Հայաստանի ատենախոսությունների բաց մատչելիության պահոց = Open Access Repository of the Armenian Electronic Theses and Dissertations (Armenian ETD-OA) = Репозиторий диссертаций Армении открытого доступа

Items where Year is 2014

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: | Ա | Բ | Գ | Դ | Ե | Զ | Թ | Ի | Խ | Կ | Հ | Ղ | Մ | Յ | Ն | Շ | Ո | Չ | Պ | Ջ | Ռ | Ս | Վ | Տ | Փ | Ք | Օ | Ֆ
Number of items: 217.

Առաքելյան, Վահե Առաքելի (2014) Ինֆորմացիայի պաշտպանության հիմնահարցերի հետազոտում էլեկտրոնային կրթական համակարգերում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտ.

Ասատրյան, Վարդան Լևոնի (2014) Սևանա լիճ թափվող հիմնական գետերի արդի էկոլոգիական վիճակի համալիր գնահատականը. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ.

Աֆյան, Դիանա Գրիշայի (2014) Գնաճը բնութագրող ցուցանիշների տնտեսամաթեմատիկական մոդելավորումը և գնահատումը ՀՀ դրամավարկային քաղաքականության համատեքստում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Խաչատրյան, Վարուժան Նորիկի (2014) Մասնագետների պատրաստման որակի հիմնախնդրի լուծումը նախնական մասնագիտական(արհեստագործական) կրթության բարեփոխումների գործընթացում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Հովհաննիսյան, Ագապի Գևորգի (2014) Առնետի լյարդի և ուրցագեղձի բջիջների կորիզային կառուցվածքներում լիպիդների բաղադրության փոփոխությունները ցիսպլատինի in vivo ազդեցության ժամանակ. PhD thesis, ԵՊՀ.

Շախբեկյան, Տիգրան Հակոբի (2014) ՀՀ տարածքի երկրակեղևի բլոկային կառուցվածքի և սեյսմիկության միջև եղած կապերը (երկրաֆիզիկական տվյալների հիման վրա). PhD thesis, ԵՊՀ.

Պապյան, Արարատ Արթուրի (2014) Էլեկտրահաղորդիչ ուղղանկյուն սալերի տատանումները արտաքին հաստատուն մագնիսական դաշտում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Մեխանիկայի ինստիտուտ.

Սիմոնյան, Թամարա Նվերի (2014) Առնետի լյարդի արգինազի դարձելի ինակտիվացման առանձնահատկությունները ցածր pH-ի պայմաններում և ԷԴՏԱ-ի ազդեցությամբ. PhD thesis, ԵՊՀ.

Սողոյան, Եվա Յուրիի (2014) Հայաստանի կերային բույսերի ախտածին միկոբիոտան. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ.

Քամալյան , Հայկ Արթուրի (2014) А-արժեքանի անալիտիկ ֆունկցիաների որոշ սպեկտրալ հատկությունների մասին. PhD thesis, ԵՊՀ.

Ա

Աահակյան , Արծրունի Սամվելի (2014) Հայ հին վիպական ավանդույթը և պատմագրությունը. Doctor of Sciences thesis, ԵՊՀ.

Աբրահամյան, Աշոտ Արտաշեսի (2014) Ֆինանսական համակարգերի տեղեկատվական անվտանգության կառավարման պրոցեսների որոշ մոդելների մասին. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտ.

Ալի, Բեհմանեշ (2014) Բաբոլռուդ գետի (Իրան) էկոլոգիական բնութագիրը. PhD thesis, Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների ազգային ակադեմիա.

Ալի Մոհամմադ , Ռոստամի (2014) Կարտոֆիլի (solanum tuberosum L. տեսակի) աճի կենսաբանական առանձնահատկությունները կանաչ և ազոտական պարարտանյութերի ազդեցության տակ արեվելյան Իրանի պայմաններում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ.

Ալղաբփուր, Սորուր Ֆոադի Շարիֆի (2014) Իրանի երկրաջերմային աղբյուրից և անապատային հողից մեկուսացված ջերմասեր բացիլները` որպես ջերմակայուն և թթվակայուն α-ամիլազների արտադրիչներ. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ «Հայկենսատեխնոլոգիա» ԳԱԿ ՊՈԱԿ.

Ալոյան , Գոր Արամայիսի (2014) Բռնությունը որպես սեփականության դեմ ուղղված հանցագործությունների եղանակ. քրեաիրավական և կրիմինալոգիական հիմնախնդիրներ. PhD thesis, ԵՊՀ.

Ահարոնյան, Կամո Համլետի (2014) Կուլոնյան վիճակները և օպտիկական կլանումը դիէլեկտրական սահմանափակմամբ կիսահաղորդչային նանոկառուցվածքներում. Doctor of Sciences thesis, ԵՊՀ.

Ամիրյան, Նարինե Սեյրանի (2014) Գնահատող ածականների արժութականությունը Ս. Մոյեմի ստեղծագործություններում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Այվազյան, Նաիրա Մարտինի (2014) Macrovipera lebetina obtusa և montivipera raddei իժերի թույնի թաղանթաթրոպ ազդեցության կենսաֆիզիկական ասպեկտները. Doctor of Sciences thesis, ԵՊՀ.

Անաստասյան, Սուքիաս Անաստասի (2014) Հարկային քաղաքականության պետական կարգավորման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Առաքելյան, Անի Խոսրովի (2014) Թովմա Արծրունու և Անանունի պատմության գեղարվեստական առանձնահատկությունները. PhD thesis, ԵՊՀ.

Առաքելյան, Գայանե Հակոբի (2014) Անդրանիկ Քոչարի լուսանկարչական արվեստը. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Արվեստի ինստիտուտ.

Առաքելյան, Սերգեյ Վահանի (2014) Բռնությամբ կատարվող հանցագործությունները Հայաստանի Հանրապետությունում. Doctor of Sciences thesis, ԵՊՀ.

Ասկարյան, Շուշան Ռոբերտի (2014) Մշակութային կյանքը Արցախյան մամուլում (1990-2010 թթ.). PhD thesis, ԵՊՀ.

Ավանեսով, Էռնեստ Յուրիի (2014) Դպրոցականների շարժողական պատրաստության մարզական ուղղվածության մեթոդիկան. PhD thesis, ԵՊՀ.

Ավետիսյան, Լևոն Նորայրի (2014) Խաբեության կամ վստահությունը չարաշահելու եղանակով գույքային վնաս պատճառելու համար քրեական պատասխանատվության հիմնախնդիրները. PhD thesis, ԵՊՀ.

Ավետիսյան, Հրայր Ռոբերտի (2014) Կտոր առ կտոր հաստատուն հաստության սալերի օպտիմալ նախագծումը ծռման, կայունության և տատանումների խնդիրներում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Մեխանիկայի ինստիտուտ.

Ավետիսյան, Սոնա Ոսկանի (2014) Bacillus thuringiensis-ի ջրալույծ մելանինի ստացումը, բնութագրումը և փորձարկումը. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ «Հայկենսատեխնոլոգիա» ԳԱԿ ՊՈԱԿ.

Ավետիսյան, Վահրամ Դավիթի (2014) Կորպորատիվ իրավահարաբերությունների արդի հիմնահարցերը Հայաստանի Հանրապետությունում (տնտեսական ընկերությունների օրինակով). Doctor of Sciences thesis, ԵՊՀ.

Արշամյան, Արա Զավենի (2014) Գյուղական ազգաբնակչության շրջանում զարկերակային գերճնշման կառավարելի ռիսկի գործոնների վերահսկումը. PhD thesis, Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան.

Արսենյան, Լիլիթ Արսենի (2014) Հովհաննես Զարդարյանի ստեղծագործությունը. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Արվեստի ինստիտուտ.

Բ

Բաբոյան, Արփինե Արտուշի (2014) Ընդմիջարկությունները ժամանակակից հայերենում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հրաչյա Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ.

Բադալյան, Լաուրա Վլադիմիրի (2014) Ճանաչման ինստիտուտի միջազգային-իրավական հիմնահարցեր. PhD thesis, ԵՊՀ.

Բադալյան, Սայադ Սուքիասի (2014) Օրենսդրական նախաձեռնության հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Բալայան, Կարինե Վալերիի (2014) Լեռնային Ղարաբաղի ֆլորան (անոթավոր բույսեր). PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ.

Բաղիյան, Արամ Հայկազի (2014) Թռչող ապարատներից վերգետնյա օբյեկտների հետևման ռոբաստ համակարգի մշակումը. PhD thesis, Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարան.

Բարխորդարի, Ջալալ Նորուզալի (2014) Իրանի Յազդի տարածաշրջանի մակերևութային հոսքի հաշվարկը և ստորգետնյա ամբարտակների վայրի ընտրությունը (RS, GIS եվ DSS համակարգերի միջոցով)). PhD thesis, ԵՊՀ.

Բարսեղյան, Նելլի Էդիկի (2014) Արծաթափայլ լճածածանի carassius auratus gibelio (bloch, 1783) էկոլոգիան Սևանա լճի մակարդակի բարձրացման պայմաններում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ.

Բարսեղյան, Արման Արարատի (2014) Հատուկ ուսումնական բաժանմունքի տեսողական շեղումներ ունեցող ուսաանողների ֆիզիկական դաստիարակության բովանդակությունը. PhD thesis, ԵՊՀ.

Բեժանյան, Ալինա Ալվենտի (2014) Բնաբանի և տեքստի կապակցման առկայացման միջոցները (19-20-րդ դարերի անգլիական և ամերիկյան չափածո ստեղծագործությունների նյութի հիման վրա). PhD thesis, ԵՊՀ.

Բերբերյան, Լևոն Սամվելի (2014) Տվյալների հեռակա կառավարման բազմանդամ հիերարխիկ համակարգի մշակում և ծրագրային իրականացում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտ.

Գ

Գալոյան, Լուսյա Խաչատուրի (2014) Պետական պարտքի կառավարման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Գալստյան, Անի Նորիկի (2014) Շահույթի ձևավորումը և բաշխումը շուկայական կառուցվածքներում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Գասպարյան, Նարինե Ալբերտի (2014) Խրախուսական դիսկուրսի գործաբանական-կառուցվածքային առանձնահատկությունները ժամանակակից անգլերենում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Գարեյան, Գոհար Ռազմիկի (2014) Ոսկու հանքավայրերի ծավալային լիթոերկրաքիմիական մոդելավորումը որպես նրանց երկրաքիմիական որոնումների մեթոդական հիմք. PhD thesis, ԵՊՀ.

Գիվարգիզյան, Մերի Գագիկի (2014) Անդրանիկ Ծառուկյանի արձակի լեզուն և ոճը. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հրաչյա Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ.

Գյուլխասյան, Բագրատ Ստեփանի (2014) Հայկական ժամանակակից առանձնատների ինտերիերի դիզայնը. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Արվեստի ինստիտուտ.

Գրիգորյան, Աշխեն Կամոյի (2014) Եվագր Պոնտացին հայ մատենագրության մեջ. PhD thesis, ԵՊՀ.

Գրիգորյան, Արմեն Փայլակի (2014) Խարդախությունների դեմ պայքարի հիմնախնդիրները ՀՀ-ում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Գրիգորյան, Գոհար Ռաֆիկի (2014) Ռենտգենյան ճառագայթների և ջերմային նեյտրոնների դինամիկ դիֆրակցիան թույլ դեֆորմացված բյուրեղներում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Գրիգորյան, Կարինե Աշիկի (2014) ՀՀ Շիրակի մարզի Ամասիայի տարածաշրջանի շրջակա միջավայրի և Արփի լճի վրա մարդածին գործոնի ազդեցության գնահատականը. PhD thesis, Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների ազգային ակադեմիա.

Գրիգորյան, Մերի Արթուրի (2014) ՀՀ աշխատաշուկայի զարգացման միտումները ետճգնաժամային փուլում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Գրիգորյան, Մերի Ռուդիկի (2014) Ֆունկցիոնալացված տրիֆենիլֆոսֆոնիումային աղերի և համապատասխան դիֆենիլֆոսֆորիլային միացությունների սինթեզը. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Օրգանական և դեղագործական քիմիայի գիտատեխնոլոգիական կենտրոն.

Գրիգորյան, Նաիրա Գագիկի (2014) Միքայել Թարիվերդիևի օպերաները. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Արվեստի ինստիտուտ.

Գրիգորյան, Շուշիկ Ալբերտի (2014) Կրոնական հասկացույթների ուսուցման յուրահատկություններն անգլերենի բուհական դասընթացում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Գևորգյան, Մարինա Ռուդոլֆի (2014) Մերձսևանյան օֆիոլիտային գոտու գունագեղ միներալների երկրաքիմիական առանձնահատկությունները. PhD thesis, ԵՊՀ.

Դ

Դալլաքյան, Վահագն Կոլյայի (2014) Պարտապանի գույքի վրա բռնագանձում տարածելը` որպես դատական ակտերի հարկադիր կատարման միջոց. PhD thesis, ԵՊՀ.

Դանիելյան, Արարատ Աշոտի (2014) Մարդու սահմանադրական արդարադատության իրավունքի իրացման կարգն ու առանձնահատկությունները Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում. PhD thesis, ՀՀ Պետական կառավարման ակադեմիա.

Դավթյան, Հռիփսիմե Միսակի (2014) Aspergillus niger R-3 բորբոսասնկերում L-ամինաթթվային օքսիդազի ակտիվության դրսևորման հնարավորությունները. PhD thesis, ԵՊՀ.

Դարբինյան, Կարեն Ավագի (2014) Գլիօքսալի կենսակատալիտիկ ստացումը էթիլենգլիկոլից. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ «Հայկենսատեխնոլոգիա» ԳԱԿ ՊՈԱԿ.

Դարբինյան, Վահրամ Հրայրի (2014) Թվային հրապարակումների ծառայությունների պաշտպանվածության և արագագործության բարձրացման միջոցների հետազոտում և մշակում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտ.

Ե

Եգանյան, Լիանա Ռոբերտի (2014) Na/K-ական պոմպի α ենթամիավորի թերֆունկցիան որպես սարկոմա-180-ի զարգացման, ինչպես նաև ցիսպլատինի 7 գերցածր հաճախության էլեկտրամագնիսական ալիքների ազդեցության հիմնական թիրախ. PhD thesis, ԵՊՀ.

Եղիազարյան, Արթուր Սասունի (2014) ՀՀ ծառայությունների ոլորտում բիզնեսի գնահատման հիմնախնդիրները. PhD thesis, ԵՊՀ.

Ենգիբարյան, Հայկ Կոլյայի (2014) Մեծ հայրենադարձությունը և հայ եկեղեցին. PhD thesis, ԵՊՀ.

Եփրեմյան, Մամիկոն Վազգենի (2014) «Էրեբունի» օդանավակայանի ավիացիոն օդերևութաբանական պայմանների գնահատումը և ցածր ամպամածության կանխատեսումը. PhD thesis, ԵՊՀ.

Զ

Զարգարյան, Գրիգոր Երջանիկի (2014) Համապիտանի հաջորդական դողի ապարատածրագրային հարաբերակցության մոդելավորման ծրագրային համալիրի մշակումը և հետազոտումը. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտ.

Զոհրաբյան, Շուշանիկ Գևորգի (2014) Վարդգես Սուրենյանցի նկարների կոմպոզիցիոն-տարածաչափական առանձնահատկությունները. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Արվեստի ինստիտուտ.

Թ

Թադևոսյան, Համլետ Աշոտի (2014) Արտահանման ռազմավարության կատարելագործման ուղիները վերամշակող կազմակերպություններում (ՀՀ նյութերով). PhD thesis, ԵՊՀ.

Թամարյան, Լևոն Սայաթնովայի (2014) Բազմամասնիկային համակարգերի խճճվածության երկրաչափական չափը և Շմիդտի վերլուծությունը. PhD thesis, Ա. Ի. Ալիխանյանի անվան ազգային գիտական լաբարատորիա.

Թավադյան, Արսեն Աշոտի (2014) Հակամրցակցային համաձայնությունների կարգավորման իրավական հիմնախնդիրները ՀՀ-ում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Թեքկոզյան, Վահան Աշոտի (2014) Մակերևութային ալիքների գրգռումը և տեղայնացումը մետաղական թաղանթում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Թովմասյան, Խաչատուր Ժիրայրի (2014) OFDM ազդանշանների կիրառումը ռադիոլոկացիոն խնդիրներում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Ռադիոֆիզիկայի և էլեկտրոնիկայի ինստիտուտ.

Թումանյան, Արուս Արշակի (2014) Լոռվա սարահարթի ջրաճահճային ֆլորան և դրա պահպանության խնդիրները. PhD thesis, Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների ազգային ակադեմիա.

Թունյան, Լիլիթ Լյովայի (2014) Համաստեղի արձակի պոետիկան. PhD thesis, ԵՊՀ.

Թոփչյան, Վարդան Հակոբի (2014) Ինֆորմացիայի նկատմամբ սեփականության իրավունքը պահպանող հաշվարկներ. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտ.

Թոփչյան, Տիգրան Ռուբենի (2014) Բիզնես պրոցեսների օպտիմիզացիայի խնդիրները կրթական համակարգի օրինակի վրա. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտ.

Ի

Իսկանդարյան, Սիմա Ալբերտի (2014) Երեխաների իրավունքների պաշտպանության սահմանադրաիրավական երաշխիքները Հայաստանի Հանրապետությունում. PhD thesis, ՀՀ Պետական կառավարման ակադեմիա.

Իվանյան, Գոհար Անաստասի (2014) Ճարտարապետաշինարարական կրթության որակի կառավարման բարելավման ուղիները. PhD thesis, ԵՊՀ.

Խ

Խալաթյան, Անի Սարգսի (2014) ՀՀ էներգետիկայի սեկտորի ներդրումային գործոնի մոդելավորման հիմնահարցը անորոշության պայմաններում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Խաչատրյան, Տիգրան Սերգեյի (2014) Թիրեոտրոպ և թիրեոիդ հորմոնների կոնցենտրացիայի փոփոխության հասակային առանձնահատկությունները առնետների արյան մեջ ենթակլինիկական հիպոթիրեոզի ժամանակ. PhD thesis, ԵՊՀ.

Խաչատրյան, Բագրատ Հմայակի (2014) Էխինոկոկոզի թրթուրային շրջանի ազդեցությունը խոշոր և մանր եղջերավոր կենդանիների մսի և ենթամթերքների սննդային արժեքի վրա. PhD thesis, Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների ազգային ակադեմիա.

Խաչատրյան, Լինդա Ալբերտի (2014) Մարտինգալ-տարբերության պատահական դաշտեր և նրանց որոշ կիրառությունները. PhD thesis, ԵՊՀ.

Խաչատրյան, Լևոն Ժիրայրի (2014) Ռազմական ոլորտի լեզվի առանձնահատկությունները հայերենում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հրաչյա Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ.

Խաչատրյան, Սոնա Ժիրայրի (2014) Աղստև գետի և նրա ջրահավաք ավազանի էկոլոգիական բնութագիրը. PhD thesis, Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների ազգային ակադեմիա.

Խաչատրյան, Սուրեն Արտաշեսի (2014) Տրամաբանական ծրագրերի օպտիմիզացման մասին. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտ.

Խուդոյան, Տիգրան Մելիքի (2014) Լոկալ կոմպակտ և լիովին ռեգուլյար տարածությունների վրա որոշված սահմանափակ անընդհատ ֆունկցիաների հանրահաշվի մասին. PhD thesis, ԵՊՀ.

խլոպուզյան, Ռայա Համլետի (2014) Ավտոտրանսպորտի արտանետումների ազդեցությունը Երևան և Ալավերդի քաղաքների էկոլոգիական իրավիճակների վրա. PhD thesis, ԵՊՀ.

Կ

Կաղյան, Սահակ Իգորի (2014) Շարժական «խելացի» սարքավորումների տվիչների տվյալների վերլուծության արդյունավետ մեթոդների մշակում և իրականացում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտ.

Կարապետյան, Գևորգ Առաքելի (2014) Թվային պատկերներում վնասված տիրույթների քողարկման մեթոդների մշակումը և իրականացումը. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ ինֆորմատիկայի եվ ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտ.

Կոբելյան, Արթուր Խաչիկի (2014) Հաարի դասական և ընդհանրացված համակարգերով ոչ գծային մոտարկումներ. PhD thesis, ԵՊՀ.

Կոստանյան, Հեղինե Արթուրի (2014) ՀՀ հողերի դեգրադացիայի ռիսկի գնահատումը (Լոռու մարզի օրինակով). PhD thesis, ԵՊՀ.

Կռոյան, Նարինե Կառլոսի (2014) Անձնակազմի շեղվող վարքագծի կանխարգելման և կառավարման առանձնահատկությունները ՀՀ կազմակերպություններում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Հ

Հախումյան, Արսեն Ալեքսանդրի (2014) Միլիմետրային և ենթամիլիմետրային ալիքները ռադիոֆիզիկայի հետազոտական և կիրառական խնդիրներում. Doctor of Sciences thesis, ՀՀ ԳԱԱ Ռադիոֆիզիկայի և էլեկտրոնիկայի ինստիտուտ.

Հակոբյան, Անի Վալերիի (2014) Ավագ դպրոցականների արժեքային կողմնորոշումների ձևավորման ուղիները. PhD thesis, ԵՊՀ.

Հակոբյան, Լևոն Ռոբերտի (2014) UNL լեզվից դեպի բնական լեզու փոխարկման կանոնների հավաքածուների ընդլայնման և ուղղման ավտոմատացված համակարգ. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտ.

Հակոբյան, Հայկ Երջանիկի (2014) Պատարագների պատվիրման առանձնահատկությունները վիմագիր և մատենագիր աղբյուրներում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Հայրապետյան, Արշակ Կարենի (2014) Եվրոպական Միության գործունեության իրավական հիմքերը Հարավային Կովկասում խաղաղության և կայունության հաստատման գործում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Հայրապետյան, Լուսինե Խաչատուրի (2014) Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս Վազգեն Առաջինը մանկավարժ. PhD thesis, ԵՊՀ.

Հայրապետյան, Համլետ Գրիշայի (2014) Ձախ փորոքի ստորին տեղակայման սրտամկանի սուր ինֆարկտի ժամանակ աջ փորոքի վնասման նշանակությունը հիվանդության կլինիկական ընթացքի, մոտակա և հեռակա ելքի տեսանկյունից, էխոսրտագրային կանխագուշակիչ ցուցանիշների մշակում. Doctor of Sciences thesis, Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան.

Հայրապետյան, Վահրամ Տորիկի (2014) Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կաթնասունների ֆաունան. Doctor of Sciences thesis, ՀՀ ԳԱԱ.

Հարությունյան, Թամարա Հենրիկի (2014) Ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի փոխանցման մեխանիզմների ազդեցության գնահատման մոտեցումները ՀՀ-ում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Հարությունյան, Ամալյա Ռաֆիկի (2014) Գունիմաստների լեզվական դրսևորումները ժամանակակից ֆրանսերենում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Հարությունյան, Գառնիկ Արմենակի (2014) Կանոնական բնագրերը և հայ եկեղեցական իրավունքի պատմության խնդիրները (V-VIII դարեր). PhD thesis, ԵՊՀ.

Հարությունյան, Լիանա Միխայիլի (2014) Ընտանիքում արդյունավետ դաստիարակության կազմակերպման մանկավարժական պայմանները. PhD thesis, ԵՊՀ.

Հարությունյան, Խաչիկ Արամի (2014) XIV-XV դարերի հայերեն ձեռագրերի հիշատակարանների լեզուն. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հրաչյա Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ.

Հարությունյան, Հովհաննես Կարապետի (2014) Գյուղատնտեսական հողօգտագործման արդյունավետության բարձրացման հիմնախնդիրները (Արմավիրի մարզի օրինակով). PhD thesis, Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան.

Հարությունյան, Նատալյա Արամի (2014) Պրոբիոտիկների ազդեցությունը պարբերական հիվանդությամբ հիվանդերի աղիքային միկրոֆլորայի վրա. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ «Հայկենսատեխնոլոգիա» ԳԱԿ ՊՈԱԿ.

Հարությունյան, Ռուզաննա Ռազմիկի (2014) Հակամանրէային կենսաարգասիքների ազդեցության ուսումնասիրությունը որոշ ախտածին մանրէների վրա. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ «Հայկենսատեխնոլոգիա» ԳԱԿ ՊՈԱԿ.

Հարությունյան, Տաթեվիկ Հովսեփի (2014) Հասարակական իդեալը և նրա փոխակերպումները հետխորհրդային հայ մամուլում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Հարությունյան , Վարդուշ Նորայրի (2014) Համադրական և վերլուծական բայերի համակարգային փոխառնչությունները ժամանակակից ֆրանսերենում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Հմայակյան, Մարգար Սիմոնի (2014) Իջևանի միջազգային սիմպոզիումների քարարձանների գեղարվեստական առանձնահատկությունները. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Արվեստի ինստիտուտ.

Հովհաննիսյան, Աշխեն Հայկի (2014) ՀՀ տարածքի բնական աղետների պոտենցիալ վտանգավորության և խոցելիության համալիր ուսումնասիրության սկզբունքները ռիսկի գնահատման նպատակով. PhD thesis, ԵՊՀ.

Հովհաննիսյան, Արմեն Արտաշեսի (2014) Նոր երևան եկած կամ նոր հանգամանքներով վերջնական դատավարական որոշումների վերանայման հիմնահարցերը ՀՀ քրեական դատավարությունում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Հովհաննիսյան, Դավիթ Հենրիի (2014) Որոշ դեղաբույսերի էքստրակտների ազդեցության կենսաքիմիական մեխանիզմները. PhD thesis, ԵՊՀ.

Հովհաննիսյան, Թամարա Գագիկի (2014) Ձեռնարկատիրական ձիրքի կիրառման և կառավարման առանձնահատկությունները ՀՀ-ում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Հովհաննիսյան, Ռաֆայել Վաղինակի (2014) Նանոկառուցվածքային գազային սենսորներ. PhD thesis, ԵՊՀ.

Հովհաննիսյան, Ռուզան Զոհրաբի (2014) Հանրահաշվական բազմամակարդակային վերապայմանավորիչների կառուցումը փոքրագույն քառակուսիների մեթոդում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Հովհաննիսյան, Սիրանուշ Գառնիկի (2014) Տեքստը էլեկտրոնային հաղորդակցման մեջ. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հրաչյա Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ.

Հուման, Հումայունի (2014) Եգիպտացորենի (Zea mays L.) տարբեր հիբրիդների աճի և զարգացման վրա ջրային սթրեսի (ոռոգման պակասի) ազդեցության ֆիզիոլոգիական ասպեկտները քարաջի (Իրան) պայմաններում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ.

Հունանյան, Լեռնիկ Սուրիկի (2014) ԴՆԹ-ի հետ հիպերիցինի և պոդոֆիլոտոքսինների փոխազդեցության ուսումնասիրությունը մոլեկուլային դինամիկայի մեթոդի օգնությամբ. PhD thesis, ԵՊՀ.

Ղ

Ղազարյան, Արմենուհի Սերիկի (2014) Միջմշակութային հեռահաղորդակցական կարողությունների ձևավորումը անգլերենի մասնագիտական կողմնորոշման դասընթացում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Ղազարյան, Վանյա Լավրենտիկի (2014) Հարկաբյուջետային հարաբերությունների զարգացման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Ղալթախչյան, Սիրանուշ Խաչատուրի (2014) Անգլերեն պերսուազիվ հաղորդակցության լեզվագործաբանական հայեցակերպը (առցանց էլեկտրոնային խնդրագրում). PhD thesis, ԵՊՀ.

Ղանբարի, Մոհամմադ (2014) Սանգեսարի բարբառը. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հր. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ.

Ղուլղազարյան, Լուսինե Գուրգենի (2014) Սալերի և թաղանթների տարածական դինամիկական խնդիրների ասիմպտոտիկ լուծումներ. Doctor of Sciences thesis, ՀՀ ԳԱԱ Մեխանիկայի ինստիտուտ.

Ղուլյան, Կարինե Էդուարդի (2014) Ախուրյան գետի ջրահավաք ավազանի երկրաբնապահպանական գնահատում (արևելյան տարածք). PhD thesis, ԵՊՀ.

Մ

Մանուկյան, Եսթեր Սոսի (2014) Գեոէլեկտրական մեթոդների կիրառման առանձնահատկությունները և հնարավորությունները հրաբխային մարզերում ջրաերկրաբանական շրջանացման նպատակով (Սևանա լճի ջրհավաք ավազանի օրինակով). PhD thesis, ԵՊՀ.

Մանուկյան, Նարինե Գագիկի (2014) Ներիմաստի դրսևորումը երկխոսության մեջ (անգլերեն նյութի հիման վրա). PhD thesis, ԵՊՀ.

Մաջիդ, Լողմանփուր (2014) Անտառային էկոհամակարգերի կոլեկտիվ կառավարման մեթոդի գնահատումը՝ դրանց կայուն օգտագործման և էկոլոգիական ամբողջականության պահպանման նպատակով ԻԻՀ մազանդարանի պայմաններում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ.

Մատինյան, Էմմա Էդիկի (2014) Տրիազենային, տրիազենային և ազոխումբ պարունակող հիմնական շղթայում զուգորդված պոլիարիլենների սինթեզը և ուսումնասիրությունը. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ օրգանական եվ դեղագործական քիմիայի գիտատեխնոլոգիական կենտրոն.

Մարգարյան, Գրիգոր Համբարձումի (2014) Բյուջետային միջոցների ռացիոնալ կառավարման և պետական գնումների համակարգի կատարելագործման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Մարգարյան, Տիգրան Մելքոնի (2014) Շենոնյան ծածկագրման համակարգում տեղեկությունների պահպանման հետազոտում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտ.

Մարկոսյան, Աննա Արմենի (2014) PR-լրագրության զարգացման առանձնահատկությունները և օրինաչափությունները Հայաստանի զանգվածային լրատվամիզոցներում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Մարմարյան, Գայանե Յուրիի (2014) Մանր եղջերավոր կենդանիների ազոտային փոխանակության տեսակային և միջցեղային առանձնահատկությունները. Doctor of Sciences thesis, ԵՊՀ.

Մարտիրոսյան, Անուշ Սամվելի (2014) Զուգամիտության և միակության հարցեր որոշ օրթոնորմավորված սպլայն համակարգերով շարքերի համար. PhD thesis, ԵՊՀ.

Մելքոնյան, Արմինե Մուշեղի (2014) Դավիթ Անհաղթի «Ներբողեան ի սուրբ խաչն աստուածընկալ» երկը և դրա մեկնությունները (պատմագիտական և աստվածաբանական վերլուծություն). PhD thesis, ԵՊՀ.

Մելքոնյան, Նարեկ Մակարի (2014) Ապահովագրման գործընթացի մոդելավորումը անորոշության պայմաններում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Մեհդի, Նասիրի (2014) Էպիկական ժանրերից դրամատիկական ժանրերի փոխառնության հիմնախնդիրները. PhD thesis, ԵՊՀ.

Մեհրդադ, Բորդբար Թահերգուրաբի (2014) Եվրոպայի պետաիրավական կառուցվածքի և սահմանների տարածաժամանակային փոփոխությունները (աշխարհաքաղաքական ուսումնասիրություն). PhD thesis, ԵՊՀ.

Մեղրյան, Զինավոր Շահենի (2014) Ինքնորոշման իրավունքի արդի հիմնահարցերը միջազգային իրավունքում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Մինասյան, Գայանե Հայկազի (2014) Սևան-Ամասիայի գոտու ապարներում տարրերի տեղաբաշխման երկրաբնապահպանական նշանակությունը. PhD thesis, ԵՊՀ.

Մինասյան, Լիլիթ Գեորգիի (2014) Թվային պատկերների մշակման վեյվլեթատիպ նոր ձևափոխությունների սինթեզում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտ.

Մինասյան, Հայկ Համլետի (2014) Դրամավարկային քաղաքականությունը ցանցային տնտեսության պայմաններում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Մինասյան, Սրտավազդ Բաբկենի (2014) Ուոլշի կրկնակի շարքերի զուգամիտության որոշ հարցեր. PhD thesis, ԵՊՀ.

Մկրտումյան, Արմինե Արամայիսի (2014) Դարձվածային հոմանիշները ժամանակակից հայերենում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հրաչյա Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ.

Մկրտչյան, Գնել Միքայելի (2014) Կողքային ռադիկալում հետերոցիկլիկ տեղակալիչներ և ացետիլենային խմբեր պարունակող օպտիկապես ակտիվ նոր ոչ սպիտակուցային ամինաթթուների ասիմետրիկ սինթեզ. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ «Կենսատեխնոլոգիա» ԳԱԿ ՊՈԱԿ.

Մկրտչյան, Ջոն Ասպուրակի (2014) Կոպրինային սնկերի ժամանակակից կարգաբանության խնդիրները և կենսաբանական առանձնահատկությունները. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ.

Մոհամմադ, Սայիդ Էրֆանի (2014) Նոր գլոբալ կանոնների և բարոյագիտության փիլիսոփայական հիմունքները. PhD thesis, ԵՊՀ.

Մորադխանի Հոջաթ, Ալիակբարի (2014) Melissa officinalis L. կալուսային և բջջա-կախութային կուլտուրայի սննդամիջավայրի օպտիմալացումը. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ «Հայկենսատեխնոլոգիա» ԳԱԿ ՊՈԱԿ .

Մուհամադ Ռեզա, Սադեհ Մեյմանդի (2014) Կրթության և տնտեսական զարգացման փոխադարձ կապը Իրանում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Մուրադյան, Զոհրաբ Զավենի (2014) ՀՀ Արաքսի ավազանի գետերի էքստրեմալ ելքերի հաշվարկը և ռիսկի գնահատումը. PhD thesis, ԵՊՀ.

Մուրադյան, Արթուր Կարենի (2014) Մարքեթինգային ռազմավարությունների ներդրման արդյունավետության հիմնախնդիրները (ՀՀ վարկային կազմակերպությունների օրինակով). PhD thesis, ԵՊՀ.

Մուրադյան, Գևորգ Սամվելի (2014) Ուրբանիզացված տարածքների սեյսմիկ միկրոշրջանացման մեթոդաբանական հիմունքները և կիրառվող երկրաֆիզիկական մեթոդների առանձնահատկությունները (Երևան քաղաքի օրինակով). PhD thesis, ԵՊՀ.

Մուրադյան, Կարեն Ռուբենի (2014) Ֆուրիեի կրկնակի շարքերի եռանկյուն և սեկտորային գումարների տարամիտության մասին. PhD thesis, Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների ազգային ակադեմիա.

Մուրադյան, Նարեկ Մաքսիմի (2014) Բանկային մրցակցության գնահատումը տնտեսամաթեմատիկական մեթոդներով. PhD thesis, ԵՊՀ.

Մուրադյան, Սուսաննա Վալերիի (2014) Տեսողության խանգարումներով երեխաների տարածության մեջ կողմնորոշվելու կարողության զարգացումը շարժախաղերի միջոցով. PhD thesis, Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան.

Յ

Յահյա, Խոդակարամի (2014) Տարբեր ստրուկտուրային հողերում Robinia pseudoacacia L., Cupressus arizonica Greene և Fraxinus rotundifolia Mill. ծառատեսակների կողմից կապարի և կադմիումի աբսորբցիայի ընթացքի համեմատական գնահատումը. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ.

Ն

Նազարեթյան, Խաչատուր Արտաշեսի (2014) Ձեռնարկությունների վարքագիծը ցանցային տնտեսության պայմաններում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Նազարյան, Հելեն Վարդանի (2014) Գլոմերուլոպաթիաների կլինիկական և հյուսվածքաբանական առանձնահատկությունները մանկական տարիքում. PhD thesis, Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան.

Նազարյան, Հռիփսիկ Լադիֆի (2014) Տեղակալված տետրահիդրոպիրանային օղակ պարունակող նոր ացետ-և պրոպիոնամիդների սինթեզը և կենսաբանական ակտիվությունը. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Օրգանական և դեղագործական քիմիայի գիտատեխնոլոգիական կենտրոն.

Նազարյան, Տիգրան Արայի (2014) Բյուրականյան առաջին և երկրորդ շրջահայությունների գալակտիկաների և հարևանների վիճակագրական ուսումնասիրություն. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Վ. Հ. Համբարձումյանի անվան Բյուրականի աստղադիտարան.

Նաջմեհ, Թորշիրզադ (2014) 5,5-դիմեթիլբենզո [h] խինազոլինների սինթեզը և կենսաբանական հատկությունները. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Օրգանական և դեղագործական քիմիայի գիտատեխնոլոգիական կենտրոն.

Նասիլյան, Տաթևիկ Մուշեղի (2014) ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի մասին գիտելիքների իմացության կարևորությունը հանրակրթական դպրոցում որպես դրա կանխարգելման կարևոր միջոց. PhD thesis, ԵՊՀ.

Նիկողոսյան, Գոռ Վաչագանի (2014) Փախստականների սահմանադրաիրավական կարգավիճակի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Նուրբախշ, Վելաշեդի Մահմուդ (2014) Մակրոտնտեսական կայունացման քաղաքականությունը և դրա հետևանքները զարգացող երկրներում (Իրանի օրինակով). PhD thesis, ԵՊՀ.

Նուրի, Ահմադ Սուլեյման (2014) Բեզիեյի կորերով տվյալների մոտարկման ալգորիթմների մշակում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Նռանյան, Վահան Բագրատի (2014) Գլանական արևային ջրատաքացուցչի կառուցվածքի և հաշվարկի մեթոդի մշակումը, նախագծումը և փորձարկումը. PhD thesis, Երևանի ճարտարապետության և շինարարության պետական համալսարան.

Շ

Շաբոյան, Կամո Ռաֆիկի (2014) Բուժտարահանման համակարգում վիրաբուժական օգնության կազմակերպումը լեռնային պայմաններում տեղային պատերազմների ժամանակ (ըստ ՀՀ նյութերի). PhD thesis, Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան.

Շալունց, Շուշանիկ Վլադիկի (2014) Որոտան գետի և նրա ջրահավաք ավազանի էկոլոգիական գնահատականը. PhD thesis, Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների ազգային ակադեմիա.

Շախպարյան, Լևոն Գագիկի (2014) Մարդու իրավունքների իրավական կարգավորման զարգացումը Հայաստանի երեք Հանրապետություններում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Շահբազյան, Լուսյա Վոլոդյայի (2014) Հինգանդամանի հետերոցիկլիկ համակարգերի շարքում պոտենցիալ պեստիցիդային ակտիվությամբ նոր միացությունների սինթեզը. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Օրգանական և դեղագործական քիմիայի գիտատեխնոլոգիական կենտրոն.

Շահզարի, Հաբիբ Ղոլամ (2014) Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների դերը Իրանի բարձրագույն կրթության որակի ապահովման համակարգում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Շահնազարյան, Ագնեսա Արտաշեսի (2014) Ունկնդրողական կարողունակությունների զարգացման վերահսկումը մասնագիտական անգլերենի դասընթացում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Շամիրյան, Անամարյամ Սարքիսի (2014) Երկկենցաղների լյարդի ուրեոթելիկ արգինազի կառուցվածքային առանձնահատկությունները՝ Rana ridibunda գորտի օրինակով. PhD thesis, ԵՊՀ.

Ո

Ոսկանյան, Զարուհի Վիգենի (2014) Ալբերտո Մորավիայի «Չոչարա» և «Արհամարհանք» վեպերի հայերեն և ռուսերեն թարգմանությունների լեզուն (զուգադրական քննություն). PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հր. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ.

Չ

Չախոյան, Նառա Ստաֆիկի (2014) Ավագ դպրոցականների մասնագիտական կողմնորոշման հիմնախնդիրը ժամանակակից դպրոցում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Չիլինգարյան, Ռուբեն Յուրիի (2014) Պլազմայի օպտիկական ճառագայթման կառավարումը ակուստիկ դաշտերով. PhD thesis, ԵՊՀ.

Չուգասզյան, Սաթենիկ Լևոնի (2014) Մ.Մաշտոցի անվան մատենադարանի թիվ 9422 ձեռագրի մանրանկարչությունը Միջերկրական ծովի արվեստի համատեքստում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Արվեստի ինստիտուտ.

Պ

Պապոյան, Սիրանուշ Գևորգի (2014) «Տուն» հասկացույթը գերմաներենում (հայերենի զուգադրությամբ). PhD thesis, ԵՊՀ.

Պողոսյան, Արմեն Համլետի (2014) Բջջային թաղանթի առաջացման մեխանիզմների ուսումնասիրությունը մոդելային միացությունների հիման վրա, մոլեկուլային դինամիկայի մեթոդով. Doctor of Sciences thesis, ԵՊՀ.

Պողոսյան, Դիանա Մնացականի (2014) Հետևող ուժերով սեղմված ձողերի և սալերի կայունության խնդիրներ. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Մեխանիկայի ինստիտուտ.

Պողոսյան, Ռուզաննա Վոլոդյայի (2014) Խիկարի զրույցը հայ մատենագրության մեջ՝ հինարեվելյան գրականության համատեքստում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Պողոսյան, Սլավիկ Աշոտի (2014) Ազգային ժողովի պատգամավորի կարգավիճակի իրավական կարգավորման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Պողոսյան, Վարդանուշ Ռոլանդի (2014) Հայաստանի Հանրապետությունում մարդու իրավունքների և ազատությունների սահմանափակման հիմնախնդիրները. PhD thesis, ԵՊՀ.

Ջ

Ջաղացպանյան, Ռոզա Վալերիկի (2014) Անգլերենի ցավանիշ բայերի բառակազմական բների լեզվաճանաչողական վերլուծությունը հայերենի և ռուսերենի զուգադրությամբ. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հրաչյա Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ.

Ջնդոյան, Շերազ Խալիլի (2014) Առողջապահական համակարգի կազմակերպման և ֆինանսավորման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Ռ

Ռեզա Կեյումարս, Համզեհի (2014) Անբավարար ոռոգման ազդեցությունը կարտոֆիլի (Solanum tuberosum L.) տարբեր սորտերի աճի և որոշ ֆիզիոլոգիական ցուցանիշների վրա. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ.

Ռոշանաք, Գոլդուսթ (2014) Փասիխանի բարբառը. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հր. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ.

Ս

Սահակյան, Քրիստինե Գրիգորի (2014) Ակուստապլազմայում ոչ կոռեկտ դրվածք ունեցող հակադարձ խնդիրների լուծումը. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ ֆիզիկայի կիրառական պրոբլեմների ինստիտուտ.

Սարգսյան, Սաթենիկ Սերժի (2014) Առողջապահության արդյունաբերացման կառավարման հիմնահարցերը Հայաստանի Հանրապետությունում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Սարգսյան, Արմեն Սևակի (2014) Մտոգենով ակտիվացվող р38 պրոտեին կինազի և պրոտեինազների նոր ցածրամոլեկուլային արգելակիչների ընտրություն և հետազոտություն. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ «Հայկենսատեխնոլոգիա» ԳԱԿ ՊՈԱԿ.

Սարգսյան, Արփինե Հենրիկի (2014) Տեսողական բայերի իմաստային արժութականության արտահայտչամիջոցները ժամանակակից անգլերենում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Սարգսյան, Զարուհի Ջիվանի (2014) Միֆաստեղծումը արդի հայ մամուլում (1988-1995 թթ.). PhD thesis, ԵՊՀ.

Սարգսյան, Հովհաննես Էլֆիկի (2014) Օրիենտացված գրաֆների գագաթային համարակալում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Սարգսյան, Տիգրան Ռաֆայելի (2014) Տարօրինակ քվարկային կորիզով սպիտակ թզուկների դիտողական դրսևորումները. PhD thesis, ԵՊՀ.

Սարիբեկյան, Ալբերտ Գագիկի (2014) Զուգահեռ հաշվողական ենթակառուցվածքներում երկրատեղեկատվական համակարգերի բուսական ծածկույթի գնահատման ծառայությունների մշակում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտ.

Սարոյան, Սաթենիկ Նորիկի (2014) Իմաստային ժխտման կարգը և դրա արտահայտման միջոցները ժամանակակից անգլերենում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Սաֆարյան, Տաթևիկ Վիլենի (2014) Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության գետային հոսքի ձևավորման գործոնների վերլուծությունը և գնահատումը. PhD thesis, ԵՊՀ.

Սիմոնյան, Վարդիթեր Վլադիմիրի (2014) Գրական տարրական գիտելիքները որպես կրտսեր դպրոցականի ընթերցողական կարողության ձևավորման հիմք. PhD thesis, ԵՊՀ.

Սիրադեղյան, Սամվել Ալբերտի (2014) Կամայական թրաֆիկով կորպորատիվ ցանցերի կառուցվածքի օպտիմալ սինթեզի միջոցների մշակումը. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտ.

Վ

Վահանյան, Արմինե Գրիգորի (2014) Հայերենի, անգլերենի և ռուսերենի արարման բայերի իմաստաբանական վերլուծություն. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հր. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ.

Վայնրայխ, Մաթիաս (2014) Պակիստանի հյուսիսային տարածքների ներգաղթյալ փուշթունների լեզուն և լեզվական միջավայրը. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հր. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ.

Վարդանյան, Արմեն Վոլոդյայի (2014) Ապահովագրական պահուստների ձևավորման և հաշվարկման հիմնախնդիրները ՀՀ ապահովագրական համակարգում. PhD thesis, Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան.

Վարդանյան, Մերի Վարդանի (2014) Անցողական բայերով խնդրազուրկ կառույցները անգլերենում (հայերենի զուգադրությամբ). PhD thesis, ԵՊՀ.

Վարդանյան, Քնարիկ Հակոբի (2014) Փախստականների պաշտպանության միջազգային-իրավական ակտերը և դրանց իրագործումը ՀՀ-ում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Տ

Տեր-Ադամյան, Շուշանիկ Վոլոդյայի (2014) Ժամանակի քերականական կարգի տիպաբանական առանձնահատկությունները ժամանակակից գերմաներենում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Տումանով, Գևորգ Կոնստանտինի (2014) Ինքնապաշտպանությունը միջազգային իրավունքում. արդի խնդիրները և զարգացման հեռանկարները. PhD thesis, ԵՊՀ.

Փ

Փաթյան, Կարինե Էդուարդի (2014) Հաց և ջուր հասկացույթների լեզվաճանաչողական հայեցակերպը անգլերենում՝ հայերենի զուգադրությամբ. PhD thesis, ԵՊՀ.

Ք

Քալաշյան, Մարինա Արմենի (2014) Բարոյաիրավական հայեցակարգերի հարացուցային վերլուծություն. PhD thesis, ԵՊՀ.

Քամալյան, Անդրանիկ Արմենի (2014) Սահքի էլեկտրաառաձգական ալիքների տեղայնացումը անհամասեռ պիեզոդիէլեկտրիկ միջավայրում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Մեխանիկայի ինստիտուտ.

Քարհանյան, Գարեգին Գագիկի (2014) Կրկնության կազմակերպման արդյունավետ մանկավարժական տեխնոլոգիաներն ավագ դպրոցում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Քարտաշյան, Նունե Գրիգորի (2014) Իջևանի ֆլորիստական շրջանի արևելյան հատվածի ֆլորան և բուսականությունը. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ.

Քեշմիրի, Արմին Փարվիզի (2014) Հարավթաթական Թաքեստանի բարբառը. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հր. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ.

Քերյան, Անդրանիկ Գեղամի (2014) Հայաստանի բարձր լեռնային շրջանների ավանդական կաթնամթերքներից մեկուսացված կաթնաթթվային բակտերիաների նույնականացումը, հակաբակտերիական և պրոտեոլիտիկ հատկությունների ուսումնասիրությունը. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ հայկենսատեխնոլոգի ԳԱԿ ՊՈԱԿ.

Քոչարյան, Նարեկ Մամիկոնի (2014) Մարդու իրավունքների ապահովման և պաշտպանության սահմանադրաիրավական երաշխիքները Հայաստանի Հանրապետությունում (մարդու սահմանադրական արդարադատության իրավունքի իրացման համատեքստում). PhD thesis, ԵՊՀ.

Օ

Օհանյան, Լևոն Պարգևի (2014) Պատիժը պայմանականորեն չկիրառելը ըստ Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի. առկա վիճակը, հիմնախնդիրները, կատարելագործման ուղիները. PhD thesis, ԵՊՀ.

Ֆ

Ֆարզադ, Սադրոլլահ Կարիմպուր (2014) Ավանդական իրանական կաթնաթթվային խմորվող «Ռիչալ» ըմպելիքի ուսումնասիրությունը և դրա արտադրման հնարավորության հետազոտումը. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ «Հայկենսատեխնոլոգիա» ԳԱԿ ՊՈԱԿ.

This list was generated on Wed Jan 17 01:02:25 2018 AMT.