Հայաստանի ատենախոսությունների բաց մատչելիության պահոց = Open Access Repository of the Armenian Electronic Theses and Dissertations (Armenian ETD-OA) = Репозиторий диссертаций Армении открытого доступа

Items where Year is 2014

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: | Ա | Բ | Գ | Դ | Ե | Զ | Թ | Ի | Խ | Կ | Հ | Ղ | Մ | Յ | Ն | Շ | Ո | Չ | Պ | Ջ | Ռ | Ս | Վ | Տ | Ք | Օ | Ֆ
Number of items: 149.

Առաքելյան, Վահե Առաքելի (2014) Ինֆորմացիայի պաշտպանության հիմնահարցերի հետազոտում էլեկտրոնային կրթական համակարգերում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտ.

Ասատրյան, Վարդան Լևոնի (2014) Սևանա լիճ թափվող հիմնական գետերի արդի էկոլոգիական վիճակի համալիր գնահատականը. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ.

Խաչատրյան, Վարուժան Նորիկի (2014) Մասնագետների պատրաստման որակի հիմնախնդրի լուծումը նախնական մասնագիտական(արհեստագործական) կրթության բարեփոխումների գործընթացում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Հովհաննիսյան, Ագապի Գևորգի (2014) Առնետի լյարդի և ուրցագեղձի բջիջների կորիզային կառուցվածքներում լիպիդների բաղադրության փոփոխությունները ցիսպլատինի in vivo ազդեցության ժամանակ. PhD thesis, ԵՊՀ.

Պապյան, Արարատ Արթուրի (2014) Էլեկտրահաղորդիչ ուղղանկյուն սալերի տատանումները արտաքին հաստատուն մագնիսական դաշտում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Մեխանիկայի ինստիտուտ.

Սիմոնյան, Թամարա Նվերի (2014) Առնետի լյարդի արգինազի դարձելի ինակտիվացման առանձնահատկությունները ցածր pH-ի պայմաններում և ԷԴՏԱ-ի ազդեցությամբ. PhD thesis, ԵՊՀ.

Սողոյան, Եվա Յուրիի (2014) Հայաստանի կերային բույսերի ախտածին միկոբիոտան. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ.

Ա

Աահակյան , Արծրունի Սամվելի (2014) Հայ հին վիպական ավանդույթը և պատմագրությունը. Doctor of Sciences thesis, ԵՊՀ.

Աբրահամյան, Աշոտ Արտաշեսի (2014) Ֆինանսական համակարգերի տեղեկատվական անվտանգության կառավարման պրոցեսների որոշ մոդելների մասին. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտ.

Ալի, Բեհմանեշ (2014) Բաբոլռուդ գետի (Իրան) էկոլոգիական բնութագիրը. PhD thesis, Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների ազգային ակադեմիա.

Ալի Մոհամմադ , Ռոստամի (2014) Կարտոֆիլի (solanum tuberosum L. տեսակի) աճի կենսաբանական առանձնահատկությունները կանաչ և ազոտական պարարտանյութերի ազդեցության տակ արեվելյան Իրանի պայմաններում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ.

Ալղաբփուր, Սորուր Ֆոադի Շարիֆի (2014) Իրանի երկրաջերմային աղբյուրից և անապատային հողից մեկուսացված ջերմասեր բացիլները` որպես ջերմակայուն և թթվակայուն α-ամիլազների արտադրիչներ. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ «Հայկենսատեխնոլոգիա» ԳԱԿ ՊՈԱԿ.

Ալոյան , Գոր Արամայիսի (2014) Բռնությունը որպես սեփականության դեմ ուղղված հանցագործությունների եղանակ. քրեաիրավական և կրիմինալոգիական հիմնախնդիրներ. PhD thesis, ԵՊՀ.

Այվազյան, Նաիրա Մարտինի (2014) Macrovipera lebetina obtusa և montivipera raddei իժերի թույնի թաղանթաթրոպ ազդեցության կենսաֆիզիկական ասպեկտները. Doctor of Sciences thesis, ԵՊՀ.

Անաստասյան, Սուքիաս Անաստասի (2014) Հարկային քաղաքականության պետական կարգավորման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Առաքելյան, Անի Խոսրովի (2014) Թովմա Արծրունու և Անանունի պատմության գեղարվեստական առանձնահատկությունները. PhD thesis, ԵՊՀ.

Առաքելյան, Գայանե Հակոբի (2014) Անդրանիկ Քոչարի լուսանկարչական արվեստը. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Արվեստի ինստիտուտ.

Առաքելյան, Սերգեյ Վահանի (2014) Բռնությամբ կատարվող հանցագործությունները Հայաստանի Հանրապետությունում. Doctor of Sciences thesis, ԵՊՀ.

Ասկարյան, Շուշան Ռոբերտի (2014) Մշակութային կյանքը Արցախյան մամուլում (1990-2010 թթ.). PhD thesis, ԵՊՀ.

Ավանեսով, Էռնեստ Յուրիի (2014) Դպրոցականների շարժողական պատրաստության մարզական ուղղվածության մեթոդիկան. PhD thesis, ԵՊՀ.

Ավետիսյան, Լևոն Նորայրի (2014) Խաբեության կամ վստահությունը չարաշահելու եղանակով գույքային վնաս պատճառելու համար քրեական պատասխանատվության հիմնախնդիրները. PhD thesis, ԵՊՀ.

Ավետիսյան, Հրայր Ռոբերտի (2014) Կտոր առ կտոր հաստատուն հաստության սալերի օպտիմալ նախագծումը ծռման, կայունության և տատանումների խնդիրներում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Մեխանիկայի ինստիտուտ.

Ավետիսյան, Սոնա Ոսկանի (2014) Bacillus thuringiensis-ի ջրալույծ մելանինի ստացումը, բնութագրումը և փորձարկումը. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ «Հայկենսատեխնոլոգիա» ԳԱԿ ՊՈԱԿ.

Ավետիսյան, Վահրամ Դավիթի (2014) Կորպորատիվ իրավահարաբերությունների արդի հիմնահարցերը Հայաստանի Հանրապետությունում (տնտեսական ընկերությունների օրինակով). Doctor of Sciences thesis, ԵՊՀ.

Արսենյան, Լիլիթ Արսենի (2014) Հովհաննես Զարդարյանի ստեղծագործությունը. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Արվեստի ինստիտուտ.

Բ

Բաբոյան, Արփինե Արտուշի (2014) Ընդմիջարկությունները ժամանակակից հայերենում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հրաչյա Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ.

Բադալյան, Լաուրա Վլադիմիրի (2014) Ճանաչման ինստիտուտի միջազգային-իրավական հիմնահարցեր. PhD thesis, ԵՊՀ.

Բադալյան, Սայադ Սուքիասի (2014) Օրենսդրական նախաձեռնության հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Բալայան, Կարինե Վալերիի (2014) Լեռնային Ղարաբաղի ֆլորան (անոթավոր բույսեր). PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ.

Բաղիյան, Արամ Հայկազի (2014) Թռչող ապարատներից վերգետնյա օբյեկտների հետևման ռոբաստ համակարգի մշակումը. PhD thesis, Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարան.

Բարսեղյան, Նելլի Էդիկի (2014) Արծաթափայլ լճածածանի carassius auratus gibelio (bloch, 1783) էկոլոգիան Սևանա լճի մակարդակի բարձրացման պայմաններում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ.

Բարսեղյան, Արման Արարատի (2014) Հատուկ ուսումնական բաժանմունքի տեսողական շեղումներ ունեցող ուսաանողների ֆիզիկական դաստիարակության բովանդակությունը. PhD thesis, ԵՊՀ.

Բերբերյան, Լևոն Սամվելի (2014) Տվյալների հեռակա կառավարման բազմանդամ հիերարխիկ համակարգի մշակում և ծրագրային իրականացում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտ.

Գ

Գալստյան, Անի Նորիկի (2014) Շահույթի ձևավորումը և բաշխումը շուկայական կառուցվածքներում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Գյուլխասյան, Բագրատ Ստեփանի (2014) Հայկական ժամանակակից առանձնատների ինտերիերի դիզայնը. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Արվեստի ինստիտուտ.

Գրիգորյան, Արմեն Փայլակի (2014) Խարդախությունների դեմ պայքարի հիմնախնդիրները ՀՀ-ում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Գրիգորյան, Կարինե Աշիկի (2014) ՀՀ Շիրակի մարզի Ամասիայի տարածաշրջանի շրջակա միջավայրի և Արփի լճի վրա մարդածին գործոնի ազդեցության գնահատականը. PhD thesis, Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների ազգային ակադեմիա.

Գրիգորյան, Մերի Արթուրի (2014) ՀՀ աշխատաշուկայի զարգացման միտումները ետճգնաժամային փուլում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Գրիգորյան, Մերի Ռուդիկի (2014) Ֆունկցիոնալացված տրիֆենիլֆոսֆոնիումային աղերի և համապատասխան դիֆենիլֆոսֆորիլային միացությունների սինթեզը. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Օրգանական և դեղագործական քիմիայի գիտատեխնոլոգիական կենտրոն.

Գրիգորյան, Նաիրա Գագիկի (2014) Միքայել Թարիվերդիևի օպերաները. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Արվեստի ինստիտուտ.

Գրիգորյան, Շուշիկ Ալբերտի (2014) Կրոնական հասկացույթների ուսուցման յուրահատկություններն անգլերենի բուհական դասընթացում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Դ

Դալլաքյան, Վահագն Կոլյայի (2014) Պարտապանի գույքի վրա բռնագանձում տարածելը` որպես դատական ակտերի հարկադիր կատարման միջոց. PhD thesis, ԵՊՀ.

Դանիելյան, Արարատ Աշոտի (2014) Մարդու սահմանադրական արդարադատության իրավունքի իրացման կարգն ու առանձնահատկությունները Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում. PhD thesis, ՀՀ Պետական կառավարման ակադեմիա.

Դավթյան, Հռիփսիմե Միսակի (2014) Aspergillus niger R-3 բորբոսասնկերում L-ամինաթթվային օքսիդազի ակտիվության դրսևորման հնարավորությունները. PhD thesis, ԵՊՀ.

Դարբինյան, Կարեն Ավագի (2014) Գլիօքսալի կենսակատալիտիկ ստացումը էթիլենգլիկոլից. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ «Հայկենսատեխնոլոգիա» ԳԱԿ ՊՈԱԿ.

Դարբինյան, Վահրամ Հրայրի (2014) Թվային հրապարակումների ծառայությունների պաշտպանվածության և արագագործության բարձրացման միջոցների հետազոտում և մշակում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտ.

Ե

Եգանյան, Լիանա Ռոբերտի (2014) Na/K-ական պոմպի α ենթամիավորի թերֆունկցիան որպես սարկոմա-180-ի զարգացման, ինչպես նաև ցիսպլատինի 7 գերցածր հաճախության էլեկտրամագնիսական ալիքների ազդեցության հիմնական թիրախ. PhD thesis, ԵՊՀ.

Եղիազարյան, Արթուր Սասունի (2014) ՀՀ ծառայությունների ոլորտում բիզնեսի գնահատման հիմնախնդիրները. PhD thesis, ԵՊՀ.

Զ

Զարգարյան, Գրիգոր Երջանիկի (2014) Համապիտանի հաջորդական դողի ապարատածրագրային հարաբերակցության մոդելավորման ծրագրային համալիրի մշակումը և հետազոտումը. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտ.

Զոհրաբյան, Շուշանիկ Գևորգի (2014) Վարդգես Սուրենյանցի նկարների կոմպոզիցիոն-տարածաչափական առանձնահատկությունները. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Արվեստի ինստիտուտ.

Թ

Թավադյան, Արսեն Աշոտի (2014) Հակամրցակցային համաձայնությունների կարգավորման իրավական հիմնախնդիրները ՀՀ-ում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Թովմասյան, Խաչատուր Ժիրայրի (2014) OFDM ազդանշանների կիրառումը ռադիոլոկացիոն խնդիրներում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Ռադիոֆիզիկայի և էլեկտրոնիկայի ինստիտուտ.

Թումանյան, Արուս Արշակի (2014) Լոռվա սարահարթի ջրաճահճային ֆլորան և դրա պահպանության խնդիրները. PhD thesis, Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների ազգային ակադեմիա.

Թունյան, Լիլիթ Լյովայի (2014) Համաստեղի արձակի պոետիկան. PhD thesis, ԵՊՀ.

Թոփչյան, Վարդան Հակոբի (2014) Ինֆորմացիայի նկատմամբ սեփականության իրավունքը պահպանող հաշվարկներ. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտ.

Թոփչյան, Տիգրան Ռուբենի (2014) Բիզնես պրոցեսների օպտիմիզացիայի խնդիրները կրթական համակարգի օրինակի վրա. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտ.

Ի

Իսկանդարյան, Սիմա Ալբերտի (2014) Երեխաների իրավունքների պաշտպանության սահմանադրաիրավական երաշխիքները Հայաստանի Հանրապետությունում. PhD thesis, ՀՀ Պետական կառավարման ակադեմիա.

Խ

Խալաթյան, Անի Սարգսի (2014) ՀՀ էներգետիկայի սեկտորի ներդրումային գործոնի մոդելավորման հիմնահարցը անորոշության պայմաններում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Խաչատրյան, Տիգրան Սերգեյի (2014) Թիրեոտրոպ և թիրեոիդ հորմոնների կոնցենտրացիայի փոփոխության հասակային առանձնահատկությունները առնետների արյան մեջ ենթակլինիկական հիպոթիրեոզի ժամանակ. PhD thesis, ԵՊՀ.

Խաչատրյան, Բագրատ Հմայակի (2014) Էխինոկոկոզի թրթուրային շրջանի ազդեցությունը խոշոր և մանր եղջերավոր կենդանիների մսի և ենթամթերքների սննդային արժեքի վրա. PhD thesis, Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների ազգային ակադեմիա.

Խաչատրյան, Լևոն Ժիրայրի (2014) Ռազմական ոլորտի լեզվի առանձնահատկությունները հայերենում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հրաչյա Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ.

Խաչատրյան, Սոնա Ժիրայրի (2014) Աղստև գետի և նրա ջրահավաք ավազանի էկոլոգիական բնութագիրը. PhD thesis, Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների ազգային ակադեմիա.

Խաչատրյան, Սուրեն Արտաշեսի (2014) Տրամաբանական ծրագրերի օպտիմիզացման մասին. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտ.

Կ

Կաղյան, Սահակ Իգորի (2014) Շարժական «խելացի» սարքավորումների տվիչների տվյալների վերլուծության արդյունավետ մեթոդների մշակում և իրականացում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտ.

Կարապետյան, Գևորգ Առաքելի (2014) Թվային պատկերներում վնասված տիրույթների քողարկման մեթոդների մշակումը և իրականացումը. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ ինֆորմատիկայի եվ ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտ.

Հ

Հախումյան, Արսեն Ալեքսանդրի (2014) Միլիմետրային և ենթամիլիմետրային ալիքները ռադիոֆիզիկայի հետազոտական և կիրառական խնդիրներում. Doctor of Sciences thesis, ՀՀ ԳԱԱ Ռադիոֆիզիկայի և էլեկտրոնիկայի ինստիտուտ.

Հակոբյան, Անի Վալերիի (2014) Ավագ դպրոցականների արժեքային կողմնորոշումների ձևավորման ուղիները. PhD thesis, ԵՊՀ.

Հակոբյան, Լևոն Ռոբերտի (2014) UNL լեզվից դեպի բնական լեզու փոխարկման կանոնների հավաքածուների ընդլայնման և ուղղման ավտոմատացված համակարգ. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտ.

Հայրապետյան, Արշակ Կարենի (2014) Եվրոպական Միության գործունեության իրավական հիմքերը Հարավային Կովկասում խաղաղության և կայունության հաստատման գործում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Հայրապետյան, Լուսինե Խաչատուրի (2014) Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս Վազգեն Առաջինը մանկավարժ. PhD thesis, ԵՊՀ.

Հայրապետյան, Վահրամ Տորիկի (2014) Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կաթնասունների ֆաունան. Doctor of Sciences thesis, ՀՀ ԳԱԱ.

Հարությունյան, Լիանա Միխայիլի (2014) Ընտանիքում արդյունավետ դաստիարակության կազմակերպման մանկավարժական պայմանները. PhD thesis, ԵՊՀ.

Հարությունյան, Խաչիկ Արամի (2014) XIV-XV դարերի հայերեն ձեռագրերի հիշատակարանների լեզուն. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հրաչյա Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ.

Հարությունյան, Նատալյա Արամի (2014) Պրոբիոտիկների ազդեցությունը պարբերական հիվանդությամբ հիվանդերի աղիքային միկրոֆլորայի վրա. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ «Հայկենսատեխնոլոգիա» ԳԱԿ ՊՈԱԿ.

Հարությունյան, Ռուզաննա Ռազմիկի (2014) Հակամանրէային կենսաարգասիքների ազդեցության ուսումնասիրությունը որոշ ախտածին մանրէների վրա. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ «Հայկենսատեխնոլոգիա» ԳԱԿ ՊՈԱԿ.

Հարությունյան, Տաթեվիկ Հովսեփի (2014) Հասարակական իդեալը և նրա փոխակերպումները հետխորհրդային հայ մամուլում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Հմայակյան, Մարգար Սիմոնի (2014) Իջևանի միջազգային սիմպոզիումների քարարձանների գեղարվեստական առանձնահատկությունները. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Արվեստի ինստիտուտ.

Հովհաննիսյան, Արմեն Արտաշեսի (2014) Նոր երևան եկած կամ նոր հանգամանքներով վերջնական դատավարական որոշումների վերանայման հիմնահարցերը ՀՀ քրեական դատավարությունում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Հովհաննիսյան, Դավիթ Հենրիի (2014) Որոշ դեղաբույսերի էքստրակտների ազդեցության կենսաքիմիական մեխանիզմները. PhD thesis, ԵՊՀ.

Հովհաննիսյան, Ռուզան Զոհրաբի (2014) Հանրահաշվական բազմամակարդակային վերապայմանավորիչների կառուցումը փոքրագույն քառակուսիների մեթոդում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Հովհաննիսյան, Սիրանուշ Գառնիկի (2014) Տեքստը էլեկտրոնային հաղորդակցման մեջ. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հրաչյա Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ.

Հուման, Հումայունի (2014) Եգիպտացորենի (Zea mays L.) տարբեր հիբրիդների աճի և զարգացման վրա ջրային սթրեսի (ոռոգման պակասի) ազդեցության ֆիզիոլոգիական ասպեկտները քարաջի (Իրան) պայմաններում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ.

Հունանյան, Լեռնիկ Սուրիկի (2014) ԴՆԹ-ի հետ հիպերիցինի և պոդոֆիլոտոքսինների փոխազդեցության ուսումնասիրությունը մոլեկուլային դինամիկայի մեթոդի օգնությամբ. PhD thesis, ԵՊՀ.

Ղ

Ղազարյան, Արմենուհի Սերիկի (2014) Միջմշակութային հեռահաղորդակցական կարողությունների ձևավորումը անգլերենի մասնագիտական կողմնորոշման դասընթացում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Ղանբարի, Մոհամմադ (2014) Սանգեսարի բարբառը. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հր. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ.

Ղուլղազարյան, Լուսինե Գուրգենի (2014) Սալերի և թաղանթների տարածական դինամիկական խնդիրների ասիմպտոտիկ լուծումներ. Doctor of Sciences thesis, ՀՀ ԳԱԱ Մեխանիկայի ինստիտուտ.

Մ

Մաջիդ, Լողմանփուր (2014) Անտառային էկոհամակարգերի կոլեկտիվ կառավարման մեթոդի գնահատումը՝ դրանց կայուն օգտագործման և էկոլոգիական ամբողջականության պահպանման նպատակով ԻԻՀ մազանդարանի պայմաններում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ.

Մատինյան, Էմմա Էդիկի (2014) Տրիազենային, տրիազենային և ազոխումբ պարունակող հիմնական շղթայում զուգորդված պոլիարիլենների սինթեզը և ուսումնասիրությունը. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ օրգանական եվ դեղագործական քիմիայի գիտատեխնոլոգիական կենտրոն.

Մարգարյան, Գրիգոր Համբարձումի (2014) Բյուջետային միջոցների ռացիոնալ կառավարման և պետական գնումների համակարգի կատարելագործման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Մարգարյան, Տիգրան Մելքոնի (2014) Շենոնյան ծածկագրման համակարգում տեղեկությունների պահպանման հետազոտում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտ.

Մարկոսյան, Աննա Արմենի and , (2014) PR-լրագրության զարգացման առանձնահատկությունները և օրինաչափությունները Հայաստանի զանգվածային լրատվամիզոցներում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Մարմարյան, Գայանե Յուրիի (2014) Մանր եղջերավոր կենդանիների ազոտային փոխանակության տեսակային և միջցեղային առանձնահատկությունները. Doctor of Sciences thesis, ԵՊՀ.

Մելքոնյան, Նարեկ Մակարի (2014) Ապահովագրման գործընթացի մոդելավորումը անորոշության պայմաններում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Մեհդի, Նասիրի (2014) Էպիկական ժանրերից դրամատիկական ժանրերի փոխառնության հիմնախնդիրները. PhD thesis, ԵՊՀ.

Մեհրդադ, Բորդբար Թահերգուրաբի (2014) Եվրոպայի պետաիրավական կառուցվածքի և սահմանների տարածաժամանակային փոփոխությունները (աշխարհաքաղաքական ուսումնասիրություն). PhD thesis, ԵՊՀ.

Մեղրյան, Զինավոր Շահենի (2014) Ինքնորոշման իրավունքի արդի հիմնահարցերը միջազգային իրավունքում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Մինասյան, Լիլիթ Գեորգիի (2014) Թվային պատկերների մշակման վեյվլեթատիպ նոր ձևափոխությունների սինթեզում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտ.

Մինասյան, Հայկ Համլետի (2014) Դրամավարկային քաղաքականությունը ցանցային տնտեսության պայմաններում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Մկրտումյան, Արմինե Արամայիսի (2014) Դարձվածային հոմանիշները ժամանակակից հայերենում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հրաչյա Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ.

Մկրտչյան, Գնել Միքայելի (2014) Կողքային ռադիկալում հետերոցիկլիկ տեղակալիչներ և ացետիլենային խմբեր պարունակող օպտիկապես ակտիվ նոր ոչ սպիտակուցային ամինաթթուների ասիմետրիկ սինթեզ. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ «Կենսատեխնոլոգիա» ԳԱԿ ՊՈԱԿ.

Մկրտչյան, Ջոն Ասպուրակի (2014) Կոպրինային սնկերի ժամանակակից կարգաբանության խնդիրները և կենսաբանական առանձնահատկությունները. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ.

Մորադխանի Հոջաթ, Ալիակբարի (2014) Melissa officinalis L. կալուսային և բջջա-կախութային կուլտուրայի սննդամիջավայրի օպտիմալացումը. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ «Հայկենսատեխնոլոգիա» ԳԱԿ ՊՈԱԿ .

Մուհամադ Ռեզա, Սադեհ Մեյմանդի (2014) Կրթության և տնտեսական զարգացման փոխադարձ կապը Իրանում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Մուրադյան, Արթուր Կարենի (2014) Մարքեթինգային ռազմավարությունների ներդրման արդյունավետության հիմնախնդիրները (ՀՀ վարկային կազմակերպությունների օրինակով). PhD thesis, ԵՊՀ.

Մուրադյան, Նարեկ Մաքսիմի (2014) Բանկային մրցակցության գնահատումը տնտեսամաթեմատիկական մեթոդներով. PhD thesis, ԵՊՀ.

Յ

Յահյա, Խոդակարամի (2014) Տարբեր ստրուկտուրային հողերում Robinia pseudoacacia L., Cupressus arizonica Greene և Fraxinus rotundifolia Mill. ծառատեսակների կողմից կապարի և կադմիումի աբսորբցիայի ընթացքի համեմատական գնահատումը. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ.

Ն

Նազարյան, Հռիփսիկ Լադիֆի (2014) Տեղակալված տետրահիդրոպիրանային օղակ պարունակող նոր ացետ-և պրոպիոնամիդների սինթեզը և կենսաբանական ակտիվությունը. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Օրգանական և դեղագործական քիմիայի գիտատեխնոլոգիական կենտրոն.

Նազարյան, Տիգրան Արայի (2014) Բյուրականյան առաջին և երկրորդ շրջահայությունների գալակտիկաների և հարևանների վիճակագրական ուսումնասիրություն. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Վ. Հ. Համբարձումյանի անվան Բյուրականի աստղադիտարան.

Նաջմեհ, Թորշիրզադ (2014) 5,5-դիմեթիլբենզո [h] խինազոլինների սինթեզը և կենսաբանական հատկությունները. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Օրգանական և դեղագործական քիմիայի գիտատեխնոլոգիական կենտրոն.

Նասիլյան, Տաթևիկ Մուշեղի (2014) ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի մասին գիտելիքների իմացության կարևորությունը հանրակրթական դպրոցում որպես դրա կանխարգելման կարևոր միջոց. PhD thesis, ԵՊՀ.

Նիկողոսյան, Գոռ Վաչագանի (2014) Փախստականների սահմանադրաիրավական կարգավիճակի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Նուրբախշ, Վելաշեդի Մահմուդ (2014) Մակրոտնտեսական կայունացման քաղաքականությունը և դրա հետևանքները զարգացող երկրներում (Իրանի օրինակով). PhD thesis, ԵՊՀ.

Նուրի, Ահմադ Սուլեյման (2014) Բեզիեյի կորերով տվյալների մոտարկման ալգորիթմների մշակում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Շ

Շալունց, Շուշանիկ Վլադիկի (2014) Որոտան գետի և նրա ջրահավաք ավազանի էկոլոգիական գնահատականը. PhD thesis, Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների ազգային ակադեմիա.

Շախպարյան, Լևոն Գագիկի (2014) Մարդու իրավունքների իրավական կարգավորման զարգացումը Հայաստանի երեք Հանրապետություններում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Շահբազյան, Լուսյա Վոլոդյայի (2014) Հինգանդամանի հետերոցիկլիկ համակարգերի շարքում պոտենցիալ պեստիցիդային ակտիվությամբ նոր միացությունների սինթեզը. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Օրգանական և դեղագործական քիմիայի գիտատեխնոլոգիական կենտրոն.

Շահզարի, Հաբիբ Ղոլամ (2014) Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների դերը Իրանի բարձրագույն կրթության որակի ապահովման համակարգում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Շահնազարյան, Ագնեսա Արտաշեսի (2014) Ունկնդրողական կարողունակությունների զարգացման վերահսկումը մասնագիտական անգլերենի դասընթացում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Շամիրյան, Անամարյամ Սարքիսի (2014) Երկկենցաղների լյարդի ուրեոթելիկ արգինազի կառուցվածքային առանձնահատկությունները՝ Rana ridibunda գորտի օրինակով. PhD thesis, ԵՊՀ.

Ո

Ոսկանյան, Զարուհի Վիգենի (2014) Ալբերտո Մորավիայի «Չոչարա» և «Արհամարհանք» վեպերի հայերեն և ռուսերեն թարգմանությունների լեզուն (զուգադրական քննություն). PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հր. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ.

Չ

Չախոյան, Նառա Ստաֆիկի (2014) Ավագ դպրոցականների մասնագիտական կողմնորոշման հիմնախնդիրը ժամանակակից դպրոցում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Չուգասզյան, Սաթենիկ Լևոնի (2014) Մ.Մաշտոցի անվան մատենադարանի թիվ 9422 ձեռագրի մանրանկարչությունը Միջերկրական ծովի արվեստի համատեքստում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Արվեստի ինստիտուտ.

Պ

Պողոսյան, Արմեն Համլետի (2014) Բջջային թաղանթի առաջացման մեխանիզմների ուսումնասիրությունը մոդելային միացությունների հիման վրա, մոլեկուլային դինամիկայի մեթոդով. Doctor of Sciences thesis, ԵՊՀ.

Պողոսյան, Դիանա Մնացականի (2014) Հետևող ուժերով սեղմված ձողերի և սալերի կայունության խնդիրներ. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Մեխանիկայի ինստիտուտ.

Պողոսյան, Ռուզաննա Վոլոդյայի (2014) Խիկարի զրույցը հայ մատենագրության մեջ՝ հինարեվելյան գրականության համատեքստում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Պողոսյան, Սլավիկ Աշոտի (2014) Ազգային ժողովի պատգամավորի կարգավիճակի իրավական կարգավորման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Պողոսյան, Վարդանուշ Ռոլանդի (2014) Հայաստանի Հանրապետությունում մարդու իրավունքների և ազատությունների սահմանափակման հիմնախնդիրները. PhD thesis, ԵՊՀ.

Ջ

Ջաղացպանյան, Ռոզա Վալերիկի (2014) Անգլերենի ցավանիշ բայերի բառակազմական բների լեզվաճանաչողական վերլուծությունը հայերենի և ռուսերենի զուգադրությամբ. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հրաչյա Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ.

Ջնդոյան, Շերազ Խալիլի (2014) Առողջապահական համակարգի կազմակերպման և ֆինանսավորման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Ռ

Ռեզա Կեյումարս, Համզեհի (2014) Անբավարար ոռոգման ազդեցությունը կարտոֆիլի (Solanum tuberosum L.) տարբեր սորտերի աճի և որոշ ֆիզիոլոգիական ցուցանիշների վրա. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ.

Ռոշանաք, Գոլդուսթ (2014) Փասիխանի բարբառը. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հր. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ.

Ս

Սարգսյան, Արմեն Սևակի (2014) Մտոգենով ակտիվացվող р38 պրոտեին կինազի և պրոտեինազների նոր ցածրամոլեկուլային արգելակիչների ընտրություն և հետազոտություն. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ «Հայկենսատեխնոլոգիա» ԳԱԿ ՊՈԱԿ.

Սարգսյան, Զարուհի Ջիվանի (2014) Միֆաստեղծումը արդի հայ մամուլում (1988-1995 թթ.). PhD thesis, ԵՊՀ.

Սարգսյան, Հովհաննես Էլֆիկի (2014) Օրիենտացված գրաֆների գագաթային համարակալում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Սարիբեկյան, Ալբերտ Գագիկի (2014) Զուգահեռ հաշվողական ենթակառուցվածքներում երկրատեղեկատվական համակարգերի բուսական ծածկույթի գնահատման ծառայությունների մշակում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտ.

Սիմոնյան, Վարդիթեր Վլադիմիրի (2014) Գրական տարրական գիտելիքները որպես կրտսեր դպրոցականի ընթերցողական կարողության ձևավորման հիմք. PhD thesis, ԵՊՀ.

Սիրադեղյան, Սամվել Ալբերտի (2014) Կամայական թրաֆիկով կորպորատիվ ցանցերի կառուցվածքի օպտիմալ սինթեզի միջոցների մշակումը. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտ.

Վ

Վահանյան, Արմինե Գրիգորի (2014) Հայերենի, անգլերենի և ռուսերենի արարման բայերի իմաստաբանական վերլուծություն. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հր. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ.

Վայնրայխ, Մաթիաս (2014) Պակիստանի հյուսիսային տարածքների ներգաղթյալ փուշթունների լեզուն և լեզվական միջավայրը. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հր. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ.

Վարդանյան, Քնարիկ Հակոբի (2014) Փախստականների պաշտպանության միջազգային-իրավական ակտերը և դրանց իրագործումը ՀՀ-ում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Տ

Տումանով, Գևորգ Կոնստանտինի (2014) Ինքնապաշտպանությունը միջազգային իրավունքում. արդի խնդիրները և զարգացման հեռանկարները. PhD thesis, ԵՊՀ.

Ք

Քամալյան, Անդրանիկ Արմենի (2014) Սահքի էլեկտրաառաձգական ալիքների տեղայնացումը անհամասեռ պիեզոդիէլեկտրիկ միջավայրում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Մեխանիկայի ինստիտուտ.

Քարհանյան, Գարեգին Գագիկի (2014) Կրկնության կազմակերպման արդյունավետ մանկավարժական տեխնոլոգիաներն ավագ դպրոցում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Քարտաշյան, Նունե Գրիգորի (2014) Իջևանի ֆլորիստական շրջանի արևելյան հատվածի ֆլորան և բուսականությունը. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ.

Քեշմիրի, Արմին Փարվիզի (2014) Հարավթաթական Թաքեստանի բարբառը. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հր. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ.

Քերյան, Անդրանիկ Գեղամի (2014) Հայաստանի բարձր լեռնային շրջանների ավանդական կաթնամթերքներից մեկուսացված կաթնաթթվային բակտերիաների նույնականացումը, հակաբակտերիական և պրոտեոլիտիկ հատկությունների ուսումնասիրությունը. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ հայկենսատեխնոլոգի ԳԱԿ ՊՈԱԿ.

Քոչարյան, Նարեկ Մամիկոնի (2014) Մարդու իրավունքների ապահովման և պաշտպանության սահմանադրաիրավական երաշխիքները Հայաստանի Հանրապետությունում (մարդու սահմանադրական արդարադատության իրավունքի իրացման համատեքստում). PhD thesis, ԵՊՀ.

Օ

Օհանյան, Լևոն Պարգևի (2014) Պատիժը պայմանականորեն չկիրառելը ըստ Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի. առկա վիճակը, հիմնախնդիրները, կատարելագործման ուղիները. PhD thesis, ԵՊՀ.

Ֆ

Ֆարզադ, Սադրոլլահ Կարիմպուր (2014) Ավանդական իրանական կաթնաթթվային խմորվող «Ռիչալ» ըմպելիքի ուսումնասիրությունը և դրա արտադրման հնարավորության հետազոտումը. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ «Հայկենսատեխնոլոգիա» ԳԱԿ ՊՈԱԿ.

This list was generated on Thu Mar 30 08:59:02 2017 AMT.