենցիալ հավասարումներ կիսաառանցքի վրա. PhD thesis, ԵՊՀ.

Պողոսյան, Արմեն Համլետի (2014) Բջջային թաղանթի առաջացման մեխանիզմների ուսումնասիրությունը մոդելային միացությունների հիման վրա, մոլեկուլային դինամիկայի մեթոդով. Doctor of Sciences thesis, ԵՊՀ.

Պողոսյան, Դիանա Մնացականի (2014) Հետևող ուժերով սեղմված ձողերի և սալերի կայունության խնդիրներ. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Մեխանիկայի ինստիտուտ.

Պողոսյան, Տիգրան Նուբարի (2011) Հաճախությունների ԳԲՀ և տերահերցային տիրույթների բազմամոդ երկկապ էլեկտրադինամիկական կառուցվածքների ուսումնասիրումը և կիրառումը. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Ռադիոֆիզիկայի և էլեկտրոնիկայի ինստիտուտ.

Պողոսյան , Ռուբիկ Հրաչիկի (2005) Ոչ խոտորումային հետազոտություններ երկչափ և քառաչափ քվանտային դաշտի տեսության մեջ. Doctor of Sciences thesis, Ա. Ի. Ալիխանյանի անվան Երևանի ֆիզիկայի ինստիտուտ.

Ս

Սահակյան, Անահիտ Սերգեյի (1995) Տարածական անհամասեռ ռենտգենյան փնջերի ինտերֆերենցիայի տեսական և փորձնական ուսումնասիրությունը. PhD thesis, ԵՊՀ.

Սահակյան, Արամ Արտավազդի (2013) Ճառագայթահարումով հարուցված երևույթներ որոշ կիսահաղորդչային կառուցվածքներում և բարձր ջերմաստիճանային գերհաղորդիչներում. Doctor of Sciences thesis, ԵՊՀ.

Սահակյան, Միքայել Սեյրանի (2007) Երկչափ էլեկտրոնային գազի վրա հիմնված դաշտային տրանզիստորներ և կոորդինատազգայուն տարրեր. PhD thesis, ԵՊՀ.

Սահակյան, Քրիստինե Գրիգորի (2014) Ակուստապլազմայում ոչ կոռեկտ դրվածք ունեցող հակադարձ խնդիրների լուծումը. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ ֆիզիկայի կիրառական պրոբլեմների ինստիտուտ.

Սայունց, Արտակ Գարեգինի (2016) Կիսահաղորդչային գազային սենսորների հետազոտումը. PhD thesis, ԵՊՀ.

Սարգսյան, Գոռ Ալֆրեդի (2016) Երկչափ կոնֆորմ դաշտի տեսություններն եզրերի և դեֆեկտների առկայությամբ. Doctor of Sciences thesis, Ա. Ի. Ալիխանյանի անվան ազգային գիտական լաբորատորիա.

Սարգսյան, Ստեփան Արմենի (2016) Դասական համակարգերով ոչ գծային մոտարկման որոշ հարցեր. PhD thesis, ԵՊՀ.

Սարգսյան, Տիգրան Աշոտի (2011) Բարակ մագնիսական և օրգանական թաղանթե կիսահաղորդիչների հետազոտումը մոտակա դաշտի միկրոալիքային մանրադիտակի միջոցով. PhD thesis, ԵՊՀ.

Սարգսյան, Տիգրան Ռաֆայելի (2014) Տարօրինակ քվարկային կորիզով սպիտակ թզուկների դիտողական դրսևորումները. PhD thesis, ԵՊՀ.

Սարդարյան, Տիգրան Հրաչյայի (2016) Ֆիզիկական կինետիկայի որոշ ոչ գծային խնդիրների գլոբալ լուծելիության հարցեր. PhD thesis, ԵՊՀ.

Սիավաշ, Ղորբանիա Գազաֆերուդի (2013) Որոշ սկզբնական-եզրային և վարիացիոն խնդիրներ պսևդոէվոլյուցիոն հավասարումների համար. PhD thesis, ԵՊՀ.

Սիմոնյան, Արփինե Կորյունի (2013) A³B⁵ դասի և Si-Ge-C կիսահաղորդչային համակարգերում նանոկառուցվածքների ձևավորման օրինաչափությունները. PhD thesis, ԵՊՀ.

Սիմոնյան , Մարգար Օնիկի (2007) Atlas tile կալորիմետրի բնութագրերի ուսումնասիրությունը պիոնների և պրոտոնների համար. PhD thesis, Ա.Ի.Ալիխանյանի անվան Երևանի ֆիզիկայի ինստիտուտ.

Սիսակյան , Նարեկ Սամվելի (2007) Կոհերենտ ատոմական համակարգերի քվանտային հիշողությունը և ըստ ժամանակի խճճված վիճակներով ֆոտոնների գեներացումը. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Ֆիզիկական հետազոտությունների ինստիտուտ.

Սիվոլենկո, էդուարդ Ռոբերտի (2016) Բիսպեկտրալ վերլուծության կիրառումը հեռահաղորդակցական և ռադիոլոկացիոն ազդանշանների գնահատման համար. PhD thesis, ԵՊՀ.

Սոխոյան, Ռուզան Սերգեյի (2010) Գերսառն ատոմական գազերում մոլեկուլների ձևավորումը քվազիռեզոնանսային դաշտերով. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Ֆիզիկական հետազոտությունների ինստիտուտ.

Ստեփանյան, Վահան Սեյրանի (2016) Շարժական օբյեկտի երաշխավորված փնտրման ղեկավարման օպտիմալացումը. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Մեխանիկայի ինստիտուտ.

Սրապիոնյան, Ջանիբեկ Լիպարիտի (2016) Օրթոտրոպ գլանային թաղանթների և ոչ փակ միատեսակ շրջանային գլանային թաղանթներից կազմված կոնստրուկցիաների տեղայնացված տատանումները. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Մեխանիկայի ինստիտուտ.

Վ

Վահանյան, Արտյոմ Ընձակի (2012) Բազմահովտայնության ազդեցությունը պինդ լուծույթների էլեկտրաֆիզիկական և ջերմաէլեկտրական հատկությունների վրա. Doctor of Sciences thesis, ԵՊՀ.

Վարդանյան, Արշակ Լյուդվիգի (2013) Կիսահաղորդչային նանոկառուցվածքներում էլեկտրոն-ֆոնոնային փոխազդեցության առանձնահատկությունների տեսական ուսումնասիրում. Doctor of Sciences thesis, ԵՊՀ.

Վարդանյան, Արտաշես Յուրիի (2013) Պլազմոնային ալիքատարներ և ոեզոնատորներ մետաղ-դիէլեկտրիկ-մետաղ կաոուցվածքներում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Վարդանյան, Զարուհի Արմենի (2013) Որոշ ծանր մետաղների իոնների ներգործությունը Enterococcus hirae բակտերիաների աճի և թաղանթային ակտիվության վրա. PhD thesis, ԵՊՀ.

Վարդանյան, Լյուդվիգ Արշակի (2008) Կիսահաղորդչային նանոկառուցվածքներում էլեկտրական և մագնիսական դաշտերի առկայությամբ պոլարոնային քվանտային վիճակների տեսական ուսումնասիրություն. PhD thesis, ԵՊՀ.

Տ

Տոնոյան, Արա Երվանդի (2016) Օպտիկական և մագնիսա-օպտիկական երևույթների ուսումնասիրումը ցեզիումի, ռուբիդիումի և կալիումի միկրո-և նանո-մետրական ատոմական շերտերում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Տոնոյան , Տիգրան Անդրանիկի (2010) Օպտիմիզացման խնդիրներ առանց լարի ցանցերում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Փ

Փիլիպոսյան, Դավիթ Գագիկի (2016) Ալիքների տարածումը պիեզոէլեկտրական և մագնիսաէլեկտրաառաձգական պարբերական համակարգերում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Մեխանիկայի ինստիտուտ.

Փիրումյան , Համլետ Արազու (2012) ԳԲՀ ճառագայթման բնութագրերի բարձր ճշտությամբ չափման համակարգերի ստեղծում. Doctor of Sciences thesis, ՀՀ Գիտության և կրթության նախարարություն ԵՊՀ.

Փիրումյան , Համլետ Արազու (2000) ՀԲԳ տիրույթում էլեկտրամագնիսական ճառագայթման բնութագրերի բարձր ճշտությամբ չափման նոր սկզբունքների հետազոտում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Ք

Քալաշյան, Մերի Աշոտի (2012) Ֆեմտովայրկյանային սանդղակում ազդանշանի հաղորդման և մշակման նոր ոչ գծային օպտիկական մեթոդներ. PhD thesis, ԵՊՀ.

Քահրիզի, Մոհամմադ (2012) Հիդրամեխանիկական դեֆորմացմամբ գլանային թաղանթների պլաստիկ ձևափոխման պրոցեսների մոդելավորումը. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Մեխանիկայի ինստիտուտ.

Քամալյան, Անդրանիկ Արմենի (2014) Սահքի էլեկտրաառաձգական ալիքների տեղայնացումը անհամասեռ պիեզոդիէլեկտրիկ միջավայրում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Մեխանիկայի ինստիտուտ.

Քառյան, Գևորգ Արարատի (2012) Լիցքավորված հադրոնների ելքերի ուսումնասիրությունը և բազմաչափ միջուկային թուլացման էֆեկտը HERMES գիտափորձում. PhD thesis, Երևանի ֆիզիկայի ինստիտուտ.

Քերոբյան, Մերուժան Իսրայելի (2015) Ներռեզոնատորային երկրորդ հարմոնիկի գեներացմամբ կանաչ միկրոչիպ լազերի հետազոտում և մշակում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Օ

Օհանյան, Վահե Աշոտի (2012) Բակտերիաների աճը և կենսունակությունը որոշ ֆիզիկական գործոնների և հակաբիոտիկների ազդեցության ներքո. PhD thesis, ԵՊՀ.

This list was generated on Sun Jun 25 14:20:52 2017 AMT.