Հայաստանի ատենախոսությունների բաց մատչելիության պահոց = Open Access Repository of the Armenian Electronic Theses and Dissertations (Armenian ETD-OA) = Репозиторий диссертаций Армении открытого доступа

Items where Year is 2019

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: А | В | Г | Л | П | Ա | Բ | Գ | Դ | Ե | Զ | Թ | Ի | Լ | Խ | Ծ | Կ | Հ | Ղ | Ճ | Մ | Ն | Շ | Ո | Չ | Պ | Ջ | Ս | Փ | Ք
Number of items: 81.

А

Абелян, Сейран Оганесович (2019) Эффективное решение задачи Дирихле для дифференциальных уравнений в частных производных шестого порядка. PhD thesis, Национальный политехнический университет Армении.

В

Варданян, Лиана Самвеловна (2019) Развитие медиативных навыков в профильно-ориентированном курсе английского языка (на примере подъязыка технологии пищевых продуктов). PhD thesis, Армянский государственный педагогический университет им. Х. Абовяна.

Г

Геворкян, Арам Владимирович (2019) Разработка и реализация методов синтеза трехмерных объектов из последовательности двумерных цифровых изображений. PhD thesis, Институт проблем информатики и автоматизации НАН РА.

Л

Лазарева, Элеонора Генриховна (2019) Свойства и специфические параметры новых модификаций мониторов вибрирующей струны для исследования различных пучков. PhD thesis, Нациoнальная научная лаборатория им. А.И. Алиханяна (Ереванский Физический Институт).

П

Петросян, Рузанна Кимовна (2019) Популяционная экология угрожаемых видов ящериц Армении. PhD thesis, НАН РА Научный Центр зоологии и гидроэкологии.

Ա

Աբրոյան, Նարեկ Հովհաննեսի (2019) Տվյալների վերլուծության իրական ժամանակի համակարգերում վճիռների կայացման միջոցների մշակում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտ.

Ադլոյան, Լիլիթ Հարությունի (2019) Բաց օրգանական ռինոլալիայով երեխաների կապակցված խոսքի զարգացումը մինչվիրահատական շրջանում. PhD thesis, Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան.

Աղաբաբյան, Նելլի Խաչատուրի (2019) Անչափահասների գործերով վարույթի իրավական և տեսական հիմքերի զարգացումը ՀՀ քրեական դատավարության մինչդատական վարույթում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Աղաջանյան, Լիդա Լևիկի (2019) Լոգիստիկայի զարգացման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետության արդյունաբերություններում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Ամերի, Աբոլֆազլ Շահրաբի (2019) Իրանի Իսլամական Հանրապետության իրավական համակարգը. PhD thesis, ԵՊՀ.

Ապրեսյան, Ելենա Անդրանիկի (2019) Հոլի քվանտային երևույթի որոշ ասպեկտները ամփոփում. PhD thesis, Ա. Ի. Ալիխանյանի անվան ազգային գիտական լաբորատորիա (Երևանի ֆիզիկայի ինստիտուտ).

Ավագյան, Լուսինե Սարգսի (2019) Հանրապետությունում իրացվող կաթի և կաթնամթերքի անասնաբուժական սանիտարական փորձաքննությունը. PhD thesis, Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան.

Ավագյան, Հովհաննես Արմենի (2019) Անհեծան ծածկերի կրողունակության գնահատումը՝ հաշվի առնելով սյուների ծռող մոմենտների ազդեցությունը. PhD thesis, Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան.

Ավանեսյան, Լիդա Սերյոժայի (2019) Տրամաբանական խնդիրները որպես կրտսեր դպրոցականի մոտ էվրիստիկական գործունեության և մաթեմատիկական մտածողության զարգացման միջոց. PhD thesis, Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան.

Ավետիսյան, Զավեն Մակարի (2019) Գերմեծ ինտեգրալ սխեմաների պարամետրերի բարձր ճշտությամբ չափման ավտոմատացված համակարգի մշակումը և հետազոտումը. PhD thesis, Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան.

Ավետյան, Արաքս Սուրենի (2019) Ֆինանսական կարավառման արդյունավետությունը խոշոր համայնքներում (ՀՀ խոշոր քաղաքների նյութերով). PhD thesis, Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան.

Բ

Բադալյան, Գեղամ Միհրանի (2019) Վանի էյալեթը (վիլայեթը) 1548-1914 թթ. (պատմաաշխարհագրական ուսումնասիրություն). PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտ.

Գ

Գալստյան, Արմինե Զավենի (2019) Բնակչության եկամուտների ձևավորման և ապահովման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Գրիգորյան, Գեղեցիկ Ֆրոնտիկի (2019) Հայախոս երեխաների հնչարտաբերման խանգարումների շտկման առանձնահատկությունները. PhD thesis, Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան.

Գրիգորյան, Լևոն Ներսեսի (2019) Բջջային կապի հինգերորդ սերնդի համակարգերում ազդանշանների մոդուլյացիայի եղանակների մշակումը. PhD thesis, Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան.

Գրիգորյան, Սյուզաննա Սերգեյի (2019) Հայկական խճանկարչության գեղարվեստական ձևաստեղծման եղանակները. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Արվեստի Ինստիտուտ.

Գևորգյան, Արման Էդմոնդի (2019) Մրցավարի գործունեության հուսալիությունը պայմանավորող հոգեբանական գործոնները (ֆուտբոլի օրինակով). PhD thesis, Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան.

Գևորգյան, Նունե Գեղամի (2019) Ցուցանիշների հաշվեկշռված համակարգի մոդելավորման հիմնախնդիրը (առևտրային բանկի օրինակով). PhD thesis, ԵՊՀ.

Գևորգյան, Քնարիկ Վաշիգդոնի (2019) Քլորօրգանական միացություններ պարունակող ջրերի էլեկտրաքիմիական մաքրում. PhD thesis, ՀՀ ակադեմիկոս Ի. Վ. Եղիազարովի անվան ջրային հիմնահարցերի և հիդրոտեխնիկայի ինստիտուտ.

Դ

Դանիելյան, Անի Կարենի (2019) Մինչդատական վարույթի նկատմամբ նախնական դատական վերահսկողության հիմնահարցերը ՀՀ քրեական դատավարությունում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Դավթյան, Դավիթ Վանուշի (2019) Հանքաքարի մանրացման փակ ցիկլով տեխնոլոգիական գործընթացում ծախսվող էլեկտրաէներգիայի տնտեսման մեթոդի մշակումը. PhD thesis, Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան.

Դուրյան, Մարատ Կառլոսի (2019) Բարդ իրավիճակներին առնչվող որոշումների ընդուման հոգեբանական առանձնահատկությունները. PhD thesis, Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան.

Ե

Եզեկյան, Թորգոմ Սամվելի (2019) Ռելաքսացման պրոցեսները քվանտային դիպոլային ճառագայթիչ-մետաղական նանոկառուցվածք համակարգերում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Զ

Զարիկյան, Նուշիկ Հակոբի (2019) Հայաստանի Հանրապետության և Սիրիայի Արաբական Հանրապետության ցերեկային թիթեռների (Lepidoptera, Papilionoidea և Hesperioidea) ֆաունաների համեմատական վերլուծությունը. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Կենդանաբանության և հիդրոէկոլոգիայի գիտական կենտրոն.

Թ

Թանթուշյան, Արամ Միքայելի (2019) Հեռահաղորդակցական ցանցերում ազդանշանների մոդուլացման տեսակների նույնականացման մեթոդի մշակումը և հետազոտումը. PhD thesis, Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան.

Ի

Իգիթյան, Խաչատուր Թադևոսի (2019) ՀՀ ներդրումային միջավայրի բարելավման ֆինանսական հիմնախնդիրները ԵԱՏՄ ինտեգրման արդի փուլում. PhD thesis, ՀՀ Տնտեսագիտական համալսարան.

Լ

Լուկաս, Արման Կարոյի (2019) Նոր Ջուղայի ապարանքների ճարտարապետությունը (XVII-XIX դարեր). PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Արվեստի Ինստիտուտ.

Խ

Խաչատրյան, Մանե Վովայի (2019) Մարդու իրավունքների վարչաիրավական պաշտպանությունը Հայաստանի Հանրապետությունում. PhD thesis, Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիա.

Խառատյան, Դավիթ Արմենի (2019) Կազմակերպության ֆինանսական գործունեության արդյունավետության գնահատումը և կարգավորումը. PhD thesis, ԵՊՀ.

Ծ

Ծատուրյան, Արման Աշոտի (2019) Միզապարկի արմատական հեռացումից հետո օգտագործվող մեզի դերիվացիաների կլինիկական ելքերի և կյանքի որակի համեմատական վերլուծություն. PhD thesis, Մխիթար Հերացու անվան Երևանի պետական բժշկական համալսարան.

Ծատրյան, Հայկ Զավենի (2019) Շտոկվերկային հանքավայրերի կոնդիցիաների և բաց մշակման պարամետրերի օպտիմալացումը. PhD thesis, Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան .

Կ

Կարապետյան, Լիլիթ Գուրգենի (2019) Սթրեսի հակազդումների էթնոմշակութային առանձնահատկությունները. PhD thesis, Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան.

Կեսոյան, Գևորգ Էդուարդի (2019) Պետական-կուսակցական վերահսկողության մարմինները ՀՍԽՀ իշխանական համակարգում 1921-1934 թթ. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտ.

Կիրակոսյան, Լյուբա Վլադիմիրի (2019) Խաչենագետի ներքնահովտի ճարտարապետությունը. Doctor of Sciences thesis, Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան.

Կյուրեղյան, Արփինե Մեխակի (2019) Գործարար միջավայրի կառավարման սոցիալ-տնտեսական հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Հ

Հակոբյան, Աննա Աշոտի (2019) Դատական նախադեպը որպես իրավունքի աղբյուր, պատմատեսական և իրավական վերլուծություն. PhD thesis, ԵՊՀ.

Հակոբյան, Աստղիկ Հմայակի (2019) Իրանահայ համայնքը 1921-1945 թթ. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտ.

Հակոբյան, Ենոք Բենիամինի (2019) Սահմանադրականության մակարդակի գործոնային գնահատման հիմնախնդիրը. PhD thesis, ԵՊՀ.

Հակոբյան, Վահագն Ռուբենի (2019) Երևանի խանության XVIII դարի երկրորդ կեսի պատմության հիմնախնդիրները ըստ Մատենադարանի պարսկերեն վավերագրերի. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտ.

Հայրապետյան, Վրեժ Գագիկի (2019) Արցախի Հանրապետության փոքր հիդրոէլեկտրոկայանների գլխամասային հանգույցների հիդրոլոգիական և հիդրավլիկական ապահովումը. PhD thesis, Ակադեմիկոս Ի. Վ. Եղիազարովի անվան ջրային հիմնահարցերի և հիդրոտեխնիկայի Ինստիտուտ.

Հայրապետյան, Վրեժ Գագիկի (2019) Արցախի Հանրապետության փոքր հիդրոէլեկտրակայանների գլխամասային հանգույցների հիդրոլոգիական և հիդրավլիկական ապահովումը. PhD thesis, Ակադեմիկոս Ի. Վ. Եղիազարովի անվան ջրային հիմնահարցերի և հիդրոտեխնիկայի ինստիտուտ.

Հայրապետյան , Անդրանիկ Կամոյի (2019) Մուտք/ելք հանգույցներում աղմկակայունության բարձրացման միջոցների մշակումը. PhD thesis, Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան.

Հեյդարյան, Հուշանգ (2019) Նավթամթերքի գների ազդեցությունը մակրոտնտեսական ցուցանիշների վրա (Իրանի Իսլամական Հանրապետության օրինակով). PhD thesis, Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան.

Հովհաննիսյան, Էդուարդ Հայկազի (2019) «Կովկասի հնագրական հանձնաժողովի վավերագրերը» Արցախի (Ղարաբաղի) պատմության ուսումնասիրության սկզբնաղբյուր. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտ.

Ղ

Ղազարյան, Արմինե Հարությունի (2019) Բնավորության շեշտվածության ձևավորմանը նպաստող հոգեբանական գործոնները. PhD thesis, Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան.

Ճ

Ճաղարյան, Գրիգոր Արշակի (2019) Արդյունավետ մեթոդների և դրանք իրականացնող ծրագրային համակարգի մշակում նանոչափական հիշող սարքերում անսարքությունների մոդելավորման և թեստային ալգորիթմների կառուցման համար. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտ.

Մ

Մալեքյան, Մեհր Դերենիկ Կարոյի (2019) Ատրպատականի հայությունը XIX դարի վերջից մինչև XX դարի սկիզբ. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Պատմության Ինստիտուտ.

Մակարյան, Վեներա Ռադիկի (2019) Պատմաաշխարհագրական Սիրիայի հայ համայնքը 16-18-րդ դդ. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Արևելագիտության ինստիտուտ.

Մարտիրոսյան, Արմեն Արայիկի (2019) Խառը ազդանշանային ինտեգրալ սխեմաների արագագործության բարձրացման միջոցների մշակումը և հետազոտումը. PhD thesis, Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան.

Մելիք-Փարսադանյան, Վահագն Աշոտի (2019) Պետական պարտատոմսերի եկամտաբերության տնտեսագիտամաթեմատիկական մոդելավորումը (ՀՀ օրինակով). PhD thesis, ԵՊՀ.

Մխիթարյան, Արթուր Խաչիկի (2019) Ինտեգրալ սխեմաներում լարման և հոսանքի աղբյուրների կայունության բարձրացման միջոցների մշակումը. PhD thesis, Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան.

Մխիթարյան, Հասմիկ Կարենի (2019) ՀՀ Լոռու մարզի Գուգարքի տարածաշրջանի մերձալպյան գոտու ռելիկտային դենդրոցենոզները և պահպանության ու վերարտադրության խնդիրները. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Ա. Թախտաջյանի անվան բուսաբանության ինստիտուտ.

Մկրտումյան, Վազգեն Մելսի (2019) Անցումային հասարակությունում արդյունավետ գործարարի սոցիալ-հոգեբանական նախադրյալները. PhD thesis, Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան.

Մհերյան, Ցոլակ Դավթի (2019) Ատրիումային տիպի բնակելի կառուցվածքների ձևավորման սկզբունքները Հայաստանի Հանրապետության պայմաններում. PhD thesis, Ճարտարապետութույան և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան.

Մուրադյան, Լուսյա Կարապետի (2019) Հայերենի ուսուցման առանձնահատկությունները այլալեզու ուսանողներով համալրված խմբերում. PhD thesis, Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան.

Ն

Նազինյան, Սյուզաննա Բորիսի (2019) Սահմանադրությունը ազգային օրենսդրության համակարգում. տեսական-իրավական վերլուծություն. PhD thesis, Հայ-ռուսական համալսարան.

Նալբանդյան, Նելլի Աշոտի (2019) Միջմշակութային հաղորդակցության հայեցակերպը ՀՀ միջին դպրոցի անգլերենի դասագրքերում. PhD thesis, Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան.

Նանյան, Աշոտ Արարատի (2019) Կազմակերպության ներդրումային պորտֆելի ռիսկի գնահատման մեթոդները (առևտրային բանկի օրինակով). PhD thesis, ԵՊՀ.

Նասոյան, Հայկ Միսակի (2019) Թվային ճարտարապետության նախադրյալները և հեռանկարները Հայաստնում. PhD thesis, Ճարտարապետութույան և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան.

Շ

Շահինյան, Տաթևիկ Վազգենի (2019) Բանկային ծառայությունների զարգացման հեռանկարները Հայաստանի Հանրապետությունում. PhD thesis, Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան.

Շմավոնյան, Հովհաննես Աշոտի (2019) Օսցիլյատոր և Կուլոն համակարգերի սուպերինտեգրվող դեֆորմացիաները. PhD thesis, Ա. Ի. Ալիխանյանի անվան ազգային գիտական լաբորատորիա (Երևանի ֆիզիկայի ինստիտոիտ).

Ո

Ոսկանյան, Անդրանիկ Արթուրի (2019) Ակտիվների արժեթղթավորման համակարգի ներդրման և զարգացման ուղիները ՀՀ-ում. PhD thesis, Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան.

Չ

Չարչյան, Աննա Ռազմիկի (2019) Մայրենի լեզվի ուսուցման գործընթացում հատուկ (օժանդակ) դպրոցում սովորողների գրավոր խոսքի խանգարումների շտկման միջոցներն ու մեթոդները. PhD thesis, Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան.

Պ

Պապոյան, Վահան Սամվելի (2019) Տրաբեկուլյար միկրոշունտավորման արդյունավետության գնահատումը կատարակտով և առանց կատարակտի բաց անկյուն գլաուկոմայի տարբեր աստիճանների բուժման դեպքում. PhD thesis, Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան.

Պետրոսյան, Գոհար Վարազդատի (2019) Ցեֆեյի համաստեղության մեկ տիրույթի (մոտ 17 քառ.աստիճան) M տիպի աստղերի սպեկտրալ դասակարգումը և մանրակրկիտ ուսումնասիրությունը. PhD thesis, ԵՊՀ.

Պետրոսյան, Լիլիթ Մանվելի (2019) Ստվերային տնտեսության սոցիալ-տնտեսական հետևանքների և բնակչության կենսամակարդակի փոխազդեցության կառավարման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Պետրոսյան, Հեղինե Գագիկի (2019) Եկամուտների և գույքի համընդհանուր հայտարարագրման համակարգի ներդրման հիմնախնդիրներն ու հեռանկարները ՀՀ-ում. PhD thesis, Հայ-Ռուսական համալսարան.

Ջ

Ջավադյան, Միքայել Սեդրակի (2019) Ֆինանսական ռեսուրսների կառավարման արդյունավետությունը առևտրային բանկերում (ՀՀ նյութերով). PhD thesis, Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան.

Ս

Սահակյան, Էլյա Էմիլի (2019) Ջավախքի հրաբխային բարձրավանդակի սեյսմիկությունը և երկրակեղևի ժամանակակից լարվածադեֆորմացիոն դաշտի առանձնահատկությունների վերլուծությունը. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Երկրաբանական գիտությունների ինստիտուտ.

Սարգսյան, Ալբերտ Վարդանի (2019) Նորամուծական զարգացման գործընթացների օպտիմալ կառավարման խնդիրները (ՀՀ նյութերով). PhD thesis, ԵՊՀ.

Սարգսյան, Դավիթ Սարգսի (2019) Դիսկրետ կոմբինատոր խնդիրներ վերջավոր դաշտերում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Սարգսյան, Լուսինե Խաչիկի (2019) Լոլիկի հարավամերիկյան ցեցը Արարատի մարզում և պայքարի համալիր միջոցառումների մշակումը դրա դեմ. PhD thesis, Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան.

Սարքիսսյան , Մասիս Սարքիս Օհանեսի (2019) Կորպորատիվ արժեթղթերի շուկայի հիմնախնդիրները և զարգացման հեռանկարները (ՀՀ և ԻՀՀ օրինակով). PhD thesis, Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան.

Փ

Փահլևանյան, Սարգիս Վանյայի (2019) Ավագ դպրոցում ֆիզիկական դաստիարակության ժամանակակից տեխնոլոգիայի մշակման գիտատեսական հիմունքները. PhD thesis, Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան.

Փարսյան, Աստղիկ Գենադիի (2019) ՀՀ մակերևութային ջրերի աղտոտվածության մակարդակի գնահատման տնտեսագիտամաթեմատիկական եղանակները. PhD thesis, ԵՊՀ.

Ք

Քեճեճյան, Անահիտ Հրաչյայի (2019) ՀՀ տնտեսության իրական հատվածի վրա ֆինանսական համակարգի կայունության ազդեցության գնահատման հիմնախնդիրները. PhD thesis, ԵՊՀ.

This list was generated on Thu Aug 22 21:14:11 2019 AMT.