Հայաստանի ատենախոսությունների բաց մատչելիության պահոց = Open Access Repository of the Armenian Electronic Theses and Dissertations (Armenian ETD-OA) = Репозиторий диссертаций Армении открытого доступа

Items where Year is 1994

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: А | Б | Г | Д | З | К | М | О | С | Х | Ա | Բ | Գ | Դ | Ե | Թ | Խ | Հ | Մ | Շ | Չ | Պ | Ս | Վ | Օ
Number of items: 55.

А

Авдаллах, Абдо Ахмад (Сар) (1994) Исследование полей прямых на плоскости комбинаторным методом. PhD thesis, Ереванский государственный университет.

Айвазян, Левон Хачикович (1994) Об электрофизической природе взрывов в твердых телах при высоких давлениях. PhD thesis, Институт прикладных проблем физики.

Амирян, Сильва Варужановна (1994) Роль миндалевидного комплекса мозга регуляции процесса гемокоагуляции. PhD thesis, НАН РА институт физиологии им. акад. Л. А. Орбели.

Аракелян, Валерии Бейбудович (1994) Локальные электростатические поля и мембранный транспорт. Doctor of Sciences thesis, Ереванский физический институт .

Б

Баберцян, Рожден Петросович (1994) Исследование электрического разряда с осциллирующими электронами при низких давлениях в качестве источника заряженных частиц. Doctor of Sciences thesis, Институт прикладных проблем физики.

Бадалян , Давид Айрапетович (1994) Теория явлений упорядочения в кристаллах с позиционным и ориентационным беспорядком. Doctor of Sciences thesis, Институт прикладных проблем физики.

Балян, Минас Карапетович (1994) Фокусировка рентгеновских лучей и определение структурных несовершенств кристаллов. PhD thesis, Институт прикладных проблем физики НАН РА.

Г

Гаспарян, Ануш Вазгеновна (1994) Бета-амилаза бацилл и характеристика нового продуцента. PhD thesis, НАН РА Институт микробиологии.

Гигоян, Камо Сережаевич (1994) Поиск и исследование звезд поздних С и М спектральных классов на пластинках первого Бюраканского спектрального обзора неба. PhD thesis, Бюраканская астрофизическая обсерватория.

Григорян, Гагик Багдасарович (1994) Размерное квантование и спектры межзонного оптического поглощения в кубических микрокристаллах полупроводников со сложной структурой валентной зоны. PhD thesis, Государственный инженерный университет Армении .

Григорян, Эдвард Хосровович (1994) О контактных задачах для полуплоскости и составной плоскости, усиленных кусочно однородными тонкостенными элементами и о методе плоских волн в динамических задачах теории упругости. Doctor of Sciences thesis, Институт механики НАН РА.

Д

Дрноян, Ваге Эдуардович (1994) Временные неустойчивости в волновых процессах при взаимодействии лазерного излучения с нематическими жидкими кристаллами. PhD thesis, Ереванский государственный университет.

З

Закарян, Тигран Ваникович (1994) Влияние диссипативных процессов на динамику дислокаций в металлах. PhD thesis, Ереванский государственный университет.

К

Карабекян, Сурен Иванович (1994) Фотоэлектрические эффекты в активированных кристаллах класса 3m. PhD thesis, Институт прикладных проблем физики НАН РА.

Караханян, Роберт Карапетович (1994) Электронографическое исследование структуры кристаллов и динамического рассеяния электронов. Doctor of Sciences thesis, Институт прикладных проблем физики НАН РА.

Кочарян, Нуне Владимировна (1994) Роль системы циклического аденозинмонофосфата и синаптической активности нейромедиаторных аминокислот в механизме действия переступная белого. PhD thesis, НАН РА Институт биохимии им. Г. Х. Бунятяна.

М

Мелкумян , Нуне Сергеевна (1994) Смешанные задачи теории упругости для тел с распространяющейся трещиной. PhD thesis, Ереванский государственный университет.

Месропян, Ашот Володяевич (1994) Вынужденное комбинационное рассеяние и однорезонаторная параметрическая генерация в поле широкополосной накачки. PhD thesis, Ереванский государственный университет.

Микаелян, Арег Мартынович (1994) Выявление и исследование голубых звездных объектов Первого Бюраканского обзора. PhD thesis, Бюраканская астрофизическая обсерватория.

О

Овсепян, Айкануш Арамовна (1994) Эпизоото-эпидемиологическая характеристика токсоплазмоза в Республике Армения. PhD thesis, НАН РА Институт зоологии.

С

Саркисов, Роберт Николаевич (1994) Биологические основы и принципы использования естественных популяций насекомых и х разведение в искусственных условиях для промышленных целей (на примере араратской кошенили Pol-phyrophora hamelii Brandt (Homoptera, Coccinea). Doctor of Sciences thesis, НАН РА Институт зоологии.

Х

Хачатрян, Роланд Арутюнович (1994) Алкилирование P-H кислот ненасыщенными соединениями в условиях межфазного катализа или в суперосновной среде. Прототропные превращения и взаимодействие с нуклеофилами четвертичных фосфониевых солей с ʆ-алленовыми и β-ацетиленовыми группами. Doctor of Sciences thesis, НАН РА институт органической химии.

Ա

Ադալյան, Նորայր Մարտիրոսի (1994) Վահան Թոթովենց /ժամանակը և ստեղծագործությունը/. Doctor of Sciences thesis, ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտ.

Անանյան, Նելլի Վախթանգի (1994) Արևմտահայ վիպագրություն. Doctor of Sciences thesis, ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտ.

Բ

Բալայան, Զինաիդա Վանիի (1994) Մուրացանի «Գևորգ Մարզպետունի» վեպի պատմական աղբյուրները. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտ.

Բաղդասարյան, Էլլադա Զավենի (1994) Դաստիարակչական գաղափարները արցախահայ բանահյուսության մեջ. PhD thesis, Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան.

Բեյբության, Արտաշես Ասպուրակի (1994) Կոմունալ տնտեսության զարգացումը շուկայական էկոնոմիկայի պայմաններում /ՀՀ նյութերով/. PhD thesis, Երևանի ժողովրդական տնտեսագիտության ինստիտուտ.

Գ

Գաբրիելյան, Վահե Վազգենի (1994) Եղանակավորությունը և եղանակը հայերեն և անգլերեն լեզուներում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հր. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ.

Գիլավյան, Մարտին Գարեգինի (1994) 1950-1960-ական թթ. հայ պոեզիայի զարգացման օրինաչափությունները. Doctor of Sciences thesis, Երևանի Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական ինստիտուտ.

Գրիգորյան, Գայանե Գրիգորի (1994) Գլխուղեղի պրետեկտալ շրջանի դերը տեսողական ինֆորմացիայի կենտրոնական մշակման պրոցեսներում. PhD thesis, Ֆիզիկայի կիրառական պրոբլեմների ինստիտուտ.

Դ

Դավթյան, Վարդգես Աշոտի (1994) Հովհ. Թումանյանի ստեղծագործության հոգեբանական-հոգեվերլուծական եզրերը. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտ.

Ե

Եգանյան, Արև Նորիկի (1994) Արտադրության արդյունավետության բարձրացման գործոնները և ուղիները. PhD thesis, Տնտեսագիտական պրոբլեմների գիտահետազոտական ինստիտուտ.

Թ

Թանդիլյան, Գայանե Սամսոնի (1994) Հոգեբանական օտարացումը որպես երեխա-ծնող, աշակերտ-մանկավարժ հարաբերությունների խաթարումների պատճառ և դրա հաղթահարման ուղիները. PhD thesis, Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան.

Խ

Խալաթյան, Գայանե Լիպարիտի (1994) Հայոց լեզվի տրոհվող լրացումների ուսուցումը միջնակարգ դպրոցում. PhD thesis, Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական ինստիտուտ.

Հ

Հայրապետյան, Միքայել Հրաչիկի (1994) Գեղարվեստական հուշագրությունը 1920-30-ական թվականների հայ արձակում /Չարենց, Մահարի, Թոթովենց, Եսայան/. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտ.

Հայրապետյան, Սաքո Գրիգորի (1994) Ադապտացիայի պրոբլեմի սոցիալ-փիլիսոփայական վերլուծությունը. PhD thesis, ԵՊՀ.

Հարությունյան, Կլիմենտ Ամասիայի (1994) Հայկական ազգային զորամիավորումները 1918-1945թթ. Doctor of Sciences thesis, ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտ.

Հարությունյան, Մարիամ Ազատի (1994) Դեռահասի ուսումնաիմացական գործունեության ակտիվացման մանկավարժական պայմանները /օտար լեզուների ուսուցման նյութերի հիման վրա/. PhD thesis, Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան.

Հովհաննիսյան, Լավրենտի Շահենի (1994) Հայերենի իրանական փոխառությունները. Doctor of Sciences thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հր. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ.

Հովհաննիսյան, Հասմիկ Հովհաննեսի (1994) Փաստարկման հարցերը Դավիթ Անհաղթի երկասիրություններում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Հունանյան, Արծվի Ստեփանի (1994) Դերենիկ Դեմիրճյանի դրամատուրգիան. Doctor of Sciences thesis, ԵՊՀ.

Մ

Մաթևոսյան, Համո Իգնատի (1994) Աղասի Այվազյանի ստեղծագործությունը. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտ.

Մելքոնյան , Հուսիկ Անդրեասի (1994) Ցաղաց Քար վանքը Վայոց Ձորի միջնադարյան հուշարձանների համակարգում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ.

Մկրտչյան, Նաիրա Ալֆրեդի (1994) Գրաբարի հոլովական զուգաձևությունները և նրանց հետագա փոփոխությունները գրական հայերենում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Շ

Շալունց, Ռիմա Նիկոլայի (1994) Զանգվածային լրատվության միջոցների լեզուն և ոճը /ըստ լրագրերի և հեռուստառադիոհաղորդումների/. Doctor of Sciences thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հր. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ.

Շահինեան, Գրիգոր (1994) Շահան Շահնուրի հայերէն ստեղծագործութիւնը. Doctor of Sciences thesis, ԵՊՀ.

Չ

Չելեպյան, Անդրանիկ (1994) Զորավար Անդրանիկը և հայ հեղափոխական շարժումը. Doctor of Sciences thesis, ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտ.

Պ

Պետրոսյան, Օֆելյա Լևիկի (1994) Լևոն Շանթի գեղարվեստական արձակը. PhD thesis, ԵՊՀ.

Պողոսյան, Աիդա Վաչեի (1994) Արևմտյան Հայաստանի /Վանի, Բիթլիսի, Էրզրումի նահանգներ/ դպրոցների պատմությունը 19-րդ դարի վերջին քառորդից մինչև 20-րդ դարի սկիզբը. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտ.

Պողոսյան, Սվետլանա Հայկի (1994) Շիրակի եվ Ջավախքի հայոց ավանդութային տարազը /XIXդ. վերջ-XX դ. սկիզբ/. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ.

Ս

Սարգսյան, Արայիկ Պարգևի (1994) Հայաստանի Հանրապետության և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տնտեսական ինտեգրացումը. PhD thesis, Տնտեսագիտական պրոբլեմների գիտահետազոտական ինստիտուտ.

Սարգսյան, Գոհար Սեյրանի (1994) ՀՀ գիտատեխնիկական ոլորտի բարեփոխման տնտեսական և կազմակերպական հիմնախնդիրներն արդի պայմաններում. PhD thesis, Տնտեսագիտական պրոբլեմների գիտահետազոտական ինստիտուտ.

Վ

Վարդանյան, Ռաֆիկ Հովակիմի (1994) Հայաստանի չափերն ու կշիռները /V-XVդդ./. Doctor of Sciences thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ.

Վիրաբյան, Ծերուն Սուրենի (1994) Գինեգործության թափոններից-կոնյակի բարդայից գինեթթվակրի ստացման եղանակ. PhD thesis, ՀՀ ԳՆ խաղողագործության, գինեգործության և պտղաբուծության հայկական գիտահետազոտական ինստիտուտ.

Օ

Օհանյան, Նունե Հմայակի (1994) Դարձվածները, նրանց տիպերն ու ոճական կիրառությունը Հովհաննես Թումանյանի ստեղծագործություններում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հր. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ.

This list was generated on Tue Dec 11 17:11:35 2018 AMT.