Հայաստանի ատենախոսությունների բաց մատչելիության պահոց = Open Access Repository of the Armenian Electronic Theses and Dissertations (Armenian ETD-OA) = Репозиторий диссертаций Армении открытого доступа

Items where Year is 2008

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Ա | Բ | Գ | Դ | Ե | Զ | Թ | Ի | Խ | Կ | Հ | Ղ | Մ | Յ | Ն | Ո | Պ | Ջ | Ս | Վ | Տ | Փ | Ք | Օ | Ֆ
Number of items: 273.

Ա

Աբալյան, Արմենուհի Վաղարշակի (2008) Տարրական դպրոցի ուսուցչի մանկավարժական տեխնիկայի ձևավորման մեթոդներն ու միջոցները. PhD thesis, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն Խ. Աբովյանի անվան Հայկական Պետական Մանկավարժական համալսարան.

Աբգարյան, Էմին Ռուբիկի (2008) Հատուկ վարույթները վարչական դատավարությունում. PhD thesis, ՀՀ Պետական կառավարման ակադեմիա.

Աբրահամյան, Կարեն Գոգայի (2008) Ատոմային լուսաչափման մեթոդի նոր հնարավորությունների կիրառումը ջրաքիմիական հետազոտություններում. PhD thesis, ՀՀ Ակադեմիկոս Ի. Վ. Եղիազարովի անվան ջրային հիմնահարցերի և հիդրոտեխնիկայի ինստիտուտ.

Ադամյան, Կարապետ Սողոմոնի (2008) Նույնականացումը որպես անձի վարքի ձևավորման սոցիալ-հոգեբանական գործոն. PhD thesis, Խ Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան.

Ադամյան, Ռուբեն Օհանի (2008) Համեմատությունների գրաֆների ներկման խնդիրների հետազոտում և ալգորիթմների մշակում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Ադամյան, Ռուբեն Օհանի (2008) Համեմատությունների գրաֆների ներկման խնդիրների հետազոտում և ալգորիթմների մշակում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Ազատյան, Վարդան Լևոնի (2008) 19-րդ դարի համաշխարհային արվեստի գերմանական պատմագրությունը և Հայաստանի միջնադարյան արվեստը. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ արվեստի ինստիտուտ.

Ազիզյան, Արամ Հենրիկի (2008) Միջբյուջետային հարաբերությունների կատարելագործման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտ.

Ալավերդյան, Արտակ Յուրիի (2008) ՀՀ պետական և համայնքային բյուջեների ձևավորման ու կարգավորման հիմնախնդիրները. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտ.

Ակարմազյան, Հայկ Սահակի (2008) Տարածաշրջանի էկոլոգիական իրավիճակի գնահատման տեղեկատվական համակարգի մշակում. PhD thesis, ՀՀ պետական ճարտարագիտական համալսարան.

Աղաջանյան, Դավիթ Գուրգենի (2008) Պետական և մասնավոր ձեռնարկատիրության համագործակցության հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտ.

Ամիրյան, Ալեքսանդր Էդուարդի (2008) Բանկային ծառայությունների զարգացման հեռանկարները Հայաստանի Հանրապետությունում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտ.

Անանյան, Արմինե Կլիմենտի (2008) Դեռահասների տեսական մտածողության զարգացումը հանրահաշվական խնդիրները տարբեր եղանակով լուծելու միջոցով. PhD thesis, Խ Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան.

Անդրեասյան, Ժաննա Արամի (2008) Ժողովրդավարական անցման սոցիոլոգիական վերլուծության մեթոդաբանական հիմնախնդիրները. PhD thesis, ԵՊՀ.

Անդրյան, Արմինե Ավետիսի (2008) Աղիքային վարակների առաջացման ռիսկի գնահատումը ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառմամբ (Գյումրիի օրինակով). PhD thesis, Ս. Խ. Ավդալբեկյանի անվան առողջապահության ազգային ինստիտուտ.

Անտոնյան, Լուիզա Ազատի (2008) Մենթորային փոխհարաբերությունների գիտամեթոդական հիմնավորումը բուհական և հետբուհական կրթության համակարգում. PhD thesis, Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան.

Անտոնյան, Քրիստինե Աղասու (2008) Երկարաժամկետ կայուն տնտեսական աճի արդի հիմնախնդիրները (ՀՀ օրինակով). PhD thesis, ԵՊՀ.

Առաքելյան, Լիպարիտ Հայկազի (2008) ՀՀ Կոտայքի մարզի գյուղական բնակավայրերի սոցիալ-տնտեսական զարգացման կառավարումը և հիմնախնդիրների իրագործման ուղիները. PhD thesis, Հայաստանի պետական ագրարային համալսարան.

Առաքելյան, Ստելլա Կնյազի (2008) Ամուսնական երդումներն ու օրհնանքները որպես բանաձևային խոսույթի դրսևորումներ (անգլերեն նյութի հիման վրա). PhD thesis, ԵՊՀ.

Առաքելով, Գրիգորի Ալեքսանդրի (2008) Բացահանքի կողերի ձևավորման նոր եղանակի մշակում և պարամետրերի հիմնավորում. PhD thesis, Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարան.

Առուստամյան, Հասմիկ Կորյունի (2008) Օտարերկրյա ուղղակի ներդրումային քաղաքականության արդի հիմնախնդիրները (ՀՀ օրինակով). PhD thesis, Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան.

Ասատրյան, Աննա Գրիգորի (2008) Հայ երաժշտական թատրոնը ԺԹ դարի երկրորդ կեսին. սկզբնավորումը և զարգացումը. Doctor of Sciences thesis, ՀՀ ԳԱԱ Արվեստի ինստիտուտ.

Ասլանյան, Աննա Լևոնի (2008) Բարձրագույն կրթության ֆինանսավորման համակարգի կատարելագործման ուղիներն ու մեխանիզմները Հայաստանի Հանրապետությունում. Doctor of Sciences thesis, ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտ .

Ասլանյան, Հրայր Սամվելի (2008) Արտարժութային շուկայի պետական կարգավորման արդի հիմնախնդիրները ՀՀ-ում. PhD thesis, Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան.

Ասլանյան, Մխիթար Ստեփանի (2008) Արժեթղթերի շուկայի կարգավորման և զարգացման ուղիները Հայաստանի Հանրապետությունում. PhD thesis, Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան.

Ասլանյան , Արա Լևոնի (2008) Պոլիմերներում դիսպերսված հեղուկ բյուրեղական կոմպոզիտային միջավայրերում ֆոտոպոլիմերացման երևույթների և դիֆրակցիոն կառուցվածքների ձևավորման դինամիկան (լազերային ճառագայթման դաշտում). PhD thesis, ԵՊՀ.

Ասղարի, Ահմադ Աբդոլլահի (2008) Քալասուրի բարբառը. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հր. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ.

Ասմարյան, Շուշանիկ Գուրգենի (2008) Երևան քաղաքի տարածքի էկոլոգագեոմորֆոլոգիական գնահատում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Ասրյան, Շուշանիկ Շիրինի (2008) Արդյունաբերության ճյուղային կառուցվածքի կատարելագործման հիմնախնդիրները ԼՂՀ-ում. PhD thesis, Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան.

Ավագյան, Թամարա Ռոբերտի (2008) Մաքուր ցինկի ստացման տեխնոլոգիական գործընթացի մշակումը սուլֆիդացինկային խտանյութերի ուղղակի հիդրոօքսիդացման կիրառմամբ. PhD thesis, Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարան.

Ավալյան, Վանիկ Սամվելի (2008) Միկրոավտոբումների սկավառակավոր արգելակային մեխանիզմների մերժերի վիճակագրական մոդելավորում և հուսալիության կանխատեսում. PhD thesis, Հայաստանի պետական ագրարային համալսարան.

Ավետիսյան, Արտեմ Մհերի (2008) Հանքաքարի աղացի էլեկտրաբանեցման համակարգի աշխատանքային ռեժիմների հետազոտում և բարելավում. PhD thesis, Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարան.

Ավետիսյան, Մարիանա Սամվելի (2008) Հոգեբանական օտարացման պատճառները օժշտված երեխաների փոխհարաբերություններում և դրանց հաղթահարման հոգեբանական ուղիները. PhD thesis, Խ Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան.

Ավետիսյան, Սահականուշ Գագիկի (2008) Բուսաբուծության մթերքի սառեցման և իրացման ծախսերի հաշվառման հիմնախնդիրները (ՀՀ կազմակերպությունների օրինակով). PhD thesis, Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան.

Արաջյան , Գոհար Մկրտիչի (2008) Ձայնային սթրեսի ձևավորման մեխանիզմներում գլխուղեղի սերոտոնինգենիկ համակարգի և նշաձև համալիրի դերի միկրոէլեկտրաֆիզոլոգիական հետազոտությունը. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ ակադ. Լ.Ա. Օրբելու անվան ֆիզոլոգիայի ինստիտուտ.

Արմենակյան, Արթուր Ռազմիկի (2008) Համայնքի բյուջետային մուտքերի կառավարման հիմնախնդիրները. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտ.

Արշակյան, Անահիտ Եղիշեի (2008) Ֆրանսերենով բանավոր հաղորդակցության կարողությունների ձևավորումը տարրական դպրոցում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Արշակյան , Գրիգոր Միքայելի (2008) Թուրքիայի քաղաքականությունը Հարավային Կովկասում 1991-2001թթ. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Արևելագիտության ինստիտուտ.

Արսենյան, Քրիստինե Աղասու (2008) Գամմա-ամինոկարագաթթվի և պրոլինով հարուստ պոլիպեպտիդի տեղաբաշխման առանձնահատկությունները երեխաների քմային նշիկների կառուցվածքային տարրերում քրոնիկական դեկոմպենսացված նշիկաբորբի ժամանակ. PhD thesis, Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան.

Ափյան, Նաիրա Միքայելի (2008) Գույքային հարկերը որպես համայնքային բյուջեի եկամտային հիմնական աղբյուր (Հայաստանի Հանրապետության օրինակով). PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտ .

Ափոյան, Տիգրան Գասպարի (2008) Երկաթի հեմատիտային հանքաքարերից երկաթափոշու ստացման տեխնոլոգիայի մշակումը. PhD thesis, Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարան.

Ափրեյան, Ռուբեն Ալբերտի (2008) Լ-Արգինինի ածանցյալների և դրանց աղերի օպտիկապես ոչ գծային բյուրեղների աճեցումը և հետազոտումը. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Ֆիզիկայի Կիրառական Պրոբլեմների Ինստիտուտ.

Բ

Բաբայան, Վահան Սևանի (2008) Ավանդների ապահովագրման համակարգի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտ.

Բադալյան, Բագրատ Սամվելի (2008) Անթեքան հակադարձ կախովի մետաղական կամուրջի կոնստրուկցիայի և ափերի հետ նրա լծորդման առանձնահատկությունները. PhD thesis, Երևանի ճարտարապետության և շինարարության պետական համալսարան.

Բադալյան, Լիլիթ Ասատուրի (2008) Անգլերենի «ավերման» բայերի բառակազմական հնարավորությունները՝ հայերենի զուգադրությամբ. PhD thesis, Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվաբանական համալսարան.

Բադալյան, Մհեր Վալերիի (2008) Օտարերկրյա ուղղակի ներդրումների ազդեցությունը արտահանման աճի վրա Հայաստանի Հանրապետությունում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտ.

Բալայան, Արշակ Յուրայի (2008) Սիմոն Վրացյանի հասարակական-քաղաքական և պետական գործունեությունը. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտ.

Բալիկյան, Սուրեն Վարուժանի (2008) Գրաֆների լոկալ-հավասարակշռված 2-տրոհումների մասին. PhD thesis, ԵՊՀ.

Բալոյան, Սևակ Սամվելի (2008) Հայաստանի Հանրապետության և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կարստային քարանձավների կենսաբազմազանությունը. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ կենդանաբանության և հիդրոէկոլոգիայի գիտական կենտրոն.

Բաղդասարյան, Արազ Նշանի (2008) Մարքեթինգային համալիրի կառավարման առանձնահատկությունները բարձրագույն կրթության համակարգում (ՀՀ նյութերով). PhD thesis, Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան.

Բաղիյան, Գրիշա Լևոնի (2008) Խոշոր եղջերավոր կենդանիների տուբերկուլյոզի համաճարակաբանության ուսումնասիրությունը Հայաստանի Հանրապետությունում. PhD thesis, Հայաստանի պետական ագրարային համալսարան.

Բաղոյան , Լուսինե Կորյունի (2008) Տարբեր էներգիապրոտեինային հարաբերակցությամբ կերախառնուրդային ազդեցությունը բրոյլերների վրա. PhD thesis, Հայաստանի պետական ագրարային համալսարան.

Բայադյան, Աննա Աշոտի (2008) Բանկերի ֆինանսական գործառնությունների հաշվառման և ամփոփ ցուցանիշների վերլուծության հիմնախնդիրները (ՀՀ առևտրային բանկերի օրինակով). PhD thesis, Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան.

Բայբուրցյան, Վիգեն Անուշավանի (2008) Սակագնային կարգավորումը մաքսային համակարգում. PhD thesis, Հայաստանի պետական ագրարային համալսարան.

Բարսեղյան, Պարգև Աշոտի (2008) Վաղ հավատալիքներն ու դիցաբանությունը Հայաստանում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Բարսեղյան, Վահե Վահագնի (2008) Ոչ պետական կենսաթոշակային հիմնադրամները և դրանց կառավարման հիմնախնդիրները (ՀՀ օրինակով). PhD thesis, ԵՊՀ.

Բեգոյան, Արմեն Սմբատի (2008) Լիզինգային գործունեության առանձնահատկությունները Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսությունում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտ.

Բեժանյան, Վարդան Սամվելի (2008) Էկոլոգիական իրավունքների դատական և ոչ դատական պաշտպանությունը. PhD thesis, ԵՊՀ.

Բեյբության, Մարինե Գուրգենի (2008) Քարտեզագրման նշանների իմացաբանական ֆունկցիան դեռահասների մտածողական գործունեության մեջ. PhD thesis, Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան.

Բեքարյան, Անահիտ Արայի (2008) Բայրոնը և հայ իրականությունը. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտ.

Բոյաջյան, Արտաշես Գևորգի (2008) Լենինական-Գյումրիի բնակչության շարժընթացը 1950-2000թթ. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ.

Բունիաթյան, Ռուբեն Մնացականի (2008) Մարդու իրավունքների զարգացման պատմատեսական և գործնական-կիրառական հիմնախնդիրները. PhD thesis, ՀՀ Պետական կառավարման ակադեմիա.

Բուռնազյան, Իրինա Սերգեյի (2008) Շերվուդ Անդերսոնի պատմվածքները. PhD thesis, ԵՊՀ.

Բրուտյան, Անահիտ Խորենի (2008) Արևելահայ մանկավարժական մամուլի սկզբնավորումը և զարգացման միտումները (19-րդ դարի երկրորդ կես). PhD thesis, ԵՊՀ.

Գ

Գաբրիելյան, Հովհաննես Հրահատի (2008) Պատանի լողորդների հատուկ պատրաստականության գնահատումը և լողի արագության կանխատեսումը. PhD thesis, Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան.

Գալստյան, Աննա Բորիսի (2008) Արշիլ Գորկին ամերիկյան քննադատության պատմության մեջ. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Արվեստի ինստիտուտ.

Գալստյան, Հասմիկ Նորիկի (2008) Մտավոր կապիտալի ձևավորման առանձնահատկությունները և վերարտադրության հիմնախնդիրները. PhD thesis, ԵՊՀ.

Գալստյան, Տիգրան Ռազմիկի (2008) Բժշկական ապահովագրության ներդրման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվան տնտեսագիտական ինստիտուտ.

Գալստյան, Օլյա Աշոտի (2008) Փոքր և միջին ձեռնարկատիրության պետական աջակցության հիմնահարցերը ՀՀ-ում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Գասպարյան, Վաչագան Դավիթի (2008) Ձեռնարկատիրական գործունեության կատարելագործման հիմնախնդիրները ՀՀ առևտրական կազմակերպություններում. PhD thesis, Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան.

Գրիգորյան, Արթուր Վարդգեսի (2008) ՀՀ սննդարդյունաբերության արտադրանքի շուկայի ընդլայնման հիմնախնդիրները և լուծման ուղիները. PhD thesis, Հայաստանի պետական ագրարային համալսարան.

Գրիգորյան, Գագիկ Թհարի (2008) Քրեաիրավական նորմերի մրցակցությունը. PhD thesis, ԵՊՀ.

Գրիգորյան, Ժորա Սիրազնիկի (2008) Սովորողների ստեղծագործական ընդունակությունների զարգացումը արտադպրոցական խմբակներում. PhD thesis, Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան.

Գրիգորյան, Լևոն Սամվելի (2008) Տեղեկատվության շուկայի զարգացման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտ.

Գրիգորյան, Հայկ Աշոտի (2008) Պրոցեսների համարժեքության ճանաչումը դրանց նախագծման ընթացքում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտ.

Գրիգորյան, Մայա Հովհաննեսի (2008) Վիգեն Խեչումյանի փոքր արձակը. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտ.

Գրիգորյան, Մանուշակ Այվազի (2008) Գյուղատնտեսական արտադրության օպտիմալ տեղաբաշխման հիմնախնդիրները և դրանց լուծման մեթոդները (ՀՀ Արարատի մարզի օրինակով). PhD thesis, Հայաստանի պետական ագրարային համալսարան.

Գրիգորյան, Մարինե Ռոբերտի (2008) ՀՀ-ում մանկական տարիքի անձանց թունավորումների բնութագիրը և թունաբանական ծառայության կազմակերպման հիմնադրույթները. PhD thesis, Ս. Խ. Ավդալբեկյանի անվան առողջապահության ազգային ինստիտուտ.

Գրիգորյան, Նաիրի Գագիկի (2008) Կաթնաթթվային բակտերիաների տեխնոլոգիական հատկությունների բարելավման գենետիկական մոտեցումների մշակումը. PhD thesis, Կենսատեխնոլոգիայի ԳՀԻ ՓԲԸ.

Գրիգորյան, Սարգիս Հարությունի (2008) Պոչամբարների կայունությունը դինամիկ ուժերի ազդեցության պայմաններում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Գրիգորյան, Վահագն Մկրտչի (2008) Ջրային համակարգերի շահագործման և կառավարման մի քանի խնդիր. PhD thesis, ՀՀ Ակադեմիկոս Ի. Վ.Եղիազարովի անվան ջրային հիմնահարցերի և հիդրոտեխնիկայի ինստիտուտ.

Գրիգորյան , Հովիկ Բաբկենի (2008) Ազատագրական պայքարի ՀՅԴ մարտավարությունը և ազատամարտի ֆինանսավորումն ու զինման խնդիրները (1896-1903թթ.). PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Պատմեության ինստիտուտ.

Գևորգյան, Լիլիթ Գևորգի (2008) Սմբատ Շահազիզի քնարերգությունը. PhD thesis, ԵՊՀ.

Գևորգյան, Ռոզա Հրանտի (2008) Մաթեմատիկայի ուսուցման հիմնահարցը 19-րդ դարի հայ պարբերական մամուլում. PhD thesis, Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան.

Գևորգյան, Վարդան Գագիկի (2008) Սպառողական զամբյուղը որպես բնակչության կենսամակարդակի և աղքատության չափման ու հաշվարկման գործիք. PhD thesis, ԵՊՀ.

Դ

Դալլաքյան, Արզուման Գևորգի (2008) Բնակչության եկամուտների սղաճային կորուստների գնահատումը տնտեսական հավասարակշռության մոդելներում. PhD thesis, Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան.

Դավթյան, Արման Մուշեղի (2008) Հայաստան-ԱՊՀ առևտրաշրջանառության աճի ուղղություններն ու հնարավորությունները. PhD thesis, ԵՊՀ.

Դավթյան, Ռոբերտ Գուրգենի (2008) Չարենցը և արվեստը. Doctor of Sciences thesis, ՀՀ ԳԱԱ Արվեստի ինստիտուտ.

Դավթյան, Տաթևիկ Արթուրի (2008) Ծնողների և զավակների իրավահարաբերությունների իրավական կարգավորման հարցերն ըստ ՀՀ ընտանեկան օրենսդրության. PhD thesis, ԵՊՀ.

Դարբինյան, Գարիկ Հրայրի (2008) Հարկային ռազմավարության կատարելագործման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. PhD thesis, Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան.

Ե

Եղիազարյան, Անուշ Կարապետի (2008) Դեկորատիվ կիրառական արվեստը դպրոցականների գեղարվեստական կրթության համակարգում. Doctor of Sciences thesis, Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան.

Եղիազարյան, Արտակ Արմենակի (2008) Դեֆորմացված միաբյուրեղներում ռենտգենյան փնջերի դիֆրակցիայի որոշ խնդիրներ. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ ֆիզիկայի կիրառական պրոբլեմների ինստիտուտ.

Երանոսյան, Տիգրան Աշոտի (2008) Տնտեսաձևերի զարգացման և արտադրության արդյունավետության բարձրացման տնտեսական հիմնախնդիրները ՀՀ ագրոպարենային համակարգում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտ.

Երանոսյան , Մկրտիչ Ալեքսանի (2008) Կապված պոլարոնային վիճակները կիսահաղորդչային քվանտային լարում արտաքին էլեկտրական դաշտում. PhD thesis, ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարություն ԵՊՀ.

Երիսյան, Բիլ Միհրանի (2008) Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության կառավարման և հեռանկարային զարգացման տնտեսագիտական հիմնախնդիրներն ու լուծման ուղիները. PhD thesis, Հայաստանի պետական ագրարային համալսարան.

Երիցյան , Միքայել Դավիթի (2008) Աղակալված հողերի լվացման գործընթացի արագացումը ցածր հաճախականության մեխանիկական տատանումների կիրառմամբ. PhD thesis, Հայաստանի պետական ագրարային համալսարան.

Եփրեմյան, Վաչե (Վաչագան) Պապիկի (2008) 20-րդ դարի հայ գրականություն. մշակութաբանական ենթատեքստեր. Doctor of Sciences thesis, ԵՊՀ.

Եփրիկյան , Արմինե Մելսիկի (2008) Նախիջևանը 1917-1921 թվականներին. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտ.

Զ

Զալինյան, Սուսաննա Յուրիկի (2008) Վաղ սակավաշարժության պայմաններում հումորալ և բնական իմունիտետի ռեակցիաների ընթացքի առանձնահատկությունները և ԳԱԿԹ-ի իմունակարգավորող դերը. PhD thesis, Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան.

Զախարյան, Գեղամ Գարեգինի (2008) Անիզոտրոպ դիֆրակցիոն ցանցերի առանձնահատկությունները. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Ֆիզիկական հետազոտությունների ինստիտուտ.

Զաքարյան, Արթուր Հակոբի (2008) Ալյումինային հակաշփական համաձուլվածքների ձուլման տեխնոլոգիայի մշակումը և կառուցվածքի ու հատկությունների ձևավորումը. PhD thesis, Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարան.

Զաքարյան, Սոնյա Սարգսի (2008) Միջմասնագիտական գիտակարգերի անգլերեն տերմինակերպ միավորների շարութաբանական վերլուծություն. PhD thesis, ԵՊՀ.

Զեյզաֆուն, Սամեր Մունիր (2008) Տեկտոնական գործոնների ազդեցության գնահատումը հիդրոտեխնիկական կառույցների տարածքների սեյսմիկության վրա (էլ-գաբ իջվածքի օրինակով, ՍԱՀ). PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Երկրաբանական գիտությունների ինստիտուտ.

Թ

Թադևոսյան, Գագիկ Աղվանի (2008) Մաքսային գործի կազմակերպման բարելավման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. PhD thesis, Հայաստանի պետական ագրարային համալսարան.

Թադևոսյան, Ժաննա Սամվելի (2008) Կրթադաստիարակչական համակարգի կառավարման տեխնոլոգիաները դպրոցում. PhD thesis, Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան.

Թադևոսյան, Հասմիկ Միքայելի (2008) «Գիրք վաստակոց» երկի լեզուն. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հրաչյա Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ.

Թադևոսյան, Սյունիք Ռուբենի (2008) Քաղաքական համակարգի ինստիտուտները և ազգային անվտանգության կառավարման հիմնախնդիրները (ՀՀ նյութերով). PhD thesis, Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան.

Թադևոսյան , Նարինե Էդուարդի (2008) Մարդու գլխուղեղի ֆունկցիոնալ վիճակի գնահատումը հոգեֆիզիոլոգիական և վեգետատիվ որոշ ցուցանիշների ժամանակային կառուցվածքի վերլուծության միջոցով. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Լ. Ա. Օրբելու անվան Ֆիզիոլոգիայի ինստիտուտ.

Թամրազյան, Հրաչ Սերժիկի (2008) Գովազդի կարգավորման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Թոմիկյան, Կարապետ Հովհաննեսի (2008) Տնտեսական ինքնիշխանության հիմնահարցերը Հայաստանի Հանրապետությունում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Թովմասյան, Արտակ Գագիկի (2008) Բնական և սինթետիկ ծագման նոր մետաղապորֆիրինների հակաքաղցկեղային և հակամանրէային ակտիվության ուսումնասիրումը in vitro պայմաններում. PhD thesis, Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան.

Թումանյան, Արմեն Աշոտի (2008) Արդյունավետ ֆոտոէլեկտրաջերմային կայանքի մշակում և կիրառական հնարավորությունների հետազոտում. PhD thesis, Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարան.

Թումանյան, Լուսինե Վիլիկի (2008) Ստ. Նազարյանցը և գրական աշխարհաբարի հարցերը. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հր. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ.

Ի

Իսպիրյան, Հարություն Զաքարի (2008) Ակտիվների և պասիվների կառավարման արդյունավետության ֆինանսական խնդիրները բանկերում. PhD thesis, Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան.

Խ

Խալիլ , Շահբազփուր (2008) Խմբերին իզոտոպ քվազիխմբերի (լատինական քառակուսիներ). PhD thesis, ԵՊՀ.

Խանդանյան, Ռաֆիկ Գագիկի (2008) Վարչական արդարադատությունը հետխորհրդային երկրներում՝ կայացման և զարգացման հիմնախնդիրները. PhD thesis, ՀՀ Պետական կառավարման ակադեմիա.

Խաչատրյան, Անուշ Ստյոպայի (2008) Գյումրի քաղաքի կանաչ տնկիների դենդրոֆլորան և դրա հարստացման հեռանկարները. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Բուսաբանության ինստիտուտ.

Խաչատրյան, Արմեն Գագիկի (2008) Տեղական հումքով սպիտակ ցեմենտի բովախառնուրդների կազմերի մշակումը և դեկորատիվ շաղախներ նրանց հիման վրա. PhD thesis, Երևանի ճարտարապետության և շինարարության պետական համալսարան.

Խաչատրյան, Վալենտին Մեխակի (2008) Ղազար Փարպեցու լեզուն. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հրաչյա Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ.

Խաչատրյան , Գագիկ Ստեփանի (2008) Աշնանացան ցորենի մի քանի սորտերի սերմարտադրության տեխնոլոգիան Սյունիքի մարզի Սիսիանի տարածաշրջանի պայմաններում. PhD thesis, Հայաստանի պետական ագրարային համալսարան.

Խաչատրյան , Կարո Խաչիկի (2008) Տերահերցային ալիքների ճառագայթումը ոչ գծային կառուցվածքներում տարբերային հաճախության գեներացման և օպտիկական ուղղման եղանակներով. PhD thesis, ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարություն ԵՊՀ.

Խչեյան, Մակիչ Համլետի (2008) ՀՀ ներքին պետական պարտքի մոդելավորումը. PhD thesis, Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան.

Կ

Կակոյան, Արտաշես Ֆիլիկոյի (2008) Դատական նախադեպը որպես իրավունքի աղբյուր Հայաստանի Հանրապետության և այլ երկրների իրավական համակարգերում (իրավահահեմատական վերլուծություն). PhD thesis, ՀՀ Պետական կառավարման ակադեմիա.

Կանեցյան, Գուրգեն Ռուբենի (2008) Ինտերակտիվ մեթոդների կիրառումը ֆիզիկամաթեմատիկական առարկաների դասավանդման գործընթացում (մասնագիտական ուսումնական հաստատություններում). PhD thesis, Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան.

Կարախանյան, Փիրուզա Սարոյի (2008) Սրտամկանի սուր ինֆարկտով նվազագույն սրտային անբավարարությամբ (≤1° Killip) հիվանդների ֆիզիկական ծանրաբեռնվածության տոլերանտության և կյանքի որակի վրա անգիոտենզին փոխակերպող ֆերմենտի պաշարիչների ազդեցությունը. PhD thesis, Ս. Խ. Ավդալբեկյանի անվան առողջապահության ազգային ինստիտուտ.

Կարապետյան, Արամ Ժորայի (2008) ՀՀ քաղաքացիական ավիացիայի զարգացման հիմնախնդիրները («Արմավիա» ավիաընկերության օրինակով). PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտ.

Կարապետյան, Արշակ Արայիկի (2008) Թուրքիայի պետական համակարգի պատմական զարգացումը նորագույն ժամանակաշրջանում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Կարապետյան, Դավիթ Արմենի (2008) Հաշվողական ցանցերի պաշտպանական համակարգերի նախագծում ծրագրային ագենտների միջոցով. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտ.

Կարապետյան, Լիլի Հովիկի (2008) Տնտեսական անվտանգության ֆինանսական ապահովումը Հայաստանի Հանրապետությունում. PhD thesis, Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան.

Կարապետյան, Կարեն Գուրգենի (2008) Դժվարահալ մետաղներով կարծր համաձուլվածքների ջերմադիֆուզիոն մետաղապատմամբ մաշակայուն շերտերի ստացման և կառուցվածքի ու հատկությունների ձևավորման տեսական և տեխնոլոգիական հիմունքները. Doctor of Sciences thesis, Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարան.

Կարապետյան, Կարեն Վոլոդյայի (2008) ՀՀ լեռնամետալուրգիայում ներդրումային ռիսկի կառավարման խնդիրները. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտ.

Կարապետյան, Ռուբեն Կառլենի (2008) Սիրիայի տեղն ու դերը արաբ-իսրայելական հակամարտությունում (1946-2000). Doctor of Sciences thesis, ՀՀ ԳԱԱ Արևելագիտության ինստիտուտ.

Կարապետյան, Վահունի Ամատունու (2008) Ենոլների 1.3-բիս (սիլիլային եթերների) ցիկլացման ռեակցիաները. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Օրգանական և դեղագործական քիմիայի գիտատեխնոլոգիական կենտրոն.

Կարապետյան , Սեդրակ Սարիբեկի (2008) Սոյայի համաշխարհային հավաքածուի ուսումնասիրության արդյունքներն Արարատյան հարթավայրի պայմաններում. PhD thesis, Հայաստանի պետական ագրարային համալսարան.

Կեսոյան, Նարեկ Մյասնիկի (2008) Արժեթղթավորման հեռանկարները ՀՀ ֆինանսական համակարգում. PhD thesis, Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան.

Կիրակոսյան, Լիլիթ Լյովայի (2008) Արդի հայ մամուլի ժանրային բնութագիրը (ՀՀ-ում հրատարակվող թերթերի օրինակով). PhD thesis, ԵՊՀ.

Կիրակոսյան, Հովիկ Գարիկի (2008) Արտաքին տնտեսական հարաբերությունների մաքսային կարգավորման կատարելագործման ուղղությունները /ՀՀ նյութերով/. PhD thesis, Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան.

Կնյազյան , Դավիթ Վարդգեսի (2008) Ադրբեջանական դեմոկրատական հանրապետության կովկասյան քաղաքականությունը 1918-1920թթ. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Արևելագիտության ինստիտուտ.

Հ

Հակոբյան, Գայանե Վանցետի (2008) Սիլվա Կապուտիկյանի հրապարակախոսությունը. PhD thesis, ԵՊՀ.

Հակոբյան, Նազելի Վարուժանի (2008) Բանկերի գործառույթների ընդլայնումը արժեթղթերի շուկայում (ՀՀ օրինակով). PhD thesis, Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան.

Հակոբյան, Սարգիս Հրաչյայի (2008) Հայաստանի Հանրապետության տնտեսության իրական հատվածի մոդելավորումը և էկոնոմետրիկական հետազոտումը. PhD thesis, Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան.

Հակոբյան, Վանիկ Թադևոսի (2008) Հեռուստատեսային հաղորդակցության արդյունավետությունը. PhD thesis, ԵՊՀ.

Հակոբյան, Վրեժ Սամվելի (2008) Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության քաղաքականության բարեփոխումների առկա միտումները և զարգացման ուղիները Հայաստանի Հանրապետությունում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտ.

Հակոբյան, Տարոն Վլադիկի (2008) ԼՂՀ-ի հռչակումը և պետական շինարարության գործընթացը (1991թ. սեպտեմբեր-1994թ. մայիս). PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտ.

Հակոբյան, Տիգրան Լևոնի (2008) Ձախ ներքին կրծքային զարկերակի ցողունի արյան հոսքի համեմատական գնահատումը մեկ կամ Y-գրաֆտի տեսքով երկու ներքին կրծքային զարկերակների կիրառմամբ աորտոկորոնար շունտավորում կրած անձանց մոտ. PhD thesis, ՀՀ ԱՆ Ս. Խ. Ավդալբեկյանի անվան առողջապահության ազգային ինստիտուտ.

Հակոբջանյան, Անահիտ Արտյուշայի (2008) Ղազարոս Աղայանի լեզվագիտական հայացքները. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հ. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ.

Համբարձումյան, Ալեքսանդր Վլադիմիրի (2008) Կառուցվածքի համատեղ ծռման և ոլորման տատանումները սեյսմիկ ազդեցությունների դեպքում. PhD thesis, Երևանի ճարտարապետության և շինարարության պետական համալսարան.

Համբարձումյան, Հասմիկ Դավթի (2008) Տարբեր գենեզի դիսցիրկուլյատոր էնցեֆալոպաթիաների կոգնիտիվ խանգարումների ժամանակակից բուժման տակտիկայի համեմատական ուսումնասիրությունը. PhD thesis, Ս. Խ. Ավդալբեկյանի անվան առողջապահության ազգային ինստիտուտ.

Համբարձումյան-Մյուլլեր, Լուսինե Խաչիկի (2008) Մայքլ Առլենը և նրա վիպաշխարհի կերպարները. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտ.

Հայրապետյան, Աննա Միքայելի (2008) Տեղական բյուջեների ձևավորման և ծախսման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտ.

Հայրապետյան, Անուշ Լավրենտի (2008) Մեթակրիլամիդի ածանցյալների ստացումը և դրանցով հոսքաջրերից մետաղների կատիոնների կորզման բնապահպանական մշակումը. PhD thesis, Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարան.

Հարությունյան, Ավագ Մուրադի (2008) Տրանսպորտային ծախսերի մոդելավորումը՝ կախված ճանապարհային երթևեկության պայմաններից (Երևան քաղաքի օրինակով). PhD thesis, Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան.

Հարությունյան, Արամ Գրիգորի (2008) Տարբերակված ուսուցման իրագործման մեթոդական համակարգը երկրաչափության դպրոցական դասընթացում. PhD thesis, Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան.

Հարությունյան, Արգամ Հրաչիկի (2008) Գոմաղբի աերոբային մշակման տեխնոլոգիայի կատարելագործում և սարքավորումների պարամետրերի հիմնավորում. PhD thesis, Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան.

Հարությունյան, Գուրգեն Էդիկի (2008) Արդյունավետ ալգորիթմներ ստատիկ նանոմետրանոց հիշող սարքերի տեստավորման համար. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտ.

Հարությունյան, Դավիթ Մհերի (2008) Հայաստանի Հանրապետության միջսահմանային գետերի կայուն քլորօրգանական միացություններով աղտոտվածության գնահատում. PhD thesis, Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարան.

Հարությունյան, Դավիթ Վլադիմիրի (2008) Գործարարության ծավալման տնտեսական խթանները Հայաստանի Հանրապետությունում. PhD thesis, Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան.

Հարությունյան, Էդուարդ Գագիկի (2008) Տնտեսական անվտանգությունը Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության համակարգում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Հարությունյան, Ինգա Կարենի (2008) Կրտսերից միջին դպրոց անցման ջրջանի հոգեբանական ուղեկցության համալիր մոդելի մշակման հիմնախնդիրները. PhD thesis, Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան.

Հարությունյան, Հայկ Գրիգորի (2008) Ալավերդու պղնձաձուլական կոմբինատի թափոնների հիման վրա լցոնային խառնուրդներ հորային փորվածքների լցման համար. PhD thesis, Երևանի ճարտարապետության և շինարարության պետական համալսարան.

Հարությունյան, Հասմիկ Էդմոնդի (2008) Ժառանգումն ըստ կտակի. PhD thesis, ԵՊՀ.

Հարությունյան, Հովհաննես Կարլենի (2008) Բյուջետային գործընթացի և ֆինանսական կայունության կառավարման հիմնախնդիրները ՀՀ տեղական ինքնակառավարման համակարգում. Doctor of Sciences thesis, ԵՊՀ.

Հարությունյան, Հրանտ Զավենի (2008) ՀՀ բուհական համակարգի կատարելագործման և միջազգայնացման տնտեսագիտական հիմնախնդիրները. PhD thesis, ԵՊՀ.

Հարությունյան, Մարինե Գրիգորի (2008) Մշակութային կյանքը Արցախում 19-րդ դարի երկրորդ կեսին և 20-րդ դարի սկզբին. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտ.

Հարությունյան, Նորայր Ռուբենի (2008) Պետական արժեթղթերի շուկայի զարգացման միտումները և հիմնախնդիրները ՀՀ-ում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտ.

Հովակիմյան, Գառնիկ Աշոտի (2008) Հայաստանի և Ֆրանսիայի միջև առևտրատնտեսական կապերի զարգացման հիմնահարցերը. PhD thesis, ԵՊՀ.

Հովասափյան, Արսեն Վրույրի (2008) Նորարարությունների ներդրման և օգտագործման տնտեսական հիմնախնդիրները առևտրային կազմակերպություններում (ՀՀ օրինակով). PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտ.

Հովհաննիսյան, Ալեքսանդր Էդիկի (2008) Համակարգչային ուսուցման ադապտացիոն մեթոդների կիրառումը հանրակրթական դպրոցում. PhD thesis, Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան.

Հովհաննիսյան, Արմեն Հենրիկի (2008) Մետաղական հանքավայրերի ստորգետնյա մշակման համակարգերի ընտրումը, կատարելագործումը և նորերի ստեղծումը. Doctor of Sciences thesis, Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարան.

Հովհաննիսյան, Արևիկ Ռազմիկի (2008) Բնակչության զբաղվածության կառավարումը Հայաստանի Հանրապետությունում. PhD thesis, Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան.

Հովհաննիսյան, Պավել Վլադիմիրի (2008) Եվրամիության հետ Հայաստանի ինտեգրման կազմակերպատնտեսական նախադրյալների ստեղծման հիմնախնդիրները. PhD thesis, Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան.

Հովսեփյան, Արտյոմ Աշոտի (2008) Լագրանժյան ռելաքսացիայի վրա հիմնված օպտիմիզացման և վերականգնման համակարգեր. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտ.

Հունանյան, Արմեն Արարատի (2008) Տնտեսական մրցակցության զարգացման և հակամենաշնորհային քաղաքականության կատարելագործման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Ղ

Ղազարյան, Արման Հրանտի (2008) Խաղողի նոր սելեկցիոն սորտերից «Մուսկատ» աղանդերային և կիսաքաղցր գինիների պատրաստման տեխնոլոգիաների մշակում. PhD thesis, Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան.

Ղազարյան, Վաչե Էդվարդի (2008) Նորամուծությունների կառավարման արդյունավետության բարձրացման ուղիները ՀՀ առևտրային բանկերում. PhD thesis, Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան.

Ղանթարչյան, Սուրեն Ռուբենի (2008) Մակրոտնտեսական կայունության ապահովումը դրամավարկային քաղաքականությամբ (ՀՀ նյութերով). PhD thesis, Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան.

Ղարախանյան, Վահրամ Մարտիկի (2008) «Գալուստ Կյուլպենկյան» հիմնարկության հայանպաստ գործունեությունը. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտ.

Ղոլամհոսեյն, Մասուդ (2008) Մարդու սահմանադրական իրավունքների և ազատությունների պաշտպանության հիմնախնդիրները Իրանի Իսլամական Հանրապետությունում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Ղուկասյան, Արտակ Էդիկի (2008) Լիզինգը որպես ձեռնարկության հիմնական կապիտալի ընդլայնման եղանակ. PhD thesis, Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան.

Ղուկասյան, Լիլիթ Մկրտչի (2008) Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի եկամուտների բաշխման և կատարման վերահսկողության հիմնահարցերը. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտ.

Մ

Մազմանյան, Մարիաննա Մերուժանի (2008) 6-7 տարեկան երեխաների մտածողության առանձնահատկությունները առարկաների տարածական հարաբերությունների ընկալման և վերլուծության ընթացքում. PhD thesis, Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան.

Մաթևոսյան, Կարեն Արտուշի (2008) Սամվել Անեցու ժամանակագրության ձեռագրերի աղբյուրագիտական քննություն. Doctor of Sciences thesis, ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտ.

Մախմուդյան, Ռոստամ Ջասմի (2008) Մարդու իրավունքների պաշտպանը Հայաստանի Հանրապետության պետական մարմինների համակարգում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Մանուկյան, Ալեքսանդր Գալուստի (2008) Հանրահաշվական բազմացանցային վերապայմանավորիչների կառուցումը էլիպտական հավասարումների վերջավոր տարրային մոտարկումների համար. PhD thesis, ԵՊՀ.

Մանուկյան, Աշոտ Լևոնի (2008) Բանկային վերահսկողության համակարգի կատարելագործման ուղիները և ազդեցությունը վարկային քաղաքականության արդյունավետության վրա /ՀՀ բանկային համակարգի նյութերով/. Doctor of Sciences thesis, Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան.

Մանուկյան, Արթուր Մելսի (2008) Հականեխիչների օգտագործմամբ արհեստական ցանցերի (էքսպլանտատների) կիրառման որոշ հիմնահարցեր որովայնի առաջային պատի ճողվածքների բուժման համար. PhD thesis, Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան.

Մանուկյան, Լևոն Անդրանիկի (2008) Լեռնահանքային արտադրության լցակույտերի և պոչամբարների կազմավորման ու անվտանգ շահագործման հիմունքների մշակում. Doctor of Sciences thesis, Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարան.

Մանուչարյան, Մերի Կառլենի (2008) Գլուտամինի ընտանիքի նյարդատրանսիմետրային ամինաթթուների ներգրավվածությունը նյարդատոքսիկացիայի և ինֆեկցիայի ախտաբանական գործընթացներում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հ.Բունիաթյանի անվան կենսաքիմիայի ինստիտուտ.

Մարգարյան, Անահիտ Գեղամի (2008) Նախաստամոքսների հիպոտոնիայով և գաստրոէնտերիտով հիվանդ տավարի լյարդի հետազոտումը ասպիրացիոն պունկցիայի եղանակով. PhD thesis, Հայաստանի պետական ագրարային համալսարան.

Մարգարյան, Գեորգի Առնոլդի (2008) Տնտեսական աճի կառավարման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտ.

Մարկոսյան, Մերուժան Աշոտի (2008) Բնակչության դրամական եկամուտների ձևավորման և բաշխման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտ.

Մարտիրոսյան, Ալեքսանդր Արսենի (2008) ՀՀ պարենային շուկայի կարգավորման առաջնահերթ խնդիրները. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտ.

Մելիք-Շահնազարյան, Հրանտ Լևոնի (2008) Եկեղեցի-պետություն հարաբերությունները V դարի հայ մատենագրության մեջ. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտ.

Մելիքյան, Արա Հովիկի (2008) Արյան ռեոլոգիական հատկությունների կարգավորումը օզոնոթերապիայի միջոցով լապարասկոպիկ խոլեցիստէկտոմիայի ժամանակ. PhD thesis, Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան.

Մելիքյան , Սևակ Համլետի (2008) Հայաստանի Հանրապետություն-Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ հարաբերությունները 1991-2000թթ. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտ.

Մելկիկյան, Արմեն Արտավազդի (2008) Ներդրումային գրավչության բարձրացման հիմնախնդիրները անցումային տնտեսության պայմաններում (Հայաստանի Հանրապետության օրինակով). PhD thesis, Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան.

Մելքոնյան, Անահիտ Պարգևի (2008) Զանգվածային մշակույթի գործառնական առանձնահատկությունները սպառողական հասարակությունում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Մելքոնյան, Աննա Հովհաննեսի (2008) Սպառողական կոոպերատիվներում հաշվապահական հաշվառման կատարելագործման ուղիները (կաթ արտադրող գյուղացիական տնտեսությունների օրինակով). PhD thesis, Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան.

Մելքոնյան, Վաչագան Ռաֆայելի (2008) Կազմակերպությունների մրցունակության կառավարման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետության մսամթերքի արտադրության ոլորտում. PhD thesis, Հայաստանի պետական ագրարային համալսարան.

Մինասյան, Գրիգոր Արայի (2008) ՀՀ նախագահի և ազգային ժողովի փոխհարաբերությունների սահմանադրաիրավական հիմքերը. PhD thesis, ՀՀ Պետական կառավարման ակադեմիա.

Միրզախանյան, Ռուբեն Կարլենի (2008) Խորհրդահայ մշակույթը 1956-1990թթ. Doctor of Sciences thesis, ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտ.

Միրզոյան, Ավետիք Գառնիկի (2008) Ներդրումային ծրագրերում միջազգային ֆինանսական ինժինիրինգի հիմնահարցերը (ՀՀ օրինակով). PhD thesis, ԵՊՀ.

Միքայելյան, Ռուբեն Գրիգորի (2008) Հարկային քաղաքականության և հարկային համակարգի կառավարման զարգացման ուղղությունները. PhD thesis, Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան.

Մխիթարյան, Նարինե Էմիլի (2008) Խոյակը խորհրդահայ ճարտարապետության մեջ. PhD thesis, ՀՀ ԿԳՆ Երևանի ճարտարապետության և շինարարաության պետական համալսարան.

Մխիթարյան, Ներսես Սերգեյի (2008) Ձեռնարկությունների ֆինանսավորման այլընտրանքային աղբյուրների զարգացման ուղիները Հայաստանի հանրապետությունում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտ .

Մխիթարյան, Տիգրան Ժորայի (2008) Սոցիալական վերափոխումներն անցումային տնտեսությամբ երկրներում (ՀՀ օրինակով). PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտ .

Մկրտչյան , Մկրտիչ Շուրայի (2008) Վարելահողերի կադաստրային գնահատումը և դրանց օգտագործման արդյունավետ ուղիների մշակումը Սևանի գոտու պայմաններում. PhD thesis, Հայաստանի պետական ագրարային համալսարան.

Մնացականյան, Գրիգոր Մանվելի (2008) Զբոսաշրջության զարգացման ներդրումային հիմնահարցերը Հայաստանի Հանրապետությունում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտ .

Մոհամմադ, Արեֆ Ասքարի (2008) Իրանի Քոմիջան շրջանի ժողովրդական թատերականացված ծեսերը (պատմազգագրական ուսումնասիրություն). PhD thesis, Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ.

Մոմջյան, Մարիամ Բաբկենի (2008) Ձեռնարկատիրական գործունեության ոլորտում էլեկտրոնային առևտրի ներդրման հիմնախնդիրները (ՀՀ օրինակով). PhD thesis, Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան.

Մուրադյան, Արամ Արայի (2008) Տնտեսական անվտանգության ապահովման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտ .

Յ

Յամուկյան, Միհրան Համայակի (2008) Պղնձի, նիկելի ու կոբալտի թթվածնավոր միացությունների վերականգման այրման ռեժիմում և փոշենման ու ձուլածո մետաղների ստացումը. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Ա.Բ. Նալբանդյանի անվ. քիմիական ֆիզիկայի ինստիտուտ.

Յորդանյան, Արթուր Վաչագանի (2008) Արտաքին առևտրի պետական կարգավորման տեսական հիմնախնդիրները (ՀՀ օրինակով). PhD thesis, ԵՊՀ.

Յուսեֆվանդ, Ռեզա (2008) Իրանի լաքերի ծննդյան, հարսանեկան և հուղարկավորության ծեսերը (ավանդույթ և նորույթ). PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ.

Ն

Նահապետյան, Միխաիլ Կարապետի (2008) Պետական կառավարման բարելավման հիմնախնդիրներն արտադրական ենթակառուցվածքային ճյուղերում (ՀՀ էներգետիկայի օրինակով). PhD thesis, ԵՊՀ.

Նահապետյան, Ռաֆիկ Ասքանազի (2008) Աղձնիքահայերի ամուսնահարսանեկան սովորույթներն ու ծեսերը (պատմաազգագրական ուսումնասիրություն). Doctor of Sciences thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ.

Նարիմանյան, Գեորգի Վոլոդյայի (2008) Փոխարժեքի ազդեցությունը ՀՀ մակրոտնտեսական ցուցանիշների վրա. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտ .

Ներսիսյան, Աշոտ Արտաշեսի (2008) Հայ Յեղափոխական Դաշնակցության կուսակցության մարտավարությունը 1908-1917թվականներին. Doctor of Sciences thesis, ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտ.

Ներսիսյան, Բաբկեն Բաբկենի (2008) ՈՒսումնահետազոտական խնդիրների լուծումների ինքնուրույն որոնման կարողությունների ձևավորումը որպես սովորողների մաթեմատիկական մտածողության զարգացման միջոց. PhD thesis, Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան.

Ներսիսյան, Լիլիթ Կամոյի (2008) Գյուղական աղքատության կրճատման ապահովման ֆինանսավորման հիմնախնդիրները (ՀՀ օրինակով). PhD thesis, Հայաստանի պետական ագրարային համալսարան.

Ո

Ոսկանյան, Լուսինե Սաշայի (2008) Էնտերալ և պարէնտերալ վիրուսային հեպատիտների իմունաբանական դրոշմների մոնիտորինգը Հայաստանում այդ վարակների համաճարակաբանական օրինաչափությունների ուսումնասիրության ընթացքում. PhD thesis, Ս. Խ. Ավդալբեկյանի անվան առողջապահության ազգային ինստիտուտ.

Ոփյան, Մանվել Մամիկոնի (2008) Հայերի ցեղասպանությունը և Ավստրո-Հունգարիայի քաղաքականությունը (1914-1918թթ.). PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտ.

Ոփյան, Մանվել Մամիկոնի (2008) Հայոց ցեղասպանությունը և Ավստրո-Հունգարիան 1915-1918թթ. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտ.

Պ

Պետրոսյան, Արթուր Կարապետի (2008) Արտաքին պարտքի կառավարման հիմնախնդիրները (ՀՀ օրինակով). PhD thesis, Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան.

Պետրոսյան, Արսեն Արամի (2008) Գնաճի նպատակադրման ռազմավարության տեսական հիմքերը (ՀՀ օրինակով). PhD thesis, Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան.

Պետրոսյան, Լեռնիկ Նահապետի (2008) Գիտական իմացության հիմնական մեթոդների կիրառումը ֆիզիկայի ուսուցման գործընթացում. Doctor of Sciences thesis, Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան.

Պետրոսյան, Լուսինե Սարգսի (2008) Մեծ Հայքը Երվանդունյաց դարաշրջանում (մ.թ.ա. IVդ վերջին տասնամյակներ-մ.թ.ա. IIIդ. վերջ). PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտ.

Պետրոսյան, Սուսաննա Փափելի (2008) Կոլիբակտերիոզի հարուցչի համալիր հակածինների ստացումը և իմունածնության որոշումը. PhD thesis, Հայաստանի պետական ագրարային համալսարան.

Պողոսյան, Ռուբեն Արմենի (2008) Արժեթղթերի առաջնային շուկայի ձևավորման և զարգացման ուղիները ՀՀ-ում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտ .

Ջ

Ջեյրանյան, Դիանա Սամվելի (2008) Մարքեթինգի կառավարման հիմնախնդիրները ծառայությունների ոլորտում (ՀՀ բարձրագույն կրթական ծառայությունների օրինակով). PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտ .

Ջիլավյան, Արամ Գագիկի (2008) Դպրոցականների գեղագիտական ընկալման ձևավորումը կինոարվեստի ֆակուլտատիվ պարապմունքների միջոցով. PhD thesis, Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան.

Ջհանգիրյան, Սերգեյ Միշայի (2008) ՀՀ առևտրային բանկերի կայունության բարձրացման հիմնախնդիրները. PhD thesis, Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան.

Ս

Սահակյան, Մանվել Երջանիկի (2008) Ֆինանսական վերահսկողության և աուդիտի հիմնախնդիրները ՀՀ առևտրային բանկերում. PhD thesis, Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան.

Սահակյան, Մարինե Մարտունիկի (2008) Արդյունաբերական ձեռնարկության ղեկավարի հոգեբանական մոդելի հիմնախնդիրները. PhD thesis, Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան.

Սաղաթելյան, Իշխան Վաչիկի (2008) Հայրենադարձությունը և հայ քաղաքական կուսակցությունները (1921-1965թթ.). PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտ.

Սայադյան, Հայկ Գագիկի (2008) Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության համակարգի պետական կարգավորման հիմնախնդիրները. PhD thesis, ԵՊՀ.

Սարգսյան, Արման Սամվելի (2008) Ռազմավարական կառավարման հիմնախնդիրները հանրային քաղաքականության ոլորտում (ՀՀ նյութերով). PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտ .

Սարգսյան, Արտակ Արարատի (2008) Տնտեսության պետական կարգավորման տեսամեթոդաբանական և գործնական հիմնախնդիրները. PhD thesis, ԵՊՀ.

Սարգսյան, Արտակ Սուրենի (2008) ՀՀ տնտեսության կառուցվածքի ձևավորումն ու կարգավորումը (հայեցակարգային տեսանկյունները). PhD thesis, ԵՊՀ.

Սարգսյան, Լիլիա Արկադիի (2008) ԼՂՀ բանկային համակարգը և դրա զարգացման հեռանկարները. PhD thesis, Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան.

Սարգսյան, Սերգեյ Վիգենի (2008) Հայաստան-Թուրքիա տնտեսական հարաբերությունների զարգացումը. Հնարավորություններ և առավելություններ. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտ .

Սարգսյան, Սուսաննա Արամայիսի (2008) Ոչ ստանդարտ խնդիրների և մեթոդների կիրառությունը մաթեմատիկայի դպրոցական դասընթացի ուսուցման գործընթացում. PhD thesis, Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան.

Սարգսյան, Վահագն Հրաչյայի (2008) ՀՀ գյուղատնտեսության էկոլոգատնտեսագիտական հիմնախնդիրները. PhD thesis, Հայաստանի պետական ագրարային համալսարան.

Սարգսյան, Քնարիկ Վանիկի (2008) Հայ կնոջ իրավական վիճակի արտացոլումը վիմագրական և մատենագրական սկզբնաղբյուրներում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ.

Սարկիսյան , Գոռ Սամվելի (2008) ԴՆԹ-cis-պլատին-էթիդիումի բրոմիդ կոմպլեքսների ուսումնասիրությունը. PhD thesis, ՀՀ Կրթության գիտության նախարարություն ԵՊՀ.

Սաֆարյան, Վիլեն Սաֆարի (2008) ԼՂՀ և հարակից տարածքների ձևաչափական և ծագումնաձևաբանական վերլուծություն. PhD thesis, ԵՊՀ.

Սաֆարյան, Տիգրան Գառնիկի (2008) Իրավունքի աղբյուրների առանձնահատկությունները մայրցամաքային և անգլոսաքսոնական իրավական համակարգերում (իրավահամեմատական վերլուծություն). PhD thesis, ՀՀ Պետական կառավարման ակադեմիա.

Սաֆրաստյան, Ռուբեն Արամի (2008) Օսմանյան կայսրություն. Ցեղասպանության ծրագրի ծագումնաբանությունը. Doctor of Sciences thesis, ՀՀ ԳԱԱ Արևելագիտության ինստիտուտ.

Սեդրակյան, Արտյոմ Սեդրակի (2008) Զինվորական հանցագործությունների քրեաիրավական և կրիմինոլոգիական բնութագիրը. PhD thesis, ԵՊՀ.

Սեյսյան, Մարիուս Ռաֆիկի (2008) Հարկային բեռի և տնտեսության ստվերայնության փոխազդեցության գնահատումը Հայաստանի Հանրապետությունում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտ .

Սերոբյան, Տիգրան Նորայրի (2008) Եվրոպական Միության դատական համակարգը. PhD thesis, ՀՀ Պետական կառավարման ակադեմիա.

Սիմոնյան, Արմեն Ալեքսանի (2008) Պետական մասնակցությամբ առևտրային կազմակերպությունների սնանկացման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Սիսյան, Արևհատ Բենյամինի (2008) Որդանման ելունի լիմֆուդ հյուսվածքի և միկրոշրջանառու հունի մորֆոֆունկցիոնալ բնութագիրը սուր ապենդիցիտի տարբեր ձևերի ժամանակ. PhD thesis, Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան.

Սիրունյան, Դավիթ Վլադիմիրի (2008) Պարենային անվտանգության ապահովման հիմնախնդիրները և դրանց լուծման ուղիները Հայաստանի Հանրապետությունում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտ .

Սոլոմոնյան, Նարինե Գագիկի (2008) Անձի պետաիրավական կարգավիճակը եվրոպական սահմանադրաիրավական զարգացումների համատեքստում. PhD thesis, ՀՀ Պետական կառավարման ակադեմիա.

Սողոյան, Սպարտակ Սերյոժայի (2008) Համակարգչային կրթության մեթոդական համակարգը հանրակրթական դպրոցում. Doctor of Sciences thesis, Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան.

Ստեփանյան, Կարլեն Կարենի (2008) Աշխատանքի շուկայի զարգացման միտումները (ՀՀ հյուրանոցային տնտեսության օրինակով). PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտ .

Ստեփանյան, Հասմիկ Արշավիրի (2008) Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների իրավահավասարության սահմանադրաիրավական հիմունքները. PhD thesis, ԵՊՀ.

Ստեփանյան, Հովհաննես Միքայելի (2008) Իրավունքի ֆենոմենոլոգիական տեսության հիմնախնդիրները. Doctor of Sciences thesis, ԵՊՀ.

Վ

Վահրամյան, Արթուր Խաչիկի (2008) Մաքսային գործունեության բարելավման ուղղությունները և դրանց ազդեցությունը ՀՀ առևտրատնտեսական հարաբերությունների զարգացման վրա. PhD thesis, Հայաստանի պետական ագրարային համալսարան.

Վանյան, Արմեն Լևոնի (2008) Ֆինանսական հաշվետվությունների բարելավման ուղիները ծառայությունների ոլորտում /ՀՀ նյութերով/. PhD thesis, Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան.

Վարդանյան, Արշակ Միխայելի (2008) Բնապահպանական ծրագրերի ֆինանսավորման մեխանիզմների կատարելագործման ուղիները Հայաստանի Հանրապետությունում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտ .

Վարդանյան, Լյուդվիգ Արշակի (2008) Կիսահաղորդչային նանոկառուցվածքներում էլեկտրական և մագնիսական դաշտերի առկայությամբ պոլարոնային քվանտային վիճակների տեսական ուսումնասիրություն. PhD thesis, ԵՊՀ.

Վարդերեսյան, Արեն Ռազմիկի (2008) Իրան-Ադրբեջան հարաբերությունները որպես տարածաշրջանային գործոն (XX դարի վերջին-XXI դարի սկզբին). PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Արևելագիտության ինստիտուտ.

Վիրաբյան, Վանիկ Հրանտի (2008) Հայաստանի Առաջին Հանրապետության պետական անվտանգության համակարգի ստեղծումը և գործունեությունը (1918-1920 թթ.). Doctor of Sciences thesis, ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտ.

Տ

Տեր-Թովմասյան, Բագրատ Սահակի (2008) Վարչական արդարադատության ինստիտուտը վարչական իրավունքի համակարգում. PhD thesis, ՀՀ Պետական կառավարման ակադեմիա.

Տողանյան , Վահան Համլետի (2008) Բուլյան և ստոխաստիկ համակարգեր և դրանց կիրառությունները. PhD thesis, ԵՊՀ.

Փ

Փանոսյան, Արթուր Գագիկի (2008) Միջին ձեռնարկատիրության զարգացման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտ .

Ք

Քանարյան, Գայանե Լազրի (2008) Կենսաբանական ակտիվ միացությունների փոխազդեցությունը ցածր ինտենսիվությամբ միլիմետրային էլեկտրամագնիսական ալիքներով ճառագայթված ԴՆԹ-ի հետ. PhD thesis, ԵՊՀ.

Օ

Օհանյան, Արտավազդ Աշոտի (2008) Հայաստանի արդյունաբերության մրցունակության գնահատման հիմնախնդիրները (ՀՀ թեթև արդյունաբերության օրինակով). PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտ .

Օհանյան, Զոյա Եղիայի (2008) Ինֆեկցիոն հսկողության սկզբունքները ներհիվանդանոցային ինֆեկցիաների նկատմամբ բազմապրոֆիլ ստացիոնարի վերակենդանացման և ինտենսիվ թերապիայի բաժանմունքում. PhD thesis, Ս. Խ. Ավդալբեկյանի անվան առողջապահության ազգային ինստիտուտ.

Օհանյան , Սոֆյա Նիկոլայի (2008) XX դարի սկզբի հայ փիլիսոփայական մտքի քննական վերլուծություն (Երվանդ Ֆրանգյան, Դավիթ Անանուն). PhD thesis, ԵՊՀ.

Ֆ

Ֆազլյան, Հարություն Պերճի (2008) Անձի սոցիալ-մշակութային ներուժի ձևավորման ինտեգրատիվ բնույթը. PhD thesis, Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան.

This list was generated on Thu Mar 30 08:58:34 2017 AMT.