Հայաստանի ատենախոսությունների բաց մատչելիության պահոց = Open Access Repository of the Armenian Electronic Theses and Dissertations (Armenian ETD-OA) = Репозиторий диссертаций Армении открытого доступа

Items where Year is 1997

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Ա | Բ | Գ | Դ | Զ | Է | Թ | Խ | Կ | Հ | Մ | Չ | Պ | Ռ | Ս | Վ | Փ | Ք | Օ
Number of items: 60.

Ա

Աբրահամյան, Հրանտ Բարսեղի (1997) Արցախահայության ազատագրական պայքարը 1917-1923 թթ. Doctor of Sciences thesis, ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտ.

Աթաբեկյան, Սերգեյ Աթաբեկի (1997) Ակսել Բակունց. պատմվածքի վիպական աշխարհը. Doctor of Sciences thesis, ԵՊՀ.

Աթանեսյան , Սերինե Սարիբեկի (1997) Բույսերի տեղաբաշխման սխեմաների և հանքային պարարտանյութերի ազդեցությունը պոմիդորի արդյունավետության բարձրացման վրա Արարատյան դաշտի պայմաններում. PhD thesis, Հայկական գյուղատնտեսական ակադեմիա.

Աշուղյան, Արամ Հրանտի (1997) Բաժնետիրական ընկերությունների գործունեության հիմնահարցերը և դրանց լուծման ուղիները Հայաստանի Հանրապետությունում. PhD thesis, Տնտեսագիտական հետազոտությունների ինստիտուտ.

Ասմարյան , Հրաչյա Աշոտի (1997) Իտալական ազգային-ազատագրական շարժումը հայ հասարակական մտքի գնահատմամբ /19-րդ դարի երկրորդ կես/. Doctor of Sciences thesis, ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտ.

Ավագյան, Գայանե Վահրեսի (1997) Հիմնական կապիտալի օգտագործման արդյունավետության ֆինանսական լծակները (ՀՀ արդյունաբերության օրինակով). PhD thesis, Երևանի պետական ժողովրդական տնտեսության ինստիտուտ.

Ավետիսյան, Հրայր Մկրտիչի (1997) Հայկական լեռնաշխարհի և Հյուսիսային Միջագետքի պետական կազմավորումների քաղաքական պատմությունը մ.թ.ա. XVII-IXդ.դ. Doctor of Sciences thesis, ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտ.

Ավետիսյան, Ռոլանդ Ավետիսի (1997) Սիլվա Կապուտիկյանի քնարերգությունը. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտ.

Բ

Բադալյան, Հենրիկ Հակոբի (1997) Էլեկտրաէներգետիկական համակարգի կայունացված ռեժիմի վերահաշվումը տրոհման եղանակով. PhD thesis, Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարան.

Բաղդասարյան, Անահիտ Գևուշի (1997) Արտադրական կարողությունների օգտագործման հիմնահարցերը (ՀՀ Էլեկտրատեխնիկական արդյունաբերության օրինակով). PhD thesis, Երևանի պետական ժողովրդական տնտեսության ինստիտուտ.

Գ

Գրիգորյան, Կարեն Բեգլարի (1997) Մրցակցային միջավայրի ձևավորման ուղիները Հայաստանի Հանրապետությունում (ՀՀ արդյունաբերության օրինակով). PhD thesis, Տնտեսագիտական հետազոտությունների ինստիտուտ.

Դ

Դալյան, Նաիրա Երվանդի (1997) Ռուսաց լեզվի բառային միավորների կիրառության առանձնահատկությունները հայ երկլեզվակիրների խոսքում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հ. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ.

Դանիելյան, Էդվարդ Գալուստի (1997) Եղեռնից փրկված հայ փախստականները Անդրկովկասում 1914-1922թթ. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտ.

Դարբինյան, Գայանե Գրիշայի (1997) Արևմտահայ գավառը Հակոբ Մնձուրու արձակում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտ.

Զ

Զատիկյան, Կարինե Գրիշայի (1997) Ավագ դեռահաս դպրոցականների ակտիվ կենսադիրքորոշման ձևավորումը արդի պայմաններում. PhD thesis, Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական ինստիտուտ.

Է

Էլոյան, Տիգրան Սարգսի (1997) Ուսուցչի անձնային հոգեբանական որակները նրա մանկավարժական գործունեության բնութագրումներում. PhD thesis, Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան.

Թ

Թորոյան, Վասակ Հովհաննեսի (1997) Անցումային շրջանի տնտեսության կարգավորման ծրագրանպատակային հայեցակետը. Doctor of Sciences thesis, Երևանի պետական ժողովրդական տնտեսության ինստիտուտ.

Թումանյան , Գարեգին Սահակի (1997) ՈՒշբրոնզեդարյան թաղման ծեսը հայկական լեռնաշխարհի հյուսիս-արևելքում (ըստ հնագիտական տվյալների). PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ.

Խ

Խաչատրյան, Լալիկ Մնացականի (1997) խոսքիմասային տարարժեքությունն արդի հայերենի կայուն կապակցություններում. Doctor of Sciences thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հր. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ.

Խաչատրյան, Պատվական Գորգու (1997) Աշակերտների ինքնուրույնության և ստեղծագործական կարողությունների զարգացումը որպես հայոց լեզվի և գրականության ուսուցման արդյունավետության բարձրացման միջոց միջնակարգ դպրոցում. Doctor of Sciences thesis, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն.

Խաչիկյան, Գագիկ Վահեի (1997) Արփիար Արփիարյանը գրականության պատմաբան և քննադատ. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտ.

Կ

Կանայան, Արեգ Աշոտի (1997) Քաղաքաշինական քաղաքականության ազդեցությունը քաղաքային հորինվածքի ձևավորման վրա (Մարսելի քաղաքային գլախվոր առանցքի օրինակով). PhD thesis, Երևանի ճարտարապետաշինարարական ինստիտուտ.

Կարապետյան, Սամվել Մանուկի (1997) Դեկորատիվ-կիրառական արվեստը մանկավարժական ինստիտուտի գեղարվեստական դաստիարակության ֆակուլտետի ուսանողների գեղագիտական և բարոյական դաստիարակության համակարգում. PhD thesis, Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան.

Կիրակոսյան , Գեղամ Եղիշի (1997) Հայաստանը Լանկ-Թամուրի և թուրքմեն ցեղերի արշավանքների շրջանում (1386-1500). Doctor of Sciences thesis, ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտ.

Կոստանդյան, Նունե Սորգեյի (1997) Ուսանող-դասախոս հարաբերությունների կառավարման հոգեբանական մեխանիզմները. PhD thesis, Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան.

Հ

Հակոբյան, Աշոտ Աղաբեկի (1997) Երիտասարդ աստղերի էվոլյուցիոն և բռնկումային որոշ բնութագրերի գնահատման մեթոդներ. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Բյուրականի աստղադիտարան.

Հակոբյան, Եսթեր Էդուարդի (1997) Համագործակցության մանկավարժության տեսությունը և պրակտիկան. PhD thesis, Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան.

Հակոբյան, Հակոբ Կարապետի (1997) Երևանի բնակելի կազմավորումների արդիականացման որոշ խնդիրներ. PhD thesis, ՀՀ ԿԳՆ Ճարտարապետաշինարարական ինստիտուտ.

Համազասպյան, Արա Արմենի (1997) Ինվեստիցիոն հիմնադրամների ստեղծման և գործունեության կազմակերպման առանձնահատկությունները Հայաստանի Հանրապետությունում. PhD thesis, Երևանի պետական ժողովրդական տնտեսության ինստիտուտ.

Հաջոյան, Ռուզաննա Մնացականի (1997) Զբաղվածության արդյունավետության բարձրացման հիմնախնդիրները ծառայությունների ոլորտում (ՀՀ օրինակով). PhD thesis, Երևանի պետական ժողովրդական տնտեսության ինստիտուտ.

Հարությունյան , Ռուզաննա Վասպուրականի (1997) Մեծ Հայքի Այրարատ աշխարհը ըստ «Աշխարհացույց»-ի. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտ.

Հովհաննիսյան, Արմեն Մարտիկի (1997) Հայաստանի մոլիբդենային խտանյութերի վերամշակության տեխնոլոգիայի մշակումը. PhD thesis, Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարան.

Հովհաննիսյան, Գեղամ Հազկերտի (1997) Արփիար Արփիարյանի հասարակական-քաղաքական հայացքները. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտ.

Մ

Մադոյան, Վարդան Սուրենի (1997) Մելեմի արտադրության հիգիենիկ և թունաբանական բնութագիրը. PhD thesis, ՀՀ ԱՆ ակադեմիկոս Ս. Խ. Ավդալբեկյանի անվան առողջապահության ազգային ինստիտուտ.

Մաթևոսյան , Արթուր Կորյունի (1997) Վաղ Բյուզանդական եկեղեցական պատմագրության և V դարի հայ պատմագրության փոխհարաբերության հիմնախնդիրը (պատմության և պատմականության ըմբռնումը) ). PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Արևելագիտության ինստիտուտ.

Մանուկյան, Արմենակ Սարիբեկի (1997) Խորհրդային իշխանությունը և եկեղեցին Հայաստանում 1920-1940թթ. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտ.

Մանուկյան , Բենիամին Բաբկենի (1997) Պետերբուրգի և Մոսկվայի համալսարանների դերը հայ մտավորականության պատրաստման գործում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտ.

Մարտիրոսյան, Լևոն Մովսեսի (1997) Շիրակ-Լոռու (երկրաշարժային ակտիվ գոտու) բնական լանդշաֆտների անտրոպոգեն փոփոխությունները. PhD thesis, ԵՊՀ.

Մարտիրոսյան, Մարգար Մարտիրոսի (1997) Երեխաների մոտ գանգուղեղային վնասվածքների դեպքում գանգի դեֆեկտների առաջնային պլաստիկան մանրացրած աուտոոսկրով. PhD thesis, Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան և երևանի շտապ օգնության մանկական կլինիկական հիվանդանոց.

Մելիքյան, Հակոբ-Րաֆֆի Ջորջ (1997) Ածխածնային ֆիքսատորների կիրառումը ազդրի միջտամբիոնային ուղղիչ ոսկրահատումների ժամանակ կոքսարթրոզով հիվանդների մոտ. PhD thesis, Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան.

Մինասյան, Անուշ Արամայիսի (1997) Հովհան Որոտնեցին՝ Արիստոտելի երկերի մեկնիչ. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Փիլիսոփայության և իրավունքի ինստիտուտ.

Միրզոյան , Սուրեն Գարեգինի (1997) Հայ ժողովրդի մասնակցությունը Ստալինգրադյան ճակատամարտին (17.7.1942թ.-2.2.1943թ. ). PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտ.

Մկրտչյան, Սամվել Սուրենի (1997) Հայաստանի Հանրապետության բնակչության արդի տոնածիսական համակարգը /էթնոսոցիոլոգիական հետազոտություն/. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ.

Մովսիսյան, Արտակ Երջանիկի (1997) Վանի թագավորության (Բիայնիլի, ՈՒրարտու, Արարատ) մեհենագրությունը. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Արևելագիտության ինստիտուտ.

Մուրադյան, Արամ Միշայի (1997) Կովկասյան գորշ, ջերսեյան և հոլշտինյան ցեղերի տրամախաչման արդյունավետությունը Սևանի ավազանում. PhD thesis, Հայկական գյուղատնտեսական ակադեմիա.

Մուրադյան, Սամվել Պարույրի (1997) Քյոթահիայի ս.Աստվածածին եկեղեցու «Հիշատակարանը» իբրև քաղաքի հայ համայնքի և Օսմանյան կայսրության XV-XVIII դարերի պատմության աղբյուր. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Արևելագիտության ինստիտուտ.

Չ

Չատինյան, Ռաֆիկ Արշալույսի (1997) Տավարաբուծության զարգացման արդյունավետության բարձրացման հիմնահարցերը ՀՀ Լոռվա մարզում. PhD thesis, Տնտեսագիտական հետազոտությունների ինստիտուտ.

Չիրքինյան, Անանհիտ Արարատի (1997) Հայաստանի արդյունաբերական կերարտադրության տնտեսական արդյունավետության բարձրացումը. PhD thesis, Տնտեսագիտական հետազոտությունների ինստիտուտ.

Պ

Պետրոսյան, Արևիկ Համլետի (1997) Իրավական պետություն. Ընդհանուր բնութագիրը, կազմակերպման սկզբունքները և գործունեության ուղղությունները. PhD thesis, ԵՊՀ իրավաբանական ֆակուլտետ.

Պետրոսյան, Վահրամ Սամվելի (1997) Թուրք-անգլիական հարաբերությունները և Մոսուլի խնդիրը (1918-1926թթ.). PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Արևելագիտության ինստիտուտ.

Ռ

Ռաթէոսեան, Նորիկ Զաքէոսի (1997) Զրադաշտականութեան քննական վերլուծութիինը. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Փիլիսոփայութեան և իրաիունքի ինստիտուտ.

Ս

Սահակյան, Արմեն Օնիկի (1997) Դեղաբույսերը հին և միջնադարյան Հայաստանում ըստ մատենագրական և ազգագրական նյութերի. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Բուսաբանության ինստիտուտ.

Սահակյան, Մարատ Գուրգենի (1997) Հայ ժողովրդի մասնակցությունը Հայրենական մեծ պատերազմին (ԽՍՀՄ հյուսիս-արևմտյան և արևմտյան շրջաններ) 1941-1945թթ. Doctor of Sciences thesis, ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտ.

Սայադյան, Հովիկ Յախշիբեկի (1997) Սևանա լճավազանի բնական լանդշաֆտների փոփոխումը մարդածին գործոնի ազդեցությամբ. PhD thesis, ԵՊՀ.

Սարգսյան, Մուշեղ Վրեժի (1997) Ուսանողների հորինվածքային կարողությունների զարգացումը որպես մասնագիտական պատրաստվածության միջոց. PhD thesis, Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան.

Ստեփանյան, Արթուր Արմենակի (1997) Տարբեր ծագում ունեցող շողացող առիթմիա-ֆունկցիոնալ բնութագիրը և պաթոգենետիկ տիպերը. PhD thesis, Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան.

Վ

Վեհներթ, Դիթեր (1997) Երգը օտար լեզուների դասավանդման գործընթացում (նոր մեթոդա-մանկավարժական հայեցակարգ). PhD thesis, ԵՊՀ.

Փ

Փիլիպոսյան, Աշոտ Սուրենի (1997) Հայկական լեռնաշխարհի կնիքները Հին Արևելքի կնքագործության համակարգում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ.

Ք

Քոսյան, Արամ Վաղարշակի (1997) Մ.թ ա. XII դարի մերձավորարևելյան ճգնաժամը և հայկական լեռնաշխարհը. Doctor of Sciences thesis, ՀՀ ԳԱԱ Արևելագիտության ինստիտուտ.

Օ

Օհանյան, Պարգև Լևոնի (1997) Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության կառավարման մարմինների գործունեության կազմակերպական-իրավական հիմունքները /1990-1996 թթ./. PhD thesis, ԵՊՀ իրավաբանական ֆակուլտետ.

This list was generated on Thu Mar 30 08:59:12 2017 AMT.