Հայաստանի ատենախոսությունների բաց մատչելիության պահոց = Open Access Repository of the Armenian Electronic Theses and Dissertations (Armenian ETD-OA) = Репозиторий диссертаций Армении открытого доступа

Items where Year is 2018

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: С | Х | Ա | Բ | Գ | Դ | Ե | Խ | Կ | Հ | Ղ | Մ | Յ | Ո | Ս | Վ | Փ | Ք | Օ
Number of items: 41.

С

Степанян, Сейран Павлович (2018) Исследование изгиба и устойчивости ортотропных тонкостенных элементов при неклассической постановке задач. Doctor of Sciences thesis, Институт механики НАН РА.

Х

Халатян, Арпине Гагиковна (2018) Лексико-семантические и структурные особенности английских ойконимов (в сравнении с армянским). PhD thesis, ЕГУ.

Ա

Աբդոլլահ , Ջամալի (2018) Թեհրան քաղաքի կանաչապատ տարածքների տեղաբաշխման մոդելի սահմանումը՝ հայուն քաղաքային լանդշաֆտի նախագծման սկզբունքների հիման վրա (1980-2014թթ.). PhD thesis, Երևանի ճարտարապետության և շինարարության պետական համալսարան.

Այվազյան, Անդրանիկ Վաչագանի (2018) «Լռություն» ֆենոմենի լեզվամշակութային դրսևորումները քաղաքական խոսույթում (անգլերեն և հայերեն նյութի հիման վրա). PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հր. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ.

Անդրեասյան, Արուսյակ Կոլյայի (2018) Քերականության տրամաբանական հիմքերը ըստ ալ-Ֆարաբիի (տիպաբանական ուսումնասիության փորձ). PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հրաչյա Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ.

Ասատրյան, Հռիփսիմե Գարիկի (2018) Խաղերի սոցիալ-մշակութային առանձնահատկությունները հայոց մեջ (ավանդույթ և արդիականություն). PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ.

Արզումանյան, Էրիկ Ալեքսեյի (2018) Շորթման համար քրեական պատասխանատվության հիմնախնդիրները. PhD thesis, ԵՊՀ.

Բ

Բրուտյան, Վաչիկ Արամայիսի (2018) Իրավաբանական մանկավարժության հայեցակարգային հիմքերը. Doctor of Sciences thesis, ԵՊՀ.

Գ

Գինովյան, Միքայել Մարտիկի (2018) Հայաստանի ֆլորայի որոշ դեղաբույսերի կենսաքիմիական առանձնահատկությունները. PhD thesis, ԵՊՀ.

Գրիգորյան, Աննա Վլադիմիրի (2018) Հրազդան գետի աղտոտվածության ազդեցության ուսումնասիրությունը լճագորտի որոշ օրգանների մորֆոֆունկցիոնալ առանձնահատկությունների վրա. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Կենդանաբանության և հիդրոէկոլոգիայի գիտական կենտրոն.

Գևորգյան, Գառնիկ Թելմանի (2018) Հետհեղափոխական պատմավեպը պարսից ժամանակակից արձակոիմ. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Մանուկ Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտ.

Գևորգյան, Միքայիլ Ռադիկի (2018) Պալեոսեյսմոլոգիական և հնագիտական խնդիրների լուծման նպատակով գեոռադարային համակարգի կիրառման մեթոդի հիմնավորումը և առանձնահատկությունները (Հայաստանի և Եգիպտոսի օրինակներով). PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Երկրաբանական գիտությունների ինստիտուտ .

Դ

Դավթյան, Նոնա Ռաֆիկի (2018) Պետրոս Հաճյանի կյանքը և գործը. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտ.

Դավթյան, Ռիտա Բորիկի (2018) «ֆիզիկական կուլտուրա» առարկայի ծրագրի ընտրովի նյութի դասավանդումը և կատարելագործման մեթոդիկան. PhD thesis, ԵՊՀ.

Ե

Ենգոյան, Լուսինե Աշոտի (2018) Գոյականի ձևաբանական զուգաձևությունները հին հայերենում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հրաչյա Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ.

Խ

Խալաթյան, Արմենուհի Գեղամի (2018) Բառակապակցությունների ուսուցման հիմնախնդիրները հանրակրթության հիմնական դպրոցում. PhD thesis, Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան.

Խալիլի, Մահմուդ Էբրահիմի (2018) Հեռուստատեսության դերը Իրանի երիտասարդության մոտ արժեքների և դիրքորոշումների ձևավորման գործում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Խաչատրյան, Ալբերտ Արմենի (2018) Հարկային համակարգի կառավարման արդյունավետության բարձրացման հիմնախնդիրները և դրանց լուծման ուղիները Հայաստանի Հանրապետությունում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Խոջումյան, Բելլա Սուրենի (2018) Ռուսերենի սոմատիկ դարձվածքների լեզվամշակութային և իմաստակառուցվածքային ոլորտների ուսումնասիրությունը հայերենի զուգադրությամբ. Doctor of Sciences thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հրաչյա Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ.

Կ

Կարապետյան, Վարսեր Սամվելի (2018) Իսրայելի իրավական համակարգի կրոնական և սահմանադրական հիմքերը. PhD thesis, ԵՊՀ.

Կիրակոսյան, Մարինե Էդուարդի (2018) Ֆրանսիական էկզիստենցիալիզմը և Խուան Կառլոս Օնետտիի արձակը. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Մանուկ Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտ.

Կոստանյան, Գևորգ Սուրիկի (2018) Պետության հայեցողության հիմնախնդիրները սահմանադրաիրավական և կոնվենցիոն կարգավորումների համատեքստում (անձի ազատության, անձեռնմխելիության և արդար դատաքննության իրավունքներ). Doctor of Sciences thesis, ՀՀ Պետական կառավարման ակադեմիա.

Կուրղինյան, Գրիգոր Մարտինի (2018) Պետություն-մասնավոր հատվածի համագործակցության հիմնական ուղղությունները (ՀՀ օրինակով). PhD thesis, ԵՊՀ.

Հ

Հակոբյան, Նազելի Ռոբերտի (2018) «Նախանձ» իմաստային դաշտը հայերենում և անգլերենում և դրա միավորների թարգմանական առանձնահատկությունները. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հրաչյա Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ.

Հովհաննիսյան, Անահիտ Գուրգենի (2018) Կոստան Զարյանի գեղարվեստական արձակը («Անցորդը և իր ճամփան», «Բանկոոպը և մամութի ոսկորները», «Նավը լեռան վրա» վեպերը). PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Մանուկ Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտ.

Ղ

Ղուշչյան, Գևորգ Հրաչիկի (2018) Սուրբ Ծննդյան և Աստվածհայտնության տոնը հայոց մեջ (պատմա-կրոնագիտական ուսումնասիրություն). PhD thesis, ԵՊՀ.

Մ

Մարգարյան, Լիանա Արմենի (2018) Բնական ջրերի որակի երկրաբնապահպանական գնահատում, դասակարգում և կանխատեսում. Doctor of Sciences thesis, ԵՊՀ.

Մարգարյան, Սամվել Յուրիկի (2018) Տնտեսական զարգացման սոցիալական առաջնահերթությունները. PhD thesis, ԵՊՀ.

Մարտիրոսյան, Արման Ռուբիկի (2018) Հոգեբանական գործոնի ազդեցությունը տնտեսական գործընթացների վրա (տեսության և պրակտիկայի հարցեր). Doctor of Sciences thesis, ԵՊՀ.

Մերվաթ , Ջումա Աբդալլահ Օսման (2018) Գրական արաբերենը գլոբալացման դարաշրջանում. լեզվական քաղաքականության հիմնախնդիրները տիպաբանական տեսանկյունից. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հրաչյա Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ.

Մկրտչյան, Տիրուհի Գառնիկի (2018) Երևան քաղաքի և հարակից տարածքների երկրաբանական միջավայրի փոփոխությունները տեխնածին գործոնների ազդեցության տակ. PhD thesis, ԵՊՀ.

Մոհաջեր, Էսմայիլ Ջաֆարի (2018) էկոտուրիզմի զարգացումը Իրանի Գոլեստան նահանգում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Մովսիսյան, Լիալթ Ռազմիկի (2018) Ժամանակակից ադրբեջանալեզու մամուլի բառապաշարային առանձնահատկությունները հայերենի համեմատությամբ. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հր. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ.

Յ

Յաղուբի, Էբրահիմ (2018) Իլամցիների կենցաղը, ընտանեկան ծիսակարգը և տոները. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ.

Ո

Ոսկանյան, Աշոտ Վաղինակի (2018) Հասկացման հերմենևտիկակական հղացքը և նրա նշանակությունը ազգային ինքնության հետազոտության համար. Doctor of Sciences thesis, ԵՊՀ.

Ս

Սաջջադի, Շոհրե Սեյեդե (2018) Համադանի և Ֆարսի ֆահլավիյաթը. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հր. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ.

Սաֆարյան, Մհեր Հրաչյայի (2018) Շոշափողային տիրույթներով մաքսիմալ օպերատորների գնահատականներ. PhD thesis, ԵՊՀ.

Վ

Վասիլյան, Վիկտորյա Հովհաննեսի (2018) Կնոջ պատկերումը հայկական լեռնաշխարհի հնագույն և հին մշակույթներում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ.

Փ

Փիլոյան, Արտակ Սարգսի (2018) Գեոմորֆոմետրիական ցուցանիշների հիման վրա ռելիեֆի շրջանացում և շրջանաձև կառուցվածքների տարանջատում Հայաստանի Հանրապետությունում՝ ԱՏՀ մեթոդների կիրառմամբ. PhD thesis, ԵՊՀ.

Ք

Քեռյան, Կարեն Ալեքսանդրի (2018) Բազիսության, զուգամիտության և միակության հարցեր օրթոգոնալ սպլայնների համակարգերի համար. Doctor of Sciences thesis, ԵՊՀ.

Օ

Օդաբաշյան, Վահե Բորիսի (2018) Նորարարական տեխնոլոգիաների ստեղծման գործընթացի կառավարման հիմնախնդիրները. PhD thesis, ԵՊՀ.

This list was generated on Sun May 20 11:49:05 2018 AMT.