Հայաստանի ատենախոսությունների բաց մատչելիության պահոց = Open Access Repository of the Armenian Electronic Theses and Dissertations (Armenian ETD-OA) = Репозиторий диссертаций Армении открытого доступа

Items where Subject is "Sociology"

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Group by: Creators | Item Type
Jump to: А | Г | М | П | С | Ա | Բ | Գ | Թ | Խ | Կ | Մ | Յ | Շ | Պ | Ս | Վ
Number of items at this level: 38.

А

Акопян, Евгений Александрович (2013) Демографическая политика как фактор социально-экономического развития региона (на примере г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области). PhD thesis, ЕГУ.

Г

Геворкян, Кристина Гагиковна (2013) Социальные аспекты старения в армянском обществе. PhD thesis, ЕГУ.

М

Мкртчян, Манушак Владимировна (2016) Гендерные проблемы занятости в Нагорно-Карабахской Республике (НКР). PhD thesis, Ереванский государственный университет.

П

Погосян, Вардгес Григорьевич (2016) Амбивалентность модернизации: опыт историко-социологической концептуализации. Doctor of Sciences thesis, ЕГУ.

С

Сагателян, Сона Кареновна (2013) Теоретико-методологические основы анализа конфликта в западной социологии конца XX века. PhD thesis, Ереванский государственный университет.

Ա

Աբեդի, Մեհդի Աբբասսալի (2006) Աղքատությունը և սպառողականությունը զարգացող երկրներում. աղքատության հաղթահարման ուղիների վերլուծություն (հետհեղափոխական Իրանի օրինակով). PhD thesis, ԵՊՀ.

Ալիռեզա, Շարիֆի Յազդի (2015) Իրանական հասարակության արդիականացման սոցիալական նախադրյալները. PhD thesis, ԵՊՀ.

Ակոպյան , Եվգենի Ալեքսանդրի (2013) Ժողովրդագրական քաղաքականությունը որպես տարածաշրջանի սոցիալ-տնտեսական զարգացման գործոն (Սանկտ-Պետերբուրգի և Լենինգրադի շրջանի օրինակով). PhD thesis, ԵՊՀ.

Այունց, Արտակ Յուրիի (2004) Ղարաբաղյան կոնֆլիկտն արդի փուլում. ֆունկցիոնալ նախորոշումը և հնարավոր լուծումները. PhD thesis, ԵՊՀ.

Անդրեասյան, Ժաննա Արամի (2008) Ժողովրդավարական անցման սոցիոլոգիական վերլուծության մեթոդաբանական հիմնախնդիրները. PhD thesis, ԵՊՀ.

Անտոնյան, Միրա Հովհաննեսի (2004) Երեխաների սոցիալական պաշտպանության համակարգի զարգացումը Հայաստանում. պատմասոցիոլոգիական տեսանկյուն. PhD thesis, ԵՊՀ.

Առաքելյան, Վաչագան Սամվելի (2006) Օտարման հիմնախնդիրը ետխորհրդային հայ հասարակությունում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Աքբար Ալիի, Վալադբեյգի (2016) Հայաստանի գյուղաբնակ եզդիների սոցիալական վստահության առանձնահատկությունները. PhD thesis, ԵՊՀ.

Բ

Բաբայան, Ալեքսեյ Նիկոլայի (2001) Հայաստանի սոցիալական ապահովության ռազմավարության սոցիոլոգիական վերլուծությունը. PhD thesis, ԵՊՀ.

Բալասանյան, Սոնա Արմենի (2012) Դասավանդումը որպես սոցիոլոգիական տեսության հասկացություն և հիմնախնդիր. կրթության սոցիոլոգիական վերլուծության հեռանկարներ. PhD thesis, ԵՊՀ.

Բեգլարյան, Գագիկ Բեգլարի (2004) Տեղական ինքնակառավարման սոցիալական հիմնախնդիրները. PhD thesis, ԵՊՀ.

Գ

Գիշյան, Բարսեղ Ժորայի (2013) «Մեթոդաբանական համապատասխանեցման» հիմնախնդիրը փոփոխվող հասարակության սոցիոլոգիական ուսումնասիրություններում (XX դարավերջի - XXI դարասկզբի ճապոնիայի օրինակով). PhD thesis, ԵՊՀ.

Գևորգյան, Քրիստինա Գագիկի (2012) Ծերացման սոցիալական ասպեկտները հայ հասարակությունում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Թ

Թադևոսյան, Գոհար Մերուժանի (2000) Հայ ընտանիքի սոցիալական փոփոխությունների արդի փուլում /սոցիոլոգիական վերլուծություն/. PhD thesis, ԵՊՀ.

Խ

Խալիլի, Մահմուդ Էբրահիմի (2018) Հեռուստատեսության դերը Իրանի երիտասարդության մոտ արժեքների և դիրքորոշումների ձևավորման գործում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Խաղանիֆարդ, Միթրա (2014) Ամուսինների կողմից կանանց նկատմամբ բռնության երևույթը ժամանակակից Իրանում, սոցիոլոգիական վերլուծություն (Թեհրանի օրինակով). PhD thesis, ԵՊՀ.

Խուրշուդյան, Արտաշես Բաբկենի (2004) Հեռակրթության համակարգի ներդրման հիմնախնդիրները և զարգացման միտումները Հայաստանի Հանրապետությունում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Կ

Կաժոյան, Հրաչյա Ալբերտի (2013) Համայնքների ձևավորումը և զարգացումը հայ հասարակության քաղաքացիական ինքնակազմակերպման գործընթացում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Մ

Մանուկյան, Սամվել Արշալույսի (2010) Գործոնային վերլուծության կիրառելիության ընդլայնումը որպես սոցիոլոգիական կանխատեսման ռեգրեսիոն մոդելների զարգացման եղանակ. PhD thesis, ԵՊՀ.

Մարտիրոսյան, Ռազմիկ Մարտիրոսի (2007) Հաշմանդամների սոցիալական պաշտպանության արդիական մոտեցումները և դրանց իրագործման հեռանկարները Հայաստանի Հանրապետությունում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Մելքոիմյան , Յուլիանա Գագիկի (2013) Միջին խավը արդի հայ հասարակությունում. հիմնական բնութագրիչներ և զարգացման հեռանկարներ. PhD thesis, ԵՊՀ.

Մխիթարյան, Սամսոն Արարատի (2007) Քաղաքաքացիական մասնակցությունը ժողովրդավարական ինստիտուտների կայացման գործընթացում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Փիլիսոփայության և իրավունքի ինստիտուտ.

Մկրտչյան, Արեմ Արթուրի (2017) Հայ գյուղացու ինքնությունը արդի միգրացիոն գործընթացներում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Մկրտչյան, Մանուշակ Վլադիմիրի (2016) Զբաղվածության գենդերային հիմնախնդիրները Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում (ԼՂՀ). PhD thesis, ԵՊՀ.

Մուհամադ Հուսեյն, Իսմաիլի Սանգարի (2012) Սոցիալական շարժումները ժամանակակից Իրանում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Յ

Յարմալոյան, Մարինե Սամվելի (2017) Բնակչության սոցիալական պաշտպանության համակարգը հետխորհրդային Հայաստանում. սոցիոլոգիական վերլուծություն. PhD thesis, ԵՊՀ.

Շ

Շամիրյան, Վիգեն Մաթևոսի (2005) Սոցիալ-հոգեբանական մթնոլորտի դերը անցումային շրջանի արտադրական մենեջմենթում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Պ

Պողոսյան, Մասիս Պողոսի (2002) ՀՀ քաղաքական էլիտայի ձևավորման միտումները. PhD thesis, ԵՊՀ.

Ս

Սահակյան, Վահե Էմինի (2002) Համայնքի և համայնականության դրսևորումները և զարգացման միտումները Հայաստանում (սոցիոլոգիական վերլուծություն). PhD thesis, ԵՊՀ.

Սանգարի, Մուհամադ Հուսեյն Իսմաիլի (2012) Սոցիալական շարժումները ժամանակակից Իրանում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Վ

Վարդանյան, Եվգինե Ռոբերտի (2017) ՀՀ բնակչության սոցիալական պաշտպանության համակարգում տեղական ինքնակառավարման մարմինների դերակատարման սոցիոլոգիական մոդելավորում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Վարտիկյան, Արամ Ռոբերտի (2006) Միգրացիոն գործընթացները հետխորհրդային Հայաստանում. կարգավորման ուղղությունները և հեռանկարները. PhD thesis, ԵՊՀ.

Վերմիշյան, Հարություն Ռաֆիկի (2010) Հայ սոցիոլոգիայի կայացման առանձնահատկությունները (XIX դարավերջ XX դարասկիզբ). PhD thesis, ԵՊՀ.

This list was generated on Wed Dec 12 03:11:21 2018 AMT.