Հայաստանի ատենախոսությունների բաց մատչելիության պահոց = Open Access Repository of the Armenian Electronic Theses and Dissertations (Armenian ETD-OA) = Репозиторий диссертаций Армении открытого доступа

Items where Year is 2017

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: | А | З | С | Ա | Բ | Գ | Դ | Ե | Զ | Թ | Խ | Ծ | Կ | Հ | Ղ | Մ | Յ | Ն | Շ | Պ | Ջ | Ս | Վ | Տ | Փ | Ֆ
Number of items: 148.

Հարությունովա , Հասմիկ Հարությունի (2017) Լիզինգի կիրառման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետության ագրարային ոլորտում. PhD thesis, Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան.

А

Арутюнян, Артур Арменович (2017) Исследования в области синтеза пиримидинов и полициклических азагетероциклов. Doctor of Sciences thesis, ՀՀ ԳԱԱ Օրգանական և դեղագործական քիմիայի գիտատեխնոլոգիական կենտրոն.

З

Захарян, Григор Арамович (2017) Эколого-географические особенности развития возобновляемой энергетики в Армении. PhD thesis, ЕГУ.

С

Сукиасян, Джанибек Симонович (2017) Исследование напряженно-деформированного состояния пластин, усиленных стрингерами, и разработка методов прочностного расчета. PhD thesis, Национальный политехнический университет Армении.

Ա

Աբովյան, Գոռ Արթուրի (2017) Ատոմի քվանտային ղեկավարումը բազմաբաղադրիչ դաշտերով. PhD thesis, ԵՊՀ.

Ալեքսանյան, Տարոն Վարդանի (2017) Կլիմայի փոփոխության ազդեցությունը Հայաստանի որոշ հազվագյուտ էկոհամակարգերի վրա. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ բուսաբանության ինստիտուտ.

Ալեքսանյան, Րաֆֆի Արայի (2017) Կազմակերպություններում արտաքին աուդիտի կարգավորման արդի հիմնախնդիրները (ՀՀ նյութերով). PhD thesis, Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան.

Ալիասղար Մոհամմադհոսեյնի , Շեքոֆթեհասգարաբադ (2017) Տնտեսական բարեփոխումների նպատակները և պետության դերը (ՀՀ օրինակով). PhD thesis, ԵՊՀ.

Աղանյան, Թորգոմ Գրիգորի (2017) Երկրաշարժը վերապրած բնակչության սոցիալ-մշակութային ադապտացիան. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ.

Ամիրխանյան, Գրիշա Մարկոսի (2017) Մարքեթինգային հիմնախնդիրները ՀՀ կապի և հեռահաղորդակցության ոլորտում. PhD thesis, Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան.

Այանյան, Արտակ Հովհաննեսի (2017) Ջերմոցային տնտեսությունների ֆինանսական վիճակի կայունացման և գործունեության արդյունավետության բարելավման ուղիները ՀՀ-ում. PhD thesis, Հայ-ռուսական (Սլավոնական) համալսարան.

Առաքելյան, Կամո Մհերի (2017) Հայ ֆիդայական շարժումը 1880-1907 թթ. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտ.

Ասլանյան, Սերգեյ Գագիկի (2017) Տարածքային կազմավորումների կայուն և համաչափ զարգացման հիմնախնդիրները (ՀՀ նյութերով). PhD thesis, Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան.

Ավետիսյան, Լիլիթ Գառնիկի (2017) Տարբեր եղանակներով կարտոֆիլի առողջ տնկանյութի ստացումը ՀՀ նախալեռնային գոտու պայմաններում. PhD thesis, Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան.

Ավետիսյան, Գևորգ Սահակի (2017) Ռադիոաստղագիտական եղանակների կիրառումը որոշ ռադիոֆիզիկական խնդիրներում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Ավետիսյան, Ղազար Ալբերտի (2017) Յուրայինի և օտարի փոխհարաբերության հիմնախնդիրը սոցիոմշակութային փոխակերպումների համատեքստում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Ավետիսյան, Մադլենա Տիգրանի (2017) Բուսանուն պարունակող դարձվածային միավորների իմաատակառուցվածքային աոանձնահատկությունները անգլերենում (հայերենի և ռուսերենի զուգադրությամբ). PhD thesis, ԵՊՀ.

Ավետիսյան, Նաիրուհի Ռաֆիկի (2017) Եկամտահարկի մոդելների կիրառման առանձնահատկությունները ՀՀ-ում. PhD thesis, Հայաստանի ազգային տնտեսագիտական համալսարան.

Արզումանյան, Հարություն Ալիկի (2017) ՀՀ տնտեսական զարգացման վրա բարձրագույն կրթության ազդեցության գնահատումը և կանխատեսումը. PhD thesis, Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան.

Բ

Բաբայան, Դավիթ Ռոբերտի (2017) Պրոցեսորային ինտեգրալ սխեմաների էներգասպառման նվազեցման միջոցների մշակումը և հետազոտումը. PhD thesis, Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան .

Բալասանյան, Խաչատուր Սամվելի (2017) Իրավունքի գործառույթները ժողովրդավարական իրավական պետությունում. տեսական-իրավական վերլուծություն. PhD thesis, Հայ-Ռուսական համալսարան.

Բախշիյան, Տիրուհի Մաքսիմելի (2017) Միջուկային ռեակցիաների ուսումնասիրությունը բժշկական իզոտոպների ստացման նպատակով և իզոմեր հարաբերությունների քննարկումը. PhD thesis, Երևանի ֆիզիկայի ինստիտուտ.

Բաղիյան, Գրիշա Լևոնի (2017) Խոշոր և մանր եղջերավոր կենդանիների բրուցելոզի համաճարակաբանական առանձնահատկությունները, կանխարգելման ու պայքարի միջոցառումների կատարելագործումը Հայաստանում. Doctor of Sciences thesis, Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան.

Բայրամյան, Վահագն Հայկի (2017) ո-ճշգրիտ և GGո բազմությունների նոր հատկության վերաբերյալ. PhD thesis, ԵՊՀ.

Բայրամյան, Վահագն Հայկի (2017) n-ճշգրիտ և GCn բազմությունների նոր հատկության վերաբերյալ. PhD thesis, ԵՊՀ.

Բարիկյան, Լիլիթ ժիրայրի (2017) ժան ժընեն 20-րդ դարի 2-րդ կեսի ֆրանսիական դրամատուրգիայի համատեքստում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Մանուկ Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտ.

Բարսեղյան, Գայանե Անդրանիկի (2017) Դիպվածաբանությունների իմաատակառուցվածքային առանձնահատկությունները (անգլալեզու տպագիր և առցանց լրագրերի նյութի հիման վրա). PhD thesis, ԵՊՀ.

Բարսեղյան, Գայանե Անդրանիկի (2017) Դիպվածաբանությունների իմաստակառուցվածքային առանձնահատկությունները (անգլալեզու տպագիր և առցանց լրագրերի նյութի հիման վրա). PhD thesis, ԵՊՀ.

Բեգլարյան, Աշխեն Սամվելի (2017) Քաղաքացիական hասարակությունը Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ապահովման համատեքստում. PhD thesis, ՀՀ ՊՆ պաշտպանական ազգային հետազոտական համալսարան .

Բեգլարյան, Մելինե Ռադիկի (2017) Պաստերացված կաթի արտադրության ռիսկերի գնահատում և մածունի տեխնոլոգիայի կատարելագործում. PhD thesis, Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան.

Բրուտյան, Վաչիկ Արամայիսի (2017) Իրավաբանական մանկավարժության հայեցակարգային հիմքերը. Doctor of Sciences thesis, ԵՊՀ.

Գ

Գալստյան, Խաչիկ Սամվելի (2017) Քաղաքական երկխոսության հիմնախնդիրն արդի հասարակական-քաղաքական փոխակերպումների համատեքստում. Doctor of Sciences thesis, ՀՀ ՊՆ պաշտպանական ազգային հետազոտական համալսարան.

Գալստյան, Վարդան Անդրանիկի (2017) ԺԹ դարի երկրորդ կեսին թյուրքալեզու գրավոր մշակույթի ձևավորման դերը Արևելյան Այսրկովկասի մահմեդական բնակչության էթնոհամախմբման գործընթացում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Արևելագիտության ինստիտուտ.

Գափոյան, Նելլի Թաթուլի (2017) Բերգմանի տեսքի օպերատորներ ֆունկցիոնալ տարածությունների վրա Cᶰ-ի գնդում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Գափոյան , Նելլի Թաթուլի (2017) Բերգմաեի տեսքի օպերատորներ ֆունկցիոնալ տարածությունների վրա Cn-ի գնդում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Գյուլխանջյան, Սերոբ Խոսրովի (2017) ՀՀ Լոռու մարզի փոքր քաղաքների արդիականացման և կայուն զարգացման ճարտարապետահատակագծային խնդիրները. PhD thesis, Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան.

Գրիգորյան, Արմեն Լևոնի (2017) Ուսանողի ֆիզիկական դաստիարակության համակարգի ձևավորման և կազմակերպման գիտատեսական հիմքերը բուհում. Doctor of Sciences thesis, ԵՊՀ.

Գրիգորյան, Կարեն Կառլենի (2017) Արտաքին էլեկտրամագնիսական դաշտերում չեզոք և լիցքավորված մասնիկների դիֆրակցիայի որոշ էֆեկտներ. PhD thesis, ԵՊՀ.

Գևորգյան, Գևորգ Աշոտի (2017) Բազմանպատակ կադաստրային համակարգի քարտեզագրական հիմքի բովանդակության կատարելագործումը. PhD thesis, Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան.

Գևորգյան, Հերմինե Միշայի (2017) Պղնձամոլիբդենային հանքանյութերի ֆլոտացման տեխնոլոգիական գործընթացի կառավարման քոմփյութերային մոդելի մշակում և հետազոտում. PhD thesis, Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան .

Գևորգյան, Տիգրան Գագիկի (2017) Բիզնես գործընթացների կառավարման միջոցով տնտեսական գործունեության արդյունավետության բարձրացման ուղիները առողջապահական կազմակերպություններում (ՀՀ օրինակով). PhD thesis, ԵՊՀ.

Դ

Դանիելյան, Նարինե Սամսոնի (2017) Գրադարանային-մատենագիտական գործի զարգացումը Հայաստանում (1965-1990 թթ). PhD thesis, ԵՊՀ.

Դանիելյան, Վահե Ալեքսանդրի (2017) Բարձր էֆեկտիվությամբ արագացնող կառուցվածքների ստացման տեխնոլոգիայի մշակումը. PhD thesis, «Քենդլ» սինքրոտրոնային հետազոտությունների ինստիտուտ.

Դավթյան, Սոնա Ռաֆիկի (2017) Տեսողության խանգարումներով նախադպրոցականների տարածական կողմնորոշման կարողությունների ձևավորումն ընտանիքում. PhD thesis, Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան.

Դեմուրչյան, Նարինե Ներսեսի (2017) Միջազգային վարկային շուկային ՀՀ բանկային համակարգի ինտեգրման հիմնախնդիրները. PhD thesis, Հայ-Ռուսական համալսարան.

Ե

Եղիազարյան, Սաթենիկ Էմիլի (2017) Աբիգ Ավագյանի արձակի լեզուն. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հրաչյա Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ.

Եսայան, Լազար Կարլենի (2017) Բերանի խոռոչում թթվահիմնային հավասարակշռության տեղաշարժերի հիմնական օրինաչափությունները լորձաթաղանթի հիվանդությունների և ընդհանուր ախտաբանության որոշ դեպքերում. Doctor of Sciences thesis, Մ. Հերացու անվան Երևանի պետական բժշկական համալսարան.

Եսայան, Անահիտ Գևորգի (2017) Պետական մարմինների և մարզական հասարակական կազմակերպությունների փոխհարաբերությունների արդյունավետությունը ֆիզիկական դաստիարակության ոլորտում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Երիցյան, Էմմա Լևոնի (2017) Պրոլինով հարուստ պոլիպեպտիդ-1-ի (PRP-1) ազդեցության ուսումնասիրումն ուղեղի իշեմիկ խանգարումների դեպքում. PhD thesis, Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան.

Զ

Զադոյան, Անահիտ Մերուժանի (2017) Մանկավարժական խորհրդատվության իրականացման պայմաններն ու միջոցները հանրակրթական համակարգում. PhD thesis, Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան.

Զաքարյան, Նարինե Մնացականի (2017) Սինքլեր Լուիսի գեղարվեստական մեթոդի առանձնահատկությունները. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Մանուկ Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտ.

Զաքարյան, Սամվել Վարդանի (2017) Էլեկտրամագնիսական ալիքները շերտավոր կառուցվածքներում և մասնիկների խմբավորումը. PhD thesis, ՔԵՆԴԼ Սինքրոտրոնային հետազոտությունների ինստիտուտ.

Զաքարյան, Տիգրան Աշոտի (2017) Կորպորատիվ կառավարման կառուցակարգերի կատարելագործման արդի ուղղությունները (ՀՀ նյութերով). PhD thesis, Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան.

Թ

Թադևոսյան, Արթուր Սպարտակի (2017) Սինթետիկ ապերտուրով ռադարում մշակվող ազդանշանների մոդելավորման և իմիտացման մեթոդների նախագծում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտ.

Թադևոսյան , Արթուր Ֆելիքսի (2017) ՀՀ և ԼՂՀ հարկային համակարգերի փոխգործակցության մեխանիզմների կատարելագործման հիմնահարցերը. PhD thesis, Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան.

Թորոսյան, Հասմիկ Արծրունու (2017) Ներդրումային ծառայությունների իրականացման արդի հիմնախնդիրները ՀՀ արժեթղթերի շուկայում. PhD thesis, Հայ-Ռուսական համալսարան.

Թունյան, Լուսինե Գերասիմի (2017) Սրտի խոռոչների վերաձևավորման պաթոֆիզիոլոգիան և նախասրտերի շողացման առաջացման ռիսկը ոչ փականային ախտածագմամբ պահպանված արտամղման ֆրակցիայով սրտային անբավարարությամբ հիվանդների մոտ. Doctor of Sciences thesis, Մ. Հերացու անվան Երևանի պետական բժշկական համալսարան.

Թռչունյան, Կարեն Արմենի (2017) Մթնային խմորում իրականացնող բակտերիաներում մոլեկուլային ջրածնի արտադրության և հիդրոգենազային ակտիվության խթանման ուղիները. Doctor of Sciences thesis, ԵՊՀ.

Խ

Խաժակյան, Տիգրան Ռուբենի (2017) Տարբեր հաճախություններով տակտավորվող թվային սխեմաների համաձայնեցման միջոցների մշակումը. PhD thesis, Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան .

Խաչատրյան, Ավետիք Ալբերտի (2017) Հայաստանի Հանրապետության քրեաիրավական քաղաքականությունն ազգային անվտանգության ոլորտում. PhD thesis, Հայ-Ռուսական համալսարան.

Խաչատրյան, Արթուր Խաչիկի (2017) Կոնվերգենցիայի գործընթացը ԶԼՄ-ների համակարգում և նրա ազդեցությունը արդի հայկական լրագրության վրա. PhD thesis, ԵՊՀ.

Խաչատրյան, Հեղինե Սեյրանի (2017) Քիմիական սինովէկտոմիայի արդյունավետությունը հեմոֆիլային արթրոպատիաների բուժման համալիրում. PhD thesis, Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան.

Խաչատրյան, Հրանտ Հարությունի (2017) Գրաֆների միջակայքային կողային ներկումների հետազոտում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Խաչիկյան, Ղուկաս Վիրաբի (2017) Հայաստանի Հանրապետության տեղական ինքնակառավարման զարգացման հեռանկարները միջհամայնքային համագործակցության միջոցով. PhD thesis, Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան.

Խաչիկյան, Տիգրան Աշոտի (2017) Մաքսային հսկողության իրավական հիմքերը Հայաստանի Հանրապետությունում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Խեմչյան, Արտակ Արարատի (2017) Սխալներ ուղղող կոդերով գաղտնիքի բաշխման միջոցների մշակումը. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտ.

Ծ

Ծատուրյան, Հայկ Լևոնի (2017) Նուկլեոտիդային հաջորդականության հետերոգենությունը նուկլեինաթթուների կոնֆորմացիոն անցումներում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Կ

Կարապետյան, Արտաշես Անդրանիկի (2017) Վտանգների վերլուծության և հսկման կրիտիկական կետերի HACCP համակարգի կիրառման արդյունավետության գնահատումը հանքային ջրերի արտադրությունում. PhD thesis, Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան.

Կարապետյան, Մարտուն Միքայելի (2017) Թափանցիկ ծածկագրության սխեմաների որոշ կիրառություններ. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտ.

Կարապետյան, Սիրանուշ Անդրանիկի (2017) Հայկական ցեղասպանության թեման իսպանական գրականության մեջ. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Մանուկ Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտ.

Կաֆյան, Մխիթար Հովիկի (2017) Գյումրի քաղաքի էկոլոգաերկրաքիմիական առանձնահատկությունները. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Բուսաբանության ինստիտուտ.

Կաֆյան, Մխիթար Հովիկի (2017) Գյումրի քաղաքի էկոլոգիաերկրաքիմիական առանձնահատկությունները. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ բուսաբանության ինստիտուտ.

Կիրակոսյան, Աշոտ Զաքարի (2017) ՀՀ բանկային համակարգում ֆինանսական նորաստեղծությունների ներդրման ուղիները և արդյունավետությունը. PhD thesis, Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան.

Կիրակոսյան, Լևոն Գասպարի (2017) Տեղեկատվատեխնոլոգիական ենթակառուցվածքների և ծառայությունների տրամադրման ավտոմատացված համակարգի մշակումը. PhD thesis, Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան .

Կոստանդյան, Նիկոլայ Ալեքսանդրի (2017) Մարգարիտ Բաբայանը և հայ երաժշտական արվեստը. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Արվեստի ինստիտուտ.

Կուպելյանց, Նոննա Արամայիսի (2017) Բուսաբուծական արտադրանքի պահպանման, իրացման, վերամշակման տնտեսագիտական հիմնախնդիրները և դրանց լուծման ուղիները (հհ նյութերով). PhD thesis, Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան.

Հ

Հակոբյան, Տիգրան (2017) Դասական նույնություններով որոշվող գերնույնությունները կիսախմբերում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Հայրապետյան, Լենա Ռուբենի (2017) Առևտրային բանկերի ֆինանսական կայունության գնահատման եվ կառավարման բարելավման ուղիները ՀՀ-ում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Հայրապետյան, Ալբերտ Արմենի (2017) Բնակչության աղքատության կրճատման քաղաքականության հիմնախնդիրները ՀՀ-ում. PhD thesis, Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան.

Հայրապետյան, Արա Դերենիկի (2017) Կրկնակի ռինոպլաստիկա դեմքի էսթետիկ վիրաբուժությունում. Doctor of Sciences thesis, Մ. Հերացու անվան Երևանի պետական բժշկական համալսարան.

Հարությունյան, Աննա Վլադիմիրի (2017) ՀՀ առևտրային բանկերը ներդրումային միջավայրի բարելավման գործում. PhD thesis, Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան.

Հարությունյան, Հարություն Համազասպիի (2017) Տնտեսական գործունեության էկոլոգիական կարգավորման հիմնախնդիրները Լոռու մարզում. PhD thesis, Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան.

Հարությունյան, Հրաչյա Ղահրամանի (2017) Հիդրոտեխնիկական կառուցվածքների, ճնշումային խողովակաշարերի ամրության և կայունության հաշվարկային մեթոդների կատարելագործում. PhD thesis, Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան.

Հոսեյն Ամուզադ , Մեհդիրաջի (2017) Ներդրումների կառավարման արդյունավետության բարձրացումը նեյրոնային ցանցի և ոչ հստակ բազմությունների մեթոդների կիրառմամբ (Իրանի Իսլամական Հանրապետության կապիտալի շուկայի օրինակով). PhD thesis, ԵՊՀ.

Հովակիմյան, Առնո Ժորայի (2017) ՀՀ լեռնահանքային արդյունաբերության արդյունավետության բարձրացման հիմնախնդիրները (Սյունիքի մարզի օրինակով). PhD thesis, ԵՊՀ.

Հովհաննիսյան, Ալվարդ Հուսիկի (2017) Ռոտավիրուսային վարակի կլինիկալաբորատոր բնութագիրը և ցիտոկինային պատասխանի դինամիկ փոփոխությունները. PhD thesis, Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան.

Հովհաննիսյան, Մինաս Հենրիկի (2017) Բազմամասշտաբային ճարտարապետությամբ բարդ ցանցային համակարգերի նպատակային նախագծումը բաշխված հաշվողական ռեսուրսների օգտագործմամբ. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտ.

Հովհաննիսյան , Հրանտ Հենրիի (2017) Հայերի մոլեկուլային ֆիլոաշխարհագրությունը ըստ ամբողջական միտոքոնդրիումային գենոմների. PhD thesis, ԵՊՀ.

Հովսեփյան, Գոռ Հրաչյայի (2017) Ֆոտոնային բլոկադայի և փուլային փականքի ստացումը կեռի ոչ գծային մարող համակարգերում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Հովսեփյան, Ռուբեն Լեոնիդի (2017) Միջնադարյան Արցախի գյուղատնտեսական մշակույթն ըստ Տիգրանակերտի պեղումների նյութերի. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ.

Հովսեփյան, Վլադիմիր Հովսեփի (2017) Ամպային տեխնոլոգիաներով անվտանգ աշխատելու լրացուցիչ միջոցների մշակում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտ.

Ղ

Ղազարյան, Տիգրան Մեխակի (2017) Դրական իրավունքի օբյեկտիվության հիմնախնդիրները. PhD thesis, ԵՊՀ.

Ղանթարչյան, Լիլիթ Ռուբենի (2017) Սոցիալապես անապահով խավերի կենսամակարդակի բարձրացման պետական կարգավորման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Ղարագուլյան, Հերմինե Սաշայի (2017) Լույսի բևեռացման վարքի հետազոտությունը խիրալ հեղուկ բյուրեղական ֆոտոնային կառուցվածքներով անցնելիս. PhD thesis, ԵՊՀ.

Ղարիբյան, Բալասան Գագիկի (2017) Աբիգ Ավագյանի ստեղծագործությունը. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Մանուկ Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտ.

Ղարսլյան, Աննա Ռուբենի (2017) Արդի հայերենի իրավաբանական տերմինները. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հր. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ.

Ղուլիկյան, Լուսինե Ալմիրի (2017) Macrovipera lebetina obtusa օձի թույնի պրոտեկտորային ազդեցության մեխանիզմները կրոկերի սարկոմայի և Ալցհեյմերի հիվանդության կենդանական մոդելների վրա. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Լ. Ա. Օրբելու անվան ֆիզիոլոգիայի ինստիտուտ.

Մ

Մակարյան, Ռոբերտ Ասքանազի (2017) Փոքր եվ միջին ձեռնարկատիրության զարգացման հիմնախնդիրները ՀՀ գյուղատնտեսական հումքի վերամշակման ոլորտում (կաթ վերամշակող կազմակերպությունների օրինակով). PhD thesis, Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան.

Մաղաքյան, Նաիրուհի Ռաֆիկի (2017) Երևան քաղաքի օդային ավազանի երկրաքիմիական առանձնահատկությունները. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ բուսաբանության ինստիտուտ.

Մանուկյան, Արամ Լևոնի (2017) Ֆեռոէլեկտրական բազմաֆունկցիոնալ կենսաբժշկական տվիչներում ընթացող ֆիզիկաքիմիական գործընթացների մոդելավորումը և հետազոտումը. PhD thesis, Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան .

Մանուկյան, Սերգեյ Հակոբի (2017) Եռաչափ տրանզիստորներով միկրոէլեկտրոնային սխեմաների նախագծման միջոցների մշակումը. PhD thesis, Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան .

Մանուկյան, Տաթևիկ Գրիգորիի (2017) Լեզվաբանական տերմինները ԺԴ-ԺԷ դդ. հայերեն ձեռագիր քերականական աշխատություններում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հրաչյա Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ.

Մանջիկյան, Աննա Պետրոսի (2017) Ծիթրոն պարտեզայինի տերևների եթերայուղից ստացված դեղաձևերի դեղաբանական ակտիվության հետազոտումը. PhD thesis, Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան.

Մարանդյան, Ռուսլան Ռաֆիկի (2017) Հանրաքվեն որպես ժողովրդաիշխանության իրացման ձև Հայաստանի Հանրապետությունում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Մարտիրոսյան, Նարեկ Հենրիկի (2017) Մարկովյան պրոցեսները թերմոդինամիկայում և ստատիստիկայում. PhD thesis, Ա. Ի. Ալիխանյանի անվան ազգային գիտական լաբորատորիա (Երևանի ֆիզիկայի ինստիտուտ).

Մարտիրոսյան, Վարսիկ Ռազմիկի (2017) Կաղամբի (brassica oleraceae l.) որոշ տարատեսակների մշակության առանձնահատկությունները ՀՀ արագածոտնի մարզի պայմաններում. PhD thesis, Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան.

Մելքոնյան, Դավիթ Հրանտի (2017) Հայ երաժշտական կյանքը Անդրկովկասում (1901-1910). PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Արվեստի ինստիտուտ.

Մելքումյան, Զարուհի Միքայելի (2017) Մրցակցային միջավայրի բարելավման հիմնախնդիրները սննդի արդյունաբերության ոլորտում (ՀՀ նյութերով). PhD thesis, Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան.

Մեսրոպյան, Հայկանուշ Հովսեփի (2017) Կրոնաեկեղեցական բառապաշարը հայերենի բարբառներում. Doctor of Sciences thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հրաչյա Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ.

Մինասյան, Գևորգ Էդիկի (2017) Պետական ծախսերի ազդեցությունը տնտեսական աճի վրա (ՀՀ օրինակով). PhD thesis, Հայ-Ռուսական համալսարան.

Միրիջանյան, Զարուհի Միհրանի (2017) Պատանի ֆուտբոլիստների հեմոդինամիկայի և արտաքին շնչառության ֆունկցիոնալ առանձնահատկությունների ուսումնասիրությունը. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Ակադեմիկոս Լ. Ա. Օրբելու անվան ֆիզիոլոգիայի ինստիտուտ.

Միրումյան, Լիլի Մայիսի (2017) Սիլվա Կապուտիկյանի հուշագրությունների լեզուն. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հր. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ .

Մխիթարյան, Ժիրայր Սամվելի (2017) Սահմանադրականության գնահատման տնտեսագիտամաթեմատիկական մեթոդները. PhD thesis, ԵՊՀ.

Մկրտիչյան, Նարինա Գրիգորիի (2017) Փոքր և միջին ձեռնարկատիրության ապրանքների արտահանման կառավարման ռազմավարությունը և դրա արդյունավետության բարձրացման ուղիները (Հայաստանի Հանրապետության պարենային ապրանքների արտահանման նյութերով). PhD thesis, Հայ-Ռուսական համալսարան.

Մկրտչյան, Արեմ Արթուրի (2017) Հայ գյուղացու ինքնությունը արդի միգրացիոն գործընթացներում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Մկրտչյան, Մարինե Սարգսի (2017) Ջրամատակարարման նպատակով հնաջրաերկրաբանական ուսումնասիրություններ, պայմանավորված մակերևույթային և ստորերկրյա ջրբաժանների փոխադարձ կապով (Արագածի լեռնազանգվածի օրինակով). PhD thesis, ԵՊՀ.

Մկրտչյան, Վիլեն Գագիկի (2017) Լազերային լիպոսակցիա կատարման ցուցումների համակարգումը և արդյունավետության գնահատումը. PhD thesis, Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան.

Մուրադյան, Արմինե Ռաֆիկի (2017) Ախտածին դերերի ազդեցությունը ներընտանեկան հարաբերությունների վրա. PhD thesis, Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան.

Յ

Յանիկյան, Յանա Վահանի (2017) Գովազդը հեռուստաեթերում. միզազգային փորձը և հայաստանյան իրականությունը (2010-2016 թթ.). PhD thesis, ԵՊՀ.

Յանիկյան, Յանա Վահանի (2017) Գովազդը հեռուստաեթերում. միջազգային փորձը և Հայաստանյան իրականությունը (2010-2016 թթ.). PhD thesis, ԵՊՀ.

Ն

Նազարյան, Նաիրա Մամբրեի (2017) Ոստիկանի անձի հոգեբանական առանձնահատկությունների պայմանավորվածությունը մասնագիտական գործունեությամբ. PhD thesis, Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան.

Նալբանդյան, Մարտին Սիմոնի (2017) Կալանքը որպես պատժատեսակ ըստ Հայաստանի Հանրապետության և Ռուսաստանի Դաշնության քրեական օրենսդրության. PhD thesis, Հայ-Ռուսական համալսարան.

Նահապետյան, Նելլի Արամի (2017) Կորտիզոլի, ինտերլեյկին 2-ի և ինսուլինանման աճի գործոնի ախտորոշիչ նշանակությունը գեստոզների և պտղաջրերի վաղաժամ արտահոսքի դեպքում. PhD thesis, Մ. Հերացու անվան Երևանի պետական բժշկական համալսարան.

Նավասարդյան, Արման Գառնիկի (2017) Քաղաքական մշակույթի հիմնախնդիրները ժամանակակից դիվանագիտությունում. PhD thesis, ՀՀ ՊՆ պաշտպանական ազգային հետազոտական համալսարան .

Նիկոյան, Մուշեղ Էդուարդի (2017) Պատանի ֆուտբոլիստների առաջատար շարժողական ընդունակությունների մշակման մեթոդիկան. PhD thesis, ԵՊՀ.

Շ

Շահինյան, Գոհար Աշոտի (2017) Ն-հեպտան–ԱՕՏ (նատրիումի դիօկտիլ սուլֆոսուկցինատ)–բևեռային ֆազ շրջված միցելային համակարգերի ֆիզիկաքիմիական ուսումնասիրությունը. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Բ. Ն. Նալբանդյանի անվան քիմիական ֆիզիկայի ինստիտուտ.

Շահինյան, Զարուհի Բաբկենի (2017) Անձի բնութագրերի և ինքնակառավարման փոխներգործության օրինաչափությունները՝ հարաբերական հանգստի և քննական լարվածության պայմաններում /մանկավարժական ԲՈՒՀ-ի օրինակով/. PhD thesis, Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան.

Շարբատյան, Աղասի Աշոտի (2017) Գենային պոլիմորֆիզմը պտղի կորստի համախտանիշի դեպքում և բուժման օպտիմալացումը. PhD thesis, Մ. Հերացու անվան Երևանի պետական բժշկական համալսարան.

Պ

Պապիկյան, Արսեն Ռաֆիկի (2017) Ուսանողների պրոֆեսիոնալ պատրաստության կատարելագործման ուղիները մանկավարժական պրակտիկայի ընթացքում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Պապիկյան, Սիլվա Վարդանի (2017) Հայ կրոնաեկեղեցական բառապաշարը և նրա պատմական զարգացումը. Doctor of Sciences thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հր. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ.

Պետրոսյան, Հրանտ Պետրոսի (2017) Երևանի ճարտարապետական կերպարի ձևավորման գեղագիտական առանձնահատկությունները. PhD thesis, Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան.

Պողոսյան, Արթուր Սուրենի (2017) Արցախահայերը հայկական լեռնաշխարհի գենետիկական բնապատկերում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Ջ

Ջեյրանյան, Սուրեն Սամվելի (2017) Կլիմայի փոփոխության ազդեցության սոցիալ-տնտեսական հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. PhD thesis, Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան.

Ջուլֆայան, Հակոբ Գրիգորի (2017) Ֆերրոմագնիսական միջավայրերում ԳԲՀ և օպտիկական տիրույթների էլեկտրամագնիսական ճառագայթման փոխակերպման հետազոտումը. PhD thesis, ԵՊՀ.

Ս

Սահակյան, Արթուր Ստեփանի (2017) Մուտք/ելք հանգույցների աշխատանքային ռեժիմների կայունացման միջոցների մշակումն և հետազոտումը. PhD thesis, Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան .

Սահակյան, Խաչիկ Սուրիկի (2017) Մակերևութային էլեկտրամագնիսական ալիքները պարբերական և բազմաշերտ կառուցվածքներում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Սարգսյան, Արեն Հովիկի (2017) Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանական բարեփոխումները ռազմաքաղաքական հիմնախնդիրների կարգավորման համատեքստում. PhD thesis, ՀՀ ՊՆ Պաշտպանական ազգային հետազոտական համալսարան.

Սարգսյան, Նազենիկ Գագիկի (2017) XX -XXI դ. սկզբի Հայաստանի բալետային արվեստի հիմնական միտումները (հայ խորեոգրաֆների ստեղծագործության օրինակով). Doctor of Sciences thesis, ՀՀ ԳԱԱ Արվեստի ինստիտուտ.

Սարգսյան, Նազենիկ Գագիկի (2017) XX-XXI դ. սկզբի Հայաստանի բալետային արվեստի հիմնական միտումները (հայ խորեոգրաֆների ստեղծագործության օրինակով). Doctor of Sciences thesis, ՀՀ ԳԱԱ Արվեստի ինստիտուտ.

Սարեհ, Աքբարի Շահփար (2017) Լարեստանցիների ընտանեկան ծիսակարգը և ժողովրդական հավատալիքները. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ.

Սարոյան, Արման Վոլոդյայի (2017) Երվանդ վարդապետ Տեր-Մինասյանի կրոնագիտական հայեցակարգը. PhD thesis, ԵՊՀ.

Սաֆարյան, Տիգրան Հակոբի (2017) Փոքր և միջին ձեռնարկատիրության պետական աջակցության մեխանիզմների արդյունավետության բարձրացման ուղիները Հայաստանի Հանրապետությունում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Սիմոնյան, Արսեն Գևորգի (2017) ՀՀ մակերևույթային ջրերի որակի համալիր գնահատման նոր ինդեքսների մշակում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Սիմոնյան, Հասմիկ Գուրգենի (2017) Արևմտահայ քաղաքական միտքը 1912-1923 թթ. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտ.

Վ

Վարդանյան, Լուիզա Ռազմիկի (2017) Դեղաբույսերի կենսահակաօքսիդիչների հակաօքսիդիչ հատկությունները: Կինետիկա և մեխանիզմ. Doctor of Sciences thesis, ՀՀ ԳԱԱ Ա. Բ. Նալբանդյանի անվան քիմիական ֆիզիկայի ինսատիտուտ.

Տ

Տատինցյան, Լյուդմիլա Վալերիի (2017) Քունքստործնոտային հոդի դիսֆունկցիաներով հիվանդների ախտորոշման և բուժման օկլյուզիոն դրույթները. Doctor of Sciences thesis, Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան.

Փ

Փիրումյան, Տաթևիկ Արայիկի (2017) Հանդուրժողականությունը որպես արդի սոցիոմշակութային տարածության կառուցարկման մեխանիզմ. PhD thesis, ԵՊՀ.

Ֆ

Ֆարհադ Ռամեզան, Սայիդի (2017) Տնտեսության մասնավորեցումը և ազատականացումը և դրա դերը տնտեսական աճի մեջ (ՀՀ օրինակով). PhD thesis, ԵՊՀ.

This list was generated on Sat Oct 21 19:54:16 2017 AMT.