Հայաստանի ատենախոսությունների բաց մատչելիության պահոց = Open Access Repository of the Armenian Electronic Theses and Dissertations (Armenian ETD-OA) = Репозиторий диссертаций Армении открытого доступа

Items where Year is 2017

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Ա | Բ | Գ | Դ | Ե | Զ | Թ | Խ | Կ | Հ | Ղ | Մ | Յ | Ն | Շ | Պ | Ս | Վ | Տ | Ֆ
Number of items: 52.

Ա

Ալիասղար Մոհամմադհոսեյնի , Շեքոֆթեհասգարաբադ (2017) Տնտեսական բարեփոխումների նպատակները և պետության դերը (ՀՀ օրինակով). PhD thesis, ԵՊՀ.

Ավետիսյան, Լիլիթ Գառնիկի (2017) Տարբեր եղանակներով կարտոֆիլի առողջ տնկանյութի ստացումը ՀՀ նախալեռնային գոտու պայմաններում. PhD thesis, Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան.

Ավետիսյան, Մադլենա Տիգրանի (2017) Բուսանուն պարունակող դարձվածային միավորների իմաատակառուցվածքային աոանձնահատկությունները անգլերենում (հայերենի և ռուսերենի զուգադրությամբ). PhD thesis, ԵՊՀ.

Ավետիսյան, Նաիրուհի Ռաֆիկի (2017) Եկամտահարկի մոդելների կիրառման առանձնահատկությունները ՀՀ-ում. PhD thesis, Հայաստանի ազգային տնտեսագիտական համալսարան.

Բ

Բախշիյան, Տիրուհի Մաքսիմելի (2017) Միջուկային ռեակցիաների ուսումնասիրությունը բժշկական իզոտոպների ստացման նպատակով և իզոմեր հարաբերությունների քննարկումը. PhD thesis, Երևանի ֆիզիկայի ինստիտուտ.

Բայրամյան, Վահագն Հայկի (2017) ո-ճշգրիտ և GGո բազմությունների նոր հատկության վերաբերյալ. PhD thesis, ԵՊՀ.

Բայրամյան, Վահագն Հայկի (2017) n-ճշգրիտ և GCn բազմությունների նոր հատկության վերաբերյալ. PhD thesis, ԵՊՀ.

Բարիկյան, Լիլիթ ժիրայրի (2017) ժան ժընեն 20-րդ դարի 2-րդ կեսի ֆրանսիական դրամատուրգիայի համատեքստում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Մանուկ Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտ.

Բարսեղյան, Գայանե Անդրանիկի (2017) Դիպվածաբանությունների իմաատակառուցվածքային առանձնահատկությունները (անգլալեզու տպագիր և առցանց լրագրերի նյութի հիման վրա). PhD thesis, ԵՊՀ.

Բեգլարյան, Աշխեն Սամվելի (2017) Քաղաքացիական hասարակությունը Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ապահովման համատեքստում. PhD thesis, ՀՀ ՊՆ պաշտպանական ազգային հետազոտական համալսարան .

Բրուտյան, Վաչիկ Արամայիսի (2017) Իրավաբանական մանկավարժության հայեցակարգային հիմքերը. Doctor of Sciences thesis, ԵՊՀ.

Գ

Գափոյան , Նելլի Թաթուլի (2017) Բերգմաեի տեսքի օպերատորներ ֆունկցիոնալ տարածությունների վրա Cn-ի գնդում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Գրիգորյան, Արմեն Լևոնի (2017) Ուսանողի ֆիզիկական դաստիարակության համակարգի ձևավորման և կազմակերպման գիտատեսական հիմքերը բուհում. Doctor of Sciences thesis, ԵՊՀ.

Գևորգյան, Տիգրան Գագիկի (2017) Բիզնես գործընթացների կառավարման միջոցով տնտեսական գործունեության արդյունավետության բարձրացման ուղիները առողջապահական կազմակերպություններում (ՀՀ օրինակով). PhD thesis, ԵՊՀ.

Դ

Դանիելյան, Նարինե Սամսոնի (2017) Գրադարանային-մատենագիտական գործի զարգացումը Հայաստանում (1965-1990 թթ). PhD thesis, ԵՊՀ.

Ե

Եսայան, Անահիտ Գևորգի (2017) Պետական մարմինների և մարզական հասարակական կազմակերպությունների փոխհարաբերությունների արդյունավետությունը ֆիզիկական դաստիարակության ոլորտում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Զ

Զաքարյան, Նարինե Մնացականի (2017) Սինքլեր Լուիսի գեղարվեստական մեթոդի առանձնահատկությունները. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Մանուկ Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտ.

Թ

Թռչունյան, Կարեն Արմենի (2017) Մթնային խմորում իրականացնող բակտերիաներում մոլեկուլային ջրածնի արտադրության և հիդրոգենազային ակտիվության խթանման ուղիները. Doctor of Sciences thesis, ԵՊՀ.

Խ

Խաչիկյան, Տիգրան Աշոտի (2017) Մաքսային հսկողության իրավական հիմքերը Հայաստանի Հանրապետությունում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Կ

Կարապետյան, Սիրանուշ Անդրանիկի (2017) Հայկական ցեղասպանության թեման իսպանական գրականության մեջ. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Մանուկ Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտ.

Կաֆյան, Մխիթար Հովիկի (2017) Գյումրի քաղաքի էկոլոգիաերկրաքիմիական առանձնահատկությունները. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ բուսաբանության ինստիտուտ.

Կոստանդյան, Նիկոլայ Ալեքսանդրի (2017) Մարգարիտ Բաբայանը և հայ երաժշտական արվեստը. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Արվեստի ինստիտուտ.

Հ

Հակոբյան, Տիգրան (2017) Դասական նույնություններով որոշվող գերնույնությունները կիսախմբերում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Հայրապետյան, Լենա Ռուբենի (2017) Առևտրային բանկերի ֆինանսական կայունության գնահատման եվ կառավարման բարելավման ուղիները ՀՀ-ում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Հարությունյան, Արթուր Արմենի (2017) Հետազոտություններ պիրիմիդինների և բազմացիկլիկ ազահետերոցիկլերի սինթեզի բնագավառում. Doctor of Sciences thesis, ՀՀ ԳԱԱ Օրգանական և դեղագործական քիմիայի գիտատեխնոլոգիական կենտրոն.

Հարությունյան, Հարություն Համազասպիի (2017) Տնտեսական գործունեության էկոլոգիական կարգավորման հիմնախնդիրները Լոռու մարզում. PhD thesis, Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան.

Հարությունյան, Հրաչյա Ղահրամանի (2017) Հիդրոտեխնիկական կառուցվածքների, ճնշումային խողովակաշարերի ամրության և կայունության հաշվարկային մեթոդների կատարելագործում. PhD thesis, Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան.

Հոսեյն Ամուզադ , Մեհդիրաջի (2017) Ներդրումների կառավարման արդյունավետության բարձրացումը նեյրոնային ցանցի և ոչ հստակ բազմությունների մեթոդների կիրառմամբ (Իրանի Իսլամական Հանրապետության կապիտալի շուկայի օրինակով). PhD thesis, ԵՊՀ.

Հովհաննիսյան , Հրանտ Հենրիի (2017) Հայերի մոլեկուլային ֆիլոաշխարհագրությունը ըստ ամբողջական միտոքոնդրիումային գենոմների. PhD thesis, ԵՊՀ.

Ղ

Ղանթարչյան, Լիլիթ Ռուբենի (2017) Սոցիալապես անապահով խավերի կենսամակարդակի բարձրացման պետական կարգավորման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Ղարիբյան, Բալասան Գագիկի (2017) Աբիգ Ավագյանի ստեղծագործությունը. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Մանուկ Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտ.

Մ

Մակարյան, Ռոբերտ Ասքանազի (2017) Փոքր եվ միջին ձեռնարկատիրության զարգացման հիմնախնդիրները ՀՀ գյուղատնտեսական հումքի վերամշակման ոլորտում (կաթ վերամշակող կազմակերպությունների օրինակով). PhD thesis, Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան.

Մաղաքյան, Նաիրուհի Ռաֆիկի (2017) Երևան քաղաքի օդային ավազանի երկրաքիմիական առանձնահատկությունները. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ բուսաբանության ինստիտուտ.

Մարանդյան, Ռուսլան Ռաֆիկի (2017) Հանրաքվեն որպես ժողովրդաիշխանության իրացման ձև Հայաստանի Հանրապետությունում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Մարտիրոսյան, Վարսիկ Ռազմիկի (2017) Կաղամբի (brassica oleraceae l.) որոշ տարատեսակների մշակության առանձնահատկությունները ՀՀ արագածոտնի մարզի պայմաններում. PhD thesis, Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան.

Մեսրոպյան, Հայկանուշ Հովսեփի (2017) Կրոնաեկեղեցական բառապաշարը հայերենի բարբառներում. Doctor of Sciences thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հրաչյա Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ.

Մխիթարյան, Ժիրայր Սամվելի (2017) Սահմանադրականության գնահատման տնտեսագիտամաթեմատիկական մեթոդները. PhD thesis, ԵՊՀ.

Մկրտչյան, Վիլեն Գագիկի (2017) Լազերային լիպոսակցիա կատարման ցուցումների համակարգումը և արդյունավետության գնահատումը. PhD thesis, Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան.

Յ

Յանիկյան, Յանա Վահանի (2017) Գովազդը հեռուստաեթերում. միզազգային փորձը և հայաստանյան իրականությունը (2010-2016 թթ.). PhD thesis, ԵՊՀ.

Ն

Նահապետյան, Նելլի Արամի (2017) Կորտիզոլի, ինտերլեյկին 2-ի և ինսուլինանման աճի գործոնի ախտորոշիչ նշանակությունը գեստոզների և պտղաջրերի վաղաժամ արտահոսքի դեպքում. PhD thesis, Մ. Հերացու անվան Երևանի պետական բժշկական համալսարան.

Նավասարդյան, Արման Գառնիկի (2017) Քաղաքական մշակույթի հիմնախնդիրները ժամանակակից դիվանագիտությունում. PhD thesis, ՀՀ ՊՆ պաշտպանական ազգային հետազոտական համալսարան .

Նիկոյան, Մուշեղ Էդուարդի (2017) Պատանի ֆուտբոլիստների առաջատար շարժողական ընդունակությունների մշակման մեթոդիկան. PhD thesis, ԵՊՀ.

Շ

Շարբատյան, Աղասի Աշոտի (2017) Գենային պոլիմորֆիզմը պտղի կորստի համախտանիշի դեպքում և բուժման օպտիմալացումը. PhD thesis, Մ. Հերացու անվան Երևանի պետական բժշկական համալսարան.

Պ

Պապիկյան, Արսեն Ռաֆիկի (2017) Ուսանողների պրոֆեսիոնալ պատրաստության կատարելագործման ուղիները մանկավարժական պրակտիկայի ընթացքում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Պապիկյան, Սիլվա Վարդանի (2017) Հայ կրոնաեկեղեցական բառապաշարը և նրա պատմական զարգացումը. Doctor of Sciences thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հր. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ.

Պողոսյան, Արթուր Սուրենի (2017) Արցախահայերը հայկական լեռնաշխարհի գենետիկական բնապատկերում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Ս

Սարգսյան, Նազենիկ Գագիկի (2017) XX-XXI դ. սկզբի Հայաստանի բալետային արվեստի հիմնական միտումները (հայ խորեոգրաֆների ստեղծագործության օրինակով). Doctor of Sciences thesis, ՀՀ ԳԱԱ Արվեստի ինստիտուտ.

Սարեհ, Աքբարի Շահփար (2017) Լարեստանցիների ընտանեկան ծիսակարգը և ժողովրդական հավատալիքները. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ.

Սարոյան, Արման Վոլոդյայի (2017) Երվանդ վարդապետ Տեր-Մինասյանի կրոնագիտական հայեցակարգը. PhD thesis, ԵՊՀ.

Վ

Վարդանյան, Լուիզա Ռազմիկի (2017) Դեղաբույսերի կենսահակաօքսիդիչների հակաօքսիդիչ հատկությունները: Կինետիկա և մեխանիզմ. Doctor of Sciences thesis, ՀՀ ԳԱԱ Ա. Բ. Նալբանդյանի անվան քիմիական ֆիզիկայի ինսատիտուտ.

Տ

Տատինցյան, Լյուդմիլա Վալերիի (2017) Քունքստործնոտային հոդի դիսֆունկցիաներով հիվանդների ախտորոշման և բուժման օկլյուզիոն դրույթները. Doctor of Sciences thesis, Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան.

Ֆ

Ֆարհադ Ռամեզան, Սայիդի (2017) Տնտեսության մասնավորեցումը և ազատականացումը և դրա դերը տնտեսական աճի մեջ (ՀՀ օրինակով). PhD thesis, ԵՊՀ.

This list was generated on Mon Jun 26 07:37:41 2017 AMT.