Հայաստանի ատենախոսությունների բաց մատչելիության պահոց = Open Access Repository of the Armenian Electronic Theses and Dissertations (Armenian ETD-OA) = Репозиторий диссертаций Армении открытого доступа

Items where Year is 2018

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: А | Г | С | Х | Ш | Ա | Բ | Գ | Դ | Ե | Թ | Խ | Կ | Հ | Ղ | Մ | Յ | Ո | Պ | Ռ | Ս | Վ | Փ | Ք | Օ
Number of items: 65.

А

Аванесян, Аваг Ваграмович (2018) Проблемы оценки изменения налоговых ставок в РА. PhD thesis, Российско-армянский университет.

Г

Геворкян, Тамара Рубеновна (2018) Оптическая когерентная томография в оценке течения миопической болезни. PhD thesis, Ереванский Государственный медицинский университет имени М. Гераци.

С

Степанян, Сейран Павлович (2018) Исследование изгиба и устойчивости ортотропных тонкостенных элементов при неклассической постановке задач. Doctor of Sciences thesis, Институт механики НАН РА.

Х

Халатян, Арпине Гагиковна (2018) Лексико-семантические и структурные особенности английских ойконимов (в сравнении с армянским). PhD thesis, ЕГУ.

Хачатрян, Амаяк Азатович (2018) Вопросы разрешимости некоторых нелинейных граничных задач кинетической теории газов. PhD thesis, Национальный политехнический университет Армении.

Ш

Шаапуни, Анаит Робертовна (2018) Клинико-лабораторная характеристика инфекционного мононуклеоза, вызванного вирусом Эпштейн-Барр и цитомегаловирусом. PhD thesis, Ереванский государственный медицинский университет им. М. Гераци.

Ա

Աբդոլլահ , Ջամալի (2018) Թեհրան քաղաքի կանաչապատ տարածքների տեղաբաշխման մոդելի սահմանումը՝ հայուն քաղաքային լանդշաֆտի նախագծման սկզբունքների հիման վրա (1980-2014թթ.). PhD thesis, Երևանի ճարտարապետության և շինարարության պետական համալսարան.

Աթոյան, Վարդան Կորյունի (2018) Հանրային քաղաքականության նոր սուբյեկտները. «ուղեղային կենտրոնները» քաղաքական գործընթացներում. PhD thesis, ՀՀ ՊՆ Պաշտպանական ազգային հետազոտական համալսարան.

Այվազյան, Անդրանիկ Վաչագանի (2018) «Լռություն» ֆենոմենի լեզվամշակութային դրսևորումները քաղաքական խոսույթում (անգլերեն և հայերեն նյութի հիման վրա). PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հրաչյա Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ.

Անդրեասյան, Արուսյակ Կոլյայի (2018) Քերականության տրամաբանական հիմքերը ըստ ալ-Ֆարաբիի (տիպաբանական ուսումնասիության փորձ). PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հրաչյա Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ.

Ասատրյան, Հռիփսիմե Գարիկի (2018) Խաղերի սոցիալ-մշակութային առանձնահատկությունները հայոց մեջ (ավանդույթ և արդիականություն). PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ.

Արամյան, Հայկազ Աշոտի (2018) Արժեթղթերի շուկայի զարգացման վրա դրամավարկային քաղաքականության ազդեցության բարելավման ուղիները ՀՀ-ում. PhD thesis, Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան.

Արզումանյան, Էրիկ Ալեքսեյի (2018) Շորթման համար քրեական պատասխանատվության հիմնախնդիրները. PhD thesis, ԵՊՀ.

Բ

Բաղմանյան, Վանուհի Գառնիկի (2018) Նիկողայոս Ադոնցի լեզվաբանական ժառանգությունը. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հրաչյա Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ.

Բրուտյան, Վաչիկ Արամայիսի (2018) Իրավաբանական մանկավարժության հայեցակարգային հիմքերը. Doctor of Sciences thesis, ԵՊՀ.

Գ

Գինովյան, Միքայել Մարտիկի (2018) Հայաստանի ֆլորայի որոշ դեղաբույսերի կենսաքիմիական առանձնահատկությունները. PhD thesis, ԵՊՀ.

Գրիգորյան, Արման Հրանտի (2018) Ներդրումների վերաբերյալ ռազմավարական վճիռների կայացման ավտոմատացումը կիբեռանվտանգության ոլորտում. PhD thesis, Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան .

Գրիգորյան, Աննա Վլադիմիրի (2018) Հրազդան գետի աղտոտվածության ազդեցության ուսումնասիրությունը լճագորտի որոշ օրգանների մորֆոֆունկցիոնալ առանձնահատկությունների վրա. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Կենդանաբանության և հիդրոէկոլոգիայի գիտական կենտրոն.

Գրիգորյան, Արմինե Պապինի (2018) Սպեկտրալ սեղմման և ինքնասեղմման օրինաչափությունների ուսումնասիրությունը կանոնավոր և պատահական մոդուլացված իմպուլսների համար. PhD thesis, ԵՊՀ.

Գևորգյան, Գառնիկ Թելմանի (2018) Պատմավեպը հետհեղափոխական պարսից ժամանակակից արձակում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Մանուկ Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտ.

Գևորգյան, Միքայել Ռադիկի (2018) Պալեոսեյսմոլոգիական և հնագիտական խնդիրների լուծման նպատակով գեոռադարային համակարգի կիրառման մեթոդի հիմնավորումը և առանձնահատկությունները (Հայաստանի և Եգիպտոսի օրինակներով). PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Երկրաբանական գիտությունների ինստիտուտ .

Դ

Դավթյան, Նոնա Ռաֆիկի (2018) Պետրոս Հաճյանի կյանքը և գործը. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտ.

Դավթյան, Ռիտա Բորիկի (2018) «ֆիզիկական կուլտուրա» առարկայի ծրագրի ընտրովի նյութի դասավանդումը և կատարելագործման մեթոդիկան. PhD thesis, ԵՊՀ.

Ե

Ենգոյան, Լուսինե Աշոտի (2018) Գոյականի ձևաբանական զուգաձևությունները հին հայերենում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հրաչյա Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ.

Թ

Թորոսյան, Վահե Աշոտի (2018) Հայաստանի Հանրապետության որպես աշխարհիկ պետության սահմանադրաիրավական բնութագիրը. տեսական-իրավական վերլուծություն. PhD thesis, ՀՀ Պետական կառավարման ակադեմիա.

Խ

Խալաթյան, Արմենուհի Գեղամի (2018) Բառակապակցությունների ուսուցման հիմնախնդիրները հանրակրթության հիմնական դպրոցում. PhD thesis, Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան.

Խալիլի, Մահմուդ Էբրահիմի (2018) Հեռուստատեսության դերը Իրանի երիտասարդության մոտ արժեքների և դիրքորոշումների ձևավորման գործում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Խաչատրյան, Ալբերտ Արմենի (2018) Հարկային համակարգի կառավարման արդյունավետության բարձրացման հիմնախնդիրները և դրանց լուծման ուղիները Հայաստանի Հանրապետությունում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Խոջումյան, Բելլա Սուրենի (2018) Ռուսերենի սոմատիկ դարձվածքների լեզվամշակութային և իմաստակառուցվածքային ոլորտների ուսումնասիրությունը հայերենի զուգադրությամբ. Doctor of Sciences thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հրաչյա Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ.

Կ

Կարապետյան, Վարսեր Սամվելի (2018) Իսրայելի իրավական համակարգի կրոնական և սահմանադրական հիմքերը. PhD thesis, ԵՊՀ.

Կեսոյան, Հայկ Սեյրանի (2018) Պետական իշխանության բաժանման և հավասարակշռման սկզբունքի ապահովման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. PhD thesis, ՀՀ Պետական կառավարման ակադեմիա.

Կիրակոսյան, Մարինե Էդուարդի (2018) Ֆրանսիական էկզիստենցիալիզմը և Խուան Կառլոս Օնետտիի արձակը. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Մանուկ Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտ.

Կոստանյան, Գևորգ Սուրիկի (2018) Պետության հայեցողության հիմնախնդիրները սահմանադրաիրավական և կոնվենցիոն կարգավորումների համատեքստում (անձի ազատության, անձեռնմխելիության և արդար դատաքննության իրավունքներ). Doctor of Sciences thesis, ՀՀ Պետական կառավարման ակադեմիա.

Կուրղինյան, Գրիգոր Մարտինի (2018) Պետություն-մասնավոր հատվածի համագործակցության հիմնական ուղղությունները (ՀՀ օրինակով). PhD thesis, ԵՊՀ.

Հ

Հակոբյան, Նազելի Ռոբերտի (2018) «Նախանձ» իմաստային դաշտը հայերենում և անգլերենում և դրա միավորների թարգմանական առանձնահատկությունները. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հրաչյա Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ.

Հարությունյան, Ալլա Մհերի (2018) Կազմակերպությունների ֆինանսական կայունության վերլուծության և վերահսկողության կատարելագործման ուղիները ՀՀ-ում (խմիչքների արտադրության օրինակով). PhD thesis, Հայ-Ռուսական (սլավոնական ) համալսարան.

Հարությունյան, Գուրգեն Էդիկի (2018) Ներկառուցված թեստային լուծումներ նանոչափական հիշող սարքերի և համակարգերի համար. Doctor of Sciences thesis, ՀՀ ԳԱԱ Ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտ.

Հովհաննիսյան, Անահիտ Գուրգենի (2018) Կոստան Զարյանի գեղարվեստական արձակը («Անցորդը և իր ճամփան», «Բանկոոպը և մամութի ոսկորները», «Նավը լեռան վրա» վեպերը). PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Մանուկ Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտ.

Հովսեփյան, Արմեն Հովհաննեսի (2018) Մոլիբդենային խտանյութերի վերամշակման և ստացված միացությունների հիման վրա լեգիրող և նոր նյութերի ստացման տեսական և տեխնոլոգիական հիմունքների մշակումը. Doctor of Sciences thesis, Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան.

Ղ

Ղազարյան, Կառլեն Սուրենի (2018) Սեյսմաբանական տեղեկատվության մշակման առանձնահատկությունները և դիտարկումների համակարգի արդյունավետության գնահատումը (Հայաստանի տարածքի օրինակով). PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Նազարովի անվան երկրաֆիզիկայի և ինժեներային սեյսմաբանության ինստիտուտ.

Ղուշչյան, Գևորգ Հրաչիկի (2018) Սուրբ Ծննդյան և Աստվածհայտնության տոնը հայոց մեջ (պատմա-կրոնագիտական ուսումնասիրություն). PhD thesis, ԵՊՀ.

Մ

Մաթևոսյան, Անի Անդրանիկի (2018) Բարձր զտման աստիճանով կարտոֆիլահանի կառուցվածքի մշակում և բանող օրգանի պարամետրերի հիմնավորում. PhD thesis, Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան.

Մարգարյան, Լիանա Արմենի (2018) Բնական ջրերի որակի երկրաբնապահպանական գնահատում, դասակարգում և կանխատեսում. Doctor of Sciences thesis, ԵՊՀ.

Մարգարյան, Սամվել Յուրիկի (2018) Տնտեսական զարգացման սոցիալական առաջնահերթությունները. PhD thesis, ԵՊՀ.

Մարուքյան, Արմեն Ցոլակի (2018) Հայոց ցեղասպանության հետևանքների հաղթահարման պատմական և իրավական հիմքերը. Doctor of Sciences thesis, ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտ.

Մարտիրոսյան, Արման Ռուբիկի (2018) Հոգեբանական գործոնի ազդեցությունը տնտեսական գործընթացների վրա (տեսության և պրակտիկայի հարցեր). Doctor of Sciences thesis, ԵՊՀ.

Մերվաթ, Ջումա Աբդալլահ Օսման (2018) Գրական արաբերենը գլոբալացման դարաշրջանում. լեզվական քաղաքականության հիմնախնդիրները տիպաբանական տեսանկյունից. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հրաչյա Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ.

Մկրտչյան, Տիրուհի Գառնիկի (2018) Երևան քաղաքի և հարակից տարածքների երկրաբանական միջավայրի փոփոխությունները տեխնածին գործոնների ազդեցության տակ. PhD thesis, ԵՊՀ.

Մոհաջեր, Էսմայիլ Ջաֆարի (2018) էկոտուրիզմի զարգացումը Իրանի Գոլեստան նահանգում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Մովսիսյան, Լիալթ Ռազմիկի (2018) Ժամանակակից ադրբեջանալեզու մամուլի բառապաշարային առանձնահատկությունները հայերենի համեմատությամբ. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հր. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ.

Յ

Յաղուբի, Էբրահիմ (2018) Իլամցիների կենցաղը, ընտանեկան ծիսակարգը և տոները. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ.

Ո

Ոսկանյան, Աշոտ Վաղինակի (2018) Հասկացման հերմենևտիկակական հղացքը և նրա նշանակությունը ազգային ինքնության հետազոտության համար. Doctor of Sciences thesis, ԵՊՀ.

Պ

Պողոսյան, Վահան Արմենի (2018) Ֆինանսական ռիսկերի կառավարչական հաշվառման և վերլուծության հիմնախնդիրները ՀՀ առևտրային կազմակերպություններում. PhD thesis, Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան.

Ռ

Ռուբենյան, Աննա Լևոնի (2018) Բնագիտական կրթության բովանդակության ինտեգրման հիմնախնդիրը ավագ դպրոցում. PhD thesis, Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան.

Ս

Սահակյան, Հասմիկ Արտեմի (2018) Դիսկրետ մոդելներում մասնակի բնութագրմամբ տրվող կառուցվածքների գոյություն, կառուցում, նկարագրում. Doctor of Sciences thesis, ՀՀ ԳԱԱ Ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտ.

Սաջջադի, Շոհրե Սեյեդե (2018) Համադանի և Ֆարսի ֆահլավիյաթը. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հր. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ.

Սարգսյան, Մարատ Վրեժի (2018) Սովորողների իմացական իմացական հետաքրքրությունների զարգացումը ֆիզիկայի պատմական նյութերի օգտագործմամբ. PhD thesis, Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան.

Սարկիսյան, Դավիդ Արամայիսի (2018) ՌԴ-ի նկատմամբ ԳԴՀ-ի քաղաքականությունն ու դրա փոխակերպումները ժամանակակից փուլում. PhD thesis, ՀՀ ՊՆ պաշտպանական ազգային հետազոտական համալսարան.

Սաֆարյան, Մհեր Հրաչյայի (2018) Շոշափողային տիրույթներով մաքսիմալ օպերատորների գնահատականներ. PhD thesis, ԵՊՀ.

Սեյրանյան, Արման Արկադիի (2018) Ատամնային իմպլանտացիայի բարդությունների կանխարգելման և բուժման համալիրում մագնիսա-լազերային թերապիայի էֆեկտիվության գնահատումը. PhD thesis, Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան.

Վ

Վասիլյան, Վիկտորյա Հովհաննեսի (2018) Կնոջ պատկերումը հայկական լեռնաշխարհի հնագույն և հին մշակույթներում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ.

Փ

Փիլոյան, Արտակ Սարգսի (2018) Գեոմորֆոմետրիական ցուցանիշների հիման վրա ռելիեֆի շրջանացում և շրջանաձև կառուցվածքների տարանջատում Հայաստանի Հանրապետությունում՝ ԱՏՀ մեթոդների կիրառմամբ. PhD thesis, ԵՊՀ.

Ք

Քեռյան, Կարեն Ալեքսանդրի (2018) Բազիսության, զուգամիտության և միակության հարցեր օրթոգոնալ սպլայնների համակարգերի համար. Doctor of Sciences thesis, ԵՊՀ.

Քոչարյան, Անի Սեյրանի (2018) Ոչ ալկոհոլային ճարպային լյարդի պաթոգենետիկ և կլինիկական նշանակությունը սրտանոթային ռիսկերի զարգացման գործընթացում սրտամկանի սուր ինֆարկտով հիվանդների շրջանում. PhD thesis, Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան.

Օ

Օդաբաշյան, Վահե Բորիսի (2018) Նորարարական տեխնոլոգիաների ստեղծման գործընթացի կառավարման հիմնախնդիրները. PhD thesis, ԵՊՀ.

This list was generated on Mon Jul 23 14:30:56 2018 AMT.