Հայաստանի ատենախոսությունների բաց մատչելիության պահոց = Open Access Repository of the Armenian Electronic Theses and Dissertations (Armenian ETD-OA) = Репозиторий диссертаций Армении открытого доступа

Items where Year is 2014

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: | П | Х | Ա | Բ | Գ | Դ | Ե | Զ | Է | Թ | Ժ | Ի | Լ | Խ | Ծ | Կ | Հ | Ղ | Մ | Յ | Ն | Շ | Ո | Չ | Պ | Ջ | Ռ | Ս | Վ | Տ | Փ | Ք | Օ | Ֆ
Number of items: 468.

Առաքելյան, Վահե Առաքելի (2014) Ինֆորմացիայի պաշտպանության հիմնահարցերի հետազոտում էլեկտրոնային կրթական համակարգերում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտ.

Ասատրյան, Վարդան Լևոնի (2014) Սևանա լիճ թափվող հիմնական գետերի արդի էկոլոգիական վիճակի համալիր գնահատականը. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ.

Աֆյան, Դիանա Գրիշայի (2014) Գնաճը բնութագրող ցուցանիշների տնտեսամաթեմատիկական մոդելավորումը և գնահատումը ՀՀ դրամավարկային քաղաքականության համատեքստում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Խաչատրյան, Վարուժան Նորիկի (2014) Մասնագետների պատրաստման որակի հիմնախնդրի լուծումը նախնական մասնագիտական(արհեստագործական) կրթության բարեփոխումների գործընթացում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Հովհաննիսյան, Ագապի Գևորգի (2014) Առնետի լյարդի և ուրցագեղձի բջիջների կորիզային կառուցվածքներում լիպիդների բաղադրության փոփոխությունները ցիսպլատինի in vivo ազդեցության ժամանակ. PhD thesis, ԵՊՀ.

Շախբեկյան, Տիգրան Հակոբի (2014) ՀՀ տարածքի երկրակեղևի բլոկային կառուցվածքի և սեյսմիկության միջև եղած կապերը (երկրաֆիզիկական տվյալների հիման վրա). PhD thesis, ԵՊՀ.

Պապյան, Արարատ Արթուրի (2014) Էլեկտրահաղորդիչ ուղղանկյուն սալերի տատանումները արտաքին հաստատուն մագնիսական դաշտում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Մեխանիկայի ինստիտուտ.

Սիմոնյան, Թամարա Նվերի (2014) Առնետի լյարդի արգինազի դարձելի ինակտիվացման առանձնահատկությունները ցածր pH-ի պայմաններում և ԷԴՏԱ-ի ազդեցությամբ. PhD thesis, ԵՊՀ.

Սողոյան, Եվա Յուրիի (2014) Հայաստանի կերային բույսերի ախտածին միկոբիոտան. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ.

Քամալյան , Հայկ Արթուրի (2014) А-արժեքանի անալիտիկ ֆունկցիաների որոշ սպեկտրալ հատկությունների մասին. PhD thesis, ԵՊՀ.

П

Погосян, Диана Мнацакановна (2014) Задачи устойчивости стержнeй и пластин, сжатыx следящими силами. PhD thesis, Институт механики НАН РА.

Х

Хачатрян, Алвард Артаваздовна (2014) Собственные краевые и интерфейсные колебания ортотропных цилиндрических оболочек. PhD thesis, Институт механики НАН РА.

Ա

Աբրահամյան, Աշոտ Արտաշեսի (2014) Ֆինանսական համակարգերի տեղեկատվական անվտանգության կառավարման պրոցեսների որոշ մոդելների մասին. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտ.

Աբրահամյան, Հասմիկ Աբելի (2014) Վարդավառը հայոց մեջ (պատմաազգագրական ուսումնասիրություն). PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ.

Աբրահամյան, Հերմինե Տիգրանի (2014) Ուսանողների սիրտ-անոթային համակարգի գործառակա փոփոխությունները և դրանց շտկումը ոչ դեղորայքային միջոցներով ուսումնական ծանրաբեռնվածության պայմաններում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Լ. Ա. Օրբելու անվան ֆիզիոլոգիայի ինստիտուտ.

Ադաբի, Սեփիդեհ Թահիրի (2014) Ջրման ժամկետների ազդեցությունը բարդենու կլոնների վնասատուների վրա Իրանի Քարաջի նահանգի պայմաններում. PhD thesis, Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան.

Ադամյան, Գորիուն Սարգսի (2014) Հարկային բազայի և վարչարարության զարգացման ուղղությունները /ՀՀ նյութերով/. PhD thesis, Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան.

Ազարյան, Արթուր Ալբերտի (2014) Սիոնիստական կազմակերպության և հայ քաղաքական ուժերի փոխհարաբերությունները 19-րդ դարի վերջին-20-րդ դարի սկզբին. PhD thesis, ՀՀ ՊՆ Դ. Կանայանի անվան ռազմավարական հետազոտությունների ինստիտուտ.

Աթանասյան, Նունե Ռոմեոյի (2014) Ստեփան Դեմուրյանի դերը հայ երաժշտական ֆոլկլորագիտության զարգացման գործում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Արվեստի ինստիտուտ.

Ալավերդյան, Աննա Համբարձումի (2014) Անձի զարգացման ճգնաժամը երեք տարեկանում և դրա ընթացքը պայմանավորող գործոնները. PhD thesis, Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան.

Ալեքսանյան, Վալերի Ալեքսանդրի (2014) Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Ասկերանի շրջանի վարելահողերի և արոտավայրերի ագրոարտադրական հատկությունները, դրանց բարելավման ուղիները. Doctor of Sciences thesis, Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան.

Ալի, Բեհմանեշ (2014) Բաբոլռուդ գետի (Իրան) էկոլոգիական բնութագիրը. PhD thesis, Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների ազգային ակադեմիա.

Ալի Մոհամմադ , Ռոստամի (2014) Կարտոֆիլի (solanum tuberosum L. տեսակի) աճի կենսաբանական առանձնահատկությունները կանաչ և ազոտական պարարտանյութերի ազդեցության տակ արեվելյան Իրանի պայմաններում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ.

Ալղաբփուր, Սորուր Ֆոադի Շարիֆի (2014) Իրանի երկրաջերմային աղբյուրից և անապատային հողից մեկուսացված ջերմասեր բացիլները` որպես ջերմակայուն և թթվակայուն α-ամիլազների արտադրիչներ. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ «Հայկենսատեխնոլոգիա» ԳԱԿ ՊՈԱԿ.

Ալոյան , Գոռ Արամայիսի (2014) Բռնությունը որպես սեփականության դեմ ուղղված հանցագործությունների եղանակ. քրեաիրավական և կրիմինալոգիական հիմնախնդիրներ. PhD thesis, ԵՊՀ.

Ակբարակիա, Համիդ Ռեզա (2014) Լոկուս վերահսկման դերը կպչուն-սևեռուն ձևավորումների մեջ. PhD thesis, Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան.

Ահարոնյան, Կամո Համլետի (2014) Կուլոնյան վիճակները և օպտիկական կլանումը դիէլեկտրական սահմանափակմամբ կիսահաղորդչային նանոկառուցվածքներում. Doctor of Sciences thesis, ԵՊՀ.

Ահարոնյան, Սերգեյ Աշոտի (2014) Ակտիվների և պասիվների գնահատման բարելավման հիմնախնդիրները (ՀՀ առևտրային բանկերի օրինակով). PhD thesis, Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան.

Աղաբաբյան, Արփինե Մնացականի (2014) Մսաձկնային հումքից կիսապատրաստվածքների տեխնոլոգիայի կատարելագործում. PhD thesis, Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան.

Աղաջանյան, Սիրանուշ Ռաֆայելի (2014) Բարձրադիր գոտու պայմաններում վեգետատիվ որոշ գործառույթների կարգավորումը վերահսկվող շնչառության և հակաօքսիդանտների կիրառմամբ. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ.

Ամիրխանյան, Արտակ Արմենակի (2014) Երկրատեղեկատվական համակարգերում տարածական տվյալների տեխնոլոգիաների կազմակերպման մշակումը և մետատվյալների բազաների նախագծումը Հայաստանի Հանրապետությունում. PhD thesis, Երևանի ճարտարապետության և շինարարության պետական համալսարան.

Ամիրյան, Նարինե Սեյրանի (2014) Գնահատող ածականների արժութականությունը Ս. Մոյեմի ստեղծագործություններում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Ամուեի, Ալի Մոհամմադ (2014) Հողերի աղակալվածության ազդեցությունը թալի (Atriplex L.) մի քանի տեսակների ագրոկենսաբանական հատկությունների վրա ԻԻՀ պայմաններում. PhD thesis, Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան.

Ամրյան , Թերեզա Իշխանի (2014) Եզդիների կրոնական աշխարհընկալումը. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ.

Այվազյան, Անժելիկա Գագիկի (2014) Սոցիալական մեկուսացման պայմաններում դատապարտյալների աուտոագրեսիվ վարքի հոգեբանական հիմքերը. PhD thesis, Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան.

Այվազյան, Գայանե Անդրանիկի (2014) Երեմիա Քյումուրճյանի պատմագրական ժառանգությունը. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտ.

Այվազյան, Նաիրա Մարտինի (2014) Macrovipera lebetina obtusa և montivipera raddei իժերի թույնի թաղանթաթրոպ ազդեցության կենսաֆիզիկական ասպեկտները. Doctor of Sciences thesis, ԵՊՀ.

Այվազյան, Նորայր Լևոնի (2014) Ներդրումային միջավայրը և ներդրումների արդյունավետությունը տնտեսության իրական հատվածում (ՀՀ նյութերով). PhD thesis, Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան.

Այվազյան, Շուշանիկ Սարգսի (2014) Թյուրքալեզու ցեղերի պատմության վաղ շրջանը (թյուրք և օղուզ էթոնիմների կազմավորումը). PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Արևելագիտության ինստիտուտ.

Անաստասյան, Սուքիաս Անաստասի (2014) Հարկային քաղաքականության պետական կարգավորման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Անդրյան, Նունե Մակսելի (2014) Սոլ Բելոուի վիպական աշխարհը. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտ.

Անտոնյան, Աշոտ Արթուրի (2014) Արդյունաբերական և քաղաքացիական շինարարության համար բարձրամուր բետոնների մշակումը. PhD thesis, Երևանի ճարտարապետության և շինարարության պետական համալսարան.

Անտոնյան, Գայանե Համլետի (2014) Սեղանի թենիսը՝ որպես տեսողության խանգարումով երեխաների ֆիզիկական դաստիարակության կարևոր միջոց. PhD thesis, Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան.

Աշչյան, Տաթևիկ Մկրտչի (2014) Վահե-Վահյանը և նրա «Անի» հանդեսը. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտ.

Առաքելյան, Մարինե Վարդգեսի (2014) Մրցունակության բարձրացման հիմնախնդիրները ՀՀ զբոսաշրջության ոլորտում. PhD thesis, Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան.

Առաքելյան, Անահիտ Մկրտչի (2014) Կերպարվեստի ինտեգրատիվ ուսուցման մեթոդական համակարգը հանրակրթական դպրոցում. PhD thesis, Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան.

Առաքելյան, Անդրանիկ Սուրենի (2014) Ջերմաէլեկտրակայաններում ներկայանային էլեկտրական բեռնվածքի լավարկային բաշխումը՝ ցածր պոտենցիալային մասերի արդյունավետության ցուցանիշների ներառմամբ. PhD thesis, Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարան (Պոլիտեխնիկ).

Առաքելյան, Անի Խոսրովի (2014) Թովմա Արծրունու և Անանունի պատմության գեղարվեստական առանձնահատկությունները. PhD thesis, ԵՊՀ.

Առաքելյան, Աննա Դավթի (2014) Հիմնային պահանջմունքների և անձնային հատկությունների համահարաբերակցական առանձնահատկությունները (մանկավարժական ԲՈՒՀ-ի ուսանողների օրինակով). PhD thesis, Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան.

Առաքելյան, Արա Հրաչիկի (2014) 20-րդ դարի առաջին կեսի գերմանական փիլիսոփայական վեպը (ժանրային առանձնահատկությունները և պոետիկայի պրոբլեմները Թոմաս Մանի վեպերում). Doctor of Sciences thesis, ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտ.

Առաքելյան, Գայանե Հակոբի (2014) Անդրանիկ Քոչարի լուսանկարչական արվեստը. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Արվեստի ինստիտուտ.

Առաքելյան, Գուրգեն Արմենի (2014) ՀՀ ապահովագրական շուկայի զարգացման մարքեթինգային հիմնախնդիրները. PhD thesis, Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան.

Առաքելյան, Սերգեյ Վահանի (2014) Բռնությամբ կատարվող հանցագործությունները Հայաստանի Հանրապետությունում. Doctor of Sciences thesis, ԵՊՀ.

Առաքելյան, Վահե Առաքելի (2014) Ինֆորմացիայի պաշտպանության հիմնահարցերի հետազոտում էլեկտրոնային կրթական համակարգերում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտ.

Ասատրյան, Աննա Էդիսոնի (2014) Տեղական ինքնակառավարման մարմինները Հայաստանի Հանրապեությունում (1918-1920թթ.). PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտ.

Ասլանյան, Մարինե Սերյոժայի (2014) Հայաստանի Հանրապետությունում մսամթերք թողարկող կազմակերպությունների տեսականու մարքեթինգային կառավարման հիմնախնդիրները. PhD thesis, Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան.

Ասկարյան, Շուշան Ռոբերտի (2014) Մշակութային կյանքը Արցախյան մամուլում (1990-2010 թթ.). PhD thesis, ԵՊՀ.

Ասղարիգանջի, Ասկարի (2014) Վերահսկողության լոկուսի և ամուսնական բավարարվածության փոխհարաբերությունը. PhD thesis, Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան.

Ավանեսյան, Լիլիյա Սուրենի (2014) Հայկական գորգերի զարդաձևերի խորհրդիմաստը. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ.

Ավանեսով, Էռնեստ Յուրիի (2014) Դպրոցականների շարժողական պատրաստության մարզական ուղղվածության մեթոդիկան. PhD thesis, ԵՊՀ.

Ավետիսյան, Ալեքսանդր Ռոբերտի (2014) Զինվորաքաղաքացիական հարաբերությունների և զինված ուժերի քաղաքացիական-ժողովրդավարական վերահսկողության հիմնախնդիրները. PhD thesis, ՀՀ ՊՆ Դ. Կանայանի անվան ռազմավարական հետազոտությունների ինստիտուտ.

Ավետիսյան, Լևոն Նորայրի (2014) Խաբեության կամ վստահությունը չարաշահելու եղանակով գույքային վնաս պատճառելու համար քրեական պատասխանատվության հիմնախնդիրները. PhD thesis, ԵՊՀ.

Ավետիսյան, Հրայր Ռոբերտի (2014) Կտոր առ կտոր հաստատուն հաստության սալերի օպտիմալ նախագծումը ծռման, կայունության և տատանումների խնդիրներում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Մեխանիկայի ինստիտուտ.

Ավետիսյան, Նարեկ Ավետիսի (2014) Հայաստանի Հանրապետության առողջարանային քաղաքների զարգացման հեռանկարները. PhD thesis, ՀՀ ԿԳՆ Ճարտարարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան .

Ավետիսյան, Պավել Սեդրակի (2014) Հայկական լեռնաշխարհը մ.թ.ա. XXIV-IX դարերում (սոցիալ-մշակութային ձևափոխումների դինամիկան ըստ հնագիտական տվյալների). Doctor of Sciences thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ.

Ավետիսյան, Սոնա Ոսկանի (2014) Bacillus thuringiensis-ի ջրալույծ մելանինի ստացումը, բնութագրումը և փորձարկումը. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ «Հայկենսատեխնոլոգիա» ԳԱԿ ՊՈԱԿ.

Ավետիսյան, Վահրամ Դավիթի (2014) Կորպորատիվ իրավահարաբերությունների արդի հիմնահարցերը Հայաստանի Հանրապետությունում (տնտեսական ընկերությունների օրինակով). Doctor of Sciences thesis, ԵՊՀ.

Արզումանյան, Նվարդ Վազգենի (2014) Դեռահասության ճգնաժամի ընթացքի առանձնահատկությունների պայմանավորվածությունը անձի խառնվածքի տիպով բնավորության շեշտվածությամբ և ինտելեկտի մակարդակով. PhD thesis, Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան.

Արնաուդյան, Անահիտ Պետրոսի (2014) Մանկավարժական մասնագիտական կոմպետենտության զարգացման մեթոդաբանական հիմքերն ուսուցիչների վերապատրաստման դասընթացներում. PhD thesis, Երևանի Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան.

Արշամյան, Արա Զավենի (2014) Գյուղական ազգաբնակչության շրջանում զարկերակային գերճնշման կառավարելի ռիսկի գործոնների վերահսկումը. PhD thesis, Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան.

Արսենյան, Լիլիթ Արսենի (2014) Հովհաննես Զարդարյանի ստեղծագործությունը. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Արվեստի ինստիտուտ.

Ափոյան, Արսեն Ժորայի (2014) Վուլվայի քաղցկեղով հիվանդների բուժման արդյունքների բարելավման ուղիները. PhD thesis, Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան.

Բ

Բաբոյան, Արփինե Արտուշի (2014) Ընդմիջարկությունները ժամանակակից հայերենում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հրաչյա Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ.

Բադալյան, Լաուրա Վլադիմիրի (2014) Ճանաչման ինստիտուտի միջազգային-իրավական հիմնահարցեր. PhD thesis, ԵՊՀ.

Բադալյան, Սայադ Սուքիասի (2014) Օրենսդրական նախաձեռնության հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Բալայան, Կարինե Վալերիի (2014) Լեռնային Ղարաբաղի ֆլորան (անոթավոր բույսեր). PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ.

Բաղդասարյան, Աստղիկ Արմենի (2014) Սենսիբիլիզացիայի առանձնահատկությունները ալերգիկ հիվանդություններով տառապող երեխաների շրջանում Հայաստանում. PhD thesis, Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան.

Բաղդասարյան, Արմինե Աղվանի (2014) Բնապահպանական և բնօգտագործման կուլտուրայի ձևավորման միջոցներն ու ձևերը հիմնական դպրոցում. PhD thesis, Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան.

Բաղդասարյան, Գոռ Արայի (2014) Կինոյի լեզուն և նրա ներկայիս դրսևորումը. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Արվեստի ինստիտուտ.

Բաղիյան, Արամ Հայկազի (2014) Թռչող ապարատներից վերգետնյա օբյեկտների հետևման ռոբաստ համակարգի մշակումը. PhD thesis, Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարան.

Բարխորդարի, Ջալալ Նորուզալի (2014) Իրանի Յազդի տարածաշրջանի մակերևութային հոսքի հաշվարկը և ստորգետնյա ամբարտակների վայրի ընտրությունը (RS, GIS եվ DSS համակարգերի միջոցով)). PhD thesis, ԵՊՀ.

Բարսեղյան, Նելլի Էդիկի (2014) Արծաթափայլ լճածածանի carassius auratus gibelio (bloch, 1783) էկոլոգիան Սևանա լճի մակարդակի բարձրացման պայմաններում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ.

Բարսեղյան, Արման Արարատի (2014) Հատուկ ուսումնական բաժանմունքի տեսողական շեղումներ ունեցող ուսաանողների ֆիզիկական դաստիարակության բովանդակությունը. PhD thesis, ԵՊՀ.

Բարսեղյան, Մարինա Սերգեյի (2014) Ավտոմոբիլային ներքին այրման շարժիչների էկոլոգիական անվտանգության գնահատում և բարելավման միջոցառումների մշակում. PhD thesis, Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան.

Բարսեղյան, Սեդրակ Վոլոդյայի (2014) Ոչ իոնիզացնող ճառագայթների ազդեցությունը թորած ջրի և ֆիզիոլոգիական լուծույթի ֆիզիկաքիմիական հատկությունների վրա. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Ա. Բ. Նալբանդյանի անվան քիմիական ֆիզիկայի ինստիտուտ.

Բեգլարյան, Ժաննա Ռաֆիկի (2014) Հայկ Խաչատրյանի պատմավեպը. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտ.

Բեժանյան, Ալինա Ալվենտի (2014) Բնաբանի և տեքստի կապակցման առկայացման միջոցները (19-20-րդ դարերի անգլիական և ամերիկյան չափածո ստեղծագործությունների նյութի հիման վրա). PhD thesis, ԵՊՀ.

Բերբերյան, Լևոն Սամվելի (2014) Տվյալների հեռակա կառավարման բազմանդամ հիերարխիկ համակարգի մշակում և ծրագրային իրականացում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտ.

Բուդոյան, Դիանա Ստեփանի (2014) Արևելյան և արևմտյան մշակութային ավանդույթների միաձուլումը Ռ. Քիփլինգի «Ջունգլիների գրքերում». PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտ.

Գ

Գաբրիելյան, Գայանե Գաբրիելի (2014) ՀՀ պետական գնումների քաղաքականության հիմնախնդիրները. PhD thesis, Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան.

Գաբրիելյան, Գարիկ Գաբրիելի (2014) Ներդրումային պորտֆելի ձևավորման և կառավարման կատարելագործման արդի միտումները ՀՀ բանկային համակարգում. PhD thesis, Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան.

Գալշոյան, Սիրանույշ Մուշեղի (2014) Յաշար Քեմալի վիպական աշխարհը. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտ.

Գալոյան, Լուսյա Խաչատուրի (2014) Պետական պարտքի կառավարման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Գալոյան, Գայանե Մամիկոնի (2014) Ցիան խումբ պարունակող լակտոնի հակաօքսիդանտային և թաղանթակայունացնող հատկությունների ուսումնասիրությունը հեպատոցիտներում և արյան էրիթրոցիտներում սարկոմա-45-ի ժամանակ. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտ.

Գալոյան, Դիանա Ռոբերտի (2014) Տարածաշրջանային տնտեսական ինտեգրման հիմնախնդիրները և հեռանկարները. Doctor of Sciences thesis, Հայ-Ռուսական (Սլավոնական) համալսարան.

Գալստյան, Անի Նորիկի (2014) Շահույթի ձևավորումը և բաշխումը շուկայական կառուցվածքներում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Գասպարյան, Նարինե Ալբերտի (2014) Խրախուսական դիսկուրսի գործաբանական-կառուցվածքային առանձնահատկությունները ժամանակակից անգլերենում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Գարբուզյան, Միհրան Արմենի (2014) Հարկային քաղաքականության ազդեցությունը ներդրումների ներգրավման վրա (ՀՀ նյութերով). PhD thesis, Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան.

Գարեյան, Գոհար Ռազմիկի (2014) Ոսկու հանքավայրերի ծավալային լիթոերկրաքիմիական մոդելավորումը որպես նրանց երկրաքիմիական որոնումների մեթոդական հիմք. PhD thesis, ԵՊՀ.

Գարշասբի, Փարվիզ (2014) Հակաէրոզիոն համալիր միջոցառումների մշակումն ու գնահատումը Թալեղան գետի ջրհավաք ավազանում ԻԻՀ պայմաններում. PhD thesis, Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան.

Գերմանյան, Վահրամ Աշոտի (2014) Գովազդի արդյունավետությունը կազմակերպություններում (Հայաստանի Հանրապետության նյութերով). PhD thesis, Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան.

Գիլավյան, Աննա Յուրիկի (2014) Դերենիկ Դեմիրճյանի գրական հայացքները. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտ.

Գիվարգիզյան, Մերի Գագիկի (2014) Անդրանիկ Ծառուկյանի արձակի լեզուն և ոճը. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հրաչյա Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ.

Գյոժգյան, Արամ Սամսոնի (2014) Հարկային հանցագործությունների քրեաիրավական և կրիմինալոգիական հիմնախնդիրները ըստ ՀՀ և ՌԴ օրենսդրության. PhD thesis, Հայ-Ռուսական (Սլավոնական) համալսարան.

Գյուլազյան, Վարսենիկ Գուրգենի (2014) Դպրոցականների գիտելիքների գնահատման և նրանց առողջության պահպանման հարաբերակցության հիմնահարցը. PhD thesis, Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան.

Գյուլխասյան, Բագրատ Ստեփանի (2014) Հայկական ժամանակակից առանձնատների ինտերիերի դիզայնը. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Արվեստի ինստիտուտ.

Գյուրջյան, Նաիրա Խաչիկի (2014) Գրունտային պատվարների նստվածքների և դեֆորմացիաների հետազոտման խնդիրները. PhD thesis, Ակադեմիկոս Ի. Վ. Եղիազարովի անվան ջրային հիմնահարցերի և հիդրոտեխնիկայի ինստիտուտ.

Գոհարգանի , Ջաֆար (2014) Ծծմբի և Thiobacillus բակտերիալ խտանյութի ազդեցությունը հլածուկի (Brassica napus ssp. olieferum) բույսերում ֆոսֆորի և ծանր մետաղների կլանման վրա ԻԻՀ կարբոնատային հողերի պայմաններում. PhD thesis, Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան.

Գրիգորյան, Աշխեն Կամոյի (2014) Եվագր Պոնտացին հայ մատենագրության մեջ. PhD thesis, ԵՊՀ.

Գրիգորյան, Արմեն Աշոտի (2014) Հարկային վարչարարության հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. PhD thesis, Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան.

Գրիգորյան, Արմեն Փայլակի (2014) Խարդախությունների դեմ պայքարի հիմնախնդիրները ՀՀ-ում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Գրիգորյան, Գոհար Միշայի (2014) Հուզագնահատողական արտահայտությունները հայերենում և անգլերենում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հր. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ.

Գրիգորյան, Գոհար Ռաֆիկի (2014) Ռենտգենյան ճառագայթների և ջերմային նեյտրոնների դինամիկ դիֆրակցիան թույլ դեֆորմացված բյուրեղներում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Գրիգորյան, Գոռ Ռաֆիկի (2014) Փոխաբերությունը փիլիսոփայական գիտելիքի համակարգում. PhD thesis, Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան.

Գրիգորյան, Կարինե Աշիկի (2014) ՀՀ Շիրակի մարզի Ամասիայի տարածաշրջանի շրջակա միջավայրի և Արփի լճի վրա մարդածին գործոնի ազդեցության գնահատականը. PhD thesis, Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների ազգային ակադեմիա.

Գրիգորյան, Կարմեն Համլետի (2014) Կրթական համակարգի միջազգայնացման ինովացիոն հիմնախնդիրները (ՀՀ օրինակով). PhD thesis, Հայ-Ռուսական (Սլավոնական) համալսարան.

Գրիգորյան, Մերի Արթուրի (2014) ՀՀ աշխատաշուկայի զարգացման միտումները ետճգնաժամային փուլում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Գրիգորյան, Մերի Ռուդիկի (2014) Ֆունկցիոնալացված տրիֆենիլֆոսֆոնիումային աղերի և համապատասխան դիֆենիլֆոսֆորիլային միացությունների սինթեզը. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Օրգանական և դեղագործական քիմիայի գիտատեխնոլոգիական կենտրոն.

Գրիգորյան, Նաթելլա Սերոժի (2014) 1921 թ. փետրվարյան ապստամբությունը Հայաստանում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտ.

Գրիգորյան, Նաիրա Գագիկի (2014) Միքայել Թարիվերդիևի օպերաները. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Արվեստի ինստիտուտ.

Գրիգորյան, Շուշիկ Ալբերտի (2014) Կրոնական հասկացույթների ուսուցման յուրահատկություններն անգլերենի բուհական դասընթացում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Գրիգորյան, Վահագն Սասունի (2014) Հայաստանի Հանրապետության տնտեսության ֆինանսական կայունության հիմնախնդիրները. PhD thesis, Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան.

Գրիգորյան (Հակոբյան), Թամարա Գրիգորիի (2014) Աշնանացան ցորենի ցանքերում հողի ջրային ռեժիմի ուսումնասիրությունը և կարգավորման ուղիները Արցախի տարբեր հողակլիմայական գոտիներում. PhD thesis, Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան.

Գևորգյան, Աննա Կոլյայի (2014) Ագրեսիայի բարձր մակարդակ ունեցող 12-14 տարեկան դեռահասների սոցիալական ընկալման առանձնահատկությունները. PhD thesis, Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան.

Գևորգյան, Մարինա Ռուդոլֆի (2014) Մերձսևանյան օֆիոլիտային գոտու գունագեղ միներալների երկրաքիմիական առանձնահատկությունները. PhD thesis, ԵՊՀ.

Գևորգյան, Նատալյա Էդուարդի (2014) Դեռահասների շեղվող վարքի սոցիալ-հոգեբանական պատճառները և դրանց հաղթահարման ուղիները. PhD thesis, Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան.

Գևորգյան, Վլադիմիր Գեորգիի (2014) Ներքին վերահսկողության և աուդիտի կատարելագործման ուղիները ՀՀ զբոսաշրջային կազմակերպություններում. PhD thesis, Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան.

Դ

Դալլաքյան, Վահագն Կոլյայի (2014) Պարտապանի գույքի վրա բռնագանձում տարածելը` որպես դատական ակտերի հարկադիր կատարման միջոց. PhD thesis, ԵՊՀ.

Դանիբեկյան, Աննա Արտեմի (2014) Առևտրային և այլ կազմակերպություններում ծառայության շահերի դեմ ուղղված հանցագործությունները. քրեաիրավական հետազոտություն. PhD thesis, Հայ-Ռուսական (Սլավոնական ) համալսարան.

Դանիելյան, Արարատ Աշոտի (2014) Մարդու սահմանադրական արդարադատության իրավունքի իրացման կարգն ու առանձնահատկությունները Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում. PhD thesis, ՀՀ Պետական կառավարման ակադեմիա.

Դանիելյան, Ելիզավետա Ռեմիկի (2014) Հայաստանում դատական իշխանության զարգացման տեսական և մեթոդաբանական հիմնախնդիրները (պատմատեսական և իրավական վերլուծություն). PhD thesis, Հայ-Ռուսական (Սլավոնական) համալսարան.

Դաշտոյան, Լիլիթ Ավետիքի (2014) Լեռնային բնակավայրերի ջրամատակարարման համակարգերի հաշվարկային մեթոդների կատարելագործումը և շահագործման առանձնահատկությունները (Աշտարակ քաղաքի օրինակով). PhD thesis, ՀՀ ակադեմիկոս Ի.Վ. Եղիազարովի անվան ջրային հիմնահարցերի և հիդրոտեխնիկայի ինստիտուտ.

Դավթյան, Հռիփսիմե Միսակի (2014) Aspergillus niger R-3 բորբոսասնկերում L-ամինաթթվային օքսիդազի ակտիվության դրսևորման հնարավորությունները. PhD thesis, ԵՊՀ.

Դարբինյան, Աննա Աշոտի (2014) Գյուրզայի թույնի դեմ տաուրինի հակատոքսիկ ազդեցության մեխանիզմները. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Ակադեմիկոս Լ. Ա. Օրբելու անվան ֆիզիոլոգիայի ինստիտուտ.

Դարբինյան, Կարեն Ավագի (2014) Գլիօքսալի կենսակատալիտիկ ստացումը էթիլենգլիկոլից. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ «Հայկենսատեխնոլոգիա» ԳԱԿ ՊՈԱԿ.

Դարբինյան, Նունիկ Հենրիկի (2014) Ջեկ Քերուաքի արձակը. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտ.

Դարբինյան, Վահրամ Հրայրի (2014) Թվային հրապարակումների ծառայությունների պաշտպանվածության և արագագործության բարձրացման միջոցների հետազոտում և մշակում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտ.

Դեհղանի, Աբբաս Ալի (2014) Ծովամթերքների մարքեթինգի շարժիչ ուժերի ուսումնասիրումը Իրանի Բուշեհրի նահանգի օրինակով. PhD thesis, Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան.

Դերձյան, Տաթևիկ Հենրիկի (2014) Հայաստանի Հանրապետության մի քանի ջրամբարների ջրի որակի հետազոտություն և աղտոտվածության գնահատում. PhD thesis, Ակադեմիկոս Ի. Վ. Եղիազարովի անվան ջրային հիմնահարցերի և հիդրոտեխնիկայի ինստիտուտ.

Դհերյան, Լուսինե Գագիկի (2014) Երիկամների ֆունկցիոնալ առանձնահատկությունները զարկերակային գերճնշմամբ և քնի օբստրուկտիվ ապնոէ-հիպոպնոէ համախտանիշով հիվանդների մոտ. PhD thesis, Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան.

Ե

Եգանյան, Լիանա Ռոբերտի (2014) Na/K-ական պոմպի α ենթամիավորի թերֆունկցիան որպես սարկոմա-180-ի զարգացման, ինչպես նաև ցիսպլատինի 7 գերցածր հաճախության էլեկտրամագնիսական ալիքների ազդեցության հիմնական թիրախ. PhD thesis, ԵՊՀ.

Եղիազարյան, Անի Տիգրանի (2014) Հովհ. Թումանյանը և արևելքը. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտ.

Եղիազարյան, Աշոտ Արծրունի (2014) Հայաստանի տնտեսության կառուցվածքային հիմնախնդիրները տարածաշրջանային զարգացումներում. Doctor of Sciences thesis, Հայ-Ռուսական (Սլավոնական) համալսարան.

Եղիազարյան, Արթուր Սասունի (2014) ՀՀ ծառայությունների ոլորտում բիզնեսի գնահատման հիմնախնդիրները. PhD thesis, ԵՊՀ.

Եղոյան, Աստղիկ Գուրգենի (2014) Լիբանանը մութասարիֆության շրջանում (1861-1915թթ.). PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Արևելագիտության ինստիտուտ.

Ենգիբարյան, Հայկ Կոլյայի (2014) Մեծ հայրենադարձությունը և հայ եկեղեցին. PhD thesis, ԵՊՀ.

Ենգիբարյան, Նորա Գրիգորի (2014) Սևանի ավազանի մշակույթը մ. թ. ա.VIII-VI դդ. (ըստ դամբարանային համալիրների). PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ.

Երիցյան, Արմեն Ալբերտի (2014) Թուրք-ադրբեջանական հարաբերությունները 1920-1924 թթ. PhD thesis, ՀՀ ՊՆ Դրաստամատ Կանայանի անվան Ազգային ռազմավարական հետազոտությունների ինստիտուտ .

Երիցյան, Լուսինե Սերյոժայի (2014) Պարարտացման նոր համարգի մշակումը լոլիկի բարձրորակ սածիլների և բարձր բերքի ստացման նպատակով Արարատյան դաշտի պայմաններում. PhD thesis, Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան.

Երոյան, Ստեփան Ներսեսի (2014) Հիդրոմորֆ լանդշաֆտների գրունտային ջրերի տեղադիրքի կարգավորում և օգտագործում. PhD thesis, Ակադեմիկոս Ի. Վ. Եղիազարովի անվան ջրային հիմնահարցերի և հիդրոտեխնիկայի ինստիտուտ.

Եփրեմյան, Մամիկոն Վազգենի (2014) «Էրեբունի» օդանավակայանի ավիացիոն օդերևութաբանական պայմանների գնահատումը և ցածր ամպամածության կանխատեսումը. PhD thesis, ԵՊՀ.

Զ

Զարգարյան, Գրիգոր Երջանիկի (2014) Համապիտանի հաջորդական դողի ապարատածրագրային հարաբերակցության մոդելավորման ծրագրային համալիրի մշակումը և հետազոտումը. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտ.

Զարգարյան, Դիանա Արթուրի (2014) Թարգմանությունը՝ որպես գեղարվեստական կերպարի վերստեղծման գործընթաց Վ. Ս. Մոեմի վեպերում («Ստրկություն մարդկային», «Լուսին և վեցպենսանոց», «Թատրոն»). PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Մանուկ Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտ.

Զաքարյան, Գրիգոր Լյուդվիգի (2014) Տեղական հումքով ջերմամեկուսիչ նյութերի էներգախնայող տեխնոլոգիայի մշակում. PhD thesis, Երևանի ճարտարապետության և շինարարության պետական համալսարան.

Զոհրաբյան, Էլֆիք Նշանի (2014) Վիլյամ Սարոյանի փոքր թատերախաղերը. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտ.

Զոհրաբյան, Շուշանիկ Գևորգի (2014) Վարդգես Սուրենյանցի նկարների կոմպոզիցիոն-տարածաչափական առանձնահատկությունները. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Արվեստի ինստիտուտ.

Է

Էբրահիմի, Մասումեհ (2014) Դևերն ու դիվական աշխարհը իրանական ժողովրդական հավատալիքներում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ.

Էլիզբարյան, Նարինե Աղասինի (2014) Ներդրումների խթանման հիմնախնդիրները ՀՀ զբոսաշրջության ոլորտում. PhD thesis, Եվրոպական տարածաշրջանային ակադեմիա.

Էլոյան, Սուրեն Ժորայի (2014) Հարկային պարտավորությունների կառավարման բարելավման ուղիները ՀՀ-ում. PhD thesis, Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան.

Թ

Թադևոսյան, Դավիթ Ռաֆայելի (2014) Մոլիբդենի սուլֆիդային խտանյութերից բարձր ջերմաստիճանային ինքնատարածվող սինթեզի մեթոդով մոլիբդենի օքսիդի և սիլիցիդի ստացման տեխնոլոգիաների մշակում. PhD thesis, Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարան (Պոլիտեխնիկ).

Թադևոսյան, Համլետ Աշոտի (2014) Արտահանման ռազմավարության կատարելագործման ուղիները վերամշակող կազմակերպություններում (ՀՀ նյութերով). PhD thesis, ԵՊՀ.

Թամարյան, Լևոն Սայաթնովայի (2014) Բազմամասնիկային համակարգերի խճճվածության երկրաչափական չափը և Շմիդտի վերլուծությունը. PhD thesis, Ա. Ի. Ալիխանյանի անվան ազգային գիտական լաբարատորիա.

Թավադյան, Արսեն Աշոտի (2014) Հակամրցակցային համաձայնությունների կարգավորման իրավական հիմնախնդիրները ՀՀ-ում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Թերզյան, Աննա Միհրանի (2014) Սերպենտինների կառուցվածքային առանձնահատկությունների ազդեցությունը ջերմաթթվային մշակման և լուծահանման գործընթացների վրա. PhD thesis, Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարան.

Թերզյան, Արամ Տիգրանի (2014) Էներգետիկ շահերի ապահովման հիմնահարցը Հարավային Կովկասում Եվրոպական Միության քաղաքականության մեջ (քաղաքական չափումներ). PhD thesis, ՀՀ ՊՆ Դ. Կանայանի անվան ազգային ռազմավարական հետազոտությունների ինստիտուտ.

Թեքկոզյան, Վահան Աշոտի (2014) Մակերևութային ալիքների գրգռումը և տեղայնացումը մետաղական թաղանթում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Թովմասյան, Արմինե Քաջիկի (2014) Քաղաքային բնակավայրերի բնապահպանական հիմնախնդիրների ուսումնասիրման մեթոդիկան ավագ դպրոցում. PhD thesis, Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան.

Թովմասյան, Գայանե Ռուբիկի (2014) Առողջարանային-վերականգնողական զբոսաշրջության զարգացման հիմնական ուղիները ՀՀ-ում. PhD thesis, Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան.

Թովմասյան, Խաչատուր Ժիրայրի (2014) OFDM ազդանշանների կիրառումը ռադիոլոկացիոն խնդիրներում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Ռադիոֆիզիկայի և էլեկտրոնիկայի ինստիտուտ.

Թովմասյան, Սուրեն Վլադիմիրի (2014) Մշտական գործող իրական ժամանակում աշխատող GNSS ռեֆերենց համակարգերի ներդրման արդյունավետությունը Հայաստանի Հանրապետությունում. PhD thesis, Երևանի ճարտարապետության և շինարարության պետական համալսարան.

Թորոսյան, Հասմիկ Շալիկոյի (2014) Երկլեզու անձի ես-կոնցեպցիայի առանձնահատկությունները. PhD thesis, Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան.

Թումանյան, Արուս Արշակի (2014) Լոռվա սարահարթի ջրաճահճային ֆլորան և դրա պահպանության խնդիրները. PhD thesis, Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների ազգային ակադեմիա.

Թումանյան, Հեղինե Սարգսի (2014) Ռեալիզմի առանձնահատկությունները Ջոն Սթայնբեքի վեպերում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտ.

Թումանյան, Սվետլանա Ռոմիկի (2014) Անհատական և ազգային ինքնության խնդիրները Էլգին Գրոսքլոուսի ստեղծագործություններում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտ.

Թունյան, Լիլիթ Լյովայի (2014) Համաստեղի արձակի պոետիկան. PhD thesis, ԵՊՀ.

Թոփչյան, Արամ Ստեփանի (2014) Ուիլյամ Շեքսպիրի «Համլետ»-ն արևմտյան գրականության մեջ. Doctor of Sciences thesis, ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտ.

Թոփչյան, Վարդան Հակոբի (2014) Ինֆորմացիայի նկատմամբ սեփականության իրավունքը պահպանող հաշվարկներ. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտ.

Թոփչյան, Տիգրան Ռուբենի (2014) Բիզնես պրոցեսների օպտիմիզացիայի խնդիրները կրթական համակարգի օրինակի վրա. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտ.

Թևոսյան, Մարիա Վռամի (2014) Անձի մտածողության առանձնահատկությունների և կոնֆլիկտայնության հարաբերակցությունը. PhD thesis, Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան.

Ժ

Ժամհարյան, Գագիկ Աղասու (2014) Հայաստանի կոմկուսի ներկուսակցական կյանքը առօրեականության համատեքստում (1920-1930-ական թվականներ). PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտ.

Ի

Իսկանդարյան, Սիմա Ալբերտի (2014) Երեխաների իրավունքների պաշտպանության սահմանադրաիրավական երաշխիքները Հայաստանի Հանրապետությունում. PhD thesis, ՀՀ Պետական կառավարման ակադեմիա.

Իվանյան, Գոհար Անաստասի (2014) Ճարտարապետաշինարարական կրթության որակի կառավարման բարելավման ուղիները. PhD thesis, ԵՊՀ.

Լ

Լևոնյան, Լևոն Հովհաննեսի (2014) Տնտեսական գործունեության ազդեցությունը ջրի որակի և ջրամատակարարման կառավարման վրա. PhD thesis, ՀՀ ակադեմիկոս Ի.Վ. Եղիազարովի անվան ջրային հիմնահարցերի և հիդրոտեխնիկայի ինստիտուտ.

Խ

Խալաթյան, Անի Սարգսի (2014) ՀՀ էներգետիկայի սեկտորի ներդրումային գործոնի մոդելավորման հիմնահարցը անորոշության պայմաններում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Խաղանիֆարդ, Միթրա (2014) Ամուսինների կողմից կանանց նկատմամբ բռնության երևույթը ժամանակակից Իրանում, սոցիոլոգիական վերլուծություն (Թեհրանի օրինակով). PhD thesis, ԵՊՀ.

Խաչատրյան, Տիգրան Սերգեյի (2014) Թիրեոտրոպ և թիրեոիդ հորմոնների կոնցենտրացիայի փոփոխության հասակային առանձնահատկությունները առնետների արյան մեջ ենթակլինիկական հիպոթիրեոզի ժամանակ. PhD thesis, ԵՊՀ.

Խաչատրյան, Բագրատ Հմայակի (2014) Էխինոկոկոզի թրթուրային շրջանի ազդեցությունը խոշոր և մանր եղջերավոր կենդանիների մսի և ենթամթերքների սննդային արժեքի վրա. PhD thesis, Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների ազգային ակադեմիա.

Խաչատրյան, Էդգար Արմենի (2014) Հերոսի կերպարի առանձնահատկությունները Օրհան Քեմալի ստեղծագործություններում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտ.

Խաչատրյան, Լինդա Ալբերտի (2014) Մարտինգալ-տարբերության պատահական դաշտեր և նրանց որոշ կիրառությունները. PhD thesis, ԵՊՀ.

Խաչատրյան, Լևոն Ժիրայրի (2014) Ռազմական ոլորտի լեզվի առանձնահատկությունները հայերենում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հրաչյա Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ.

Խաչատրյան, Սիրարփի Ռուբիկի (2014) Ածականի բառաքերականական կարգերի ուսուցումը միջին դպրոցում. PhD thesis, Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան.

Խաչատրյան, Սոնա Ժիրայրի (2014) Աղստև գետի և նրա ջրահավաք ավազանի էկոլոգիական բնութագիրը. PhD thesis, Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների ազգային ակադեմիա.

Խաչատրյան, Սուսաննա Անդրուշի (2014) Կոստանդնուպոլիսի հայ ամիրայությունը (1750-1860-ական թթ.). PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտ.

Խաչատրյան, Սուրեն Արտաշեսի (2014) Տրամաբանական ծրագրերի օպտիմիզացման մասին. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտ.

Խաչատրյան , Իրինա Էդուարդի (2014) Աշխարհագրության և ֆիզիկայի միջառարկայական կապերը որպես դպրոցականի տրամաբանական մտածողության զարգացման գործոն. PhD thesis, Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան.

Խաչիկյան, Արման Աշոտի (2014) Հայաստանի Հանրապետության և Եվրոպական Միության հարաբերությունները 1992-2013 թվականներին. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտ.

Խեյրոլլահ, Ալի Հեյդարի (2014) Կրոնի և փիլիսոփայության փոխհարաբերության հարցը իրանական մշակույթում (9-13 դդ.). PhD thesis, ԵՊՀ.

Խզարջյան, Արամ Անդրանկի (2014) RTL կոմպիլյատորների շահագործման ավտոմատացման գործիքային, ծրագրային միջոցների հիմնավորում և մշակում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտ.

Խոդակարամի, Յահյա (2014) Տարբեր ստրուկտուրային հողերում Robinia pseudoacacia L., Cupressus arizonica Greene և Fraxinus rotundifolia Mill. ծառատեսակների կողմից կապարի և կադմիումի աբսորբցիայի ընթացքի համեմատական գնահատումը. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ.

Խոջոյան, Նարեկ Արմենի (2014) Շաքարի ճակնդեղի ցանքերում առավել տարածված վնասատուների դեմ ինտեգրացված պայքարի մշակումը ՀՀ Շիրակի հարթավայրային գոտում. PhD thesis, Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան.

Խուդոյան, Տիգրան Մելիքի (2014) Լոկալ կոմպակտ և լիովին ռեգուլյար տարածությունների վրա որոշված սահմանափակ անընդհատ ֆունկցիաների հանրահաշվի մասին. PhD thesis, ԵՊՀ.

խլոպուզյան, Ռայա Համլետի (2014) Ավտոտրանսպորտի արտանետումների ազդեցությունը Երևան և Ալավերդի քաղաքների էկոլոգիական իրավիճակների վրա. PhD thesis, ԵՊՀ.

Ծ

Ծառուկյան, Կարեն Հայկի (2014) Միզապարկի քաղցկեղի բուժման արդյունքների բարելավումը բիպոլյար ներմիզուկային մասնահատման կիրառմամբ. PhD thesis, Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան.

Ծատրյան, Մայա Սամվելի (2014) Բուսական միջուկով հացի մեջ օգտագործվող վայրի բույսերի տարածվածությունը ԼՂՀ-ում, նրանց կենսաբանական առանձնահատկությունները և մշակության մեջ ներդնելու հնարավորությունները. PhD thesis, Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան.

Կ

Կաղյան, Սահակ Իգորի (2014) Շարժական «խելացի» սարքավորումների տվիչների տվյալների վերլուծության արդյունավետ մեթոդների մշակում և իրականացում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտ.

Կարախանյան, Արմեն Ռաֆայելի (2014) Անձնակազմի կառավարման կատարելագործման գերակայությունները առևտրային կազմակերպություններում /ՀՀ առևտրային բանկերի նյութերով/. PhD thesis, Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան.

Կարապետյան, Գևորգ Առաքելի (2014) Թվային պատկերներում վնասված տիրույթների քողարկման մեթոդների մշակումը և իրականացումը. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ ինֆորմատիկայի եվ ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտ.

Կարապետյան, Հովհաննես Միխաիլի (2014) Հարկային համակարգի կատարելագործման ուղիները Հայաստանի Հանրապետությունում. PhD thesis, Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան.

Կարապետյան, Նելլի Զավենի (2014) Սովորողների էկոլոգիական կրթության և դաստիարակության առանձնահատկությունները հիմնական դպրոցում. PhD thesis, Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան.

Կարապետյան, Վարազդատ Գագիկի (2014) Արտահանման վարկերի ապահովագրության կառուցակարգերի զարգացման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. PhD thesis, Հայ-Ռուսական (Սլավոնական ) համալսարան.

Կիրակոսյան, Հասմիկ Լենդրուշի (2014) Երկրաշարժի նկատմամբ բնակչության սոցիալ-հոգեբանական խոցելիության նվազեցման ուղիները. PhD thesis, Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան.

Կոբելյան, Արթուր Խաչիկի (2014) Հաարի դասական և ընդհանրացված համակարգերով ոչ գծային մոտարկումներ. PhD thesis, ԵՊՀ.

Կոբելյան, Խաչատուր Սուրիկի (2014) Ցեղասպանության թանգարանների կազմակերպման և ցուցադրությունների համեմատական վերլուծություն. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ.

Կոստանյան, Հեղինե Արթուրի (2014) ՀՀ հողերի դեգրադացիայի ռիսկի գնահատումը (Լոռու մարզի օրինակով). PhD thesis, ԵՊՀ.

Կռոյան, Նարինե Կառլոսի (2014) Անձնակազմի շեղվող վարքագծի կանխարգելման և կառավարման առանձնահատկությունները ՀՀ կազմակերպություններում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Հ

Հախումյան, Արսեն Ալեքսանդրի (2014) Միլիմետրային և ենթամիլիմետրային ալիքները ռադիոֆիզիկայի հետազոտական և կիրառական խնդիրներում. Doctor of Sciences thesis, ՀՀ ԳԱԱ Ռադիոֆիզիկայի և էլեկտրոնիկայի ինստիտուտ.

Հախվերդյան, Նազելի Սերյոժայի (2014) Մտածողության ոճերի դրսևորման առանձնահատկությունները իմացական խնդիրների բազմատարբերակային լուծման գործընթացում. PhD thesis, Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան.

Հակոբյան, Անի Վալերիի (2014) Ավագ դպրոցականների արժեքային կողմնորոշումների ձևավորման ուղիները. PhD thesis, ԵՊՀ.

Հակոբյան, Անուշ Գրիգորի (2014) Կոմպոստի միկրոֆլորայից սպորավոր բակտերիաների անջատումը, նույնականացումը և նրանց ազդեցության ուսումնասիրությունը Agaricus bisporus ուտելի սնկի զարգացման վրա. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ «Հայկենսատեխնոլոգիա» ԳԱԿ ՊՈԱԿ.

Հակոբյան, Լևոն Ռոբերտի (2014) UNL լեզվից դեպի բնական լեզու փոխարկման կանոնների հավաքածուների ընդլայնման և ուղղման ավտոմատացված համակարգ. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտ.

Հակոբյան, Հայկ Երջանիկի (2014) Պատարագների պատվիրման առանձնահատկությունները վիմագիր և մատենագիր աղբյուրներում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Հակոբյան, Մարիաննա Պողոսի (2014) Ճնշումային համակարգերի անվտանգ շահագործման և պահպանման առանձնահատկությունները. PhD thesis, Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան.

Հակոբջանյան, Անահիտ Արմենի (2014) Կարգավորիչ սպիտակուցների գեների էքսպրեսիան և օքսիդային գործընթացները ծերացման և ուղեղի իշեմիկ կաթվածի դեպքում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտ.

Հայրապետյան, Արշակ Կարենի (2014) Եվրոպական Միության գործունեության իրավական հիմքերը Հարավային Կովկասում խաղաղության և կայունության հաստատման գործում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Հայրապետյան, Դանիել Թովմասի (2014) Խոտհավաքի մեքենաների ու փոխադրամիջոցների շահագործական հուսալիության և արդյունավետության բարձրացման տեխնոլոգիական միջոցառումների մշակում. PhD thesis, Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան.

Հայրապետյան, Թամար Լազարի (2014) Խորհրդանշային ցուցիչները հայ ժողովրդական հեքիաթներում և վիպապատմական բանահյուսության մեջ. Doctor of Sciences thesis, ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտ.

Հայրապետյան, Լուսինե Խաչատուրի (2014) Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս Վազգեն Առաջինը մանկավարժ. PhD thesis, ԵՊՀ.

Հայրապետյան, Համլետ Գրիշայի (2014) Ձախ փորոքի ստորին տեղակայման սրտամկանի սուր ինֆարկտի ժամանակ աջ փորոքի վնասման նշանակությունը հիվանդության կլինիկական ընթացքի, մոտակա և հեռակա ելքի տեսանկյունից, էխոսրտագրային կանխագուշակիչ ցուցանիշների մշակում. Doctor of Sciences thesis, Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան.

Հայրապետյան, Վահրամ Տորիկի (2014) Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կաթնասունների ֆաունան. Doctor of Sciences thesis, ՀՀ ԳԱԱ.

Հարությունյան, Թամարա Հենրիկի (2014) Ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի փոխանցման մեխանիզմների ազդեցության գնահատման մոտեցումները ՀՀ-ում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Հարությունյան, Ամալյա Ռաֆիկի (2014) Գունիմաստների լեզվական դրսևորումները ժամանակակից ֆրանսերենում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Հարությունյան, Գայանե Նորիկի (2014) Քննադատական մտածողության տեխնոլոգիան որպես կրտսեր դպրոցականների ճանաչողական կարողությունների զարգացման միջոց արդի դպրոցում. PhD thesis, Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան.

Հարությունյան, Գառնիկ Արմենակի (2014) Կանոնական բնագրերը և հայ եկեղեցական իրավունքի պատմության խնդիրները (V-VIII դարեր). PhD thesis, ԵՊՀ.

Հարությունյան, Եվա Վիկտորի (2014) Ճապոնիայի քաղաքականությունը Պարսից ծոցի տարածաշրջանում և Ծոցի համագործակցության խորհուրդը (1981-2011 թթ.). PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Արևելագիտության ինստիտուտ.

Հարությունյան, Լիանա Միխայիլի (2014) Ընտանիքում արդյունավետ դաստիարակության կազմակերպման մանկավարժական պայմանները. PhD thesis, ԵՊՀ.

Հարությունյան, Խաչիկ Արամի (2014) XIV-XV դարերի հայերեն ձեռագրերի հիշատակարանների լեզուն. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հրաչյա Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ.

Հարությունյան, Հայկ Վաչագանի (2014) Վաղաժամ դեկոմպրեսիոն որովայնահատումը համակարգային բորբոքային ռեակցիայի համախտանիշով հիվանդների մոտ. PhD thesis, Մ. Հերացու անվան Երևանի պետական բժշկական համալսարան.

Հարությունյան, Հասմիկ Թելմանի (2014) Հովհաննես Թումանյանը և հայ ազգագրությունը. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ.

Հարությունյան, Հովհաննես Կարապետի (2014) Գյուղատնտեսական հողօգտագործման արդյունավետության բարձրացման հիմնախնդիրները (Արմավիրի մարզի օրինակով). PhD thesis, Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան.

Հարությունյան, Մարգարիտ Արտաշեսի (2014) Հեղեղային հոսքերի հիդրավլիկական կառավարման մեթոդների կատարելագործումը. PhD thesis, Երևանի ճարտարապետության և շինարարության պետական համալսարան.

Հարությունյան, Նատալյա Արամի (2014) Պրոբիոտիկների ազդեցությունը պարբերական հիվանդությամբ հիվանդերի աղիքային միկրոֆլորայի վրա. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ «Հայկենսատեխնոլոգիա» ԳԱԿ ՊՈԱԿ.

Հարությունյան, Նարինե Վահանի (2014) Գեոդեզիական մեթոդներով երկրակեղևի ձևախախտումների դինամիկայի ուսումնասիրումը մերձերևանյան գեոդինամիկական պոլիգոնում. PhD thesis, Երևանի ճարտարապետության և շինարարության պետական համալսարան.

Հարությունյան, Ռուզաննա Ռազմիկի (2014) Հակամանրէային կենսաարգասիքների ազդեցության ուսումնասիրությունը որոշ ախտածին մանրէների վրա. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ «Հայկենսատեխնոլոգիա» ԳԱԿ ՊՈԱԿ.

Հարությունյան, Վահրամ Լյովայի (2014) Սպառողական զամբյուղի վիճակագրական ուսումնասիրությունը (ՀՀ օրինակով). PhD thesis, Հայ-Ռուսական (Սլավոնական) համալսարան.

Հարությունյան, Տաթեվիկ Հովսեփի (2014) Հասարակական իդեալը և նրա փոխակերպումները հետխորհրդային հայ մամուլում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Հարությունյան, Ֆրունզիկ Ավագի (2014) Վայոց ձորի աբորիգեն խաղողի քիչ տարածված սորտերից և կլոններից բնական գինիների ստացման տեխնոլոգիայի կատարելագործումը. PhD thesis, Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան.

Հարությունյան , Վարդուշ Նորայրի (2014) Համադրական և վերլուծական բայերի համակարգային փոխառնչությունները ժամանակակից ֆրանսերենում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Հմայակյան, Մարգար Սիմոնի (2014) Իջևանի միջազգային սիմպոզիումների քարարձանների գեղարվեստական առանձնահատկությունները. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Արվեստի ինստիտուտ.

Հովաննիսյան, Վանուշ Սենեքերիմի (2014) Ալմաստային ապարաքայքայիչ գործիքների շահագործման ցուցանիշների վրա կառուցվածքային պարամետրերի ազդեցության հետազոտումը. PhD thesis, Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարան.

Հովհաննիսյան, Աշխեն Հայկի (2014) ՀՀ տարածքի բնական աղետների պոտենցիալ վտանգավորության և խոցելիության համալիր ուսումնասիրության սկզբունքները ռիսկի գնահատման նպատակով. PhD thesis, ԵՊՀ.

Հովհաննիսյան, Արծրուն Կարապետի (2014) Բանակաշինությունը Հայաստանի Հանրապետությունում 1992-2010թթ. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտ.

Հովհաննիսյան, Արմեն Արտաշեսի (2014) Նոր երևան եկած կամ նոր հանգամանքներով վերջնական դատավարական որոշումների վերանայման հիմնահարցերը ՀՀ քրեական դատավարությունում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Հովհաննիսյան, Դավիթ Հենրիի (2014) Որոշ դեղաբույսերի էքստրակտների ազդեցության կենսաքիմիական մեխանիզմները. PhD thesis, ԵՊՀ.

Հովհաննիսյան, Թամարա Գագիկի (2014) Ձեռնարկատիրական ձիրքի կիրառման և կառավարման առանձնահատկությունները ՀՀ-ում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Հովհաննիսյան, Ռաֆայել Վաղինակի (2014) Նանոկառուցվածքային գազային սենսորներ. PhD thesis, ԵՊՀ.

Հովհաննիսյան, Ռուզան Զոհրաբի (2014) Հանրահաշվական բազմամակարդակային վերապայմանավորիչների կառուցումը փոքրագույն քառակուսիների մեթոդում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Հովհաննիսյան, Սիրանուշ Գառնիկի (2014) Տեքստը էլեկտրոնային հաղորդակցման մեջ. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հրաչյա Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ.

Հովսեփյան, Մարինե Գագիկի (2014) Ֆրանսերենով բանավոր հաղորդակցման քերականական մեխանիզմների ձևավորումը տարրական դպրոցում. PhD thesis, Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան.

Հուման, Հումայունի (2014) Եգիպտացորենի (Zea mays L.) տարբեր հիբրիդների աճի և զարգացման վրա ջրային սթրեսի (ոռոգման պակասի) ազդեցության ֆիզիոլոգիական ասպեկտները քարաջի (Իրան) պայմաններում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ.

Հունանյան, Լեռնիկ Սուրիկի (2014) ԴՆԹ-ի հետ հիպերիցինի և պոդոֆիլոտոքսինների փոխազդեցության ուսումնասիրությունը մոլեկուլային դինամիկայի մեթոդի օգնությամբ. PhD thesis, ԵՊՀ.

Ղ

Ղազարյան, Արմենուհի Սերիկի (2014) Միջմշակութային հեռահաղորդակցական կարողությունների ձևավորումը անգլերենի մասնագիտական կողմնորոշման դասընթացում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Ղազարյան, Իզաբելլա Արտավազդի (2014) Քաղաքական գործչի վերաբերյալ պատկերացումները՝ որպես քաղաքական իմիջի ձևավորման գործոն. PhD thesis, Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան.

Ղազարյան, Վանյա Լավրենտիկի (2014) Հարկաբյուջետային հարաբերությունների զարգացման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Ղազարյան, Քրիստինե Սերգեյի (2014) Գործադուլի իրավական կարգավորման խնդիրները (իրավահամեմատական վերլուծություն ՀՀ օրենսդրության հիման վրա). PhD thesis, Հայ-Ռուսական (Սլավոնական ) համալսարան.

Ղալթախչյան, Սիրանուշ Խաչատուրի (2014) Անգլերեն պերսուազիվ հաղորդակցության լեզվագործաբանական հայեցակերպը (առցանց էլեկտրոնային խնդրագրում). PhD thesis, ԵՊՀ.

Ղանբարի, Մոհամմադ (2014) Սանգեսարի բարբառը. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հր. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ.

Ղուլղազարյան, Լուսինե Գուրգենի (2014) Սալերի և թաղանթների տարածական դինամիկական խնդիրների ասիմպտոտիկ լուծումներ. Doctor of Sciences thesis, ՀՀ ԳԱԱ Մեխանիկայի ինստիտուտ.

Ղուլյան, Արթուր Կառլենի (2014) Տնտեսության հարկային կարգավորման արդյունավետության գնահատումը (ՀՀ օրինակով). PhD thesis, Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան.

Ղուլյան, Կարինե Էդուարդի (2014) Ախուրյան գետի ջրահավաք ավազանի երկրաբնապահպանական գնահատում (արևելյան տարածք). PhD thesis, ԵՊՀ.

Ղուլյան, Ռուզան Ռաֆիկի (2014) Տնտեսության զարգացման հիմնախնդիրները Արմավիրի մարզում. PhD thesis, Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան.

Ղևոնդյան, Ռոբերտ Վլադիմիրի (2014) Էթնիկ խմբերը որպես գլոբալ քաղաքացիական հասարակության դերակատարներ. PhD thesis, ՀՀ ՊՆ Դրաստամատ Կանայանի անվան Ազգային ռազմավարական հետազոտությունների ինստիտուտ .

Մ

Մադաթյան, Գայանե Գերասիմի (2014) Գյուղական բնակավայրերի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի կառավարման հիմնական ուղիները. PhD thesis, Եվրոպական տարածաշրջանային ակադեմիա.

Մադոյան, Արփինե Համլետի (2014) Քննադատման պերլոկուտիվ ազդեցության դրսևորումն անգլերեն գեղարվեստական դիսկուրսում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Մաթևոսյան, Թամարա Պերճի (2014) Լեզվամշակութային իրազեկության զարգացումը բնագրային ֆիլմերի միջոցով անգլերենի մասնագիտական դասընթացում. PhD thesis, Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան.

Մալաս, Կամալ Ադնան (2014) Խոշոր շինարարական ծրագրերի գնահատման մեթոդաբանությունը և դրանց հետ կապված վեճերի լուծումը. PhD thesis, ԵՊՀ.

Մահմուդ, Նուրբախշ Վելաշեդի (2014) Մակրոտնտեսական կայունացման քաղաքականությունը և դրա հետևանքները զարգացող երկրներում (Իրանի օրինակով). PhD thesis, ԵՊՀ.

Մահվաշ, Լոթֆի Նեզամի (2014) Իրանի հայկական դպրոցները. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտ.

Մամիկոնյան, Գառնիկ Լյովայի (2014) Բնակչության պարենային ապահովության տնտեսավիճակագրական գնահատման մեթոդաբանությունը և վերլուծությունը (ՀՀ տվյալներով). PhD thesis, Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան.

Մամիկոնյան, Կարեն Հովհաննեսի (2014) Վարկային քաղաքականության բարելավման և սինդիկացված վարկավորման ուղիները Հայաստանի Հանրապետությունում. PhD thesis, Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան.

Մանուկյան, Գևորգ Վարդանի (2014) Հայաստանի Հանրապետության բնական ռեսուրսների հողատեղեկատվական համակարգի ստեղծումը. PhD thesis, Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան.

Մանուկյան, Եսթեր Սոսի (2014) Գեոէլեկտրական մեթոդների կիրառման առանձնահատկությունները և հնարավորությունները հրաբխային մարզերում ջրաերկրաբանական շրջանացման նպատակով (Սևանա լճի ջրհավաք ավազանի օրինակով). PhD thesis, ԵՊՀ.

Մանուկյան, Նարինե Գագիկի (2014) Ներիմաստի դրսևորումը երկխոսության մեջ (անգլերեն նյութի հիման վրա). PhD thesis, ԵՊՀ.

Մանուչարյան, Մերի Գագիկի (2014) Գույքային ապահովագրության վիճակը և զարգացման ուղիները Հայաստանի Հանրապետության ագրարային համակարգում. PhD thesis, Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան.

Մանուչարյան, Վարդանուշ Գրիգորի (2014) Մարդկային ռեսուրսների կառավարման կատարելագործման ուղղությունները ՀՀ հեռահաղորդակցության ոլորտում. PhD thesis, Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան.

Մաջդ, Մանդանա Խոսրավանի (2014) Ավանդույթն ու նորույթը քրդերի հարսանիքում (Իրանի Քուրդիստանի և Արևմտյան Ազարբայջան նահանգներ). PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ.

Մաջիդ, Լողմանփուր (2014) Անտառային էկոհամակարգերի կոլեկտիվ կառավարման մեթոդի գնահատումը՝ դրանց կայուն օգտագործման և էկոլոգիական ամբողջականության պահպանման նպատակով ԻԻՀ մազանդարանի պայմաններում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ.

Մատինյան, Էմմա Էդիկի (2014) Տրիազենային, տրիազենային և ազոխումբ պարունակող հիմնական շղթայում զուգորդված պոլիարիլենների սինթեզը և ուսումնասիրությունը. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ օրգանական եվ դեղագործական քիմիայի գիտատեխնոլոգիական կենտրոն.

Մարգարյան, Գրիգոր Համբարձումի (2014) Բյուջետային միջոցների ռացիոնալ կառավարման և պետական գնումների համակարգի կատարելագործման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Մարգարյան, Տիգրան Մելքոնի (2014) Շենոնյան ծածկագրման համակարգում տեղեկությունների պահպանման հետազոտում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտ.

Մարգարյան, Տիգրան Սուրիկի (2014) Թթենի սևի տերևների նյարդապաշտպան ազդեցության ուսումնասիրությունը ուղեղի տեղային իշեմիայի պայմաններում. PhD thesis, Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան.

Մարգարյան, Արմեն Սևակի (2014) Միտոգենով ակտիվացվող p38 պրոտեին կինազի և պրոտեինազների նոր ցածրամոլեկուլային արգելակիչների ընտրություն և հետազոտություն. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ «Հայկենսատեխնոլոգիա» ԳԱԿ ՊՈԱԿ.

Մարգարյան, Գոռ Արարատի (2014) Վանական հողատիրությունը և ապահարկության իրավունքը Արևելյան Վրաստանում XVI-XVIII դարերում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Արևելագիտության ինստիտուտ.

Մարգարյան, Երվանդ Հրանտի (2014) Միհրականությունը առաջավոր Ասիայի և միջերկրածովյան ավազանի քաղաքական և կրոնահոգևոր համակարգում. Doctor of Sciences thesis, ՀՀ ԳԱԱ Արևելագիտության ինստիտուտ.

Մարգարյան, Տիգրան Մելքոնի (2014) Շենոնյան ծածկագրման համակարգում տեղեկությունների պահպանման հետազոտում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտ.

Մարկոսյան, Աննա Արմենի (2014) PR-լրագրության զարգացման առանձնահատկությունները և օրինաչափությունները Հայաստանի զանգվածային լրատվամիզոցներում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Մարկոսյան, Արմեն Աշոտի (2014) Ավտոտրանսպորտային միջոցների ապահովագրության միջազգային փորձի կիրառման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. PhD thesis, Հայ-Ռուսական (սլավոնական ) համալսարան.

Մարմարյան, Գայանե Յուրիի (2014) Մանր եղջերավոր կենդանիների ազոտային փոխանակության տեսակային և միջցեղային առանձնահատկությունները. Doctor of Sciences thesis, ԵՊՀ.

Մարտիրոսյան, Անուշ Սամվելի (2014) Զուգամիտության և միակության հարցեր որոշ օրթոնորմավորված սպլայն համակարգերով շարքերի համար. PhD thesis, ԵՊՀ.

Մարտիրոսյան, Հայկ Մուրադի (2014) Հայաստանի օգնության Գերմանական միության Ֆրանկֆուրտի կոմիտեն և նրա գործունեությունն Օսմանյան կայսրության հայաշատ վայրերում 1896-1919թթ. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Արևելագիտության ինստիտուտ.

Մարտոյան, Գևորգ Համլետի (2014) ՋՋԷՌ-440 ռեակտորների նեյտրոնաֆիզիկական բնութագրերի ուսումնասիրությունը եռաչափ տիրույթում. PhD thesis, Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարան.

Մելիքյան, Լիլիթ Ռաֆայելի (2014) Դիզայնի ձևավորման գեղարվեստակիրառական և հասարակական նախադրյալները Հայաստանում 1960-80-ական թվականներին. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Արվեստի ինստիտուտ.

Մելիքյան, Մակար Նորայրի (2014) Միավորված Ազգերի Կազմակերպության խաղաղապահ գործողությունները 1948-2005 թթ. PhD thesis, ՀՀ ՊՆ Դրաստամատ Կանայանի անվան Ազգային ռազմավարական հետազոտությունների ինստիտուտ .

Մելքոնյան, Արմինե Մուշեղի (2014) Դավիթ Անհաղթի «Ներբողեան ի սուրբ խաչն աստուածընկալ» երկը և դրա մեկնությունները (պատմագիտական և աստվածաբանական վերլուծություն). PhD thesis, ԵՊՀ.

Մելքոնյան, Լուիզա Արմենի (2014) Բառապաշարային տեղաշարժերը արդի հայերենում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հրաչյա Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ.

Մելքոնյան, Նարեկ Մակարի (2014) Ապահովագրման գործընթացի մոդելավորումը անորոշության պայմաններում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Մեհդի, Նասիրի (2014) Էպիկական ժանրերից դրամատիկական ժանրերի փոխառնության հիմնախնդիրները. PhD thesis, ԵՊՀ.

Մեհրաբյան, Մարիամ Վաչագանի (2014) Թրաֆիքինգի սոցիալ-հոգեբանական պատճառներն ու վաղ կանխարգելման ուղիները. PhD thesis, Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան.

Մեհրդադ, Բորդբար Թահերգուրաբի (2014) Եվրոպայի պետաիրավական կառուցվածքի և սահմանների տարածաժամանակային փոփոխությունները (աշխարհաքաղաքական ուսումնասիրություն). PhD thesis, ԵՊՀ.

Մեղրյան, Զինավոր Շահենի (2014) Ինքնորոշման իրավունքի արդի հիմնահարցերը միջազգային իրավունքում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Մեյմանդի , Մուհամադ Ռեզա Սադեհ (2014) Կրթության և տնտեսական զարգացման փոխադարձ կապը Իրանում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Մինասյան, Արմինե Գագիկի (2014) ՀՀ տարածաշրջանների մրցակցային առավելություններն ու տնտեսական զարգացման մարքեթինգային հիմնախնդիրները. PhD thesis, Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան.

Մինասյան, Գայանե Հայկազի (2014) Սևան-Ամասիայի գոտու ապարներում տարրերի տեղաբաշխման երկրաբնապահպանական նշանակությունը. PhD thesis, ԵՊՀ.

Մինասյան, Լիլիթ Գեորգիի (2014) Թվային պատկերների մշակման վեյվլեթատիպ նոր ձևափոխությունների սինթեզում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտ.

Մինասյան, Հայկ Համլետի (2014) Դրամավարկային քաղաքականությունը ցանցային տնտեսության պայմաններում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Մինասյան, Մելինե Սաշայի (2014) Առևտրային բանկերի ներդրումային գործունեության զարգացման ուղիները (ՀՀ օրինակով). PhD thesis, Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան.

Մինասյան, Սրտավազդ Բաբկենի (2014) Ուոլշի կրկնակի շարքերի զուգամիտության որոշ հարցեր. PhD thesis, ԵՊՀ.

Միքայելյան, Աշխեն Սարմենի (2014) Ամերիկյան էքսպերիմենտալ պոեզիան XX-րդ դարի 1-ին կեսին. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտ.

Մխիթարյան, Անահիտ Ռոբերտի (2014) Ամուսնությունը և հարսանիքը հայոց մեջ՝ ըստ մատենագրական աղբյուրների (V-XVIII դդ.). PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ.

Մխիթարյան, Մարատ Ռազմիկի (2014) Կոշիկների ներսում միկրոկլիմայի հետազոտումը դրանց առողջապահական հատկությունների կատարելագործման նպատակով. PhD thesis, Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարան (Պոլիտեխնիկ).

Մկրտումյան, Արմինե Արամայիսի (2014) Դարձվածային հոմանիշները ժամանակակից հայերենում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հրաչյա Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ.

Մկրտչյան, Գայանե Վոլոդյայի (2014) Մայրենիի դասավանդման փուլերի հաջորդայնության հիմնախնդրի գիտամեթոդական հիմունքները տարրական դպրոցում. PhD thesis, Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան.

Մկրտչյան, Գնել Միքայելի (2014) Կողքային ռադիկալում հետերոցիկլիկ տեղակալիչներ և ացետիլենային խմբեր պարունակող օպտիկապես ակտիվ նոր ոչ սպիտակուցային ամինաթթուների ասիմետրիկ սինթեզ. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ «Կենսատեխնոլոգիա» ԳԱԿ ՊՈԱԿ.

Մկրտչյան, Կարեն Գուրգենի (2014) Հայ-իրանական հարաբերությունները 1991-2005 թթ. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտ.

Մկրտչյան, Հայկ Դերենիկի (2014) Թույլ կապակցված մշակովի հողերի ճակատային գութանի մշակում և պարամետրերի հիմնավորում. PhD thesis, Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան.

Մկրտչյան, Մուշեղ Կարենի (2014) Փամբակ-Սևան -Սյունիք ակտիվ խզվածքի հյուսիս-արևմտյան և հարավ-արևելյան հատվածների մորֆոստրուկտուրային և պալեոսեյսմաբանական առանձնահատկությունները. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Երկրաբանական գիտությունների ինստիտուտ.

Մկրտչյան, Ջոն Ասպուրակի (2014) Կոպրինային սնկերի ժամանակակից կարգաբանության խնդիրները և կենսաբանական առանձնահատկությունները. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ.

Մկրտչյան, Սարգիս Գարիկի (2014) Այծերի և ոչխարների արգանդի արյան անոթների և նյարդերի մակրո, միկրո մորֆոլոգիական կառուցվածքը. PhD thesis, Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան.

Մնացականյան, Կարեն Մյասնիկի (2014) «Խաչելության» պատկերագրական տիպը (X-XVI դարերի հայկական արվեստի օրինակով). PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Արվեստի ինստիտուտ.

Մնացականյան, Մարինա Նորիկի (2014) Մոր ագրեսիվ վարքի հոգեբանական պատճառները և կանխարգելման ուղիները. PhD thesis, Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան.

Մոհամմադ, Սայիդ Էրֆանի (2014) Նոր գլոբալ կանոնների և բարոյագիտության փիլիսոփայական հիմունքները. PhD thesis, ԵՊՀ.

Մոհամմադի, Մոհիեդդին (2014) Հանցագործության և պատժի հիմնահարցերը մուսուլմանական իրավական համակարգում (Իրանի Իսլամական Հանրապետության օրինակով). PhD thesis, Հայ-Ռուսական (Սլավոնական) համալսարան.

Մովսիսյան, Վահե Յուրիկի (2014) Անզգուշությամբ մահ պատճառելու քրեաիրավական և կրիմինալոգիական հիմնախնդիրները (իրավահամեմատական վերլուծություն). PhD thesis, Հայ-Ռուսական (սՍավոնական ) համալսարան.

Մորադխանի Հոջաթ, Ալիակբարի (2014) Melissa officinalis L. կալուսային և բջջա-կախութային կուլտուրայի սննդամիջավայրի օպտիմալացումը. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ «Հայկենսատեխնոլոգիա» ԳԱԿ ՊՈԱԿ .

Մուստաֆա, Ջեիդ Հսինո (2014) Կրտսեր դպրոցականների գիտելիքների ձևավորման մեթոդիկան «ֆիզիկական կուլտուրա» առարկայից. PhD thesis, Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան.

Մուրադյան, Զոհրաբ Զավենի (2014) ՀՀ Արաքսի ավազանի գետերի էքստրեմալ ելքերի հաշվարկը և ռիսկի գնահատումը. PhD thesis, ԵՊՀ.

Մուրադյան, Արթուր Կարենի (2014) Մարքեթինգային ռազմավարությունների ներդրման արդյունավետության հիմնախնդիրները (ՀՀ վարկային կազմակերպությունների օրինակով). PhD thesis, ԵՊՀ.

Մուրադյան, Գևորգ Սամվելի (2014) Ուրբանիզացված տարածքների սեյսմիկ միկրոշրջանացման մեթոդաբանական հիմունքները և կիրառվող երկրաֆիզիկական մեթոդների առանձնահատկությունները (Երևան քաղաքի օրինակով). PhD thesis, ԵՊՀ.

Մուրադյան, Կարեն Ռուբենի (2014) Ֆուրիեի կրկնակի շարքերի եռանկյուն և սեկտորային գումարների տարամիտության մասին. PhD thesis, Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների ազգային ակադեմիա.

Մուրադյան, Հրահատ Օգսենի (2014) Բնության մեջ նախագծի տեղափոխման և նշահարման գեոդեզիական աշխատանքների կատարելագործումը էլեկտրոնային տախեոմետրերով. PhD thesis, Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան.

Մուրադյան, Նարեկ Մաքսիմի (2014) Բանկային մրցակցության գնահատումը տնտեսամաթեմատիկական մեթոդներով. PhD thesis, ԵՊՀ.

Մուրադյան, Նարինե Ագրիբազի (2014) Առողջության առաջնային պահպանման համակրգում գյուղաբնակ ազգաբնակչության շրջանում զարկերակային գերճնշման ռիսկի գործոնների առանձնահատկությունները բուժկանխարգելիչ համալիր միջոցառումների կիրառման պայմաններում. PhD thesis, Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան.

Մուրադյան, Սուսաննա Վալերիի (2014) Տեսողության խանգարումներով երեխաների տարածության մեջ կողմնորոշվելու կարողության զարգացումը շարժախաղերի միջոցով. PhD thesis, Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան.

Մուրադյան, Վարդան Աշոտի (2014) Սովորողների ռազմահայրենասիրական դաստիարակության կատարելագործման ուղիներն ու միջոցները. PhD thesis, Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան.

Յ

Յակոբեան, Ալեքսան Յակոբի (2014) Բուն Աղուանքի եւ Հայոց Արեւելից կողմանց իշխանատոհմերը եւ արքայատոհմերը Թ-ԺԳ դարերում (պատմա-աղբիւրագիտական քննութիւն). Doctor of Sciences thesis, ՀՀ ԳԱԱ Արևելագիտության ինստիտուտ.

Յահյամասիհի, Անահիտ Իվանի (2014) Մուշեղ Հեդայաթի բանահյուսական ժառանգությունը. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտ.

Յայլոյան, Աննա Վոլոդյայի (2014) Մտավոր հետամնաց նախադպրոցականների փոխօգնության կարողությունների ձևավորման միջոցներն ու մեթոդները. PhD thesis, Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան.

Յուսեֆի, Աբդոլլահ (2014) Սակավաջրության ազդեցությունը կաղամբազգիների (Brassicaceae L.) ընտանիքի յուղատու որոշ տեսակների ագրոֆիզիոլոգիական հատկանիշների վրա ԻԻՀ Մաշհադի մարզի պայմաններում. PhD thesis, Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան.

Ն

Նազարեթյան, Խաչատուր Արտաշեսի (2014) Ձեռնարկությունների վարքագիծը ցանցային տնտեսության պայմաններում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Նազարյան, Լևոն Հենրիկի (2014) Ավագ դպրոցի բնագիտամաթեմատիկական հոսքում սովորողների ուսումնահետազոտական կարողությունների ձևավորման մանկավարժական պայմանները. PhD thesis, Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան.

Նազարյան, Հելեն Վարդանի (2014) Գլոմերուլոպաթիաների կլինիկական և հյուսվածքաբանական առանձնահատկությունները մանկական տարիքում. PhD thesis, Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան.

Նազարյան, Հռիփսիկ Լադիֆի (2014) Տեղակալված տետրահիդրոպիրանային օղակ պարունակող նոր ացետ-և պրոպիոնամիդների սինթեզը և կենսաբանական ակտիվությունը. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Օրգանական և դեղագործական քիմիայի գիտատեխնոլոգիական կենտրոն.

Նազարյան, Տիգրան Արայի (2014) Բյուրականյան առաջին և երկրորդ շրջահայությունների գալակտիկաների և հարևանների վիճակագրական ուսումնասիրություն. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Վ. Հ. Համբարձումյանի անվան Բյուրականի աստղադիտարան.

Նաղդալյան, Արմինե Նիկոլայի (2014) Սուր կորոնար համախտանիշի ընթացքի առանձնահատկությունները պարբերական հիվանդությամբ հիվանդ անձանց շրջանում. PhD thesis, Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան.

Նաջմեհ, Թորշիրզադ (2014) 5,5-դիմեթիլբենզո [h] խինազոլինների սինթեզը և կենսաբանական հատկությունները. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Օրգանական և դեղագործական քիմիայի գիտատեխնոլոգիական կենտրոն.

Նասիլյան, Տաթևիկ Մուշեղի (2014) ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի մասին գիտելիքների իմացության կարևորությունը հանրակրթական դպրոցում որպես դրա կանխարգելման կարևոր միջոց. PhD thesis, ԵՊՀ.

Նավասարդյան, Լուսինե Վիուլի (2014) Հայաստանի Հանրապետությունում տիպ 1 շաքարային դիաբետով հիվանդ երեխաների և դեռահասների թիրեուդային կարգավիճակի առանձնահատկությունները. PhD thesis, Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան.

Ներսիսյան, Գառնիկ Արիստակեսի (2014) Հարկման արդյունավետության գնահատման մոտեցումները Հայաստանի Հանրապետությունում. PhD thesis, Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան.

Նիկողոսյան, Գոռ Վաչագանի (2014) Փախստականների սահմանադրաիրավական կարգավիճակի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Նուրի, Ահմադ Սուլեյման (2014) Բեզիեյի կորերով տվյալների մոտարկման ալգորիթմների մշակում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Նուրիան, Խեյրոլլահ (2014) Ինտենսիվ թերապիայի բաժանմունքներում աշխատող բժիշկների և բուժքույրերի սթրեսին դիմակայելու առանձնահատկությունները՝ հուզական ինտելեկտի հարցարանի կիրառման միջոցով (Իրանում և Հայաստանում). PhD thesis, Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան.

Նռանյան, Վահան Բագրատի (2014) Գլանական արևային ջրատաքացուցչի կառուցվածքի և հաշվարկի մեթոդի մշակումը, նախագծումը և փորձարկումը. PhD thesis, Երևանի ճարտարապետության և շինարարության պետական համալսարան.

Շ

Շաբոյան, Կամո Ռաֆիկի (2014) Բուժտարահանման համակարգում վիրաբուժական օգնության կազմակերպումը լեռնային պայմաններում տեղային պատերազմների ժամանակ (ըստ ՀՀ նյութերի). PhD thesis, Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան.

Շալունց, Շուշանիկ Վլադիկի (2014) Որոտան գետի և նրա ջրահավաք ավազանի էկոլոգիական գնահատականը. PhD thesis, Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների ազգային ակադեմիա.

Շախպարյան, Լևոն Գագիկի (2014) Մարդու իրավունքների իրավական կարգավորման զարգացումը Հայաստանի երեք Հանրապետություններում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Շահբազյան, Լուիզա Դավիթի (2014) Աուդիտի որակի ապահովման խնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. PhD thesis, Հայ-Ռուսական (Սլավոնական ) համալսարան.

Շահբազյան, Լուսյա Վոլոդյայի (2014) Հինգանդամանի հետերոցիկլիկ համակարգերի շարքում պոտենցիալ պեստիցիդային ակտիվությամբ նոր միացությունների սինթեզը. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Օրգանական և դեղագործական քիմիայի գիտատեխնոլոգիական կենտրոն.

Շահզարի, Հաբիբ Ղոլամ (2014) Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների դերը Իրանի բարձրագույն կրթության որակի ապահովման համակարգում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Շահնազարյան, Ագնեսա Արտաշեսի (2014) Ունկնդրողական կարողունակությունների զարգացման վերահսկումը մասնագիտական անգլերենի դասընթացում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Շամիրյան, Անամարյամ Սարքիսի (2014) Երկկենցաղների լյարդի ուրեոթելիկ արգինազի կառուցվածքային առանձնահատկությունները՝ Rana ridibunda գորտի օրինակով. PhD thesis, ԵՊՀ.

Ո

Ոսկանյան, Անահիտ Զարզանդի (2014) Հայաստանի Հանրապետության զբոսաշրջության ոլորտում ինովացիոն գործունեության կառավարման հիմնախնդիրները. PhD thesis, Եվրոպական տարածաշրջանային ակադեմիա.

Ոսկանյան, Զարուհի Վիգենի (2014) Ալբերտո Մորավիայի «Չոչարա» և «Արհամարհանք» վեպերի հայերեն և ռուսերեն թարգմանությունների լեզուն (զուգադրական քննություն). PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հր. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ.

Ուզունյան, Քնարիկ Նելսոնի (2014) Կենսաբանության թեստերի կիրառման մեթոդական համակարգը հանրակրթական դպրոցում. PhD thesis, Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան.

Չ

Չախոյան, Նառա Ստաֆիկի (2014) Ավագ դպրոցականների մասնագիտական կողմնորոշման հիմնախնդիրը ժամանակակից դպրոցում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Չերիքի Չահարդահ, Միթրա Աբդոլլահի (2014) Համաշխարհայնացումը և Իրանի կրթության համակարգի հիմնախնդիրները. PhD thesis, ԵՊՀ.

Չիլինգարյան, Ռուբեն Յուրիի (2014) Պլազմայի օպտիկական ճառագայթման կառավարումը ակուստիկ դաշտերով. PhD thesis, ԵՊՀ.

Չուգասզյան, Սաթենիկ Լևոնի (2014) Մ.Մաշտոցի անվան մատենադարանի թիվ 9422 ձեռագրի մանրանկարչությունը Միջերկրական ծովի արվեստի համատեքստում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Արվեստի ինստիտուտ.

Պ

Պապոյան, Սիրանուշ Գևորգի (2014) «Տուն» հասկացույթը գերմաներենում (հայերենի զուգադրությամբ). PhD thesis, ԵՊՀ.

Պարսյան, Սուրեն Հակոբի (2014) Ոչ մետաղական հանքանյութ արդյունահանող և վերամշակող ձեռնարկությունների արտահանման կարողությունների ընդլայնման հիմնախնդիրները (ՀՀ նյութերով). PhD thesis, Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան.

Պետրոսյան, Դավիթ Տիգրանի (2014) Սամցխե-Ջավախքի հայ համայնքի սոցիալ-քաղաքական խնդիրները հայ-վրացական հարաբերությունների համատեքստում (2003-2012 թթ.). PhD thesis, ՀՀ ՊՆ Դրաստամատ Կանայանի անվան Ազգային ռազմավարական հետազոտությունների ինստիտուտ .

Պետրոսյան, Հովսեփ Սերգեյի (2014) Հայաստանի Հանրապետության ազգային գեոդեզիական ցանցի և տեղագրական քարտեզագրության արդիականացումը արբանյակային և էլեկտրոնային տեխնոլոգիաների կիրառմամբ. Doctor of Sciences thesis, Երևանի ճարտարապետության և շինարարության պետական համալսարան.

Պետրոսյան, Մանյա Հրաչիկի (2014) Հրազդան և Ախուրյան գետերի ջրի որակի և ինքնամաքրման ընդունակության հետազոտություն. PhD thesis, ՀՀ ակադեմիկոս Ի.Վ. Եղիազարովի անվան ջրային հիմնահարցերի և հիդրոտեխնիկայի ինստիտուտ.

Պողոսյան, Արմեն Համլետի (2014) Բջջային թաղանթի առաջացման մեխանիզմների ուսումնասիրությունը մոդելային միացությունների հիման վրա, մոլեկուլային դինամիկայի մեթոդով. Doctor of Sciences thesis, ԵՊՀ.

Պողոսյան, Ռուզան Էդգարի (2014) Կենսաբանության դասավանդման մեթոդիկայի կատարելագործման ուղիները ավագ դպրոցում. PhD thesis, Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան.

Պողոսյան, Ռուզաննա Վոլոդյայի (2014) Խիկարի զրույցը հայ մատենագրության մեջ՝ հինարեվելյան գրականության համատեքստում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Պողոսյան, Սաթենիկ Սամվելի (2014) Մտավոր զարգացման խնդիրներով կրտսեր դպրոցականի ուսումնաաշխատանքային գործունեության կազմակերպման մանկավարժական պայմանները. PhD thesis, Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան.

Պողոսյան, Սլավիկ Աշոտի (2014) Ազգային ժողովի պատգամավորի կարգավիճակի իրավական կարգավորման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Պողոսյան, Վարդանուշ Ռոլանդի (2014) Հայաստանի Հանրապետությունում մարդու իրավունքների և ազատությունների սահմանափակման հիմնախնդիրները. PhD thesis, ԵՊՀ.

Ջ

Ջաղացպանյան, Ռոզա Վալերիկի (2014) Անգլերենի ցավանիշ բայերի բառակազմական բների լեզվաճանաչողական վերլուծությունը հայերենի և ռուսերենի զուգադրությամբ. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հրաչյա Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ.

Ջանինյան, Էմմա Վազգենի (2014) Հարկային վարչարարությունը և նրա արդյունավետության բարձրացման ուղիները Հայաստանի Հանրապետությունում. PhD thesis, Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան.

Ջավրուշյան , Հայարփի Գևորգի (2014) NO-ի ազդեցությունը օրնիթինային ցիկլի վրա. PhD thesis, ԵՊՀ.

Ջաֆարի, Էսկանդար (2014) Սննդարդյունաբերության զարգացման գործում ինտելեկտուալ կապիտալի ազդեցության տնտեսավիճակագրական վերլուծությունը Իրանի Իսլամական Հանրապետությունում. PhD thesis, Հայ-Ռուսական (Սլավոնական ) համալսարան.

Ջաֆարիբալալեմի, Նադիր (2014) Ամուսնական կյանքից բավարարվածության և հուզական իտելեկտի փոխադարձ կապը. PhD thesis, Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան.

Ջհանգիրյան, Մարատ Լյովայի (2014) Լեռնային Ղարաբաղի խորհրդային և եվրոպական կրթական համակարգերում սովորող կրտսեր դպրոցականների կարդիոհեմոդինամիկ և սոմատոմետրիկ ցուցանիշների համեմատական վերլուծությունը. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Լ. Ա. Օրբելու անվան ֆիզիոլոգիայի ինստիտուտ.

Ջնդոյան, Շերազ Խալիլի (2014) Առողջապահական համակարգի կազմակերպման և ֆինանսավորման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Ռ

Ռեզա Կեյումարս, Համզեհի (2014) Անբավարար ոռոգման ազդեցությունը կարտոֆիլի (Solanum tuberosum L.) տարբեր սորտերի աճի և որոշ ֆիզիոլոգիական ցուցանիշների վրա. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ.

Ռոշանաք, Գոլդուսթ (2014) Փասիխանի բարբառը. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հր. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ.

Ս

Սահակյան, Ալեքսանդր Հովիկի (2014) Թուրք-իսրայելական ռազմավարական համագործակցությունը 20-րդ դարի վերջին և 21-րդ դարի սկզբին. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Արևելագիտության ինստիտուտ.

Սահակյան, Մարինե Անատոլիի (2014) Նախադպրոցականների դաստիարակության և ուսուցման հիմնահարցերը Սոֆյա Արղությանի մանկավարժական հայացքներում. PhD thesis, Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան.

Սահակյան, Քրիստինե Գրիգորի (2014) Ակուստապլազմայում ոչ կոռեկտ դրվածք ունեցող հակադարձ խնդիրների լուծումը. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ ֆիզիկայի կիրառական պրոբլեմների ինստիտուտ.

Սահակյան , Արծրունի Սամվելի (2014) Հայ հին վիպական ավանդույթը և պատմագրությունը. Doctor of Sciences thesis, ԵՊՀ.

Սաղաթելյան, Արմեն Ահարոնի (2014) Գործողություն-անկյուն փոփոխականները կոնֆորմ մեխանիկայում. PhD thesis, Ա. Ի. Ալիխանյանի անվան ազգային գիտական լաբորատորիա.

Սարգսյան, Սաթենիկ Սերժի (2014) Առողջապահության արդյունաբերացման կառավարման հիմնահարցերը Հայաստանի Հանրապետությունում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Սարգսյան, Անի Համլետի (2014) 16-րդ դարի օսմանյան պոեզիայի զարգացման առանձնահատկությունները Բաքիի դիվանում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտ.

Սարգսյան, Անյուտա Վալերիի (2014) Խաղողի կորիզների համալիր վերամշակմամբ բիֆունկցիոնալ սորբենտների ստացումը և դրանց հատկությունների ուսումնասիրությունը. PhD thesis, Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարան.

Սարգսյան, Արթուր Ալեքսանի (2014) Սնանկացման ռիսկի վերլուծության և գնահատման կատարելագործման ուղիները (ՀՀ արտադրական կազմակերպությունների օրինակով). PhD thesis, Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան.

Սարգսյան, Արմեն Սևակի (2014) Միտոգենով ակտիվացվող р38 պրոտեին կինազի և պրոտեինազների նոր ցածրամոլեկուլային արգելակիչների ընտրություն և հետազոտություն. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ «Հայկենսատեխնոլոգիա» ԳԱԿ ՊՈԱԿ.

Սարգսյան, Արփինե Հենրիկի (2014) Տեսողական բայերի իմաստային արժութականության արտահայտչամիջոցները ժամանակակից անգլերենում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Սարգսյան, Գայանե Հայկի (2014) Իմպլանտավորվող համակարգերի կիրառման հիմնավորումը, ժամանակակից ցուցումները և արդյունավետության գնահատումը տարբեր տիպի ծանրալսությունների դեպքում. PhD thesis, Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան.

Սարգսյան, Գայանե Ռազմիկի (2014) Դեռահասների սեռական դաստիարակության առանձնահատկություններն ու վարքագծային ռիսկերի նվազեցման ուղիները. PhD thesis, Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան.

Սարգսյան, Զարուհի Ջիվանի (2014) Միֆաստեղծումը արդի հայ մամուլում (1988-1995 թթ.). PhD thesis, ԵՊՀ.

Սարգսյան, Լուիզա Աշոտի (2014) Մ. Յու. Լերմոնտովը հայ գրականության մեջ (թարգմանություններ, ավանդույթներ, քննադատություն). PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտ.

Սարգսյան, Հայկ Արարատի (2014) Արդյունաբերական նշանակության կառույցների շինարարության առանձնահատկությունները բարձր կոռոզիոն կայունության բետոնների կիրառմամբ. PhD thesis, Երևանի ճարտարապետության և շինարարության պետական համալսարան.

Սարգսյան, Հովհաննես Էլֆիկի (2014) Օրիենտացված գրաֆների գագաթային համարակալում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Սարգսյան, Հովսեփ Ազատի (2014) Առևտրային բանկի մասնաճյուղերի զարգացման և ֆինանսական ծառայությունների հասանելիության հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. PhD thesis, Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան.

Սարգսյան, Նարեկ Մասիսի (2014) Իվան Կալամյանի կյանքը և գործունեությունը. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Արվեստի ինստիտուտ.

Սարգսյան, Տաթևիկ Սարգիսի (2014) Պերճ Զեյթունցյանի գեղարվեստական ժառանգությունը. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտ.

Սարգսյան, Տիգրան Ռաֆայելի (2014) Տարօրինակ քվարկային կորիզով սպիտակ թզուկների դիտողական դրսևորումները. PhD thesis, ԵՊՀ.

Սարգսյան, Քրիստինա Վյաչեսլավի (2014) Ոսկու և արծաթի բարձր պարունակությամբ պղնձի ստացման տեխնոլոգիայի մշակումը դրմբոնի խտանյութից. PhD thesis, Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարան (Պոլիտեխնիկ).

Սարիբեկյան, Ալբերտ Գագիկի (2014) Զուգահեռ հաշվողական ենթակառուցվածքներում երկրատեղեկատվական համակարգերի բուսական ծածկույթի գնահատման ծառայությունների մշակում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտ.

Սարոյան, Սաթենիկ Նորիկի (2014) Իմաստային ժխտման կարգը և դրա արտահայտման միջոցները ժամանակակից անգլերենում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Սաֆարյան, Միքայել Նաիրիի (2014) Վարկային կազմակերպությունների ռազմավարական կառավարման առանձնահատկությունները (ՀՀ նյութերով). PhD thesis, Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան.

Սաֆարյան, Տաթևիկ Վիլենի (2014) Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության գետային հոսքի ձևավորման գործոնների վերլուծությունը և գնահատումը. PhD thesis, ԵՊՀ.

Սեդիղի, Մահբուբե (2014) Հարավային Կովկասի տեղական իշխանությունների փոխհարաբերությունները Իրանի կենտրոնական իշխանության հետ XVIII դարի վերջից մինչև 1828 թվականը. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Արևելագիտության ինստիտուտ.

Սեդրակյան, Սեդրակ Աղասու (2014) Սոցիալ-դերային մոտեցումը ընտանիքի հոգեբանության մեջ. Doctor of Sciences thesis, Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան.

Սեփահվանդ, Հաջիալի Հաքալի (2014) Ամերիկյան ռոմանտիկական վեպը (Ֆ. Կուպեր, Հ. Մելվիլ, Հ. Բ. Սթոու) և ապագաղութացման գործընթացը. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտ.

Սեփահվանդ , Հաջիալի Հաքալի (2014) Գրական և մշակութային դեկոլոնիզացիան ամերիկյան ռոմանտիկական վեպում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտ.

Սիդելնիկովա, Ռիտա Վյաչեսլավի (2014) Մանկատան սաների միջանձնային և միջխմբային հարաբերությունների կարգավորման հոգեբանական առանձնահատկությունները. PhD thesis, Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան.

Սիմոնյան, Աշխեն Սիմոնի (2014) Մ. Վոլոշինի քննադատական արձակը. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտ.

Սիմոնյան, Աշոտ Բագրատի (2014) Պարտադիր ժամկետային զինծառայողների սեռական հարմարվողականության և ռեպրոդուկտիվ ֆունկցիայի վիճակը միզասեռական համակարգի մի շարք հիվանդությունների ժամանակ. PhD thesis, Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան.

Սիմոնյան, Գոհար Լևոնի (2014) Առևտրային բանկերի գործունեության վերահսկողության արդյունավետության բարձրացման ուղիները. PhD thesis, Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան.

Սիմոնյան, Գուրգեն Էդմոնի (2014) Ազգային շահի արդիականացման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. PhD thesis, ՀՀ ՊՆ Դրաստամատ Կանայանի անվան Ազգային ռազմավարական հետազոտությունների ինստիտուտ .

Սիմոնյան, Մարթա Հեկտորի (2014) Հայաստանի Հանրապետությունում ոչ ստերուդային հակաբորբոքային դեղերով ինքնաբուժման գործընթացի ուսումնասիրումը և գնահատումը. PhD thesis, Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան.

Սիմոնյան, Վարդիթեր Վլադիմիրի (2014) Գրական տարրական գիտելիքները որպես կրտսեր դպրոցականի ընթերցողական կարողության ձևավորման հիմք. PhD thesis, ԵՊՀ.

Սիրադեղյան, Սամվել Ալբերտի (2014) Կամայական թրաֆիկով կորպորատիվ ցանցերի կառուցվածքի օպտիմալ սինթեզի միջոցների մշակումը. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտ.

Սողոմոնյան, Դավիթ Ալեքսանդրի (2014) Համայնքային հողօգտագործման տարածական տվյալներով ապահովումը Հայաստանի Հանրապետությունում. PhD thesis, Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան.

Վ

Վահանյան, Արմինե Գրիգորի (2014) Հայերենի, անգլերենի և ռուսերենի արարման բայերի իմաստաբանական վերլուծություն. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հր. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ.

Վայնրայխ, Մաթիաս (2014) Պակիստանի հյուսիսային տարածքների ներգաղթյալ փուշթունների լեզուն և լեզվական միջավայրը. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հր. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ.

Վարդանյան, Արմեն Վոլոդյայի (2014) Ապահովագրական պահուստների ձևավորման և հաշվարկման հիմնախնդիրները ՀՀ ապահովագրական համակարգում. PhD thesis, Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան.

Վարդանյան, Հռիփսիմե Էդուարդի (2014) Ռուդոլֆ Խաչատրյանի արվեստը. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Արվեստի ինստիտուտ.

Վարդանյան, Հռիփսիմե Ժիրայրի (2014) Օստեոպորոզի խնդիրը վիրաբուժական դաշտանադադարի դեպքում. PhD thesis, Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան.

Վարդանյան, Մերի Վարդանի (2014) Անցողական բայերով խնդրազուրկ կառույցները անգլերենում (հայերենի զուգադրությամբ). PhD thesis, ԵՊՀ.

Վարդանյան, Սուսաննա Արմենի (2014) Փոքր և միջին ձեռնարկատիրության զարգացման հիմնախնդիրները (ՀՀ նյութերով). PhD thesis, Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան.

Վարդանյան, Քնարիկ Հակոբի (2014) Փախստականների պաշտպանության միջազգային-իրավական ակտերը և դրանց իրագործումը ՀՀ-ում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Վերմիշյան, Արման Վաղինակի (2014) Ավանդույթի ժառանգականությունը իրանական ժողովուրդների մոտ. հուղարկավորության ծեսն ու հանդերձյալ աշխարհի ընկալումը հին, միջին ու նոր իրանական դարաշրջաններում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ.

Տ

Տեր-Ադամյան, Շուշանիկ Վոլոդյայի (2014) Ժամանակի քերականական կարգի տիպաբանական առանձնահատկությունները ժամանակակից գերմաներենում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Տոնոյան, Լուսինե Վարդանի (2014) Շահան Շահնուր-Վազգեն Շուշանյան. գրական առնչություններ. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Մանուկ Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտ.

Տումանով, Գևորգ Կոնստանտինի (2014) Ինքնապաշտպանությունը միջազգային իրավունքում. արդի խնդիրները և զարգացման հեռանկարները. PhD thesis, ԵՊՀ.

Փ

Փաթյան, Կարինե Էդուարդի (2014) Հաց և ջուր հասկացույթների լեզվաճանաչողական հայեցակերպը անգլերենում՝ հայերենի զուգադրությամբ. PhD thesis, ԵՊՀ.

Ք

Քալանթարյան, Էդգար Անդրանիկի (2014) ՀՀ պետական տեղեկատվակա կառավարումը. PhD thesis, ՀՀ ՊՆ Դ. Կանայանի անվան ռազմավարական հետազոտությունների ինստիտուտ.

Քալանթարյան, Մարինե Աշոտի (2014) Նավթմթերքներով աղտոտված ջրերի մաքրումը նոր կլանիչներով. PhD thesis, Ակադեմիկոս Ի. Վ. Եղիազարովի անվան ջրային հիմնահարցերի և հիդրոտեխնիկայի ինստիտուտ.

Քալաշյան, Մարինա Արմենի (2014) Բարոյաիրավական հայեցակարգերի հարացուցային վերլուծություն. PhD thesis, ԵՊՀ.

Քամալյան, Անդրանիկ Արմենի (2014) Սահքի էլեկտրաառաձգական ալիքների տեղայնացումը անհամասեռ պիեզոդիէլեկտրիկ միջավայրում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Մեխանիկայի ինստիտուտ.

Քամալյան, Հայկ Ռուբենի (2014) Գնաճի նպատակադրման ռազմավարության արդյունավետությունը (ՀՀ նյութերով). PhD thesis, Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան.

Քամալյան, Տիգրան Աշոտի (2014) Ստորին վերջույթների քրոնիկական երակային անբավարարության և սուր թրոմբոֆլեբիտների կոմբինացված վիրաբուժական բուժումը ներերակային լազերային կոագուլյացիայի կիրառմամբ. PhD thesis, Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան.

Քամրանի, Ռեզա (2014) Ծիրանենու (PRUNUS ARMENIACA L.) մի շարք ձևերի որոշ ֆենոտիպային հատկանիշներով նույնականացումը ԻԻՀ Քարաջի տարածաշրջանի պայմաններում. PhD thesis, Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան.

Քարհանյան, Գարեգին Գագիկի (2014) Կրկնության կազմակերպման արդյունավետ մանկավարժական տեխնոլոգիաներն ավագ դպրոցում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Քարտաշյան, Նունե Գրիգորի (2014) Իջևանի ֆլորիստական շրջանի արևելյան հատվածի ֆլորան և բուսականությունը. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ.

Քեշմիրի, Արմին Փարվիզի (2014) Հարավթաթական Թաքեստանի բարբառը. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հր. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ.

Քերյան, Անդրանիկ Գեղամի (2014) Հայաստանի բարձր լեռնային շրջանների ավանդական կաթնամթերքներից մեկուսացված կաթնաթթվային բակտերիաների նույնականացումը, հակաբակտերիական և պրոտեոլիտիկ հատկությունների ուսումնասիրությունը. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ հայկենսատեխնոլոգի ԳԱԿ ՊՈԱԿ.

Քոթանջյան, Գարեգին Նիկոլայի (2014) Իմպրեսիոնիզմի գեղարվեստական ժառանգությունը և հայ գեղանկարչությունը (XIXդ. երկրորդ- XXդ. առաջին կեսին). PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Արվեստի ինստիտուտ.

Քոչարյան, Նարեկ Մամիկոնի (2014) Մարդու իրավունքների ապահովման և պաշտպանության սահմանադրաիրավական երաշխիքները Հայաստանի Հանրապետությունում (մարդու սահմանադրական արդարադատության իրավունքի իրացման համատեքստում). PhD thesis, ԵՊՀ.

Օ

Օհանյան, Թագուհի Հովիկի (2014) Համայնքային տնտեսության զարգացման արդի հիմնախնդիրները (ՀՀ նյութերով). PhD thesis, Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան.

Օհանյան, Լևոն Պարգևի (2014) Պատիժը պայմանականորեն չկիրառելը ըստ Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի. առկա վիճակը, հիմնախնդիրները, կատարելագործման ուղիները. PhD thesis, ԵՊՀ.

Օվչյան, Աննա Արարատի (2014) Երեխաների նկատմամբ բռնությունների հոգեբանական պատճառականությունը ընտանիքում. PhD thesis, Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան.

Ֆ

Ֆահրադյան, Դավիթ Սարգիսի (2014) Երեխաների շարժողական պատրաստության հաջորդայնության ապահովումը մանկապարտեզ-կրտսեր դպրոց համակարգում. PhD thesis, Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան.

Ֆարզադ, Սադրոլլահ Կարիմպուր (2014) Ավանդական իրանական կաթնաթթվային խմորվող «Ռիչալ» ըմպելիքի ուսումնասիրությունը և դրա արտադրման հնարավորության հետազոտումը. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ «Հայկենսատեխնոլոգիա» ԳԱԿ ՊՈԱԿ.

Ֆարզադյան, Հռիփսիմե Ռուբենի (2014) Դեռահաս դպրոցականներին ստեղծագործական գործունեության մղող դրդապատճառները դաստիարակության պայմաններում. PhD thesis, Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան.

Ֆլջյան, Լիլիթ Հենրիկի (2014) Կերպարվեստի պարապմունքները որպես դպրոցականների ստեղծագործական կարողությունների ձևավորման միջոց. PhD thesis, Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան.

This list was generated on Sat Apr 21 22:48:51 2018 AMT.