Հայաստանի ատենախոսությունների բաց մատչելիության պահոց = Open Access Repository of the Armenian Electronic Theses and Dissertations (Armenian ETD-OA) = Репозиторий диссертаций Армении открытого доступа

Items where Year is 2017

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: | Ա | Բ | Գ | Դ | Ե | Զ | Թ | Խ | Կ | Հ | Ղ | Մ | Յ | Ն | Շ | Պ | Ջ | Ս | Վ | Տ | Ֆ
Number of items: 87.

Հարությունովա , Հասմիկ Հարությունի (2017) Լիզինգի կիրառման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետության ագրարային ոլորտում. PhD thesis, Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան.

Ա

Ալիասղար Մոհամմադհոսեյնի , Շեքոֆթեհասգարաբադ (2017) Տնտեսական բարեփոխումների նպատակները և պետության դերը (ՀՀ օրինակով). PhD thesis, ԵՊՀ.

Ամիրխանյան, Գրիշա Մարկոսի (2017) Մարքեթինգային հիմնախնդիրները ՀՀ կապի և հեռահաղորդակցության ոլորտում. PhD thesis, Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան.

Այանյան, Արտակ Հովհաննեսի (2017) Ջերմոցային տնտեսությունների ֆինանսական վիճակի կայունացման և գործունեության արդյունավետության բարելավման ուղիները ՀՀ-ում. PhD thesis, Հայ-ռուսական (Սլավոնական) համալսարան.

Ասլանյան, Սերգեյ Գագիկի (2017) Տարածքային կազմավորումների կայուն և համաչափ զարգացման հիմնախնդիրները (ՀՀ նյութերով). PhD thesis, Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան.

Ավետիսյան, Լիլիթ Գառնիկի (2017) Տարբեր եղանակներով կարտոֆիլի առողջ տնկանյութի ստացումը ՀՀ նախալեռնային գոտու պայմաններում. PhD thesis, Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան.

Ավետիսյան, Մադլենա Տիգրանի (2017) Բուսանուն պարունակող դարձվածային միավորների իմաատակառուցվածքային աոանձնահատկությունները անգլերենում (հայերենի և ռուսերենի զուգադրությամբ). PhD thesis, ԵՊՀ.

Ավետիսյան, Նաիրուհի Ռաֆիկի (2017) Եկամտահարկի մոդելների կիրառման առանձնահատկությունները ՀՀ-ում. PhD thesis, Հայաստանի ազգային տնտեսագիտական համալսարան.

Բ

Բալասանյան, Խաչատուր Սամվելի (2017) Իրավունքի գործառույթները ժողովրդավարական իրավական պետությունում. տեսական-իրավական վերլուծություն. PhD thesis, Հայ-Ռուսական համալսարան.

Բախշիյան, Տիրուհի Մաքսիմելի (2017) Միջուկային ռեակցիաների ուսումնասիրությունը բժշկական իզոտոպների ստացման նպատակով և իզոմեր հարաբերությունների քննարկումը. PhD thesis, Երևանի ֆիզիկայի ինստիտուտ.

Բայրամյան, Վահագն Հայկի (2017) ո-ճշգրիտ և GGո բազմությունների նոր հատկության վերաբերյալ. PhD thesis, ԵՊՀ.

Բայրամյան, Վահագն Հայկի (2017) n-ճշգրիտ և GCn բազմությունների նոր հատկության վերաբերյալ. PhD thesis, ԵՊՀ.

Բարիկյան, Լիլիթ ժիրայրի (2017) ժան ժընեն 20-րդ դարի 2-րդ կեսի ֆրանսիական դրամատուրգիայի համատեքստում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Մանուկ Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտ.

Բարսեղյան, Գայանե Անդրանիկի (2017) Դիպվածաբանությունների իմաատակառուցվածքային առանձնահատկությունները (անգլալեզու տպագիր և առցանց լրագրերի նյութի հիման վրա). PhD thesis, ԵՊՀ.

Բարսեղյան, Գայանե Անդրանիկի (2017) Դիպվածաբանությունների իմաստակառուցվածքային առանձնահատկությունները (անգլալեզու տպագիր և առցանց լրագրերի նյութի հիման վրա). PhD thesis, ԵՊՀ.

Բեգլարյան, Աշխեն Սամվելի (2017) Քաղաքացիական hասարակությունը Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ապահովման համատեքստում. PhD thesis, ՀՀ ՊՆ պաշտպանական ազգային հետազոտական համալսարան .

Բրուտյան, Վաչիկ Արամայիսի (2017) Իրավաբանական մանկավարժության հայեցակարգային հիմքերը. Doctor of Sciences thesis, ԵՊՀ.

Գ

Գափոյան , Նելլի Թաթուլի (2017) Բերգմաեի տեսքի օպերատորներ ֆունկցիոնալ տարածությունների վրա Cn-ի գնդում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Գրիգորյան, Արմեն Լևոնի (2017) Ուսանողի ֆիզիկական դաստիարակության համակարգի ձևավորման և կազմակերպման գիտատեսական հիմքերը բուհում. Doctor of Sciences thesis, ԵՊՀ.

Գևորգյան, Հերմինե Միշայի (2017) Պղնձամոլիբդենային հանքանյութերի ֆլոտացման տեխնոլոգիական գործընթացի կառավարման քոմփյութերային մոդելի մշակում և հետազոտում. PhD thesis, Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան .

Գևորգյան, Տիգրան Գագիկի (2017) Բիզնես գործընթացների կառավարման միջոցով տնտեսական գործունեության արդյունավետության բարձրացման ուղիները առողջապահական կազմակերպություններում (ՀՀ օրինակով). PhD thesis, ԵՊՀ.

Դ

Դանիելյան, Նարինե Սամսոնի (2017) Գրադարանային-մատենագիտական գործի զարգացումը Հայաստանում (1965-1990 թթ). PhD thesis, ԵՊՀ.

Դավթյան, Սոնա Ռաֆիկի (2017) Տեսողության խանգարումներով նախադպրոցականների տարածական կողմնորոշման կարողությունների ձևավորումն ընտանիքում. PhD thesis, Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան.

Ե

Եսայան, Լազար Կարլենի (2017) Բերանի խոռոչում թթվահիմնային հավասարակշռության տեղաշարժերի հիմնական օրինաչափությունները լորձաթաղանթի հիվանդությունների և ընդհանուր ախտաբանության որոշ դեպքերում. Doctor of Sciences thesis, Մ. Հերացու անվան Երևանի պետական բժշկական համալսարան.

Եսայան, Անահիտ Գևորգի (2017) Պետական մարմինների և մարզական հասարակական կազմակերպությունների փոխհարաբերությունների արդյունավետությունը ֆիզիկական դաստիարակության ոլորտում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Զ

Զադոյան, Անահիտ Մերուժանի (2017) Մանկավարժական խորհրդատվության իրականացման պայմաններն ու միջոցները հանրակրթական համակարգում. PhD thesis, Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան.

Զաքարյան, Նարինե Մնացականի (2017) Սինքլեր Լուիսի գեղարվեստական մեթոդի առանձնահատկությունները. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Մանուկ Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտ.

Զաքարյան, Տիգրան Աշոտի (2017) Կորպորատիվ կառավարման կառուցակարգերի կատարելագործման արդի ուղղությունները (ՀՀ նյութերով). PhD thesis, Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան.

Թ

Թորոսյան, Հասմիկ Արծրունու (2017) Ներդրումային ծառայությունների իրականացման արդի հիմնախնդիրները ՀՀ արժեթղթերի շուկայում. PhD thesis, Հայ-Ռուսական համալսարան.

Թունյան, Լուսինե Գերասիմի (2017) Սրտի խոռոչների վերաձևավորման պաթոֆիզիոլոգիան և նախասրտերի շողացման առաջացման ռիսկը ոչ փականային ախտածագմամբ պահպանված արտամղման ֆրակցիայով սրտային անբավարարությամբ հիվանդների մոտ. Doctor of Sciences thesis, Մ. Հերացու անվան Երևանի պետական բժշկական համալսարան.

Թռչունյան, Կարեն Արմենի (2017) Մթնային խմորում իրականացնող բակտերիաներում մոլեկուլային ջրածնի արտադրության և հիդրոգենազային ակտիվության խթանման ուղիները. Doctor of Sciences thesis, ԵՊՀ.

Խ

Խաչատրյան, Ավետիք Ալբերտի (2017) Հայաստանի Հանրապետության քրեաիրավական քաղաքականությունն ազգային անվտանգության ոլորտում. PhD thesis, Հայ-Ռուսական համալսարան.

Խաչատրյան, Հեղինե Սեյրանի (2017) Քիմիական սինովէկտոմիայի արդյունավետությունը հեմոֆիլային արթրոպատիաների բուժման համալիրում. PhD thesis, Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան.

Խաչիկյան, Տիգրան Աշոտի (2017) Մաքսային հսկողության իրավական հիմքերը Հայաստանի Հանրապետությունում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Կ

Կարապետյան, Սիրանուշ Անդրանիկի (2017) Հայկական ցեղասպանության թեման իսպանական գրականության մեջ. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Մանուկ Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտ.

Կաֆյան, Մխիթար Հովիկի (2017) Գյումրի քաղաքի էկոլոգաերկրաքիմիական առանձնահատկությունները. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Բուսաբանության ինստիտուտ.

Կաֆյան, Մխիթար Հովիկի (2017) Գյումրի քաղաքի էկոլոգիաերկրաքիմիական առանձնահատկությունները. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ բուսաբանության ինստիտուտ.

Կոստանդյան, Նիկոլայ Ալեքսանդրի (2017) Մարգարիտ Բաբայանը և հայ երաժշտական արվեստը. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Արվեստի ինստիտուտ.

Կուպելյանց, Նոննա Արամայիսի (2017) Բուսաբուծական արտադրանքի պահպանման, իրացման, վերամշակման տնտեսագիտական հիմնախնդիրները և դրանց լուծման ուղիները (հհ նյութերով). PhD thesis, Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան.

Հ

Հակոբյան, Տիգրան (2017) Դասական նույնություններով որոշվող գերնույնությունները կիսախմբերում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Հայրապետյան, Լենա Ռուբենի (2017) Առևտրային բանկերի ֆինանսական կայունության գնահատման եվ կառավարման բարելավման ուղիները ՀՀ-ում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Հայրապետյան, Արա Դերենիկի (2017) Կրկնակի ռինոպլաստիկա դեմքի էսթետիկ վիրաբուժությունում. Doctor of Sciences thesis, Մ. Հերացու անվան Երևանի պետական բժշկական համալսարան.

Հարությունյան, Աննա Վլադիմիրի (2017) ՀՀ առևտրային բանկերը ներդրումային միջավայրի բարելավման գործում. PhD thesis, Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան.

Հարությունյան, Արթուր Արմենի (2017) Հետազոտություններ պիրիմիդինների և բազմացիկլիկ ազահետերոցիկլերի սինթեզի բնագավառում. Doctor of Sciences thesis, ՀՀ ԳԱԱ Օրգանական և դեղագործական քիմիայի գիտատեխնոլոգիական կենտրոն.

Հարությունյան, Հարություն Համազասպիի (2017) Տնտեսական գործունեության էկոլոգիական կարգավորման հիմնախնդիրները Լոռու մարզում. PhD thesis, Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան.

Հարությունյան, Հրաչյա Ղահրամանի (2017) Հիդրոտեխնիկական կառուցվածքների, ճնշումային խողովակաշարերի ամրության և կայունության հաշվարկային մեթոդների կատարելագործում. PhD thesis, Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան.

Հոսեյն Ամուզադ , Մեհդիրաջի (2017) Ներդրումների կառավարման արդյունավետության բարձրացումը նեյրոնային ցանցի և ոչ հստակ բազմությունների մեթոդների կիրառմամբ (Իրանի Իսլամական Հանրապետության կապիտալի շուկայի օրինակով). PhD thesis, ԵՊՀ.

Հովհաննիսյան, Ալվարդ Հուսիկի (2017) Ռոտավիրուսային վարակի կլինիկալաբորատոր բնութագիրը և ցիտոկինային պատասխանի դինամիկ փոփոխությունները. PhD thesis, Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան.

Հովհաննիսյան , Հրանտ Հենրիի (2017) Հայերի մոլեկուլային ֆիլոաշխարհագրությունը ըստ ամբողջական միտոքոնդրիումային գենոմների. PhD thesis, ԵՊՀ.

Ղ

Ղանթարչյան, Լիլիթ Ռուբենի (2017) Սոցիալապես անապահով խավերի կենսամակարդակի բարձրացման պետական կարգավորման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Ղարագուլյան, Հերմինե Սաշայի (2017) Լույսի բևեռացման վարքի հետազոտությունը խիրալ հեղուկ բյուրեղական ֆոտոնային կառուցվածքներով անցնելիս. PhD thesis, ԵՊՀ.

Ղարիբյան, Բալասան Գագիկի (2017) Աբիգ Ավագյանի ստեղծագործությունը. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Մանուկ Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտ.

Ղարսլյան, Աննա Ռուբենի (2017) Արդի հայերենի իրավաբանական տերմինները. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հր. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ.

Ղուլիկյան, Լուսինե Ալմիրի (2017) Macrovipera lebetina obtusa օձի թույնի պրոտեկտորային ազդեցության մեխանիզմները կրոկերի սարկոմայի և Ալցհեյմերի հիվանդության կենդանական մոդելների վրա. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Լ. Ա. Օրբելու անվան ֆիզիոլոգիայի ինստիտուտ.

Մ

Մակարյան, Ռոբերտ Ասքանազի (2017) Փոքր եվ միջին ձեռնարկատիրության զարգացման հիմնախնդիրները ՀՀ գյուղատնտեսական հումքի վերամշակման ոլորտում (կաթ վերամշակող կազմակերպությունների օրինակով). PhD thesis, Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան.

Մաղաքյան, Նաիրուհի Ռաֆիկի (2017) Երևան քաղաքի օդային ավազանի երկրաքիմիական առանձնահատկությունները. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ բուսաբանության ինստիտուտ.

Մանուկյան, Տաթևիկ Գրիգորիի (2017) Լեզվաբանական տերմինները ԺԴ-ԺԷ դդ. հայերեն ձեռագիր քերականական աշխատություններում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հրաչյա Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ.

Մարանդյան, Ռուսլան Ռաֆիկի (2017) Հանրաքվեն որպես ժողովրդաիշխանության իրացման ձև Հայաստանի Հանրապետությունում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Մարտիրոսյան, Վարսիկ Ռազմիկի (2017) Կաղամբի (brassica oleraceae l.) որոշ տարատեսակների մշակության առանձնահատկությունները ՀՀ արագածոտնի մարզի պայմաններում. PhD thesis, Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան.

Մելքումյան, Զարուհի Միքայելի (2017) Մրցակցային միջավայրի բարելավման հիմնախնդիրները սննդի արդյունաբերության ոլորտում (ՀՀ նյութերով). PhD thesis, Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան.

Մեսրոպյան, Հայկանուշ Հովսեփի (2017) Կրոնաեկեղեցական բառապաշարը հայերենի բարբառներում. Doctor of Sciences thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հրաչյա Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ.

Միրիջանյան, Զարուհի Միհրանի (2017) Պատանի ֆուտբոլիստների հեմոդինամիկայի և արտաքին շնչառության ֆունկցիոնալ առանձնահատկությունների ուսումնասիրությունը. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Ակադեմիկոս Լ. Ա. Օրբելու անվան ֆիզիոլոգիայի ինստիտուտ.

Միրումյան, Լիլի Մայիսի (2017) Սիլվա Կապուտիկյանի հուշագրությունների լեզուն. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հր. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ .

Մխիթարյան, Ժիրայր Սամվելի (2017) Սահմանադրականության գնահատման տնտեսագիտամաթեմատիկական մեթոդները. PhD thesis, ԵՊՀ.

Մկրտչյան, Արեմ Արթուրի (2017) Հայ գյուղացու ինքնությունը արդի միգրացիոն գործընթացներում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Մկրտչյան, Վիլեն Գագիկի (2017) Լազերային լիպոսակցիա կատարման ցուցումների համակարգումը և արդյունավետության գնահատումը. PhD thesis, Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան.

Մուրադյան, Արմինե Ռաֆիկի (2017) Ախտածին դերերի ազդեցությունը ներընտանեկան հարաբերությունների վրա. PhD thesis, Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան.

Յ

Յանիկյան, Յանա Վահանի (2017) Գովազդը հեռուստաեթերում. միզազգային փորձը և հայաստանյան իրականությունը (2010-2016 թթ.). PhD thesis, ԵՊՀ.

Ն

Նազարյան, Նաիրա Մամբրեի (2017) Ոստիկանի անձի հոգեբանական առանձնահատկությունների պայմանավորվածությունը մասնագիտական գործունեությամբ. PhD thesis, Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան.

Նահապետյան, Նելլի Արամի (2017) Կորտիզոլի, ինտերլեյկին 2-ի և ինսուլինանման աճի գործոնի ախտորոշիչ նշանակությունը գեստոզների և պտղաջրերի վաղաժամ արտահոսքի դեպքում. PhD thesis, Մ. Հերացու անվան Երևանի պետական բժշկական համալսարան.

Նավասարդյան, Արման Գառնիկի (2017) Քաղաքական մշակույթի հիմնախնդիրները ժամանակակից դիվանագիտությունում. PhD thesis, ՀՀ ՊՆ պաշտպանական ազգային հետազոտական համալսարան .

Նիկոյան, Մուշեղ Էդուարդի (2017) Պատանի ֆուտբոլիստների առաջատար շարժողական ընդունակությունների մշակման մեթոդիկան. PhD thesis, ԵՊՀ.

Շ

Շահինյան, Գոհար Աշոտի (2017) Ն-հեպտան–ԱՕՏ (նատրիումի դիօկտիլ սուլֆոսուկցինատ)–բևեռային ֆազ շրջված միցելային համակարգերի ֆիզիկաքիմիական ուսումնասիրությունը. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Բ. Ն. Նալբանդյանի անվան քիմիական ֆիզիկայի ինստիտուտ.

Շարբատյան, Աղասի Աշոտի (2017) Գենային պոլիմորֆիզմը պտղի կորստի համախտանիշի դեպքում և բուժման օպտիմալացումը. PhD thesis, Մ. Հերացու անվան Երևանի պետական բժշկական համալսարան.

Պ

Պապիկյան, Արսեն Ռաֆիկի (2017) Ուսանողների պրոֆեսիոնալ պատրաստության կատարելագործման ուղիները մանկավարժական պրակտիկայի ընթացքում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Պապիկյան, Սիլվա Վարդանի (2017) Հայ կրոնաեկեղեցական բառապաշարը և նրա պատմական զարգացումը. Doctor of Sciences thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հր. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ.

Պողոսյան, Արթուր Սուրենի (2017) Արցախահայերը հայկական լեռնաշխարհի գենետիկական բնապատկերում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Ջ

Ջեյրանյան, Սուրեն Սամվելի (2017) Կլիմայի փոփոխության ազդեցության սոցիալ-տնտեսական հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. PhD thesis, Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան.

Ս

Սարգսյան, Արեն Հովիկի (2017) Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանական բարեփոխումները ռազմաքաղաքական հիմնախնդիրների կարգավորման համատեքստում. PhD thesis, ՀՀ ՊՆ Պաշտպանական ազգային հետազոտական համալսարան.

Սարգսյան, Նազենիկ Գագիկի (2017) XX -XXI դ. սկզբի Հայաստանի բալետային արվեստի հիմնական միտումները (հայ խորեոգրաֆների ստեղծագործության օրինակով). Doctor of Sciences thesis, ՀՀ ԳԱԱ Արվեստի ինստիտուտ.

Սարգսյան, Նազենիկ Գագիկի (2017) XX-XXI դ. սկզբի Հայաստանի բալետային արվեստի հիմնական միտումները (հայ խորեոգրաֆների ստեղծագործության օրինակով). Doctor of Sciences thesis, ՀՀ ԳԱԱ Արվեստի ինստիտուտ.

Սարեհ, Աքբարի Շահփար (2017) Լարեստանցիների ընտանեկան ծիսակարգը և ժողովրդական հավատալիքները. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ.

Սարոյան, Արման Վոլոդյայի (2017) Երվանդ վարդապետ Տեր-Մինասյանի կրոնագիտական հայեցակարգը. PhD thesis, ԵՊՀ.

Սիմոնյան, Հասմիկ Գուրգենի (2017) Արևմտահայ քաղաքական միտքը 1912-1923 թթ. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտ.

Վ

Վարդանյան, Լուիզա Ռազմիկի (2017) Դեղաբույսերի կենսահակաօքսիդիչների հակաօքսիդիչ հատկությունները: Կինետիկա և մեխանիզմ. Doctor of Sciences thesis, ՀՀ ԳԱԱ Ա. Բ. Նալբանդյանի անվան քիմիական ֆիզիկայի ինսատիտուտ.

Տ

Տատինցյան, Լյուդմիլա Վալերիի (2017) Քունքստործնոտային հոդի դիսֆունկցիաներով հիվանդների ախտորոշման և բուժման օկլյուզիոն դրույթները. Doctor of Sciences thesis, Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան.

Ֆ

Ֆարհադ Ռամեզան, Սայիդի (2017) Տնտեսության մասնավորեցումը և ազատականացումը և դրա դերը տնտեսական աճի մեջ (ՀՀ օրինակով). PhD thesis, ԵՊՀ.

This list was generated on Thu Aug 24 02:30:28 2017 AMT.