Հայաստանի ատենախոսությունների բաց մատչելիության պահոց = Open Access Repository of the Armenian Electronic Theses and Dissertations (Armenian ETD-OA) = Репозиторий диссертаций Армении открытого доступа

Items where Year is 2000

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: А | Б | В | Г | Д | С | Ա | Բ | Գ | Զ | Թ | Ի | Լ | Խ | Կ | Հ | Ղ | Մ | Ն | Շ | Ո | Չ | Պ | Ս | Վ | Տ | Փ | Ք | Օ
Number of items: 101.

А

Арутюнян, Асмик Драстаматовна (2000) Изменения фосфолипидов в молозиве, молоке и крови коров разных пород в норме и при мастите. PhD thesis, НАН РА Институт биохимии им. Г. Х. Бунятяна.

Арутюнян, Вачаган Викторович (2000) Исследование оптических свойств радиационно-примесных дефектов в широкозонных оксидных монокристаллах с применением синхронного излучения. Doctor of Sciences thesis, Институт прикладных проблем физики НАН РА.

Арутюнян, Гоар Грайровна (2000) Космогонические и космологические приложения теорий Эйнштейна и Йордана-Бранса-Дикке. Doctor of Sciences thesis, Ереванский государственный университет.

Асатрян, Рубен Симонович (2000) Оптоэлектронные методы исследования полей излучения. PhD thesis, Ереванский государственный университет.

Ацагорцян, Карен Завенович (2000) К теории индуцированных свободно-свободных переходов и лазера на свободных электронах. Doctor of Sciences thesis, Ереванский государственный университет.

Б

Бабаджанян, Арсен Жораевич (2000) Аномальное возрастание волновых полей в пространственно-органиченных структурах. PhD thesis, Ереванский государственный университет.

В

Варданян, Ашот Саркисович (2000) Генерация ускоряющих полей с высокой напряженностью с помощью черенковского излучения в волноводах. PhD thesis, Ереванский физический институт .

Г

Геворгян, Георгий Аветисович (2000) Исследование и разработка непрерывных твердотельных лазеров с безжидкостным охлаждением. PhD thesis, Институт физических исследований.

Д

Данагулян, Геворк Грачевич (2000) Исследования в области химии моно-и бициклических пиримидинов. Doctor of Sciences thesis, НАН РА Институт органической химии.

Диланян, Сирануш Володяевна (2000) Синтез и изучение некоторых биологических и химических свойств бензо[h]хиназолинов, спиросвязанных с карбоциклами. PhD thesis, НАН РА Институт органической химии.

С

Саакян, Лариса Габриеловна (2000) Синтез и превращения замещенных 2-бензил-4-хлор (гидразино) пиримидинов. PhD thesis, НАН РА Институт органической химии.

Ա

Աբաղյան, Էդուարդ Արծրունի (2000) ՀՀ ծառայությունների ոլորտի զարգացման հիմնախնդիրները անցման շրջանում. PhD thesis, Տնտեսագիտական հետազոտությունների ինստիտուտ.

Ադամյան , Նոնա Յուրիկի (2000) Նշահամալիրի և միջնորդի դերը երկարավուն ուղեղի շնչառական կենտրոնի գործունեության կարգավորման մեխանիզմում թթվածնաքաղցի պայմաններում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Լ.Ա. Օրբելու անվան ֆիզոլոգիայի ինստիտուտ.

Ալեքսանյան, Աշոտ Սեյրանի (2000) Քաղաքացիական հասարակության ձևավորման նախադրյալները Հայաստանում. քաղաքագիտական վերլուծություն. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Փիլիսոփայության և իրավունքի ինստիտուտ.

Աղայան, Գրիգոր Աղասու (2000) Դիզենտերիայի կլինիկո-համաճարակաբանական օրինաչափությունները Հայաստանի փակ ռեժիմային հիմնարկներում. PhD thesis, Ս. Խ. Ավդալբեկյանի անվան առողջապահության ազգային ինստիտուտ.

Աղաջանյան, Կարեն Սուրենի (2000) Գծային համակարգերի ըստ արագագործության օպտիմալ կառավարման միջոցների մշակումը և հետազոտումը. PhD thesis, Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարան.

Անտոնյան, Նադյա Գրիգորի (2000) Ավետիք Իսահակյանի չափածոյի խոսքարվեստը. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հ. Աճառյանի անվան լեզվաբանության ինստիտուտ.

Աջամօղլյան, Աշոտ Գևորգի (2000) Ավագ դպրոցականների էկոլոգիական կրթության ու դաստիարակության բովանդակությունը և մանկավարժական պայմանները. PhD thesis, ԵՊՀ.

Առաքելյան, Արա Հրաչիկի (2000) Ֆրանց Կաֆկայի «Օրագրերը». PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Մանուկ Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտ.

Ավագյան, Արթուր Վարդանի (2000) Հայաստանի գեղարվեստական կյանքը 1920-1932 թվականներին (կերպարվեստ). PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Արվեստի ինստիտուտ.

Ավագյան, Մկրտիչ Հովհաննեսի (2000) Փաստարկում և լեզու. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Փիլիսոփայության և իրավունքի ինստիտուտ.

Ավետիսյան, Լիլիթ Մկրտչի (2000) Էնտերոբիոզի ժամանակակից համաճարակաբանական օրինաչափությունները և նրա նկատմամբ համաճարակաբանական հսկողության համակարգի կատարելագործումը. PhD thesis, Ս. Խ. Ավդալբեկյանի անվան առողջապահության ազգային ինստիտուտ.

Արազյան, Լևոն Ռուբենի (2000) Տեսաձայնագրառումը և ձայնագրառումը քրեական դատավարությունում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Արզումանյան, Գագիկ Ռազմիկի (2000) Հարկային քաղաքականության առանձնահատկություններն անցումային տնտեսությամբ երկրներում (Հայաստանի օրինակով). PhD thesis, Տնտեսագիտական հետազոտությունների ինստիտուտ.

Արզումանյան, Հարություն Սևակի (2000) Ազգային բնավորությունը Վիլյամ Սարոյանի գեղարվեստական համակարգում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Մանուկ Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտ.

Բ

Բադիրյան, Գրիգոր Միքայելի (2000) Հայաստանի Հանրապետության ընդհանուր իրավասության դատարանների համակարգը. PhD thesis, ԵՊՀ իրավաբանական ֆակուլտետ.

Բաղդասարյան , Սուրեն Կամոյի (2000) Թուրքիայի քաղաքական համակարգը 1920-1930-ական թթ.-ին. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Արևելագիտության ինստիտուտ.

Բարսեղյան, Գագիկ Գառնիկի (2000) Հիմնական ֆոնդերի և ներդրումների արդյունավետության բարձրացման ուղիները ՀՀ ագրոպարենային համակարգում (Արագածոտնի մարզի օրինակով). PhD thesis, Տնտեսագիտական հետազոտությունների ինստիտուտ.

Բարսեղյան, Միհրան Անդրանիկի (2000) Նշենու (Amygdalus L.) վայրի ցեղակիցները Հայաստանում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Բուսաբանության ինստիտուտ.

Բարսեղյան, Շահանդուխտ Բելերոֆոնի (2000) 17-18-րդ դարերի հայ իրականության գեղարվեստական արտացոլումը ժամանակակից հայ պատմավեպում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտ.

Բոբոխյան, Արսեն Ալեքսանդրի (2000) Ծոփքը հին առաջավորասիական առևտրա-մշակութային համակարգում (մ.թ.ա.III հազ. վերջ.-II հազ. առաջին կես). PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ.

Գ

Գալստյան, Արտակ Սերգեյի (2000) Պետական ձեռնարկատիրությունը Հայաստանի Հանրապետությունում. Բնութագիրը և զարգացման հեռանկարները. PhD thesis, Տնտեսագիտական հետազոտությունների ինստիտուտ.

Գալստյան, Համեստ Ժորայի (2000) Կարծր համաձուլվածքնեի և մեքենամասերի ջերմաքիմիական եղանակով մշակման տեխնոլոգիայի կատարելագործումը և գործընթացի պարամետրերի լավարկումը. PhD thesis, Հայկական գյուղատնտեսական ակադեմիա.

Գասպարյան, Գայանե Հարությունի (2000) Նոր եթերայուղատու մշակաբույսերի տնտեսական և կենսաբանական առանձնահատկությունների ուսումնասիրությունը ՀՀ Արարատյան դաշտի պայմաններում. PhD thesis, Հայկական գյուղատնտեսական ակադեմիա.

Գասպարյան, Երվանդ Արամի (2000) Մեծ եղեռնը և Ֆրանսիան (1915-1918թթ.). Doctor of Sciences thesis, ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտ.

Գասպարյան, Մամիկոն Տիգրանի (2000) Վարելահողերի մելիորատիվ վիճակի բարելավման միջոցառումների մշակումը ջրախնայողության նպատակով Արմավիրի մարզի Բաղրամյանի տարածաշրջանի պայմաններում. PhD thesis, Հայկական գյուղատնտեսական ակադեմիա.

Գիլավյան, Մելինե Մարտինի (2000) Նորագույն շրջանի հայ մանկական պոեզիայի զարգացման միտումները (1960-1990-ական թթ.). PhD thesis, Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան.

Գյուլումյան, Արայիկ Վլադիմիրի (2000) Փողի առաջարկը և դրա կարգավորումը Հայաստանում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Գրիգորյան, Մարտիկ Հրաչի (2000) Ստամոքսի դիստալ քաղցկեղի վիրաբուժության անմիջական և հեռավոր արդյունքների բարելավման ուղիները. PhD thesis, Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան.

Գևորգյան, Մեխակ Կառլենի (2000) Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի կողմից առևտրային բանկերի նկատմամբ իրականացվող վերահսկողության իրավական ձևերը. PhD thesis, ԵՊՀ իրավաբանական ֆակուլտետ.

Զ

Զոհրաբյան, Էդուարդ Լենդրուշի (2000) Գիտության զարգացումը Հայաստանում 1960-1980-ական թվականներին (քննական վերլուծություն). PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտ.

Թ

Թադևոսյան, Գոհար Մերուժանի (2000) Հայ ընտանիքի սոցիալական փոփոխությունների արդի փուլում /սոցիոլոգիական վերլուծություն/. PhD thesis, ԵՊՀ.

Թամրազյան, Հրաչյա Հրանտի (2000) Նարեկյան դպրոցը. Doctor of Sciences thesis, ԵՊՀ.

Թովմասյան, Հրայր Վարդանի (2000) Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների ընտրական իրավունքի իրականացման հիմնահարցերը. PhD thesis, ԵՊՀ իրավաբանական ֆակուլտետ.

Թունյան, Բագրատ Գերասիմի (2000) Հայաստանի ստվերային տնտեսությունը և դրա կրճատման ուղիները. PhD thesis, Տնտեսագիտական հետազոտությունների ինստիտուտ.

Թևանյան, Մագթաղինա Մելիքսեթի (2000) Աբիգ Ավագյան. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Մանուկ Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտ.

Ի

Իսկանդարյան, Նաիրա Մանվելի (2000) Բանահյուսական նյութերը 16-18-րդ դարերի ձեռագիր մատյաններում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Մանուկ Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտ.

Լ

Լալայան, Սևակ Վլադիմիրի (2000) Ներդրումային ռազմավարությունը Հայաստանի Հանրապետությունում. PhD thesis, Տնտեսագիտական հետազոտությունների ինստիտուտ.

Խ

Խաչատրյան, Արամ Համլետի (2000) Բարենորոգումները Արևմտյան Հայաստանում 1912-1914թթ. և Գերմանիայի քաղաքականությունը Թուրքիայում 20-րդ դարի սկզբին. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտ.

Խաչատրյան, Գուրգեն Կիպրոնի (2000) Գրաբարի վերլուծական բայերի արժույթը. Doctor of Sciences thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հր. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ.

Խաչատրյան, Հրանուշ Ֆրունզիկի (2000) Սպիտակուցների և նուկլեոտիդների փոխանակությունը տարբեր օրգաններում երկարատև ճզմման համախտանիշի ժամանակ. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հ. Բունիաթյանի անվան կենսաքիմիայի ինստիտուտ.

Խաչատրյան, Սամվել Արտաշեսի (2000) Իրավունքի արժեբանության (աքսիոլոգիայի) հիմնահարցեր. PhD thesis, ԵՊՀ իրավաբանական ֆակուլտետ.

Խուրշուդյան, Աշոտ Մարկոսի (2000) Հասարակական կառավարման համակարգի բարեփոխումների ռազմավարությունը Հայաստանի Հանրապետությունում. PhD thesis, Տնտեսագիտական հետազոտությունների ինստիտուտ.

Կ

Կարագուլյան, Հասմիկ Պետրոսի (2000) Հրաչ Զարդարյան (կյանքը և գործը). PhD thesis, Երևանի Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական ինստիտուտ.

Կիրակոսյան, Գևորգ Ֆերդինանտի (2000) Հարկաբյուջետային քաղաքականության կատարելագործման հիմնահարցերը Հայաստանի Հանրապետությունում. PhD thesis, Տնտեսագիտական հետազոտությունների ինստիտուտ.

Հ

Հակոբյան, Ալեքսանդր Խաչատուրի (2000) Հասկավոր հացահատիկային մշակաբույսերի ցանքերի մոլախոտերի դեմ պայքարի միջոցառումների մշակումը Լոռու մարզի պայմաններում. PhD thesis, Հայկական գյուղատնտեսական ակադեմիա.

Հակոբյան, Հակոբ Ժորայի (2000) Գինու և կոնյակի արտադրության և իրացման վերլուծություն (ՀՀ օրինակով). PhD thesis, Երևանի պետական տնտեսագիտական ինստիտուտ.

Հայրապետյան, Նունե Շմավոնի (2000) ՀՀ արտաքին առևտրային հարաբերությունների զարգացման ուղիները. PhD thesis, Երևանի պետական տնտեսագիտական ինստիտուտ.

Հարությունյան, Հովհաննես Կարլենի (2000) Բյուջետային գործընթացի արդիականացման հիմնական ուղղությունները տեղական ինքնակառավարման համակարգում (ՀՀ Շիրակի մարզի համայնքների օրինակով). PhD thesis, Երևանի պետական տնտեսագիտական ինստիտուտ.

Հովհաննիսյան, Անահիտ Սերգեյի (2000) Հայերենի և անգլերենի ժամանակային ձևերի զուգադրական վերլուծություն. Doctor of Sciences thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հր. Աճառյանի անվան լեզվաբանության ինստիտուտ.

Հովհաննիսյան, Անահիտ Վարդգեսի (2000) Գետնախնձորի ագրոկենսաբանական հատկությունները և պարենային նպատակով վերամշակման տեխնոլոգիաների կատարելագործումը. PhD thesis, «Պարեն» գիտաարտադրական և նախագծային պետական փակ բաժնետիրական ընկերություն.

Հովհաննիսյան, Գայանե Ռազմիկի (2000) Ժամանակի հոգելեզվաբանական հայեցակարգը. Doctor of Sciences thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հր. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ.

Հովհաննիսյան, Լյուդմիլա Վահանի (2000) Թարգմանությունը որպես Շեքսպիրի իմաստավորման և հայացման միջոց (նախնական շրջան 1820-1880թթ.). PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Մանուկ Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտ.

Հովհաննիսյան, Սիրակ Սարիբեկի (2000) Կանխատեսման պրոբլեմը քաղաքական ապահովագրության մեջ. PhD thesis, ԵՊՀ.

Հովսեփյան, Դավիթ Հովսեփի (2000) Բարդ եզրային պայմաններով, անցքավոր հեծանների ծռման հարթ ձևի կայունությունը. PhD thesis, Երևանի ճարտարապետության և շինարարության պետական համալսարան.

Ղ

Ղահրամանյան, Կիմ Հարությունի (2000) Հյուսիսային Արցախ (պատմության քննական վերլուծություն). Doctor of Sciences thesis, ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտ.

Ղամբարյան , Արմենուհի Վանյայի (2000) Հայկական հարցը 1912-1914թթ. և Մեծ Բրիտանիան. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտ.

Ղուկասյան, Սևակ Վազգենի (2000) Գրական արևելահայերենի և արևմտահայերենի հնչերանգային նկարագրություն (փորձառական-զուգադրական հետազոտություն). Doctor of Sciences thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հր. Աճառյանի անվան լեզվաբանության ինստիտուտ.

Մ

Մաթևոսյան, Արմինե Իլյայի (2000) Փոխաբերության լեազվաբանաստեղծական արժեքը գեղարվեստական գրականության մեջ (ժամանակակից անգլիական գեղարվեստական արձակի փաստական նյութի հիման վրա). PhD thesis, ԵՊՀ.

Մաճկալյան , Արմինե Ռազմիկի (2000) Մետաղափոշիների ստացման տեխնոլոգիայի մշակումը քլորիդների վերականգնման եղանակով. PhD thesis, Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարան.

Մարգարյան, Էմանուել Ռուդոլֆի (2000) Ռադիոն և քաղաքականությունը 1991-1999թթ. (ՀՀ ազգային ռադիոյի օրինակով). PhD thesis, ԵՊՀ.

Մարգարյան, Կորյուն Արտեմի (2000) Արդյունաբերական ինֆորմացիոն կառավարման համակարգերի գործիքային միջոցների նախագծում և իրականացում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտ.

Մարգարյան , Նիկոլ Մերուժանի (2000) Աձնական ընտրությունը արևելահայոց մեջ(XIX-XXդդ.) (Ազգաբանական ուսումնասիրություն). PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ.

Մարկոսյան, Սամվել Եղիշեի (2000) Օտարերկրյա ուղղակի ներդրումները անցման շրջանի տնտեսական համակարգում (ՀՀ տնտեսության օրինակով). PhD thesis, Տնտեսագիտական հետազոտությունների ինստիտուտ.

Մելքումյան, Նարեկ Սերգեյի (2000) Ճողքեր ունեցող պիեզոկերամիկական կոնստրուկտիվ տարրերի լարվածադեֆորմացիոն վիճակները. PhD thesis, Երևանի ճարտարապետաշինարարական ինստիտուտ.

Մինասյան, Արծվիկ Գարեգինի (2000) Արժեթղթերի շուկայի ֆունկցիոնալ համակարգի կատարելագործման ուղիները Հայաստանի Հանրապետությունում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Մխիթարյան, Գայանե Մելիսի (2000) Հայերենի երաժշտական տերմինները 19-20-րդ դարերում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հր. Աճառյանի անվան լեզվաբանության ինստիտուտ.

Մխիթարյան, Գոհար Համլետի (2000) Ցրված և հազվագյուտ տարրեր պարունակող ֆտորբորատային ապակիների ուսումնասիրությունը. PhD thesis, Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարան.

Մուրադյան, Միքայել Ազատի (2000) Հայոց պատմության հիմնահարցերը ռուսաց պատմագրության և հասարակական-քաղաքական մտքի գնահատմամբ (19-20-րդ դդ.). Doctor of Sciences thesis, ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտ.

Ն

Նազարյան, Արամ Սրապիոնի (2000) Հայկական զորամասերի կազմավորումը կովկասյան ճակատում (1914-1918 թվականներին). PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտ.

Նավոյան, Մհեր Ռաֆիկի (2000) Տաղերի ժանրի ծագումնաբանությունը և ազատ մեղեդիական մտածողության դրսևորումը հայկական միջնադարյան մասնագիտացված երգարվեստում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Արվեստի ինստիտուտ.

Նորավյան, Արտակ Հովսեփի (2000) Ֆասցելյոզով և դիկրոցելյոզիվ հիվանդ ոչխարների սպանդից ստացված մսեղիքի և լյարդի սանիտարական գնահատականը և սննդային արժեքը. PhD thesis, Հայկական գյուղատնտեսական ակադեմիա.

Շ

Շաբոյան, Արտակ Գևորգի (2000) Դրամավարկային մեխանիզմի հիմնահարցերը և կատարելագործման ուղիները ՀՀ-ում. PhD thesis, Երևանի պետական տնտեսագիտական ինստիտուտ.

Ո

Ոսկանյան, Գարիկ Կարլենի (2000) Կարտոֆիլի շուկան, արտադրության զարգացման և տնտեսական արդյունավետության բարձրացման հիմնական ուղիները Լոռու մարզում. PhD thesis, Տնտեսագիտական հետազոտությունների ինստիտուտ.

Չ

Չիտչյան, Կարինե Վիրաբի (2000) Աէրոբ սպորավոր բակտերիաների թերմոֆիլ և ալկալոֆիլ ձևերի կենսաբանական առանձնահատկությունները. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Միկրոբիոլոգիայի ինստիտուտ.

Պ

Պապոյան, Արփի Նիկոլայի (2000) Ծաղկած փշալարերի հայ արձակը. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտ.

Ս

Սահակյան, Աշոտ Լևոնի (2000) Խորհրդային Հայաստանը Անդրկովկասյան Դաշնության համակարգում (1922-1936թթ.). PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտ.

Սարգսյան, Արմեն Ավետիքի (2000) Էներգախնայողական փոքրաչափ հատիկամանրիչի մշակումը և պարամետրերի հիմնավորումը. PhD thesis, Հայկական գյուղատնտեսական ակադեմիա.

Սարգսյան, Դավիթ Ռոբերտի (2000) Դվին քաղաքատեղին և նրա ամրակայման ու թանգարանացման խնդիրները. PhD thesis, ՀՀ ԿԳՆ Երևանի ճարտարապետության և շինարարաության պետական համալսարան.

Սարգսյան, Մարիամ Արմենակի (2000) Ցիմբուշի ազդեցությունը իմունային համակարգի հակամարմնագոյացման վրա. PhD thesis, Հայկական գյուղատնտեսական ակադեմիա.

Սարգսյան, Վարդուհի Համլետի (2000) XIX դարի արևելահայ ռոմանտիկական վեպի տիպաբանությունը. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Մանուկ Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտ.

Սեդրակյան, Անուշ Ռոստոմի (2000) Էզրա Փաունդի քննադատական և գեղագիտական հայացքները. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Մանուկ Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտ.

Սիմոնյան, Արամ Հրաչիկի (2000) Զանգեզուրի գոյամարտը 1920թ.մայիս-1921թ. հուլիս. Doctor of Sciences thesis, ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտ.

Սիմոնյան, Լևոն Գագիկի (2000) Կառավարչական որոշումների ընդունման արդյունավետությունը (ՀՀ առևտրային բանկերի նյութերով). PhD thesis, Երևանի պետական տնտեսագիտական ինստիտուտ.

Սինանյան, Սամվել Սաշայի (2000) Մեղքի հիմնախնդիրները քրեական իրավունքում. PhD thesis, ԵՊՀ իրավաբանական ֆակուլտետ.

Ստրոմայեր, Վիրջիլ Բեռնարդ (2000) Ամբրոջիո Թեզեոյի հայագիտական ժառանգությունը. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հ. Աճառյանի անվան լեզվաբանության ինստիտուտ.

Վ

Վարդանյան, Էդդա Բորիսի (2000) Մինաս Ծաղկող (XV դար. Վասպուրական). PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Արվեստի ինստիտուտ.

Տ

Տեր-Պետրոսյան, Պետրոս Հակոբի (2000) Բետոնի և երկաթբետոնի արտադրությունում հրաբխային ապարների կիրառման գիտական հիմնադրույթները. Doctor of Sciences thesis, Երևանի ճարտարապետաշինարարական ինստիտուտ.

Փ

Փիրումյան , Համլետ Արազու (2000) ՀԲԳ տիրույթում էլեկտրամագնիսական ճառագայթման բնութագրերի բարձր ճշտությամբ չափման նոր սկզբունքների հետազոտում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Ք

Քոչարյան, Ռոմիկ Խասիբեկի (2000) Իսկության գոյության պրոբլեմը Հ.-Գ. Գադամերի փիլիսոփայական հերմենեվտիկայում. PhD thesis, ԵՊՀ ՀՀ ԳԱԱ Փիլիսոփայության և իրավունքի ինստիտուտ.

Օ

Օսիկյան, Արթուր Հակոբի (2000) Սահմանադրությամբ ամրագրված մարդու կյանքի իրավունքի քրեաիրավական պաշտպանությունը. PhD thesis, ԵՊՀ իրավաբանական ֆակուլտետ.

This list was generated on Fri Oct 19 20:12:46 2018 AMT.