Հայաստանի ատենախոսությունների բաց մատչելիության պահոց = Open Access Repository of the Armenian Electronic Theses and Dissertations (Armenian ETD-OA) = Репозиторий диссертаций Армении открытого доступа

Items where Year is 2013

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: | Ա | Բ | Գ | Դ | Ե | Զ | Է | Թ | Ի | Խ | Կ | Հ | Ղ | Մ | Յ | Ն | Շ | Պ | Ջ | Ռ | Ս | Վ | Տ | Փ | Ք | Օ | Ֆ
Number of items: 219.

Ավետիսյան, Մերի Բաբկենի (2013) Հայաստանի Հանրապետության, Գերմանիայի և Ֆրանսիայի բարձրագույն կրթության համակարգերի կառավարման համեմատական վերլուծություն. PhD thesis, ԵՊՀ.

Թռչունյան, Կարեն Արմենի (2013) Հիդրոգենազային ակտիվությունը և H₂-ի արտադրության առանձնահատկությունները escherichia coli-ում գլիցերոլի խմորման ընթացքում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Հարությունյան, Մարտին Վարդանի (2013) Բեմական նորագույն տեխնոլոգիաների հնարավոր կիրառումը Հայաստանի դիտադահլիճային շինությունների վերակառուցումներում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Արվեստի ինստիտուտ.

Մամյան, Արմինե Սուրենի (2013) Անթրոպոգեն գործոնի ազդեցությունը Փամբակ և Տանձուտ գետերի ֆիտոպլանկտոնային համակեցության վրա. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ.

Ա

Աբաջյան, Հակոբ Գագիկի (2013) 3D սպինային ապակու մոդելավորումը հաշվի առնելով արտաքին դաշտում համակարգի ռելաքսացիան. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտ.

Աբգարյան, Լուսինե Սարգսի (2013) ԴՆԹ-ի փոխազդեցությունը մետաղ պարունակող լիգանդների հետ` երկվալենտ իոնների, պլատինային միացությունների և պորֆիրինների օրինակով. PhD thesis, ԵՊՀ.

Աբրահամյան, Ռիմա Հակոբի (2013) Ռիսկերի ապահովագրության կառավարումը գյուղատնտեսական կազմակերպությունում («Արզնու տոհմային ԹՏԽ» ԲԲԸ-ի օրինակով). PhD thesis, ԵՊՀ.

Ագանյանց, Հովսեփ Ալեքսանդրի (2013) Բակտերիալ ծագման ռեկոմբինանտ D-հիդանտոինազներ եվ L-ամինաացիլազներ. ստացումը, մաքրումը և կենսաքիմիական բնութագրումը. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ «Հայկենսատեխնոլոգիա» ԳԱԿ ՊՈԱԿ.

Ադամյան, Աննա Ժորիկի (2013) Տիգրան Չուխաճյանի դաշնամուրային ստեղծագործությունը. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Արվեստի ինստիտուտ.

Ազիզյան, Ռաֆայել Արմենի (2013) Երկսուբստրատ ֆերմենտային ռեակցիաների համակարգչային մոդելավորումը տարաբնույթ արգելակիչների առկայությամբ. PhD thesis, ԵՊՀ.

Աթայան, Կամո Իվանի (2013) Էկոլոգիական կրթության իրականացման հիմնախնդիրները ֆիզիկայի ուսուցման համակարգում. Doctor of Sciences thesis, ԵՊՀ.

Ալեքսանյան, Գոռ Փարսադանի (2013) Հայաստանի Հանրապետության տարածքի բնօգտագործման գեոէկոլոգիական առանձնահատկությունները և հետևանքները (աշխարհագրական ասպեկտ). PhD thesis, ԵՊՀ.

Ալի Էսկանդար, Փահլավիանի Գոլսուրաթ (2013) Հակահարթ դեֆորմացիայի ժամանակ ճաքերով ուղղանկյուն պրիզմատիկ կտոր-առ-կտոր համասեռ առաձգական մարմինների լարվածային վիճակը. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Մեխանիկայի ինստիտուտ.

Ալնաջջար, Այման Կամել (2013) Շինարարության որակի կառավարման ուղիները ԱՄԷ-ում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Ալոյան, Արմենուհի Փափագի (2013) Գեղարվեստական տեքստի լեզվաճանաչողական կաղապարների համարժեքությունը թարգմանության մեջ /Ս. Մոեմի ստեղծագործությունների փաստացի նյութի հիման վրա/. PhD thesis, ԵՊՀ.

Ակոպյան , Եվգենի Ալեքսանդրի (2013) Ժողովրդագրական քաղաքականությունը որպես տարածաշրջանի սոցիալ-տնտեսական զարգացման գործոն (Սանկտ-Պետերբուրգի և Լենինգրադի շրջանի օրինակով). PhD thesis, ԵՊՀ.

Ահմադի, Կեյվան Շամսի (2013) Երաշտի ազդեցությունը Triticum Aestivum L. տեսակի ֆիզիոլոգիական, կենսաքիմիական ցուցանիշների և բերքի վրա. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ.

Աղաբաբյան, Լուսինե Գրիգորի (2013) Արտասահմանյան վարկերի ներգրավման հիմնախնդիրները (ՀՀ օրինակով). PhD thesis, ԵՊՀ.

Աղաջանյան, Արսինե Սերգեյի (2013) Հապավումների և համառոտագրությունների լեզվաոճական առանձնահատկություններն անգլալեզու առցանց հաղորդագրություններում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Ամիր, Հաջիալի (2013) Կայուն և թունավոր աղտոտիչներից թափոնաջրերի մաքրման տարբեր համակարգերի մշակում և կիրառում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Այունց, Անուշ Յուրիի (2013) Պատկերավոր արտահայտչամիջոցների բազմաձայնական առկայացումը անգլերեն գեղարվեստական խոսքում (ֆրանսերենի զուգադրությամբ). PhD thesis, ԵՊՀ.

Այվազյան, Էդվարդ Իշխանի (2013) Ապացուցումների ուսուցման չափորոշչային արդյունքների կանխատեսման մեթոդաբանական հիմունքները. PhD thesis, ԵՊՀ.

Անդրիասյան, Վարդան Կարենի (2013) Լիգանդների ադսորբցիան ԴՆԹ-ի վրա աղմուկի ազդեցության ներքո. PhD thesis, ԵՊՀ.

Առաքելյան, Առաքել Արտակի (2013) Արդարադատության խորհրդի կազմավորման և գործունեության հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում (իրավահամեմատական վերլուծություն). PhD thesis, ԵՊՀ.

Առաքելյան, Գրիգոր Սամվելի (2013) Կիլիկիայի հայկական թագավորության տնտեսական համակարգը և դրա ինստիտուցիոնալ հիմքերը. PhD thesis, ԵՊՀ.

Առուշանյան, Անի Գուրգենի (2013) Վարիացիոն սկզբունքները հայ կոմպոզիտորների դաշնամուրային ստեղծագործություններում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Արվեստի ինստիտուտ.

Ասատրյան, Արմեն Լևոնի (2013) Իրավունքի գերակայության սկզբունքը արդի իրավական համակարգի խորապատկերում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Ասատրյան, Նաիրա Սամվելի (2013) Մուլտիմեդիական ինֆորմացիայի պաշտպանության համակցված ալգորիթմների մշակում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտ.

Ավագյան, Էդուարդ Մկրտչի (2013) Քաղաքական բանավեճի լեզվամշակույթը. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հր. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ .

Ավագյան, Էդուարդ Մելսիկի (2013) ՀՀ Սահմանադրական իրավունքի և միջազգային իրավունքի հարաբերակցության հիմնահարցերը մարդու և քաղաքացու անձնական իրավունքների ապահովման ոլորտում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Ավագյան, Հովհաննես Ռուբենի (2013) Ռադիոլոկացիոն բարդ ազդանշանների ուղղակի թվային սինթեզ և մշակում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Ռադիոֆիզիկայի և էլեկտրոնիկայի ինստիտուտ.

Ավետիսյան, Անի Համլետի (2013) Ստեփանոս Օրբելյանի «Պատմութիուն նահանգին Սիսական» երկի լեզուն և ոճը. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հր. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ .

Ավթանդիլյան , Նիկոլայ Վլադիմիրի (2013) ՈՒրեոթելիկ և ոչ ուրեոթելիկ արգինազների դերը պոլիամինների կենսասինթեզում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Արդեշիր, Բահմանի Մեհր (2013) Հյուսիսարեվմտյան Իրանի ժողովուրդների գենետիկական կառուցվածքն ըստ Y քրոմոսոմի և միտոքոնդրիումային ԴՆԹ-ի մարկերների. PhD thesis, ԵՊՀ.

Բ

Բաբակ, Նաջաֆիհա (2013) Միանկալե թերակղզու (Գորգանի ցամաքալեզվակի) և Կասպից ծովի հարավային հարակից ափերի դինամիկան (Իրան). PhD thesis, ԵՊՀ.

Բաղդասարյան, Արմեն Յուրիի (2013) Ծրագրային բյուջետավորման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Բաղդասարյան, Նաիրա Սերյոժայի (2013) Ջուրը որպես թիրախ ոչ իոնացնող բնույթի ֆիզիկական գործոնների կենսաբանական ազդեցության գործընթացում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Բաղդասարյան, Շողիկ Աղասու (2013) Ժամանակը որպես առաջնային հասկացույթ ԱՄՆ-ի նախագահի ինաուգուրացիոն ելույթում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Բաղրամյան, Գրիգորի Սեյրանի (2013) Աշխատավարձի կառուցվածքի և դինամիկայի մոդելավորումն ու կանխատեսումը ՀՀ–ում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Բաշար Մոհդ. , Տաիսիր Սամհա (2013) Անշարժ գույքի շուկայի հիմնախնդիրները ԱԷՄ-ում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Բարսեղյան, Գայանե Վանյայի (2013) Դրամավարկային քաղաքականության դինամիկ ստոխաստիկ ընդհանուր հավասարակշռության մոդելի մշակում և գնահատում Հայաստանի տնտեսության համար. PhD thesis, ԵՊՀ.

Բարսեղյան , Արման Ռոբերտի (2013) Սպառողական վարկային ռիսկի մոդելավորման և կառավարման հիմնախնդիրները ՀՀ առեվտրային բանկերում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Բելյաևա, Օլգա Ալեքսանդրի (2013) Հայաստանի լեռնահանքային շրջանների ագրոկենսացենոզների ուսումնասիրումը և աղտոտված հողերի կենսատեխնոլոգիական վերականգնումը. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ «Հայկենսատեխնոլոգիա» ԳԱԿ ՊՈԱԿ.

Բեյբության, Դավիթ Վահանի (2013) Պասիվ օպտիկական ցանցերի կառուցումը և դինամիկ թողունակության բաշխման հետազոտումը մուլտիմեդիա ծառայությունների համար. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտ.

Գ

Գալոյան, Նաիրա Աթաբեկի (2013) Առողջ ապրելակերպի մշակույթի ձևավորման մանկավարժական պայմանները հիմնական դպրոցում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Գալստյան, Քրիստինե Էդիկի (2013) Արտաքին առևտրի զարգացման պետական կարգավորման հիմնախնդիրները (ՀՀ օրինակով). PhD thesis, ԵՊՀ.

Գասպարյան, Քրիստինա Արեգի (2013) Մամուլի տեղեկատվական արդյունավետ միջոցներ (Ղարաբաղյան հիմնահարց). PhD thesis, ԵՊՀ.

Գասպարյան , Անուշ Վարազդատի (2013) Հակահարթ դեֆորմացիայի և ոլորման ժամանակ տարբեր տեսքի շերտավոր առաձգական մարմինների լարվածադեֆորմացիոն վիճակը. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Մեխանիկայի ինստիտուտ.

Գարեգինյան, Արմինե Գագիկի (2013) Սոցիալ-տնտեսական զարգացման գլոբալ գործընթացների կառավարման հիմնախնդիրները. PhD thesis, ԵՊՀ.

Գիշյան, Բարսեղ Ժորայի (2013) «Մեթոդաբանական համապատասխանեցման» հիմնախնդիրը փոփոխվող հասարակության սոցիոլոգիական ուսումնասիրություններում (XX դարավերջի - XXI դարասկզբի ճապոնիայի օրինակով). PhD thesis, ԵՊՀ.

Գյուլզադյան, Մարիետտա Վազգենի (2013) Բյուրականյան երկրորդ շրջահայության գալակտիկաների սպեկտրալուսաչափական և վիճակագրական ուսումնասիրություն. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Վ. Հ. Համբարձումյանի անվան Բյուրականի աստղադիտարան.

Գրեկյան, Երվանդ Համբարձումի (2013) Բիայնիլի-Ուրարտու. պետություն և հասարակություն (պատմահնագիտական ուսումնասիրություն). Doctor of Sciences thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ.

Գրիգորյան, Արեն Ռաֆաելի (2013) Aspergillus niger R-3 բորբոսասնկերի L-ամինաթթվային օքսիդազի առանձնահատկությունները. PhD thesis, ԵՊՀ.

Գրիգորյան, Զարուհի Խաչիկի (2013) Գրքի գովազդի լեզվագործաբանական առանձնահատկությունները ժամանակակից անգլերենում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Գրիգորյան, Հասմիկ Հայկի (2013) Ժամանակակից ֆրանսերենի նորաբանությունների և հոմանիշային տեղաշարժերի հանրալեզվաբանական քննություն. PhD thesis, ԵՊՀ.

Գրիգորյան, Նաիրա Պավլուշի (2013) Նախադպրոցական տարիքի երեխաների տեսողության պահպանման և դրա խանգարումների կանխարգելման մանկավարժական պայմանները. PhD thesis, ԵՊՀ.

Գրիշկյան, Ենոք Հենրիկի (2013) Իմաստի նկարագրության խնդիրները մեքենական թարգմանության տեսության մեջ. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հրաչյա Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ.

Գևորգյան, Գայանե Գերասիմի (2013) Հայերենի բարբառների բայական եղանակաժամանակային համակարգերի զուգադրական քննություն. Doctor of Sciences thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հրաչյա Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ.

Գևորգյան, Գեղամ Վարդանի (2013) Համակենտրոնացման իրավական կարգավորման հիմնախնդիրները Եվրոպական Միությունում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Դ

Դադասյան, Էռնա Հովիկի (2013) Սրտամկանի կծկելիության վրա 4 Հց մեխանիկական տատանումների կենսաբանական ազդեցության մեխանիզմները. PhD thesis, ԵՊՀ.

Դանիելյան, Արման Հակոբի (2013) Փոքր և միջին ձեռնարկությունների գործունեության կատարելագործման ուղիները ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի պայմաններում (ՀՀ օրինակով). PhD thesis, ԵՊՀ.

Դանիելյան, Վիկտոր Մկրտիչի (2013) Ծրագրային ապահովման թաքնագրային պաշտպանության համալիր համակարգի հետազոտում և մշակում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտ.

Դանոյան, Հայկազ Էդվարդի (2013) Դիսկրետ էքստրեմալ խնդիրների հետազոտում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Դավթյան, Արման Ատոմի (2013) Տեղական ինքնակառավարման մարմինների սոցիալ-տնտեսական զարգացման ծրագրերի մշակման և կազմակերպման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Դավթյան, Նարինե Գառնիկի (2013) Իրավունքի կենսագործման տեսագործնական հիմնախնդիրները. PhD thesis, ԵՊՀ.

Դարբինյան, Մերի Ռազմիկի (2013) Ցածր ինտենսիվությամբ ՄՄ-տիրույթի էլեկտրամագնիսական ալիքների ներգործությունը ցորենի ծիլերի ենթաբջջային կառուցվածքների վրա. PhD thesis, ԵՊՀ.

Դուրգարյան, Նարինե Անժելոյի (2013) Նոր էլեկտրաակտիվ և կոմպլեքսագոյացնող պոլիմերների սինթեզը և ուսումնասիրությունը. Doctor of Sciences thesis, ՀՀ ԳԱԱ комօրգանական եվ դեղագործական քիմիայի գիտատեխնոլոգիական կենտրոն.

Դևրիկյան, Վարդան Գևորգի (2013) Հայ միջնադարյան գանձերը և «Գանձարան» ժողովածուն. PhD thesis, ԵՊՀ.

Ե

Եպիսկոպոսյան, Դավիթ Ռուբենի (2013) Հորդորի կարգի կառուցվածքային և գործաբանական դրսևորումներն անգլերենում (հայերենի զուգադրությամμ). PhD thesis, ԵՊՀ.

Զ

Զալինյան, Սերգեյ Արթուրի (2013) Տնտեսական գործունեության ազդեցությունը Փամբակ գետի և նրա վտակների ջրերի որակի վրա. PhD thesis, Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների ազգային ակադեմիա.

Զարիկյան, Կարեն Բարսեղի (2013) Վարչական մարմինների փոխօգնության ինստիտուտի կատարելագործման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Զաքարյան , Զառա Արմենի (2013) Ազատ ռադիկալային գործընթացները և հակաօքսիդանտների դերն ախտաբանական վիճակներում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Զոհրաբյան, Արա Գագիկի (2013) Ապացուցման միջոցների հիմնահարցերը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարությունում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Զուրաբյան, Ժաննա Պետրոսի (2013) Մոնոդիայի ստեղծագործական վերադրսևորումները հայ կոմպոզիտորների գործիքային ստեղծագործություններում. Doctor of Sciences thesis, ՀՀ ԳԱԱ Արվեստի ինստիտուտ.

Է

Էբրահիմ, Սաֆարի (2013) Գալեշների լեզուն. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հ ր. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ.

Էվոյան, Միքայել Գագիկի (2013) Վերջավոր դաշտերի վրա անվերածելի և տեղադրության բազմանդամների կառուցման եղանակներ. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտ.

Թ

Թադևոսյան, Պավել Դավիթի (2013) Օտարերկրյա դատարանների քաղաքացիական գործերով կայացված դատական ակտերի ճանաչումը և կատարումը ՀՀ-ում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Թովմասյան, Լուսինե Սուրենի (2013) Միջտեքստայնությունը որպես հեքիաթային պատումի մեկնության ելակետ (վիկտորիանական հեքիաթի նյութի հիման վրա). PhD thesis, ԵՊՀ.

Թորոսյան, Սարգիս Լյովայի (2013) Ընտրական համակարգի ձևավորման և զարգացման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Թութունջյան, Արմեն Գրիգորի (2013) Ջազը Հայաստանում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Արվեստի ինստիտուտ.

Ի

Իսահակյան, Հեղինե Ցոլակի (2013) Ճանաչողական փոխաբերության առկայացման միջոցները Ջոն Ֆաուլզի ստեղծագործություններում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Խ

Խամեսիան, Մինու Մահմուդ (2013) Ճարտարագիտության ոլորտի անգլերենի գործառական քննություն (իրանական գիտակրթական համատեքստում). PhD thesis, ԵՊՀ.

Խանոյան, Նելլի Սարգսի (2013) Գերմաներենի շարահյուսության տիպաբանական առանձնահատկությունները. PhD thesis, ԵՊՀ.

Խաչատուրյան, Վահե Սամսոնի (2013) Ձեռագիր ստորագրության ճանաչման մեթոդների մշակում և իրականացում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտ.

Խաչատրյան, Արմինե Ալեքսանդրի (2013) Գեղարվեստական տանատաբանական հասկացույթի խոսքային դրսևորման ձևերը Էդգար Պոի անհատական ոճում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Խաչատրյան, Լիանա Համլետի (2013) Ավտոմոբիլային տրանսպորտի գազային արտանետումների հետազոտումը և դրանց նվազեցման միջոցների մշակումը (Երևան քաղաքի օրինակի վրա). PhD thesis, ԵՊՀ.

Խաչատրյան, Լիլիթ Սարոյի (2013) ՀՀ վարչատարածքային միավորների արտաքին տնտեսական կապերի զարգացման հիմնախնդիրները. PhD thesis, ԵՊՀ.

Խաչատրյան, Լուսինե Ավետիքի (2013) Ընտանի կենդանիների անվանումները թյուրքական լեզուներում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հր. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ.

Խաչատրյան, Կարեն Սևադայի (2013) Հակադրության խնդիրներում փորձագիտական գիտելիքների բազաների ձևավորման և դրանց փնտրման մեթոդների հետազոտումը և ծրագրերի մշակումը. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտ.

Խաչատրյան, Հայկ (2013) Չինաստանի Ժողովրդական Հանրապետության Սահմանադրությունը (տեսական-իրավական վերլուծություն). PhD thesis, ԵՊՀ.

Խաչատրյան, Նարեկ Սարգսի (2013) Վենչուրային ձեռնարկատիրության զարգացման ուղիները Հայաստանում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Խաչատրյան, Շուշանիկ Սերյոժայի (2013) Բանկերի իրացվելիության բարձրացումը որպես ֆինանսական միջնորդության աճի գործոն. PhD thesis, ԵՊՀ.

Խաչատրյան, Սուսաննա Ժուլվերնի (2013) Լեռնային շրջանների լանդշաֆտային պլանավորման սկզբունքները (ՀՀ Արագածոտնի մարզի օրինակով). PhD thesis, ԵՊՀ.

Խաչիկյան, Թեհմինե Գագիկի (2013) Սեվանա լճի ջրհավաք ավազանի գետերի ֆիտոպլանկտոնի արդի բնութագիրը. PhD thesis, Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների ազգային ակադեմիա.

Խառատյան, Արթուր Սերգեյի (2013) Բնակչության տեղաշարժը և ՀՀ տնտեսության զարգացման գործընթացը անցման ժամանակաշրջանում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Կ

Կաժոյան, Հրաչյա Ալբերտի (2013) Համայնքների ձևավորումը և զարգացումը հայ հասարակության քաղաքացիական ինքնակազմակերպման գործընթացում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Կարա-Պողոսյան, Արմեն Ռոմանի (2013) Ինովացիոն միջավայրի բարելավման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Կարապետյան, Աննա Կարոյի (2013) Մակդիրներն ու մակդրավորման հնարները Շեքսպիրի ստեղծագործություններում և դրանց հայերեն թարգմանություններում («Ռիչարդ Երրորդ», «Ռոմեո և Ջուլիետ», «Տիմոն Աթենացի» դրամաների հիման վրա). PhD thesis, ԵՊՀ.

Կարապետյան, Արմեն Վարդանի (2013) Ազինիլօքսիպիրիդազոնների և ազինիլթիոպիրիդազինների շարքում պոտենցիալ պեստիցիդային ակտիվությամբ նոր ածանցյալների սինթեզ. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Օրգանական և դեղագործական քիմիայի գիտատեխնոլոգիական կենտրոն.

Կարապետյան, Ժենյա Արմենակի (2013) Կազմակերպության գովազդային գործունեության մոդելավորման հիմնահարցը. PhD thesis, ԵՊՀ.

Կարապետյան, Մանե Գուրգենի (2013) Աշխատող միգրանտների աշխատանքային իրավունքների պաշտպանությունը Հայաստանի Հանրապետությունում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Կիրակոսյան, Մերի Արայի (2013) Փանոս Թերլեմեզյանի կյանքը և ստեղծագործությունը. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Արվեստի ինստիտուտ.

Հ

Հախվերդյան, Դավիթ Ներսիկի (2013) Գլոբալացման պայմաններում Հայաստանի Հանրապետության տնտեսության կարգավորող ինստիտուտների գործունեության հիմնախնդիրները. PhD thesis, ԵՊՀ.

Հակոբյան, Ժանետա Անդրանիկի (2013) Թելուկազգիների (Chenopodiaceae Vent.) ընտանիքի ներկայացուցիչների կենսամորֆոլոգիական առանձնահատկությունները և կարգաբանական կազմը Հարավային Անդրկովկասում. Doctor of Sciences thesis, Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների ազգային ակադեմիա.

Հակոբյան, Մհեր Արարատի (2013) Արհմիությունների իրավական կարգավիճակն ու գործունեության հիմնական ուղղությունների իրավական կարգավորումը Հայաստանի Հանրապետությունում և Եվրոպական Միությունում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Համբարձումյան, Սասուն Վազգենի (2013) Հովհաննես Շիրազի «Հայոց դանթեականը» պոեմի բառապաշարը. PhD thesis, ԵՊՀ.

Համիդ, Խոսրավի (2013) Անլար սենսորային ցանցերում ծածկույթի և կապակցվածության անհրաժեշտ մակարդակի ապահովման օպտիմալ կարգընթաց. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտ.

Հայրապետյան, Գոռ Նորայրի (2013) Օղակային գործոնը նուկլեինաթթուների կոնֆորմացիոն անցումներում. PhD thesis, Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան.

Հայրիյան, Եվգենյա Ռազմիկի (2013) Դրամավարկային կարգավորման առանձնահատկությունները ԼՂՀ տնտեսության զարգացման արդի փուլում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Հայրոյան, Սարգիս Հրաչիկի (2013) ՈՒռչող գրունտների ամրության, սողքի փոփոխության օրինաչափությունները, կանխատեսումն և դրանց կիրառման հնարավորությունները շինարարության մեջ. Doctor of Sciences thesis, ԵՊՀ.

Հաջի-Հակոբյան, Աննա Երվանդի (2013) Գենդերային հիմնախնդիրը անգլերենում (հայերենի զուգադրությամբ). PhD thesis, ԵՊՀ.

Հարությունյան, Անուշ Մաքսիմի (2013) Բանավոր թարգմանության ուսուցման մեթոդական համակարգը անգլերենի մասնագիտական դասընթացում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Հարությունյան, Շահանե Հարությունի (2013) Չեզոք տոկոսադրույքի գնահատումը Հայաստանի Հանրապետության տնտեսությունում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Հարությունյան, Ռուբեն Լևոնի (2013) Հայաստանի տնտեսական լրագրությունը. համեմատական վերլուծություն և հեռանկարներ. PhD thesis, ԵՊՀ.

Հովհաննիսյան, Հասմիկ Վաչագանի (2013) Գործաբանական իրազեկության զարգացման հիմնախնդիրը տնտեսագիտական կողմնորոշման գործարարական անգլերենի դասընթացում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Հովհաննիսյան, Կարինա Միքայելի (2013) Ռուսաստանի Դաշնությունում և Հայաստանի Հանրապետությունում անհատ ձեռնարկատիրոջ ինստիտուտի իրավական խնդիրները. PhD thesis, ԵՊՀ.

Հովհաննիսյան, Կարինե Մաքսիմի (2013) Գերմաներենի եղանակավորող մասնիկների տիպաբանական առանձնահատկությունները. PhD thesis, ԵՊՀ.

Հովհաննիսյան, Վարուժան Ստեփանի (2013) Հայաստանի ֆաունայի արյունածուծ երկթևերի (Diptera: Tabanidae, Simuliidae, Culicidae) մակաբույծները և գիշատիչները. Doctor of Sciences thesis, Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների ազգային ակադեմիա.

Հովսեփյան, Անահիտ Ալբերտի (2013) Ֆիտոպլանկտոնային համակեցության փոփոխությունները Սևանա լճի ջրի մակարդակի բարձրացման պայմաններում. PhD thesis, Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների ազգային ակադեմիա.

Ղ

Ղազարյան, Դավիթ Գեղամի (2013) Պահպանության գրերի (հմայիլների) գեղարվեստական հարդարանքը (15-րդ դարից մինչև 1659 թ.). PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Արվեստի ինստիտուտ.

Ղազարյան, Լենա Լևոնի (2013) Գնահատողականության ուժգնացման իմաստագործառական առանձնահատկությունները ժամանակակից անգլերենում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Ղազարյան, Նարինե Ալբերտի (2013) Macrovipera lebetina obtusa օձի թույնի ազդեցության մեխանիզմները արհեստական երկշերտ լիպիդային թաղանթների վրա. PhD thesis, ԵՊՀ.

Ղազարյան, Շուշանիկ Երվանդի (2013) Անգլերենի տեղաշարժման բայերի ճանաչողական հայեցակերպը (իսպաներենի զուգադրությամբ). PhD thesis, ԵՊՀ.

Ղազարյան, Սևակ Արմենի (2013) Պարույր Սևակի անտիպ ժառանգությունը. գեղարվեստական արձակ և գրականագիտություն. PhD thesis, ԵՊՀ.

Ղազի, Էյդան (2013) Ֆուրֆուրոլ պարունակող ջրերի ակտիվացված ածխով և ցեոլիտներով մշակման գործընթացի հետազոտումը. PhD thesis, ԵՊՀ.

Ղարեհ-Մատրոսսյան, Սորմեհ Սերգիսի (2013) Իրանի ֆլորայի citrullus colocynthis (L.) schard., artemisia aucheri boiss. և onosma sericeum willd. մեկուսացված կուլտուրաների նյութափոխանակության երկրորդային արգասիքների արտադրությունը և որոշ հատկությունները. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ «Հայկենսատեխնոլոգիա» ԳԱԿ ՊՈԱԿ.

Ղորբան, Խոսրավի (2013) Կասպից ծովի ավազանի աշխարհաքաղաքական բնութագիրը ռեգիոնալ անվտանգության առումով. PhD thesis, ԵՊՀ.

Ղուկասյան, Գևորգ Արտուշի (2013) Պետական պարտքի կառավարման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Մ

Մալինյան, Արգիշտի Ռուսլանի (2013) n-անկախ հանգույցների բազմությունների վերաբերյալ. PhD thesis, ԵՊՀ.

Մալխասյան, Նարեկ Արարատի (2013) Մատնահետքային տվյալների մշակման անվտանգության որոշ դրույթներ. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտ.

Մակունց, Լիլիթ Կամոյի (2013) «Ճշմարտություն» և «կեղծիք» հասկացույթները ճանաչողական և գործաբանական լեզվաբանության դիտանկյունից (անգլերեն և հայերեն քաղաքական դիսկուրսների զուգադրությամբ). PhD thesis, ԵՊՀ.

Մահմուդ, Ալիզադեհ (2013) Վերջավոր դաշտերի վրա անվերածելի և նորմալ բազմանդամների կառուցումներ. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ ինֆորմատիկայի եվ ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտ.

Մանասյան, Անահիտ Արտյոմի (2013) Սահմանադրական դատարանի որոշումների տեղը ՀՀ իրավական համակարգում և դրանց դերը սահմանադրության կայունության ապահովման գործում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Մանուկյան, Ալիսա Էմիլի (2013) Բնական ձևաբանական կաղապարների տիպաբանական առանձնահատկությունները ժամանակակից անգլերենում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Մանուկյան, Անդրանիկ Մարտինի (2013) Հանցանք կատարած անձին բռնելիս վնաս պատճառելը. արդի վիճակը և զարգացման հեռանկարները. PhD thesis, ԵՊՀ.

Մարգարյան, Ալեքսան Շամիլի (2013) Միլիմետրային էլեկտրամագնիսական ալիքներով ճառագայթված ԴՆԹ-ի հետ որոշ ցածրամոլեկուլային միացությունների կոմպլեքսների ուսումնասիրությունը. PhD thesis, ԵՊՀ.

Մարկոսյան, Տիգրան Արթուրի (2013) Նոր երևան եկած հանգամանքներով դատական ակտերի վերանայման վարույթը քաղաքացիական դատավարությունում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Մարտիրոսյան, Գևորգ Արթուրի (2013) Ծրագրավորման ֆունկցիոնալ լեզուների ներդրված հաստատունների մասին. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտ.

Մարտիրոսյան, Տիգրան Սերյոժայի (2013) Ջրային ռեսուրսների և համակարգերի կառավարման կատարելագործման հիմնական ուղիները Հայաստանի Հանրապետությունում. Doctor of Sciences thesis, ԵՊՀ.

Մարտիրոսյան, Անի Հովհաննեսի (2013) Բառակազմական միջոցների գործաբանական և ոճական արժեքը Շեքսպիրի պիեսներում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Մարտիրոսյան, Վարսիկ Սամվելի (2013) Ֆիզիկական և քիմիական գործոնների ազդեցությունը բակտերիաների աճի և կենսունակության վրա. PhD thesis, ԵՊՀ.

Մելքոնյան, Աննա Աշոտի (2013) Կրկնության լեզվաբանաստեղծական արժեքը գեղարվեստական խոսքում (ամերիկյան բանաստեղծական նմուշների հիման վրա). PhD thesis, ԵՊՀ.

Մելքոնյան, Լուսինե Հովհաննեսի (2013) L-ալանինի բարձրակտիվ շտամ-արտադրիչների ստացումը և կենսասինթեզի տեխնոլոգիայի մշակումը. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ «Հայկենսատեխնոլոգիա» ԳԱԿ ՊՈԱԿ.

Մեյրոյան, Վաղարշակ Փարիզի (2013) Բարձրագույն կրթության ֆինանսական կառավարման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Մինասյան, Ստեփան Ռոբերտի (2013) Խոշոր ջրառների հետևանքով միջավայրի երկրաէկոլոգիական պայմանների փոփոխության ուսումնասիրություն և կանխատեսում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Միսակյան, Արմինե Սերյոժայի (2013) Բնակչության դրամական եկամուտների արդարացի բաշխման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Միսակյան, Զարուհի Ռադիկի (2013) ՈՒրիշի խոսքով արտահայտված կառույցների ձևավորման եղանակներն ու դրանց հնչյունաոճական և շարահյուսական առանձնահատկությունները Ջեյմս Ջոյսի «ՈՒլիսես» վեպում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Միրնաբիբաբոլի, Միրեսմաիլ (2013) Անլար սենսորային ցանցերում ցանցի կյանքի տևողության և շարժունակության սպասարկման բարելավում արդյունավետ երթուղավորման կիրառմամբ. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտ.

Միրջավադ, Յախչալի (2013) Հարավկասպյան ավազանի գետանունները. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հր. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ.

Մխիթարյան, Գևորգ Մխիթարի (2013) «Պատերազմ», «խաղաղություն», «վախ» հասկացույթների առկայացման միջոցները ժամանակակից ամերիկյան մամուլում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Մխիթարյան, Կարինե Սամվելի (2013) Գովազդային տեքստի լեզվի և ոճի ուսուցման հիմնախնդիրը /անգլերեն նյութի հիման վրա/. PhD thesis, ԵՊՀ.

Մկրտչյան, Մանե Գառնիկի (2013) Սիմվոլիզմը հայ կերպարվեստում. XIX դարի վերջ - XX դարի սկիզբ. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Արվեստի ինստիտուտ.

Մկրտչյան, Մարիամ Հենրիկի (2013) «Պատմութիւն Աղուանից աշխարհի» երկի լեզուն. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հր. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ.

Մկրտչյան, Տիգրան Վաչագանի (2013) Բնակչության եկամուտների, ծախսերի և խնայողությունների փոխառնչությունները (տեսություն և պրակտիկա). PhD thesis, ԵՊՀ.

Մնացականյան, Անդրանիկ Մնացականի (2013) Խուլիգանության քրեաիրավական և կրիմինալոգիական հիմնախնդիրները ՀՀ-ում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Մոթալլեբի, Սեյեդ Ռեզա (2013) Մետաղական նախապատրաստվածքներից գլոցմամբ տարբեր հատույթներով արտադրատեսակների ստացման գործընթացների մոդելավորում և համապատասխան լարվածադեֆորմացիոն վիճակների ուսումնասիրություն. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Մեխանիկայի ինստիտուտ.

Մոհամադ, Գոդարզի Նիկ (2013) Սնդիկով աղտոտված հողերի և նստվածքների էկոլոգիական գնահատականը ու վերականգնման ուղիները. PhD thesis, Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների ազգային ակադեմիա.

Մոհամեդ Ռիզա, Հոջաթ Շամամի (2013) Տեքստը և թարգմանչի անհատական մեկնաբանության խնդիրները. PhD thesis, ԵՊՀ.

Մոհամմադ, Ռեզա Մանիֆար (2013) Ռադիոլսարանի ուսումնասիրման առանձնահատկությունները Իրանի Իսլամական Հանրապետության պետական ռադիոընկերություններում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Մոհամմադռեզա, Ռահմանի (2013) Կովերի լակտացիայի սկզբնական շրջանում լյարդի ֆունկցիայի որոշ կենսաքիմիական ցուցանիշների ուսումնասիրությունը. PhD thesis, ԵՊՀ.

Մուսա Ռեզա, Պուրասլան (2013) Գլոբալացման հետևանքները Իրանի տնտեսության կառավարման տեսանկյունից. PhD thesis, ԵՊՀ.

Մուսաելյան, Տաթևիկ Վալերիի (2013) Հակամենաշնորհային քաղաքականության հիմնահարցերը Հայաստանի Հանրապետությունում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Մուրադյան, Դավիթ Օհանի (2013) Հարկային քաղաքականության արդյունավետության բարձրացման ուղիները Հայաստանի Հանրապետությունում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Յ

Յուսեֆ Ասգյար, Աֆարինի (2013) Հերոսի և հակահերոսի խնդիրը աբսուրդի դրամայում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Ն

Նադարյան, Արսեն Գվիդոնի (2013) Էմուլգատորի բացակայությամբ մոնոմեր–ջուր ստատիկ համակարգերում լատեքսների սինթեզման մինիտեխնոլոգիական բաղադրատոմսերի մշակում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Օրգանական և դեղագործական քիմիայի գիտատեխնոլոգիական կենտրոն.

Նասրին, Աֆշար (2013) Գաղտնի հաղորդագրություններով լայնասփյուռ կապուղիների E-ունակության հետազոտություն. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման ինստիտուտ.

Նավասարդյան, Մարինե Արազու (2013) Կորնգանի վայրի տեսակների (Onobrychis Mill.) կենսաէկոլոգիական առանձնահատկությունները և քիմիական կազմը Հայաստանի պայմաններում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ.

Ներսիսյան, Տիգրան Արամի (2013) Ավազակության քրեաիրավական և կրիմինալոգիական հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Շ

Շախոյան, Վազգեն Լևոնի (2013) Ֆինանսական ածանցյալ գործիքների մոդելավորումը ՀՀ օրինակով. PhD thesis, ԵՊՀ.

Շահբազյան, Կորյուն Խաչատուրի (2013) Ներդրումային միջավայրի բարելավման ուղիները Հայաստանի Հանրապետությունում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Շարիֆիան, Ռեզա (2013) Սալերի կայունության խնդիրներ. անիզոտրոպիա, տեղայնացված անկայունություն, ոչ կոնսերվատիվ ուժեր. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Մեխանիկայի ինստիտուտ.

Շաքարյան, Թամարա Արայի (2013) Իրավաբանական անձինք` որպես վարչական պատասխանատվության սուբյեկտ. PhD thesis, ԵՊՀ.

Շեկյան, Լավրենտի Արամի (2013) Դեֆորմացվող պինդ մարմինների կոնտակտային փոխազդեցությունը տրիբոլոգիական և ջերմային գործոնների հաշվառմամբ. Doctor of Sciences thesis, ՀՀ ԳԱԱ Մեխանիկայի ինստիտուտ.

Շիրնասաբզադեհ, Ֆարզադ (2013) Միր Մալասի ժայռապատկերները. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Արվեստի ինստիտուտ.

Պ

Պետրոսյան, Աիդա Լևոնի (2013) Չհագեցած եթերների ֆունկցիոնալացումը C-, N- և O- նուկլեոֆիլներով. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ օրգանական եվ դեղագործական քիմիայի գիտատեխնոլոգիական կենտրոն.

Պողոսյան, Սիրանուշ Հրաչիկի (2013) Ներդրումների կառավարման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետության զբոսաշրջության ոլորտում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Ջ

Ջամալ, Աբդուլղանի Սաիեդ (2013) Շինարարության շուկայի կարգավորման հիմնախնդիրները ԱՄԷ-ում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Ջիվանյան, Արամ Հարությունի (2013) Էլեկտրոնային քվեարկության նոր համակարգերի մշակում և իրականացում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտ.

Ռ

Ռոստոմյան, Աննա Արմենի (2013) Հույզերի խոսքային և ոչ խոսքային դրսևորումները որպես լեզվաճանաչողական քննության առարկա (անգլերեն նյութի հիման վրա). PhD thesis, ԵՊՀ.

Ս

Սաիդ, Մեհրաբի (2013) Վերջավոր դաշտերի վրա անվերածելի և նորմալ բազմանդամների ռեկուրսիվ կառուցումներ. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտ.

Սահակյան, Արման Գալուստի (2013) Պետական գույքի օգտագործման արդյունավետության բարձրացման ուղիները Հայաստանի Հանրապետությունում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Սահակյան, Արսեն Արծրունի (2013) Մատչելի ֆորմիլպիրազոլների հիման վրա տեխնոլոգիապես մոդելավորվող ռեակցիաների ուսումնասիրությունը նոր նյութերի սինթեզի նպատակով. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Օրգանական և դեղագործական քիմիայի գիտատեխնոլոգիական կենտրոն.

Սահակյան, Լիդա Եղիշեի (2013) Հայ եկեղեցու դերը Կիլիկյան Հայաստանի քաղաքական կյանքում (1292-1375 թթ.). PhD thesis, ԵՊՀ.

Սանթրոսյան , Սերգեյ Գագիկի (2013) ՀՀ բյուջետային վերահսկողության մեխանիզմների կատարելագործման ուղիները. PhD thesis, ԵՊՀ.

Սարգսյան, Արման Հովհաննեսի (2013) Ճաք պարունակող բաղադրյալ տարածության և կիսատարածության համար խառը եզրային խնդիրներ. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Մեխանիկայի ինստիտուտ.

Սարգսյան, Ալլա Արտիկի (2013) Զորայր Խալափյանի ստեղծագործությունների բառապաշարի շերտերը և քերականական առանձնահատկությունները. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հր. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ.

Սարգսյան, Լիանա Սամվելի (2013) Երգիծանքի լեզվաոճական միջոցները Երվանդ Օտյանի գեղարվեստական արձակում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հրաչյա Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ.

Սարգսյան, Նաիրա Լևոնի (2013) Ձայնը ֆիլմի կառուցվածքում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Արվեստի ինստիտուտ.

Սարգսյան, Նելլի Հովհաննեսի (2013) Հայաստանի որոշ սողունների հելմինթոֆաունան և տարբեր գործոնների ազդեցությունը վարակվածության վրա. PhD thesis, Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների ազգային ակադեմիա.

Սարիբեկյան, Ամալյա Սարիբեկի (2013) Հասարակական-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները և դրանց լուծման հայեցակարգային մոտեցումները Հայաստանի Հանրապետությունում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Սեյեդ Ալիռեզա, Սաադաթի (2013) Ռազմավարական պլանավորման ժամանակ խոչընդոտների հաղթահարումը փոխհամաձայնեցված ցուցանիշների համակարգի կիրառմամբ (սոցիալական ապահովության օրինակով). PhD thesis, ԵՊՀ.

Սեյեդ Ալիռեզա, Սաադաթի (2013) Ռազմավարական պլանավորման ժամանակ խոչընդոտների հաղթահարումը փոխհամաձայնեցված ցուցանիշների համակարգի կիրառմամբ ( սոցիալական ապահովության օրինակով). PhD thesis, ԵՊՀ.

Սեյեդհոսսեյն Աբոլղասեմի, Սաջադիֆարի (2013) Հարկային բարեփոխումների քաղաքականության գնահատումը իրանում, հիմնված հաշվարկային ընդհանուր հավասարակշռության մոդելի վրա. PhD thesis, ԵՊՀ.

Սիմոնյան, Գայանե Սիմոնի (2013) Հովհաննես Սարկավագը և իր «Մեկնութիւն տումարիս Հայկազնեայ»-ն. PhD thesis, ԵՊՀ.

Սիմոնյան , Հայարփի Մանթաշի (2013) Նոր հետերոցիկլիկ տեղակալված ոչ սպիտակուցային α-ամինաթթուների կենսամիմետիկ ասիմետրիկ սինթեզ. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ «Հայկենսատեխնոլոգիա» ԳԱԿ ՊՈԱԿ.

Սողոյան, Արմեն Վահանի (2013) Հաշվողական խմբերի տեսության մեթոդների կիրառումը ծածկագրման մեջ. PhD thesis, ԵՊՀ.

Սուրմալյան, Վարդուհի Վրեժի (2013) Սևանա լճի հարավ-արևմտյան հատվածի գետերի ջրի որակի ուսումնասիրություն. PhD thesis, ԵՊՀ.

Ստեփանյան, Ալիկ Հենրիկի (2013) Հաճախորդ-բանկ հարաբերությունների կառավարման արդյունավետության բարձրացման ուղիները (ՀՀ բանկային համակարգի օրինակով). PhD thesis, ԵՊՀ.

Ստեփանյան, Լալա Աշոտի (2013) Դեհիդրոալանինի նոր մոդիֆկացված քիրալային Ni(II) կոմպլեքսների սինթեզը և դրանց հետազոտումը β-տեղակալված α-ամինաթթուների կենսամիմետիկ ասիմետրիկ սինթեզի ռեակցիաներում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ «Հայկենսատեխնոլոգիա» ԳԱԿ ՊՈԱԿ.

Ստեփանյան, Սոֆյա Ալբերտի (2013) Իտալական փոխառությունների իմաստաբանական և հնչյունաբանական փոփոխությունները անգլերենում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Վ

Վարդանյան, Անուշ Պետրոսի (2013) Hypericum perforatum L. մշակումը in vitro և հիդրոպոնիկ համակցված մեթոդով. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ «Հայկենսատեխնոլոգիա» ԳԱԿ ՊՈԱԿ.

Վարդանյան, Արմեն Սիմոնի (2013) Ցիկլոպրոպան և ցիկլոբութան պարունակող նոր միջատասպան միացությունների կառուցվածք-ակտիվություն կախվածության գնահատումը նատրիումական անցուղիների մոդելների միջոցով. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ «Հայկենսատեխնոլոգիա» ԳԱԿ ՊՈԱԿ.

Վարդանյան, Զարուհի Արմենի (2013) Որոշ ծանր մետաղների իոնների ներգործությունը Enterococcus hirae բակտերիաների աճի և թաղանթային ակտիվության վրա. PhD thesis, ԵՊՀ.

Վարդանյան, Թրահել Գերասիմի (2013) Հայաստանի գետերի հոսքի տատանումները և կանխատեսումը կլիմայի գլոբալ փոփոխության դեպքում. Doctor of Sciences thesis, ԵՊՀ.

Վարդանյան, Լուսիկ Յուրիկի (2013) Պայման արտահայտող կառույցների իմաստագործառական առանձնահատկությունները ժամանակակից անգլերենում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Վարդանյան, Հասմիկ Թադևոսի (2013) Կրթության իրավունքի միջազգային իրավական կարգավորումը և ազգային իմպլեմենտացիայի հիմնախնդիրները (Հայաստանի Հանրապետության օրինակով). PhD thesis, ԵՊՀ.

Վարդանյան, Ռուբեն Հրանտի (2013) Ինտերակտիվ մուլտիմեդիա հրատարակությունների օբյեկտների վերարտադրման օպտիմալացման ադապտիվ մեթոդների հետազոտությունը և մշակումը. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտ .

Վարդանյան, Տիգրան Վաղինակի (2013) Սևանա լիճ ներմուծված նոր ձկնատեսակների կենսաբանական և էկոլոգիական առանձնահատկությունները լճի մակարդակի բարձրացման պայմաններում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ.

Տ

Տեր-Պողոսյանց, Արուսյակ (2013) «Տուն» հասկացույթը հայ և անգլաամերիկյան լեզվամշակույթներում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հր. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ.

Փ

Փաշայան, Գայանե Էդոիարդի (2013) Ժամանակակից հեռուստատեաային վավերագրական կինոյի զարգացման միտումները (1991-2010 թթ. հայկական վավերագրական ֆիլմերի օրինակով). PhD thesis, ԵՊՀ.

Փիլիպոսյան, Էդուարդ Տիգրանի (2013) Հատումների գրաֆների կիրառությունը ուղեգծման խնդիրներում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտ .

Փուրմողադամ, Մաջիդ (2013) Իրանի բնական և մոդիֆիկացված ցեոլիտների արդյունաբերական կիրառման հեռանկարները. PhD thesis, ԵՊՀ.

Ք

Քոչարյան, Դավիթ Աշոտի (2013) Մատնահետքերի ճանաչման մեթոդների մշակում և ծրագրային իրականացում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտոըտ.

Քոչարյան, Նորայր Ռուբենի (2013) Փոքր և միջին ձեռնարկությունների տնտեսական գործունեության արդյունավետության բարձրացման հիմնախնդիրները. PhD thesis, ԵՊՀ.

Օ

Օհանյան, Մարիաննա Միհրանի (2013) Անգլերեն բժշկագիտական խոսքի ոճաժանրային առանձնահատկությունները. PhD thesis, ԵՊՀ.

Օհանջանյան, Նարեկ Արմենի (2013) Ութ մանրանկարիչների ավետարանը (Մատ. ձեռ. 7651). PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Արվեստի ինստիտուտ.

Ֆ

Ֆարմանյան, Սիմոն Տիգրանի (2013) Գյուտը որպես քաղաքացիական իրավունքի օբյեկտ. PhD thesis, ԵՊՀ.

Ֆարշին, Հորմոզի նեժադ (2013) Բաշխումների մի քանի ընտանիքներով բնութագրվող մոդելների վերաբերյալ վարկածների երկփուլ հուսալի դետեկտման հետազոտում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտ.

ֆատեմեհ Ռաջաբ Ալի, Ռահիմի Բալաեի (2013) Պոստմոդեռնիզմը և ժամանակակից հայ դրամատուրգիան. PhD thesis, ԵՊՀ.

This list was generated on Wed Mar 29 10:04:47 2017 AMT.