Հայաստանի ատենախոսությունների բաց մատչելիության պահոց = Open Access Repository of the Armenian Electronic Theses and Dissertations (Armenian ETD-OA) = Репозиторий диссертаций Армении открытого доступа

Items where Year is 1995

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Ա | Բ | Գ | Դ | Թ | Խ | Կ | Հ | Ղ | Ճ | Մ | Շ | Ս | Վ | Փ | Ք | Օ
Number of items: 31.

Ա

Աբոյան, Սանդրո Սեդրակի (1995) Արևի էներգիայով պտուղների և խաղողի չորացման նոր տեխնոլոգիայի մշակումը և ներդրումը. PhD thesis, ՀՀ գյուղատնտեսության և պարենի նախարարության «Պարեն» գիտարտադրական և նախագծային պետական ձեռնարկություն.

Աղաջանյան, Սերգեյ Արարատի (1995) Խորհրդահայ պատմվածքը /1960-70-ական թվականներ/. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտ.

Ավագյան, Քնարիկ Ռուբերտի (1995) ԱՄՆ-ի հայ գաղութի պատմություն /Սկզբնավորումից մինչև 1924թ./. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտ.

Ավետիսյան, Սաթենիկ Հարությունի (1995) Ակսել Բակունցը և հայ նորագույն արձակը. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտ.

Բ

Բարլեզիզյան, Արամ Կարապետի (1995) Հայոց լեզվի բառաիմաստային համակարգը և նրա առնչությունը ֆրանսերենի հետ XIX դարում. Doctor of Sciences thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հր. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ.

Գ

Գապրանեան-Մելքոնեան, Սեդա (1995) 1960-80-ական թուականներու լիբանանահայ արձակը. PhD thesis, ԵՊՀ.

Գևորգյան, Գայանե Արշիկի (1995) Անասնաբուծության արդյունավետության բարձրացման ուղիները Հայաստանի Հանրապետությունում /խոզաբուծության օրինակով/. PhD thesis, Տնտեսագիտական պրոբլեմների գիտահետազոտական ինստիտուտ.

Դ

Դավթյան, Անահիտ Բորիսի (1995) Ֆունկցիոնալ տեղակալած լակտոնների սինթեզի նոր մեթոդներ. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ օրգանական քիմիայի ինստիտուտ.

Դիլբանդյան, Սամվել Աղվանի (1995) Տուժողի իրավունքների և օրինական շահերի ապահովումը քրեական դատավարությունում. PhD thesis, ԵՊՀ իրավաբանական ֆակուլտետ.

Թ

Թեքեան, Վեհանոյշ (1995) Հարցեր քսաներորդ դարու արևմտահայ գրականութեան. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտ.

Խ

Խաչատրյան, Ալվարդ Ալբերտի (1995) Անձնական վերաբերմունքի վերջածանցների գործառության պատմական ընթացքը գրական հայերենում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Խաչատրյան , Վարդան Արշավիրի (1995) Աստրախանի հայկական գաղութը /16-րդ դարի կեսից-20-րդ դարի սկիզբը/. Doctor of Sciences thesis, ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտ.

Կ

Կարապետյան, Արմեն Հովակիմի (1995) Արմենական կուսակցության կազմավորումը և գործունեությունը 19-րդ դարի վերջին և 20-րդ դարի սկզբին. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտ.

Կարապետյան, Մուրադ Լևոնի (1995) Հայաստանի Հանրապետության բանակը և նրա գործունեությունը /1918-1920/. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտ.

Կուլախսզյան, Մարիամ Հարությունի (1995) Ժամանակակից վիպակը (1970-1980-ական թթ.). PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտ.

Հ

Հայրապետյան, Համլետ Գրիշայի (1995) Սրտամկանի անախտանիշ իշեմիայի և էլեկտրասրտագրի ռեցիպրոկ փոփոխությունների կլինիկական և պրոգնոստիկ նշանակությունը սրտամկանի սուր ինֆարկտի ժամանակ. PhD thesis, Ակ. Լ. Ա. Հովհաննիսյանի անվան սրտաբանության ինստիտուտ.

Հարությունյան, Հասմիկ Սոսի (1995) Սոցիոմետրական կարգավիճակը և հավանականությունների մակարդակը օժշտված երեխաների միջանձնային հարաբերություններում և դրանց կառավարման հոգեբանական պայմանները. PhD thesis, Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան.

Ղ

Ղազարոսյան , Արփենիկ Համբարձումի (1995) Գեղամա երկրի գրչության կենտրոնները /Ը-ԺԹ դդ./. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտ.

Ճ

Ճաղարյան, Աշոտ Գառնիկի (1995) Գիտատեխնիկական ինֆորմացիոն հարցումների սպասարկման համակարգի շահագործման արդյունավետության մոդելավորումը և գնահատումը. PhD thesis, Երևանի ժողովրդական տնտեսության ինստիտուտ.

Մ

Մայիլյան, Ֆրունզե Երվանդի (1995) Ռուսաստանը և հայկական պետականության վերականգնման հիմնահարցը 18-րդ դարի վերջին քառորդին. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտ.

Մանուկյան, Մնացական Միքայելի (1995) Անձի ձևավորման հիմնախնդիրը աշակերտական ինքնավարության համակարգում. Doctor of Sciences thesis, Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան.

Մարգարյան, Թամարա Խիկարի (1995) Կառուցվածքային քաղաքականությունը ՀՀ արդյունաբերությունում արդի փուլում. PhD thesis, Տնտեսագիտական պրոբլեմների գիտահետազոտական ինստիտուտ.

Մելիքսեթյան, Մելանյա Ենգիբարի (1995) Ազգային ավանդույթների և սովորույթների դերը դեռահասների ազգագիտակցության ձևավորման գործում. PhD thesis, Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան.

Մինասյան, Անահիտ Միշայի (1995) Շիրակի և Ջավախքի հայոց ժողովրդական բժշկությունը. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ.

Շ

Շահինյան, Աշոտ Գրիգորի (1995) Հասարակության սոցիալական կառուցվածքի փոփոխման միտումները Հայաստանում /1960-80-ական թվականներ/. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտ.

Ս

Սահակյան, Անահիտ Սերգեյի (1995) Տարածական անհամասեռ ռենտգենյան փնջերի ինտերֆերենցիայի տեսական և փորձնական ուսումնասիրությունը. PhD thesis, ԵՊՀ.

Վ

Վարդանյան, Զարուհի Սամվելի (1995) Գենետիկայի դասավանդման արդյունավետության բարձրացման ուղիները բուհում. PhD thesis, Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան.

Վարդանյան, Թրահել Գերասիմի (1995) Հայաստանի Հանրապետության գետերի նվազագույն հոսքը և հաշվարկը. PhD thesis, ԵՊՀ.

Փ

Փիլիպոսյան, Վահագն Վ. (1995) Պետական կառավարման ձևը Հայաստանի երրորդ Հանրապետությունում (1991-1995 թթ.). PhD thesis, ԵՊՀ իրավաբանական ֆակուլտետ.

Ք

Քեշիշյան, Արտաշես Պողոսի (1995) Աշակերտների գեղարվեստական ընկալունակության զարգացումը կերպարվեստից արտադպրոցական պարապմունքների ընթացքում. PhD thesis, Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան.

Օ

Օդաբաշյան, Ասյա Անուշավանի (1995) Հայոց ժողովրդական հավատալիքները /կազմը և ծիսակարգը/. Doctor of Sciences thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ.

This list was generated on Wed Mar 29 10:22:55 2017 AMT.