Հայաստանի ատենախոսությունների բաց մատչելիության պահոց = Open Access Repository of the Armenian Electronic Theses and Dissertations (Armenian ETD-OA) = Репозиторий диссертаций Армении открытого доступа

Items where Year is 1996

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Ա | Բ | Գ | Դ | Ե | Զ | Է | Թ | Խ | Կ | Հ | Ղ | Մ | Ն | Շ | Պ | Ս | Վ | Տ | Փ
Number of items: 59.

Ա

Աղաջանյան, Զարիկ Խաչատուրի (1996) Անորոշ դերբայն ստորոգյալի կազմում («եղանակավորող + անորոշ դերբայ» կառույցը). PhD thesis, Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական ինստիտուտ.

Ավագյան, Արսեն Գագիկի (1996) Հայ քաղաքական կուսակցությունների և երիտթուրքերի փոխհարաբերությունները 1908-1914թթ. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտ.

Ավագյան, Վիգեն Գևորգի (1996) Ժամանակակից հայոց լեզվի շարահյուսության ուսուցման տեսական-մոթոդական հիմունքները միջնակարգ դպրոցում. Doctor of Sciences thesis, Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան.

Արզումանյան, Արմենուհի Մարտունի (1996) Արևմտահայության ճակատագրի արտացոլումը 1960-80-ական թվականների խորհրդահայ արձակում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Արշամյան, Հայկակ Մաքսիմի (1996) Ռուբինյան իշխանապետության հզորացման և Հայոց թագավորության կերտման ընթացքը Կիլիկիայում (1145-1219)թթ. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտ.

Բ

Բաբայան, Կառլեն Գեղամի (1996) Մարմնամարզական տերմինաբանությունը՝ ֆիզիկական վարժությունների ուսուցման տեսական հիմք. PhD thesis, Խ Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան.

Բախչինյան, Արծվի Հենրիկի (1996) Վահան Տերյանի ստեղծագործական աշխատանոցը. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտ.

Բաղդասարյան, Հասմիկ Գրիգորի (1996) Ազգամշակութային բաղադրիչը որպես թարգմանական խնդիր (Սերվանտեսի «Դոն Կիխոտ» վեպի հիման վրա). PhD thesis, ԵՊՀ.

Բոյախչյան, Կարինե Հրանտիկի (1996) Սպառման կենտրոնացված ֆոնդերի դերը անձի սոցիալական պաշտպանվածության ապահովման գործում (ՀՀ-ի օրինակով). PhD thesis, Ժողովրդական տնտեսության ինստիտուտ.

Գ

Գասպարյան, Կարինե Դավիթի (1996) Վահան Տերյանի գրական դպրոցը խորհրդապաշտության գեղագիտական համակարգում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտ.

Գասպարյան, Սիլվա Սարգսի (1996) Կարնո կրթական համակարգը 19-րդ դարի երկրորդ կեսին 20-րդ դարի սկզբին /Սանասարյան վարժարան/. PhD thesis, Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան.

Գրիգորյան, Հակոբ Մանուկի (1996) Սեռական դաստիարակության հիմնահարցը արևմտահայ դպրոցի և մանկավարժական մտքի պատմության մեջ (19-րդ դարի սկզբից մինչև 50-60-ական թվականները). PhD thesis, Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան.

Գրիգորյան, Ռոզա Հայրապետի (1996) Հայ մանկական բանահյուսությունը. Doctor of Sciences thesis, ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտ.

Գևորգյան, Լիդա Մուշեղի (1996) Գրիգոր Արծրունին և նրա «Մշակը». Doctor of Sciences thesis, ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտ.

Դ

Դանիելյան, Մկրտիչ Դանիելի (1996) Հայ ազգային նարոդնիկական խմբակները և կազմակերպությունները 19-րդ դարի 80-ական թվականներին. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտ.

Դավթյան, Պետրոս Գարուշի (1996) Վայք-Զանգեզուրի սելավային երևույթների ձևավորման ֆիզիկաաշխարհագրական պայմանները. PhD thesis, ԵՊՀ.

Դավթյան, Ֆելմիրա Արտավազդի (1996) Գուրգեն Մահարու չափածոյի լեզուն և ոճը. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հր. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ.

Դևրիկյան, Վարդան Գևորգի (1996) Ալիշանը և հայ հին գրականությունը. PhD thesis, ԵՊՀ.

Ե

Երիցյան, Արմեն Հենրիկի (1996) Մարդու իրավունքները և Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությունը. PhD thesis, ԵՊՀ.

Զ

Զատիկյան, Հովհաննես Գևորգի (1996) Հայաստանի Հանրապետության ներքին դրությունը 1918-1920թթ. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտ.

Զաքարյան, Հայկազ Գևորգի (1996) Աստրախանի Աղաբաբյան հայոց ուսումնարանը /1809-1918 թթ./. PhD thesis, Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան.

Է

Էլոյան, Ռուբիկ Կառլենի (1996) Երվանդ Օտյանի քաղաքական երգիծանքը. PhD thesis, ԵՊՀ.

Թ

Թասլակյան, Դավիթ Վրեժի (1996) Հայաստանի գինեգործական գործարանների ճարտարապետական առանձնահատկությունները. PhD thesis, Երևանի ճարտարապետաշինարարական ինստիտուտ.

Թումանյան, Հենրիկ Գևորգի (1996) Դիմացկունության զարգացման տարիքային առանձնահատկությունները և դրա մշակման մեթոդիկայի անհատականացումը կրտսեր դպրոցական տարիքում. PhD thesis, Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան.

Թոփուզյան, Աիդա Օնիկի (1996) Լևոն Շանթի մանկավարժական հայացքները. PhD thesis, Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան.

Խ

Խաչատրյան, Արմեն Ավագի (1996) Տիեզերաց ճշմարտությունը Պարույր Սևակի «Մարդը ափի մեջ» ժողովածուում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտ.

Խաչատրյան, Զաբելա Հարությունի (1996) Մտավոր հետամնաց դպրոցականների բարոյական դաստիարակության մանկավարժական մոտեցումների փորձարարական հիմնավորումը. PhD thesis, Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական ինստիտուտ.

Խաչատրյան , Անուշ Խաչիկի (1996) Ալկիլդիացետիլենների օքսիմեթիլացում իոնափոխանակիչ խեժերի ներկայությամբ. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Օրգանական քիմիայի ինստիտուտ .

Խաչիկյան, Անուշ Սուրենի (1996) Գեղագիտական պահանջմունքների ձևավորման արդյունավետության բարձրացման մանկավարժական պայմանները գյուղական դպրոցում տարվող արտադասարանական-արտադպրոցական դաստիարակչական աշխատանքներում (ավագ դպրոցական տարիքի աշակերտների շրջանում). PhD thesis, Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական ինստիտուտ.

Կ

Կարապետյան, Ինեսա Աշոտի (1996) Հայաստանի նյութական մշակույթը մ.թ.ա. VI-IV դ.դ. /Ըստ Հայաստանի Հանրապետությունում կատարված հնագիտական պեղումների/. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ.

Կոզմոյան, Արմանուշ Կոզմոյի (1996) Հայ և պարսից միջնադարյան քնարերգության համեմատական պոետիկան (10-16 դդ.). Doctor of Sciences thesis, ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտ.

Հ

Հակոբյան, Գրիգոր Ջանիբեկի (1996) Արևմտահայ նորավեպը (1880-1910-ական թվականներ. ժանրի պատմություն և տեսություն). Doctor of Sciences thesis, ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտ.

Հակոբյան, Նաիրա Ռաֆիկի (1996) Երկլեզվությունը որպես անձի սահմանային կարգավիճակ և նրա ազդեցությունը անձի դիրքորոշումների ձևավորման վրա. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Փիլիսոփայության և իրավունքի ինստիտուտ.

Համբարձումյան , Արթուր Ալբերտի (1996) Ալանինի կենսասինթեզին առնչվող ֆերմենտների ուսումնասիրությունը Brevibacterium Flavum-ի մոտ. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Կենսաքիմիայի ինստիտուտ.

Հարությունյան, Նելլի Ռաֆիկի (1996) Մաթեմատիկական տեսությունը. տրամաբանական և իմացաբանական վերլուծություն. PhD thesis, ԵՊՀ ՀՀ ԳԱԱ Փիլիսոփայության և իրավունքի ինստիտուտ.

Հովհաննիսյան, Հովհաննես Օնիկի (1996) Վեճը որպես մտավոր հաղորդակցման եղանակ. փիլիսոփայական վերլուծություն. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Փիլիսոփայության և իրավունքի ինստիտուտ.

Ղ

Ղազարյան, Մանյա Միքայելի (1996) Հայկական կիրառական արվեստը (պատմա-գեղարվեստական վերլուծության փորձ). PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Արվեստի ինստիտուտ.

Ղազարոսյան, Անահիտ Կարապետի (1996) Երաժշտության հոգեբանության պատմությունը որպես հոգեբանության բնագավառ և դրա տեսամեթոդաբանական հիմունքները. PhD thesis, Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան.

Ղազինյան, Ռուզան Վլադիմիրի (1996) Ոռոգելի շագանակագույն կարբոնատային հողերում էրոզիոն պրոցեսների թուլացման հնարավորությունների ուսումնասիրումը ջրային ռեժիմի կարգավորման միջոցով. PhD thesis, ՀՀ Գյուղատնտեսության նախարարություն .

Ղարիբյան , Իգիթ Գարեգինի (1996) Թանահատ-Գլաձոր /Տեղադրությունը, պեղումները, վիմագիր արձանագրությունները/. Doctor of Sciences thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ.

Մ

Մանուկյան, Արմենուհի Մնացականի (1996) Դեռահասների մտավոր դաստիարակության հիմնահարցը Վ.Ա. Սուխոմլինսկու մանկավարժական համակարգում և նրա այժմեականությունը. PhD thesis, Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան.

Մանուչարյան, Աշոտ Գագիկի (1996) Հայաստանի վիմագրերը Հայաստանի քաղաքական պատմության սկզբնաղբյուրներ /9-14-րդ դդ./ /Պատմա-վիմագրագիտական ուսումնասիրություն/. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ.

Մարգարյան, Հայրապետ Գևորգի (1996) Ռազմաքաղաքական տեղաշարժերը Մերձավոր Արևելքում և հայ ավատատիրական ավագանին ԺԲ դարում և ԺԴ դարի առաջին կեսում. Doctor of Sciences thesis, ՀՀ ԳԱԱ Արևելագիտության ինստիտուտ.

Մովսիսյան, Ֆելիքս Վազգենի (1996) Հայ հասարակական միտքը 1830-1860-ական թվականների լեհական ազատագրական պայքարի մասին. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտ.

Ն

Նիկողոսյան, Ֆլորա Սարգսի (1996) Կլինիկաէլեկտրասրտագրական և կենսաքիմիական որոշ ցուցանիշների դինամիկ հետազոտությունների բազմագործոն համադրական վերլուծությունը և նրա դերը սրտամկանի ինֆարկտի սուր շրջանում. PhD thesis, Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան.

Շ

Շահգելդյան, Մհեր Լևոնի (1996) Քաղաքական որոշումների ընդունման մեթոդաբանական վերլուծություն. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Փիլիսոփայության և իրավունքի ինստիտուտ.

Պ

Պապյան, Մհեր Հովհաննեսի (1996) Հովհան Իմաստասեր Օձնեցի (կյանքը և գործունեությունը). PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտ.

Պետրոսյան, Անուշավան Սաղաթելի (1996) Ձկնորսությունը Արևելյան Հայաստանում /Պատմա-ազգագրական ուսումնասիրություն/. Doctor of Sciences thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ.

Պոտոսյան, Ակսել Հարությունի (1996) Հայաստանի Հանրապետության գյուղական տարաբնակեցումը (ձևավորումը, շարժընթացը, վիճակը). PhD thesis, ԵՊՀ.

Ս

Սահակյան, Կարինե Արամի (1996) Ժողովրդական պատկերացումների հոգեբանական դրսևորումները հետաղետյան շրջանի երազներում. PhD thesis, Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան.

Սանոսյան, Արտյուշ Սպիրիդոնի (1996) Ախալցխայի և Ախալքալաքի գավառների 1918թ. ինքնապաշտպանությունը. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտ .

Սարգսյան, Գարեգին Վրեժի (1996) Լոկալ Օրե-տիպի պայմաններով գրաֆների Համիլտոնյան հատկություններ. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտ.

Սուքիասյան, Հովիկ Հայկի (1996) Պետական ձեռնարկությունների սեփականաշնորհման և ապապետականացման հիմնահարցերն ու դրանց լուծման ուղիները ՀՀ-ում. PhD thesis, Տնտեսագիտական հետազոտությունների ինստիտուտ.

Ստեփանյան, Արմենուհի Արմենակի (1996) Հայ ժողովրդական տարազի զարդանախշերի խորհրդիմաստը /ծիսային, գունային և նշանային համակարգեր/. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ.

Ստեփանյան, Գևորգ Սրապիոնի (1996) Նուխի և Արեշ գավառների հայերի կոտորածներն ու ինքնապաշտպանությունը 1918-1920թթ. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտ.

Ստեփանյան, Էմմա Տաճատի (1996) Հունահայ պարբերական մամուլը /1920-1930թթ./. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտ.

Վ

Վաղարշյան, Արթուր Գրիշայի (1996) Հայաստանի առաջին հանրապետության դատական համակարգը (1918-1920 թթ.). PhD thesis, ԵՊՀ իրավաբանական ֆակուլտետ.

Տ

Տողանյան, Վարդան Սուրենի (1996) ԱՊՀ կազմավորումը և Հայ-ռուսական հարաբերությունները /1991-1995թթ./. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտ.

Փ

Փոլադյան, Արշակ Պողոսի (1996) Քրդերը Աբբասյան խալիֆայության ժամանակաշրջանում X-XI դդ. Doctor of Sciences thesis, ՀՀ ԳԱԱ Արևելագիտության ինստիտուտ.

This list was generated on Wed Mar 29 10:34:06 2017 AMT.